Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 26

Gọi 2 HS lên bảng làm BT4

- Nhận xét, chữa bài

- Giới thiệu bài

* PP: Luyện tập, thực hành

HT: Làm việc cả lớp

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Y/c HS đếm số tiền ở mỗi ví

- Hỏi: Ví nào có nhiều tiến nhất? Số tiền là bao nhiêu?

- Nhận xét, chốt cách đếm

HT: Thảo luận nhóm đôi

- GV nêu y/c bài tập

- Y/c HS thảo luận cách lấy

- Gọi các nhóm trình bày

- Nhận xét, chốt cách lấy đúg

HT: Thảo luận nhóm

- Y/c HS quan sát, nêu giá tiền của mỗi đồ vật

- GV nêu 2 câu hỏi, y/c mỗi nhóm trả lời một câu hỏi

- Gọi các nhóm nêu kết quả

- Nhận xét, chốt câu TL đúng

 

doc21 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 26, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẫn HS viết 7-8 ph HĐ2: Viết bài 15-16 ph HĐ3: Bài tập * Điền r/d/gi hoặc ên/ênh 7-8 ph 3. Củng cố: 3ph - Đọc cho HS viết bảng con - Nhận xét - Giới thiệu bài * PP: Vấn đáp động não HT: Cá nhân, lớp - GV đọc đoạn viết - Nêu câu hỏi củng cố ndung - Y/c HS phát hiện từ khó - Hướng dẫn HS viết bảng con các từ dễ viết sai - Nhận xét, chữa lỗi - Gọi HS nêu cách trình bày - Nêu tư thế khi viết bài * PP: Đọc viết HT: Viết vở ô ly - GV đọc lại đoạn viết - Đọc từng cụm từ để HS viết( tiếp cận Sơn, Thương, Duẫn ) - GV đọc lại bài - Thống kê và chữa lỗi - Chấm bài, nhận xét HT: Làm vở BTGK - Y/c HS đọc đề bài - Gọi HS nêu y/c bài tập - Hướng dẫn HS làm vào vở - Gọi HS trình bày - GV theo dõi, nhận xét bài, tuyên dương HS - Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS viết đẹp - Dặn HS luyện viết lại lỗi sai - HS viết bảng con - Lớp nhận xét - Lắng nghe - Theo dõi - Trả lời câu hỏi - Nêu từ khó - HS viết : hiển linh, học đạo, truyền - Lắng nghe - 1 HS nêu - HS nêu tư thế - Theo dõi - Nghe và viết vào vở - HS soát lỗi - Theo dõi - 1 HS đọc - HS nêu: điền r/d/gi - HS làm bài vào vở - Theo dõi, nhận xét - Lắng nghe - Nghe và ghi nhớ ?&@ To¸n: LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU I. Mục tiêu: Giúp HS - Bước đầu làm quen với dãy số liệu - Biết xử lí số liệu ở mức độ đơn giản và lập dãy số liệu - Vận dụng để làm tốt bài tập. H làm BT 1,3. Nếu còn tg,HD làm các BT còn lại. - GD H tính chính xác. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa ; VBT, bảng phụ III. Hoạt động dạy học: Nội dung (TG) Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động 3-5 ph 2. Bài mới: HĐ1: Hình thành kiến thức 13-15 ph HĐ2: Luyện tập Bài 1:Đọc số liệu 5 - 6 ph Bài 2: Xử lý số liệu 8-10 ph 3. Củng cố: 3ph - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 3,4 - Nhận xét, chữa bài - Giới thiệu bài * PP: Vấn đáp động não HT: Cá nhân, lớp - Y/c HS quan sát tranh ở SGK và trả lời câu hỏi: + Bức tranh nói về điều gì? - Gọi HS đọc tên và số đo chiều cao của từng bạn - Giới thiệu: “ các số đo chiều cao trên là dãy số liệu” - GV hỏi: số 122cm là số thứ mấy trong dãy? - Tương tự với các số còn lại - Gọi HS đọc lại dãy số liệu * PP: Thực hành luyện tập HT: Thảo luận nhóm - Y/c HS đọc dãy số liệu - Gọi HS nêu số đo chiều cao của mỗi bạn - Y/c HS viết số đo chiều cao theo thứ tự từ cao đến thấp, từ thấp đến cao. - Nhận xét, chốt câu đúng - GV nêu y/c bài tập - Y/c HS thảo luận từng câu - Gọi các nhóm trình bày - Nhận xét, tuyên dương HS - Hệ thống bài học - Dặn HS ôn bài - 2 HS làm bài tập 3,4 - Lắng nghe - Quan sát, TLCH - Lắng nghe - 1 HS đọc - Nghe và ghi nhớ - HS trả lời - Thảo luận, TLCH - 2-3 HS đọc - 1 HS đọc - HS nêu lần lượt - HS thực hiện - Lắng nghe - Theo dõi - Thảo luận nhóm - Trình bày - Lắng nghe - Củng cố kiến thức - Nghe và ghi nhớ ?&@ Thöù tö ngaøy 9 thaùng 3 naêm 2016 Buæi s¸ng TËp ®äc RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO I. Mục tiêu: A. Tập đọc: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. - Giọng đọc thể hiện đúng cảm xúc háo hức, vui vẻ của Tâm - Nắm được nội dung, ý nghĩa của bài đọc: Trẻ em Việt Nam rất thích cỗ Trung thu và đêm hội rước đèn. Trong cuộc vui Tết Trung thu các em thêm yêu quý, gắn bó với nhau. - GD H biết yêu quý bạn bè. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ - Tranh minh họa trong SGK III. Hoạt động dạy học: Nội dung (TG) Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động: 3-5 ph 2. Bài mới: HĐ1: Luyện đọc 15-16 ph + Đọc từng câu + Đọc từng đoạn trước lớp + Đọc từng đoạn trong nhóm + Thi đọc nhóm HĐ2: Hướng dẫn tìm hiểu bài 10-12 ph HĐ3: Luyện đọc lại 5-7 ph 3. Củng cố: 3ph - Gọi 2 HS lên bảng đọc bài “Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử” và trả lời câu hỏi - Nhận xét - Treo tranh,giới thiệu bài * PP: Đọc mẫu, thực hành HT: Cá nhân, nhóm - GV đọc toàn bài với giọng đọc rõ ràng, háo hức, vui tươi.Ngắt nghỉ đúng. - HDHS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ + Đọc từng câu lần 1 . Y/c HS phát hiện từ khó . Luyện phát âm từ khó (Lưu ý Sơn, Thương, Khanh ) - Gọi HS đọc câu lần 2 + Đọc từng đoạn trước lớp . Y/c HS phát hiện ngắt nghỉ câu dài trên bảng phụ - Gọi HS đọc đoạn lần 2 - Giải nghĩa từ mới + Đọc đoạn trong nhóm - GV theo dõi, hướng dẫn các nhóm luyện đọc ( Tiếp sức các nhóm có HS yếu ) + Thi đọc giữa các nhóm - Nhận xét, tuyên dương + Đọc đồng thanh * PP:Vấn đáp thực hành HT: Thảo luận nhóm - Gọi 1 HS đọc toàn bài - Nêu hệ thống câu hỏi y/c các nhóm thảo luận - Gọi đại diện nhóm TLCH - GV chốt câu trả lời đúng - GV đọc mẫu đoạn 2 - Hướng dẫn HS ngắt nghỉ đúng và thể hiện tâm trạng vui vẻ, náo nức - Gọi HS đọc bài ( Lưu ý em thương,Sơn,Khanh) - Nhận xét, tuyên dương những HS đọc tốt - Y/c HS nêu nội dung bài - GV chốt nội dung, ý nghĩa của bài đọc: Trẻ em Việt Nam rất thích cỗ Trung thu và đêm hội rước đèn. Trong cuộc vui Tết Trung thu các em thêm yêu quý, gắn bó với nhau. - Gọi HS đọc lại toàn bài - GV nhận xét, tuyên dương H. - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà luyện đọc - 2 HS đọc bài “Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử” và trả lời câu hỏi - Quan sát, nghe GTB - Lắng nghe - HS đọc cá nhân, đồng thanh - HS đọc nối tiếp câu . Đọc đúng các từ: du ngoạn, khóm lau - Đọc câu lần 2 - Đọc nối tiếp đoạn - Luyện đọc, ngắt nghỉ - Đọc đoạn lần 2 - HS đọc chú giải + Nhóm trưởng điều khiển bạn đọc đoạn - Đại diện nhóm thi + HS đọc đồng thanh - HS đọc bài - Các nhóm thảo luận theo từng câu hỏi - Đại diện nhóm trả lời, HS nhận xét - Lắng nghe, ghi nhớ - Theo dõi - HS thi đọc đoạn văn - Nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay - HS nêu nội dung - Lắng nghe - 2-3 HS đọc - Lắng nghe - Ghi nhớ lời dặn ?&@ To¸n: LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU ( tiếp theo ) I. Mục tiêu: Giúp HS - Biết những khái niệm cơ bản của bảng thống kê: hàng, cột - Biết cách đọc các số liệu của một bảng - Biết cách phân tích số liệu của một bảng số liệu thống kê. - H làm BT 1,2.Nếu còn tg,HD làm các Bt còn lại. - GD H tính chính xác. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng thống kê số con của 3 gia đình theo SGK - VBT, bảng phụ III. Hoạt động dạy học: Nội dung (TG) Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. khởi động 3-5 ph 2. Bài mới: HĐ1: Hình thành kiến thức 13-15 ph HĐ2: Luyện tập . Bài 1:Đọc số liệu 5 - 6 ph . Bài 3: Xử lý số liệu 8-10 ph 3. Củng cố: 3ph - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 3,4 - Nhận xét, chữa bài - Giới thiệu bài * PP: Vấn đáp động não HT: Cá nhân, lớp 1. Làm quen với thống kê số liệu - Y/c HS quan bảng ở SGK và trả lời câu hỏi: + Bảng có mấy hàng? Cột ? + Hàng 1 cho biết gì? + Hàng 2 cho biết gì? + Gia đình cô Hồng có mấy con? - Hướng dẫn HS cách đọc số liệu của một bảng thống kê * PP: Thực hành luyện tập HT: Thảo luận nhóm - Gọi HS đọc bài tập - Y/c HS thảo luận, trả lời các câu hỏi trong bài tập - GV nêu một số câu hỏi - Nhận xét, chốt ý đúng - Y/c HS quan sát, nêu cấu tạo của bảng - Lần lượt nêu từng câu hỏi - Gọi HS trả lời - Theo dõi, nhận xét - Nhận xét, tuyên dương HS - Hệ thống bài học - Dặn HS ôn bài - 2 HS làm bài tập 3,4 - Lắng nghe - Quan sát, TLCH + 2 hàng, 4 cột + Tên các gia đình + Số con của mỗi gđ + 2 con - Chú ý theo dõi - 1 HS đọc - HS thảo luận - HS trả lời - Lắng nghe - Quan sát,nêu cấu tạo bảng - Thảo luận nhóm - Trình bày - Lắng nghe - Củng cố kiến thức - Nghe và ghi nhớ ?&@ TËp viÕt: OÂN CHÖÕ HOA: T I/ Muïc tieâu: - Vieát ñuùng vaø töông ñoái nhanh chöõ hoa T 1 doøng; vieát ñuùng teân rieâng Taân Traøo 1 doøng vaø caâu öùng duïng Duø ai ñi ngöôïc veà xuoâi Nhôù ngaøy gioã Toå moàng möôøi thaùng ba.1 laàn baèng côõ chöõ nhoû -YC vieát ñeàu neùt, ñuùng khoaûng caùch giöõa caùc chöõ trong töøng cuïm töø. II/ Ñoà duøng: Maãu chöõ vieát hoa: T. Teân rieâng vaø caâu öùng duïng. Vôû taäp vieát 3/2. III/ Hoaït doäng daïy hoïc: 1.Khởi động 5p 2.Baøi môùi: H§1: HD vieát chöõ hoa: 3-4p H§2: HD vieát töø öùng duïng: 4-5’ H§3: HD vieát caâu öùng duïng: 3-4p H§4: HD vieát vaøo vôû taäp vieát: 16-18p 3.Cuûng coá – daën doø: 3p -Thu chaám 1 soá vôû cuûa HS. - Goïi 1 HS ñoïc thuoäc töø vaø caâu öùng duïng cuûa tieát tröôùc. - HS vieát baûng töø: Saàm Sôn. - Nhaän xeùt GTB: Ghi töïa. * Quan saùt vaø neâu quy trình vieát chöõ hoa: - Trong teân rieâng vaø caâu öùng duïng coù nhöõng chöõ hoa naøo? - HS nhaéc laïi qui trình vieát caùc chöõ T, D, N. - YC HS vieát vaøo baûng con. -HS ñoïc töø öùng duïng. -Em bieát gì veà Taân Traøo? - Giaûi thích: Taân Traøo laø teân moät xaõ thuoäc huyeän Sôn Döông tænh Tuyeân Quang. Ñaây laø nôi dieãn ra nhöõng söï kieän noåi tieáng trong lòch söû nöôùc ta. Cuï theå: -Laø nôi thaønh laäp Quaân ñoäi Nhaân daân Vieät Nam (ngaøy 22 – 12 – 1944). -Laø nôi hoïp Quoác daân Ñaïi hoäi quyeát ñònh khôûi nghóa giaønh ñoäc laäp (16 – 17 – 8 – 1945). -QS vaø nhaän xeùt töø öùng duïng: -Nhaän xeùt chieàu cao caùc chöõ, khoaûng caùch nhö theá naøo? -Vieát baûng con, GV chænh söûa. Taân Traøo - HS ñoïc caâu öùng duïng: -Giaûi thích: Caâu ca dao noùi veà ngaøy gioã toå Huøng Vöông vaøo ngaøy moàng möôøi thaùng ba aâm lòch haøng naêm. Vaøo ngaøy naøy, ôû ñeàn Huøng (Tình Phuù Thoï) toå chöùc leã hoäi lôùn ñeå töôûng nieäm caùc vua Huøng coù coâng döïng nöôùc. -Nhaän xeùt côõ chöõ. - HS vieát baûng con. - GV cho HS quan saùt baøi vieát maãu trong vôû TV 3/2. Sau ñoù YC HS vieát vaøo vôû. - Thu chaám 10 baøi. Nhaän xeùt. -Nhaän xeùt tieát hoïc chöõ vieát cuûa HS. -Veà nhaø luyeän vieát chữ hoa, hoïc thuoäc caâu ca dao. - HS noäp vôû. - 1 HS ñoïc: Saàm Sôn - 2 HS leân baûng vieát, lôùp vieát b/con. -HS laéng nghe. - Coù caùc chöõ hoa: T, D, N. - 2 HS nhaéc laïi. (ñaõ hoïc vaø ñöôïc höôùng daãn) -3 HS leân baûng vieát, HS lôùp vieát b/ con: T.... -2 HS ñoïc Taân Traøo. -HS noùi theo hieåu bieát cuûa mình. - HS laéng nghe. -Chöõ T cao 2 li röôõi, caùc chöõ coøn laïi cao moät li.Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng 1 con chöõ o. - 3 HS leân baûng vieát , lôùp vieát baûng con: Taân Traøo -3 HS ñoïc. Duø ai ñi ngöôïc veà xuoâi Nhôù ngaøy gioã Toå ... thaùng ba -HS nêu. - 3 HS leân baûng, lôùp vieát baûng con Duø, Nhôù. -HS vieát vaøo vôû taäp vieát theo HD cuûa GV. -1 doøng chöõ T côõ nhoû. -1 doøng chöõ D, Nh côõ nhoû. -2 doøng Taân Traøo côõ nhoû. -4 doøng caâu öùng duïng. - Hs nghe và thực hiện ?&@ tn&xh: TOÂM – CUA I.môc ®Ých yªu cÇu: *Sau tieát hoïc Hs bieát: - Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa toâm vaø cua ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi - Chæ vaø noùi ñöôïc teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa con toâm, cua treân hình veõ hoaëc vaät thaät. II.®å dïng d¹y häc: - Hình söu taàm veà caùc con vaät nuoâi, ñaùnh baét vaø cheá bieán toâm cua. III.ho¹t ®éng d¹y häc: NéI DUNG GI¸O VI£N HäC SINH 1.Khởi động 3-5’ 2.Baøi môùi: 26-28’ MT: Chæ vaø noùi ñöôïc teân caùc boä phaän cô theå cuûa toâm, cua *HÑ1:Quan saùt thaûo luaän *HÑ2: Laøm vieäc caû lôùp 3.Cuûng coá daën doø: 3-4’ - Coân truøng coù ñaëc ñieåm gì? - Haõy chæ caùc boä phaän chaân caùnh, ngöïc, raâu cuûa con ong? - Giôùi thieäu bµi ..ghi ®Ò - Caâu hoûi thaûo luaän - Em coù nhaän xeùt gì veà kích thöôùc cuûa toâm vaø cua? - Beân ngoaøi cô theå cuûa toâm vaø cua coù gì baûo veä? - Em haõy cho bieát chaân toâm vaø cua coù gì ñaëc bieät? -Cô theå toâm cua coù gì gioáng vôùi coân truøng? - Toâm cua coù ñaëc ñieåm gì? Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa toâm vaø cua *Ñaøm thoaïi: 1. Toâm vaø cua soáng ôû ñaâu? 2 .Neâu moät soá thöùc aên ñöôïc cheá bieán töø toâm cua? 3. Em haõy keå moät vaøi cô sôû nuoâi toâm cua hay cheá bieán toâm cua? GV keát hôïp cho xem nhöõng saûn phaåm laøm töø toâm: Toâm khoâ, toâm ñoùng hoäp vv. *Keát luaän: - Toâm cua laø nhöõng thöùc aên coù nhieàu chaát ñaïm caàn cho cô theå. -Toâm cua coù gì gioáng vaø khaùc nhau? - Nhaän xeùt tuyeân döông tinh thaàn hoïc taäp cuûa hs. - Xem tröôùc baøi caù - Hai em neâu - Nghe giôùi thieäu baøi. - Laøm vieäc theo nhoùm. nhoùm tröôûng höôùng daãn caùc baïn quan saùt vaø thaûo luaän caâu hoûi theo gôïi yù. - Chuùng coù hình daïng vaø kích thöôùc khaùc nhau. - Coù moät lôùp voû cöùng baûo veä. - Toâm vaø cua coù nhieàu chaân, ñöôïc phaân thaønh caùc ñoát. - Cô theå toâm cua ñeàu khoâng coù xöông soáng. - Toâm vaø cua coù hình daïng kích ....nhieàu chaân. Chaân ñöôïc phaân thaønh nhieàu ñoát. - Hs neâu - Soáng ôû döôùi nöôùc. - Toâm khoâ, toâm xaøo, toâm ñoùng hoäp xuaát khaåu, cua naáu canh, laøm buùn rieâu cuavv. - HS töï keå. - Gioáng nhau: Chuùng ñeàu coù nhieàu ....voû cöùng baûo veä. - Khaùc nhau: Veà hình daïng, kích thöôùc. - Hs nghe ?&@ Thöù naêm ngaøy 10 thaùng3 naêm 2016 Buæi s¸ng ChÝnh t¶: (NV) RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO I. Mục tiêu: Giúp HS Rèn kĩ năng viết chính tả - Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Biết phân biệt r/d/gi hoặc ên/ênh (BT2) - GD H tính cẩn thận, rèn kĩ năng giữ vở sạch, viết chữ đẹp. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ - VBT, bảng con III. Hoạt động dạy học: Nội dung (TG) Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động 3-5 ph 2. Bài mới: HĐ1: Hướng dẫn HS viết 7-8 ph HĐ2: Viết bài 15-16 ph HĐ3: Bài tập * Điền r/d/gi hoặc ên/ênh 7-8 ph 3. Củng cố: 3ph - Đọc cho HS viết bảng con - Nhận xét - Giới thiệu bài * PP: Vấn đáp động não HT: Cá nhân, lớp - GV đọc đoạn viết - Nêu câu hỏi củng cố ndung - Y/c HS phát hiện từ khó - Hướng dẫn HS viết bảng con các từ dễ viết sai - Nhận xét, chữa lỗi - Gọi HS nêu cách trình bày - Nêu tư thế khi viết bài * PP: Đọc viết HT: Viết vở ô ly - GV đọc lại đoạn viết - Đọc từng cụm từ để HS viết( tiếp cận Thương, Sơn ,Duẫn ) - GV đọc lại bài - Thống kê và chữa lỗi - Chấm bài, nhận xét HT: Làm vở BTGK - Y/c HS đọc đề bài - Gọi HS nêu y/c bài tập - Hướng dẫn HS làm vào vở - Gọi HS trình bày - GV theo dõi, nhận xét bài, tuyên dương HS - Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS viết đẹp - Dặn HS luyện viết lại lỗi sai - HS viết bảng con - Lớp nhận xét - Lắng nghe - Theo dõi - Trả lời câu hỏi - Nêu từ khó - HS viết - Lắng nghe - 1 HS nêu - HS nêu tư thế - Theo dõi - Nghe và viết vào vở - HS soát lỗi - Theo dõi - 1 HS đọc - HS nêu: điền r/d/gi - HS làm bài vào vở - Theo dõi, nhận xét - Lắng nghe - Nghe và ghi nhớ ?&@ LuyÖn tõ & C©u TỪ NGỮ VỀ LỄ HỘI. DẤU PHẨY I. Mục tiêu: - Hiểu nghĩa các từ lễ, hội, lễ hội. (BT1) - Tìm được một số từ ngữ thuộc chủ điểm Lễ hội. (BT2) - Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT3abc) - GD H biết sử dụng từ ngữ trong sáng. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung BT1 - SGK, VBT Tiếng Việt III. Hoạt động dạy học: Nội dung (TG) Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động: 3-5 ph 2. Bài mới: HĐ1: Định nghĩa lễ, hội, lễ hội ( BT1) 15-16 ph HĐ2: Mở rộng vốn từ về lễ hội ( BT2) 10-12 ph HĐ3: Dấu phẩy (BT3) 5-7 ph 3. Củng cố: 3ph - Gọi 2 HS lên bảng nêu câu có hình ảnh so sánh. - Nhận xét - Treo tranh,giới thiệu bài * PP: Vấn đáp, thựchành HT: Cá nhân, nhóm - Gọi HS đọc y/c của bài - GV hướng dẫn HS cách làm - Y/c HS làm bài ( Lưu ý HS cần đọc kĩ nội dung để nối nghĩa đúng) - Huy động kết quả của HS - Y/c HS nhận xét - GV chôt lại lời giải đúng - Gọi HS đọc lại bài làm. HT: Thảo luận nhóm - Gọi HS đọc y/c của bài - Y/c HS thảo luận nhóm để nêu tên và hoạt động của lễ hội, hội - Gọi các nhóm trình bày - GV chốt câu trả lời đúng - Y/c HS viết bài vào VBT ( Lưu ý em Thương, Sơn, Thiện ) - Gọi HS nêu y/c bài tập - Gợi ý cho HS làm bài - GV cùng HS sửa bài - Y/c HS làm bài vào vở. - Nhận xét tiết học - Dặn HS . - 2 HS lên bảng nêu câu có hình ảnh so sánh. - Quan sát, nghe GTB - 1 HS đọc - Lắng nghe - Làm bài nhóm đôi - HS nêu kết quả - Nhận xét - Nghe và ghi nhớ - HS đọc - HS đọc - Thảo luận, nêu lễ hội và các hoạt động - Các nhóm trình bày - Lắng nghe - HS làm bài - HS nêu y/c - HS làm bài cá nhân - Sửa bài trên bảng - HS làm bài - Lắng nghe. ?&@ To¸n: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS - Biết đọc, phân tích và xử lý số liệu của một dãy và bảng số liệu đơn giản. - Biết nắm bài và ứng dụng trong cuộc sống II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ - VBT, bảng con III. Hoạt động dạy học: Nội dung (TG) Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động 3-5 ph 2. Bài mới: HĐ1: Luyện tập Bài 1: Thực hành lập bảng số liệu 8-10 ph . Bài 2: Xử lý số liệu của một dãy 8-10 ph . Bài 3: Xử lý số liệu của một bảng 10- 12 ph 3. Củng cố: 3ph - Gọi 2 HS lên bảng làm BT4 - Nhận xét, chữa bài - Giới thiệu bài * PP: Luyện tập, thực hành HT: Làm việc cả lớp - Gọi HS nêu yêu cầu - GV treo bảng phụ và hỏi: + Bảng trên nói về điều gì? + Ta phải điền gì vào ô trống - Y/c HS thảo luận nhóm đôi - Gọi HS trả lời - Nhận xét, viết bảng - Gọi HS nêu y/c bài tập - GV nêu từng câu hỏi - Gợi ý HS trả lời - Nêu bổ sung một số câu hỏi - Nhận xét, chốt ý đúng HT: Thảo luận nhóm - GV nêu y/c bài tập - Hướng dẫn HS biết cấu tạo của bảng - Gọi HS đọc câu hỏi và lời giải mẫu - Y/c HS thảo luận nhóm - Gọi các nhóm trình bày - Nhận xét, chốt câu đúng - Hướng dẫn HS làm bài vào vở ( Lưu ý: Sơn, Thiện ) - Hệ thống bài học - Dặn HS - 2 HS làm bài - Lắng nghe - HS nêu - Quan sát, TLCH - Thảo luậ nhóm đôi - Trình bày - Nghe và ghi nhớ - HS nêu - Lắng nghe - Trả lời - Thảo luận, TLCH - Lắng nghe - 2 HS nêu - Theo dõi - 2 HS đọc- Nhận xét - Thảo luận - Trình bày - Lắng nghe - HS làm bài - Củng cố kiến thức - Nghe và ghi nhớ ?&@ Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 3 naêm 2016 TËp lµm v¨n: kÓ vÒ mét ngµy héi I.Môc tiªu. - Bước đầu biết kể về một ngày hội theo gọi ý cho trước (BT1) - Viết được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) (BT2) - GD H biết sử dụng từ ngữ trong sáng về lễ hội để viết thành câu văn diễn đạt rõ ràng, mạch lạc. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: Baûng phuï vieát nhöõng caâu hoûi gôïi yù. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Khởi động 5’ 2.Baøi môùi: H§1:Höôùng daãn laøm baøi taäp: 24- 27p 3.Cuûng coá, daën doø: 3’ -Cho HS ñoïc laïi baøi tröôùc lôùp ñaõ laøm keå veà quang caûnh hoaït ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi tham gia leã hoäi naêm môùi (aûnh 1) hoaëc leã hoäi ñua thuyeàn (aûnh 2). -Nhaän xeùt. Giôùi thieäu baøi BT 1: Goïi HS ñoïc YC BT vaø caùc gôïi yù. -GV: Nhaéc laïi yeâu caàu: Baøi taäp yeâu caàu keå veà moät ngaøy hoäi nhöng caùc em coù theå keå veà moät leã hoäi vì trong leã hoäi coù caû phaàn hoäi. Nhöõng em naøo khoâng tröïc tieáp tham gia hoäi (leã hoäi), coù theå keå veà moät hoäi (leã hoäi) em ñaõ thaáy treân ti vi hay treân phim. Khi keå caùc em coù theå keå laàn löôït theo söï quan saùt cuûa mình cuõng coù theå döïa vaøo nhöõng gôïi yù ñeå keå... -Cho HS keå (GV ñöa 6 caâu hoûi gôïi yù leân ). -Cho HS thi keå. -GV nhaän xeùt. Baøi taäp 2: Cho HS ñoïc yeâu caàu BT 2. -GV nhaéc laïi yeâu caàu: BT khoâng yeâu caàu caùc em phaûi vieát laïi toaøn boä nhöõng ñieàu ñaõ thaáy maø chæ yeâu caàu caùc em vieát nhöõng ñieàu vöøa keå veà nhöõng troø vui trong ngaøy hoäi thaønh moät ñoaïn vaên ngaén khoaûng 5 caâu. -Cho HS vieát. -Cho HS ñoïc baøi vieát cuûa mình. -GV nhaän xeùt chaám ñieåm moät soá baøi laøm toát. -Caùc em coù thích hoäi (leã hoäi) khoâng? Vì sao? -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën doø HS vieát chöa xong veà nhaø vieát tieáp cho xong. -2 HS keå laïi tröôùc lôùp, 1 HS keå theo aûnh 1, 1 HS keå theo aûnh 2. -Laéng nghe. -1 HS ñoïc YC SGK. -Laéng nghe GV höôùng daãn, sau ñoù thöïc hieän theo YC cuûa GV. -1 HS keå theo maãu gôïi yù. -3 – 4 HS noái tieáp nhau thi keå. -Lôùp nhaän xeùt. -1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -HS vieát baøi. -3 – 4 HS ñoïc baøi vieát cuûa mình. -Lôùp nhaän xeùt. -HS traû lôøi. - Hs nghe vàà thực hiện ?&@ To¸n: ¤n tËp:BµI TO¸N LI£N QUAN §ÕN RóT VÒ §¥N VÞ I.Môc tiªu.Gióp HS: - TiÕp tôc cñng cè ®Ó HS biÕt c¸ch gi¶i to¸n cã liªn quan rót vÒ ®¬n vÞ. *HSK-G: VËn dông gi¶i bµi to¸n cã liªn quan rót vÒ ®¬n vÞ thµnh th¹o. HSKT: Cïng tham gia ho¹t ®éng víi tËp thÓ. - GD HS cÈn thËn , chÝnh x¸c trong lµm to¸n. II.§å dïng d¹y häc. Mçi HS chuÈn bÞ 8 h×nh tam gi¸c, vu«ng III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc . ND-TG H§ Gi¸o viªn H§ Häc sinh 1. Khëi ®éng 3’ 2.Bµimíi. 2.1GTB 1’ 2.2.Thùc hµnh : Bµi to¸n 1: 10’ Bµi to¸n 2: 10’ Bµi 3: 8’. 3. Cñng cè - dÆn dß. 2’. - KiÓm tra b¶ng nh©n chia - NhËn xÐt. - GV giíi thiÖu bµi, viÕt ®Ò. - §äc bµi to¸n :Cã 72 c¸i ghÕ xÕp ®Òu vµo 6 bµn .hái 4 bµn nh­ thÕ cã bao nhiªu c¸i ghÕ? a.12 b.24 c. 48 d.60 . -Yªu cÇu HS tù gi¶i bµi ®Ó t×m ra ®¸p ¸n ®óng vµ nªu miÖng . - GV chèt d¹ng to¸n. Mét ®éi c«ng nh©n trong 8 ngµy trång ®­îc 1576 c©y .Hái trong 6 ngµy ®éi c«ng nh©n ®ã trång ®­îc bao nhiªu c©y? -Cho HS ®äc bµi to¸n vµ gi¶i bµo to¸n vµo vë nh¸p .TiÕp søc HSY, HSKT. -Ch÷a bµi , nhËn xÐt , chèt d¹ng to¸n. Nªu yªu cÇu ®Ò bµi:ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm(theo mÉu): Thêi gian 1 giê 2giê 4giê Qu¶ng ®­ëng ®i 5km ...km ...km -Tæ chøc cho HS th¶o luËn theo nhãm bµn ®Ó hoµn thµnh bµi tËp. - Cho c¸c ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, gi¶i thÝch c¸ch lµm . - Gv chèt d¹ng to¸n. - NhËn xÐt ch÷a bµi tuyªn d­¬ng. - NhËn xÐt tiÕt häc. DÆn dß: - 2 HSY lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. - Nh¾c l¹i ®Ò bµi. - 2 HS ®äc. -HS gi¶i bµi , nªu miÖng. - NhËn xÐt , bæ sung. -1 HS ®äc ®Ò bµi to¸n. -HS t×m hiÓu bµi vµ tr¶ lêi c©u hái. -1 HSK lªn b¶ng gi¶i. Líp lµm bµi vµo vë. Bµi gi¶i : Sè c©y trång ®­îc trong 1 ngµy lµ: 1576 : 8 = 197 (c©y). Sè c©y trång trong 6 ngµy lµ: 198 x 6 = 1188(c©y) §¸p sè : 1188c©y. - Tù gi¶i vµo vë. §æi vë kiÓm tra cho nhau. -HS th¶o luËn theo nhãm bµn ®Ó hoµn thµnh bµi tËp. -C¸c ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt , bæ sung. - L¾ng nghe. ?&@ TN&XH: CAÙ I. môc ®Ých yªu cÇu: *Sau tieát hoïc Hs bieát: - Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa caù ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi. - Chæ vaø noùi ñöôïc teân caùc boä phaän cô theå cuûa con caù treân hình veõ hoaëc vaät thaät. II.®å dïng d¹y häc: - Hình söu taàm veà caùc loaïi caù, ñaùnh baét vaø cheá bieán caù. III.ho¹t ®éng d¹y häc: NéI DUNG GI¸O VI£N HäC SINH 1.Baøi cuõ: 3-5’ 2.Baøimôùi: 27-29’ HÑ1:Quan saùt thaûo luaän HÑ2: Laøm vieäc caû lôùp 3.Cuûng coá daën doø: 3-4’ - Toâm cua coù ñaëc ñieåm gì? - Toâm cua coù lôïi ích gì? - Nhaän xeùt baøi cuõ - Giôùi thieäu...ghi ®Ò - Em haõy neâu teân moät vaøi con caù maø em bieát? MT: Chæ vaø noùi ñöôïc teân caùc boä phaän cô theå caù - Caâu hoûi thaûo luaän - Chæ vaø noùi teân caùc con caù trong nhoùm em mang ñeán? - Em coù nhaän xeùt gì veà kích thöôùc cuûa caùc con caù ñoù? - Beân ngoaøi cô theå cuûa caù thöôøng coù gì baûo veä? - Beân trong cô theå cuûa caù coù gì khaùc bieät vôùi toâm, cua? - Theo em caù soáng ôû ñaâu? Chuùng thôû baèng gì? cô quan di chuyeån laø gì? =>Caù coù ñaëc ñieåm gì? *Keát luaän: Caù laø ñoäng vaät coù xöôngsoáng, soáng döôùi nöôùc, thôû baèng mang, cô theå coù vaûy bao phuû baûo veä, di chuyeån baèng vaây vaø ñuoâi. MT:Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa caù - Phieáu giao vieäc 1. Haõy quan saùt tranh trang 100, 101 vaø saép xeáp chuùng thaønh caù nöôùc ngoït vaø caù nöôùc maën( caù bieån)? -Keå theâm moät loaøi caù nöôùc ngoït, caù nöôùc maën maø em bieát? 2. Neâu lôïi ích cuûa caù? - Giôùi thieäu moät soá hình thöùc nuoâi vaø ñaùnh baét caù. *Keát luaän: - Caù laø thöùc aên coù nhieàu chaát ñaïm caàn cho cô theå. Ôû nöôùc ta coù nhieàu soâng hoà vaø bieån laø nhöõng moâi tröôøng thuaän tieän ñeå nuoâi vaø ñaùnh baét caù. - Caù coù ñaëc ñieåm gì? - Nhaän xeùt tuyeân döông tinh thaàn hoïc taäp cuûa hs. - Khoâng coù xöông soáng, cô theå ñöôïc ...ñöôïc phaân thaønh ñoát. - Laøm thöùc aên, ñoùng hoäp, xuaát khaåu. - Töï do neâu yù kieán. - Laøm vieäc theo nhoùm. nhoùm tröôûng höôùng daãn caùc baïn quan saùt vaø thaûo luaän caâu hoûi theo gôïi yù. -Trong nhoùm noùi cho nhau nghe. - Chuùng coù hình daïng vaø kích thöôùc khaùc nhau. - Coù moät lôùp vaûy baûo veä. - Caù coù xöông soáng. - Caù soáng döôùi nöôùc, thôû baèng mang, caù di chuyeån baèng vaây vaø ñuoâi. - Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo. Nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung. - Khoâng coù xöông soáng, coù vaûy vaø vaây, soáng döôùi nöôùc, thôû baèng mang, cô theå coù vaûy baûo veä. - 1 em ñoïc muïc baïn caàn bieát - Nhaän phieáu laøm baøi caù nhaân. - Caù nöôùc ngoït: Caù cheùp, caù roâ Phi, caù quaû, caù vaøng. - Caù nöôùc maën( caù bieån) : Caù chim, caù ngöø, caù ñuoái, caù maäp. - Caù meø, caù traém, caù , caù trích, caù nuïc, caù thu . - Laøm thöùc aên, ñoùng hoäp, xuaát khaåu - Neâu mieäng - Neâu mieäng - HS nghe vµ nhí ?&@ H§NGLL: gi¸o dôc bom m×n: bµi 4 cøu ng­êi bÞ n¹n vµ chia sÎ víi ng­êi khuyÕt tËt I. MUÏC TIEÂU - Học sinh thấy rằng khi gặp người bị tai nạn bom m×n ,h·y b×nh tØnh vµ nhanh chèng b¸o cho ng­êi lín biÕt ®Ó kÞp thêi cøu gióp. - HS hiểu ®­îc nh÷ng khã kh¨n, vÊt v¶, thiÖt thßi cña c¸c n¹n nh©n bom m×n vµ nhËn thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm gióp ®ì ng­êi khuyÕt tËt b»ng nh÷ng viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng. II. CHUAÅN BÒ: Các tranh , ảnh, câu chuyện , tấm gương ... về các nạn nhân bom mìn đã vượt qua thương tật, vươn lên trong cuộc sống. ii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung gi¸o viªn häc sinh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 26- L3 - moiOK.doc