Giáo án tổng hợp lớp 4, học kì II - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 30

Gọi 3 HS lên bảng đọc bài " Trăng ơi .từ đâu đến ! " và trả lời câu hỏi.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

-Nhận xét

- Giới thiệu bài

* Luyện đọc:

- GV viết lên bảng các tên riêng

- Yêu cầu H đọc đoạn theo nhóm lớn

- Gọi các nhóm nối tiếp nhau đọc.

- GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS

- đọc nối tiếp lần 2

- Gọi HS đọc phần chú giải.

- GV ghi bảng các câu dài HD HS đọc.

 

docx28 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 4, học kì II - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 30, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ó là 35 . Tìm hai số đó? - Yêu cầu học sinh nêu đề bài . - Hướng dẫn HS phân tích đề bài . - Yêu cầu H nêu các bước giải bài toán. - Tìm hiệu của hai số . - Vẽ sơ đồ . - Tìm hiệu số phần bằng nhau - Tìm số bé - Tìm số lớn. + Yêu cầu HS tự làm bài vào vở . - Gọi 1 học sinh lên bảng làm - Nhận xét bài làm học sinh * Bài 2 : Một cửa hàng có số vải xanh nhiều hơn vải đỏ là 540 m. Tính số mét vải mỗi loại. Biết rằng số mét vải đỏ bằng 14 số mét vải xanh. - Hướng dẫn HS phân tích đề bài . - Vẽ sơ đồ . - Tìm hiệu số phần bằng nhau - Tìm số gạo mỗi loại. - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở. - Theo dõi giúp đỡ HS chậm tiến bộ. - Gọi 1 HS lên làm bài trên bảng. -Nhận xét * Bài 3 : - GV vẽ sơ đồ tóm tắt lên bảng . - Sơ đồ : - Yêu cầu HS tự đặt đề bài và giải vào vở . - Gọi 1 HS lên đặt đề và làm bài trên bảng . - Nhận xét bài HS -Nhận xét đánh giá tiết học . -Dặn về nhà học bài và làm bài. - Nghe - 1 HS đọc, lớp đọc thầm . + Lắng nghe . - H nêu - Suy nghĩ tự làm vào vở. 1 HS làm bài trên bảng . Giải : + Hiệu số phần bằng nhau là : 5 - 3 = 2 ( phần ) + Số bé là : 40 : 2 x 3 = 60 + Số lớn là : 60 + 40 = 100 - Củng cố tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của hai số . + Lắng nghe . - Yêu cầu HS đọc đề và giải bài toán - Yêu cầu h tự làm bài + Giải : - Sơ đồ : + Hiệu số phần bằng nhau là : 4 - 1 = 3 (phần) + Số mét vải đỏ là : 540 : 3 = 180 (m) + Số mét vải xanh là : 540 + 180 = 720 (m) + Nhận xét bài bạn . + Suy nghĩ và tự đặt đề bài sau đó giải đề toán - 1HS lên bảng dựa vào tóm tắt để đặt một đề bài và giải bài . - Chữa bài -Học sinh nhắc lại nội dung Chính taû ĐƯỜNG ĐI SA PA I. Muïc tiêu - Nhôù - vieát ®óng bµi chÝnh t¶, biÕt tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n trÝch. - Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶ ph­¬ng ng÷ (2) a/b, hoÆc (3) a/b. - HS cã ý thøc rÌn ch÷ viÕt. II. Đồ dùng - 1 soá tôø phieáu khoå roäng vieát noäi dung BT2a/2b III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc ND - TG Giaùo vieân Hoïc sinh 1. Khởi động: 4-5’ 2. Baøi môùi: 30’ 2.1 GTB 2.2 Hướng dẫn viết chính tả 2.3 Hướng dẫn làm bài tập 3. Cuûng coá daën doø: 2-3’ - GV gọi 2 HS lên bảng. - GV nhận xét. - Giới thiệu bài * Trao đổi về ND đoạn văn - Gọi 2 HS đọc thuộc lòng đoạn văn viết trong bài : " Đường đi Sa Pa " - Hỏi: + Đoạn văn này nói lên điều gì ? * HD viết từ khó - Yêu cầu các HS tìm các từ khó, đễ lẫn khi viết chính tả và luyện viết. * Nhớ – viết chính tả + GV yêu cầu HS gấp sách giáo khoa nhớ lại để viết vào vở đoạn văn trong bài: "Đường đi Sa Pa” * Soát lỗi nhận xét một số bài + Treo bảng phụ đoạn văn và đọc lại để HS soát lỗi tự bắt lỗi . * Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * Bài tập 2 : - GV dán tờ phiếu đã viết sẵn yêu cầu BT - GV chỉ các ô trống giải thích bài tập 2. - Yêu cầu lớp đọc thầm sau đó thực hiện làm bài. - Gọi H đọc các từ - Yêu cầu HS nhận xét bổ sung bài bạn - GV n/xét, chốt ý đúng, tuyên dương HS. - Nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà viết lại các từ vừa tìm được và chuẩn bị bài sau. - 2HS lên bảng viết. - HS ở lớp viết vào giấy nháp. - Nhận xét các từ bạn viết trên bảng. - Nghe - 2 HS đọc thuộc lòng một đoạn trong bài, lớp đọc thầm . - Ca ngợi vẻ đẹp huyền ảo của cảnh và vật ở đường đi Sa Pa . + HS viết vào giấy nháp các tiếng khó dễ lần trong bài như : thoắt,. khoảnh khắc, hây hẩy, nồng nàn .. . + Nhớ và viết bài vào vở . + Từng cặp soát lỗi cho nhau và ghi số lỗi ra ngoài lề tập . - Quan sát, lắng nghe GV giải thích - Trao đổi, thảo luận cặp đôi và tìm từ cần điền ở mỗi cột rồi ghi vào phiếu. -1 HS đọc các từ tìm được trên phiếu - Nhận xét, bổ sung những từ mà nhóm bạn chưa có - Nghe - HS cả lớp thực hiện Ôn luyện TV LUYỆN VIẾT AI NGHĨ RA CÁC CHỮ SỐ 1, 2, 3, 4, ...? I. Mục tiêu * Giúp HS: - Hs nghe viết đúng chính tả, trình bày rõ ràng, sạch sẽ, đúng hình thức đoạn văn - Rèn kĩ năng viết cho các học sinh: Nam, Nghĩa, Sang,... - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, ý thức trình bày bài viết. II. Các hoạt động dạy học ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. GTB 2. Hướng dẫn hs viết (10 - 12 phút) 2. Nghe-viết (20 phút) 3. Củng cố, dặn dò (2 - 3 phút) - Giới thiệu bài - Nêu nội dung, yêu cầu tiết học - Gv đọc đoạn văn luyện viết. - H/ dẫn hs nhận xét chính tả và cách trình bày đoạn văn - G nhận xét chung - Treo bảng phụ, h/ dẫn hs tập viết các từ khó, dễ lẫn khi viết - Theo dõi, giúp đỡ Hs chậm tiến bộ. - GV nhận xét, chốt lại cách trình bày và lưu ý một số từ khó - Đọc từng cụm từ ngắn cho hs viết, mỗi cụm từ đọc 3- 4 lần kết hợp theo dõi uốn nắn cho hs chậm tiến bộ (Nam, Nghĩa, Sang...) về tư thế ngồi viết, cách nối nét,... - G theo dõi, giúp đỡ H - Đọc lại bài chính tả 1 lần - Yêu cầu Hs đổi chéo kiểm tra - Thu bài,chữa lỗi, nhận xét một số bài. - Nhận xét chung về chữ viết chính tả và cách trình bày. - Tuyên dương bài viết đẹp - Nhận xét tiết học - Dặn dò hs về nhà luyện viết lại bài và chuẩn bị cho tiết học sau. - Theo dõi - Nghe - Nghe và theo dõi - Cùng Gv nhận xét chính tả và cách trình bày đoạn văn - Lắng nghe - Tập viết nháp các từ khó, dễ lẫn khi nghe viết Ai Cập, Ấn Độ, Ả- rập... - Nghe - Gấp Sgk, nghe Gv đọc rồi chép đoạn thơ vào vở - Dò soát lại bài - Thực hiện - 1 số hs nộp bài - Nghe Gv nhận xét về bài viết - Nghe Gv dặn dò và ghi nhớ. Thứ ba ngày 05 tháng 4 năm 2016 Taäp laøm vaên LUYỆN TẬP QUAN SÁT CON VẬT I. Mục tiêu: - Nªu ®­îc nhËn xét vÒ c¸ch quan s¸t vµ miªu t¶ con vËt qua bµi văn §µn ngan míi në (BT1, BT2). - B­íc ®Çu biÕt c¸ch quan s¸t mét con vËt ®Ó chän läc c¸c chi tiÕt næi bËt vÒ ngo¹i h×nh, ho¹t ®éng vµ t×m tõ ng÷ ®Ó miªu t¶ con vËt ®ã (BT3, BT4). II. Đồ dùng dạy học:. - Tranh ảnh minh hoạ về một số con vật quen thuộc như : chó , mèo ... - Bảng phụ viết bài : Đàn ngan mới nở (BT1) III. Hoạt động dạy - học: ND – TG Hoạt động của Giaùo vieân Hoạt động của Hoïc sinh 1Khởi động 5p 2. Baøi môùi: 30’ a. GTB b. Hướng dẫn làm bài tập 3. Cuûng coá daën doø: 2-3’ - Gọi 2 HS lên bảng đọc ghi nhớ tiết trước. - Gọi 2 HS nhắc lại dàn bài chi tiết tả về một con vật nuôi trong nhà. - Nêu mục têu bài học * Bài tập 1 và 2: - Yêu cầu 2 HS nối tiếp đọc đề bài. - GV dán lên bài viết “Đàn ngan mới nở” lên bảng. Dùng thước gạch chân những từ ngữ quan trọng trong bài. - Những câu miêu tả nào em cho là hay ? * Bài tập 3: - GV k/tra kết quả quan sát ngoại hình, hành động con mèo, con chó đã dặn ở tiết trước . - GV dán một số tranh ảnh chụp các loại con vật quen thuộc lên bảng. - GV nhắc HS chú ý: + Trước hết viết lại kết quả quan sát các đặc điểm ngoại hình. Chú ý phát hiện ra những đặc điểm phân biệt.. + Sau đó, dựa vào kết quả quan sát, tả (miệng) các đặc điểm ngoại hình của con vật. Khi tả, chỉ chọn những đặc điểm nổi bật - Yêu cầu HS ghi vắn tắt kết quả vào vở - Gọi HS phát biểu về con vật mình tả * Bài tập 4 : - Nhắc HS viết nhanh dàn ý để bài văn miêu tả có cấu trúc chặt chẽ, không bỏ sót chi tiết. - Yêu cầu HS viết bài vào vở - Gọi HS trình bày, GV sửa lỗi - Nhận xét, khen HS viết tốt. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài văn. -2 HS lên bảng thực hiện. - 2 HS đứng tại chỗ nêu. - Lắng nghe - 2 HS đọc. - Nêu nội dung, yêu cầu đề bài. - HS làm bài - Tiếp nối nhau phát biểu - Các tổ báo cáo sự chuẩn bị. - Quan sát. - Lắng nghe giáo viên hướng dẫn - Thực hiện viết bài văn vào vở có thể trình bày theo hai cột . - Dàn bài tả con mèo nhà em - Thực hiện viết bài văn vào vở. - HS phát biểu về con vật chọn tả - Lắng nghe - Về nhà thực hiện theo lời dặn của giáo viên Toán T 147 TỈ LỆ BẢN ĐỒ I. Mục tiêu * Giúp HS: - Bước đầu nhận biết được ý nghĩa và hiểu được tỉ lệ bản đồ là gì. - Giúp HS hoàn thành bài tập 1, 2. - Giáo dục HS rèn kĩ năng tính toán cẩn thận. II. Chuẩn bị - Bản đồ thế giới, bản đồ Việt Nam. - Bản đồ một số tỉnh, thành phố có ghi chú. III. Hoạt động dạy học ND – TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1.Khởi động. 4-5’ 2.Bài mới. *GTB HĐ1: Giới thiệu tỉ lệ bản đồ. HĐ2: Luyện tập 27-28’ Bài 1 Bài 2 3.Củng cố, dặn dò 1-2’ - Gọi HS lên bảng làm bài. - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét đánh giá -Dẫn dắt ghi tên bài học. -Treo bản đồ và giới thiệu. -Yêu cầu HS đọc các tỉ lệ bản đồ. *KL: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. -Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, độ dài 1mm (1cm, 1m) ứng với độ dài thực trên mặt đất là bao nhiêu? -Tiếp cận hs chậm tiến bộ -Huy động kết quả -Chốt kiến thức -Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. -Yêu cầu hs làm bài -Huy động kết quả -Gọi HS nhận xét -Yêu cầu HS tự kiểm tra. -GV nhận xét chung -Nêu lại các tỉ lệ của bản đồ? -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS về nhà hoàn thành các bài tập và tìm hiểu thêm về tỉ lệ bản đồ. -2HS lên bảng làm bài theo y/cầu -Nhận xét bài làm của bạn. -Theo dõi -Nhắc lại tên bài học. -Quan sát bản đồ thế giới, Việt Nam, các tỉnh -Nối tiếp đọc tỉ lệ bản đồ. -Nghe. -Hs đọc yêu cầu -Làm bài cá nhân -Trình bày -Lắng nghe -1HS đọc yêu cầu. -Làm cá nhân, 2HS lên bảng -Nêu -Tỉ lệ bản đồ 1: 1000 có nghĩa là độ dài 1mm trên bản đồ ứng với độ dài thực là 1000mm -Nhận xét bổ sung. -Kiểm tra, chữa bài -2 hs nêu -Nghe Toán T148 ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ I. Mục tiêu: *Giúp HS: - Bước đầu biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ. - Giúp HS hoàn thành các bài tập: 1, 2. - Giáo dục HS tính cẩn thận. - Điều chỉnh: Yêu cầu tính kết quả không trình bày bài giải. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy học ND – TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1.Khởi động. 1-2’ 2.Bài mới. HDD1. Giới thiệu bài toán 1. HĐ2. Giới thiệu bài toán 2. 10-12’ HĐ3. HD luyện tập: 25-27’ Bài 1 Bài 2 3. Củng cố dặn dò: 2-3' -Gọi HS lên bảng làm bài. -Nhận xét -Dẫn dắt ghi tên bài học. -Treo bản đồ trường mầm non xã Thắng Lợi. -HD giải. +Trên bản đồ, độ rộng của cổng trường thu nhỏ là mấy cm? + Bản đồ Trường mầm non xã Thắng lợi vẽ theo tỉ lệ nào? -1cm trên bản đồ ứng với tỉ lệ thật trên thực tế là bao nhiêu? -2cm ? -Nhận xét sửa bài. -Gọi HS đọc yêu cầu BT. -HD HS thực hiện như bài toán 1. -GV theo dõi, giúp đỡ HS. -Nhận xét chữa bài và KL. -Gọi HS đọc yêu cầu. -Gọi HS đọc cột 1. -Độ dài trên bản đồ là bao nhiêu? -Vậy điền mấy vào ô thứ nhất? -Yêu cầu Hs trình bày -Nhận xét một số bài. -Chốt kiến thức - yêu cầu H đọc đề bài - BT yêu cầu gì? - Yêu cầu H thảo luận làm bài tập. - Nhận xét,bổ sung, chốt. -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS về tập làm các bài tập 3,4 liên quan về tỉ lệ của bản đồ. -2HS lên bảng làm bài theo yêu cầu -Nhận xét bài làm của bạn. -Nhắc lại tên bài học. -Quan sát bản đồ trường mầm non. -Trên bản đồ, độ rộng của cổng trường thu nhỏ là 2cm + Tỉ lệ: 300 -1cm trên bản đồ ứng với độ: 300 cm. -2cm ứng với: 2 x 300 = 600 -Nhận xét bài làm trên bảng. -1HS đọc đề bài. -Thực hiện cá nhân theo yêu cầu, 2HS lên bảng - H làm bài - Theo dõi -Nhận xét sửa. -1Hs đọc yêu cầu. HS thảo luận làm bài tập - H nêu -Lớp làm bài vào vở. - H trình bày -Một HS đọc bài làm của mình. -Lớp nhận xét chữa bài. - Đổi chéo vở kiểm tra cho nhau. -Lắng nghe - H đọc đề - H trả lời - H làm bài - H theo dõi NHU CÇU VÒ CHÊT KHO¸NG CñA THùC VËT I .Môc tiªu: Sau bµi häc, HS biÕt: KÓ ra vai trß cña chÊt kho¸ng ®èi víi ®êi sèng thùc vËt. Tr×nh bµy nhu cÇu vÒ c¸c chÊt kho¸ng cña thùc vËt vµ øng dông thùc tÕ cña kiÕn thøc ®ã trong trång trät. HS cã ý thøc tham gia t×m hiÓu khoa häc. II . §å dïng d¹y - häc: H×nh trang 118, 119 SGK. PhiÕu häc tËp, SGV. S­u tÇm tranh ¶nh,c©y thËt hoÆc l¸ c©y, bao b× qu¶ng c¸o cho c¸c lo¹i ph©n bãn. III .C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: ND-TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động (5 phót) 2 . Bµi míi (25 phót) a.GV giới thiệu bài b. GV nêu nhiệm vụ 1 c.GV nêu nhiệm vụ 2 3.Cñng cè, dÆn dß (5 phót) - GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp 2 trang 69 VBT Khoa häc. - GV nhËn xÐt HS. - GV giíi thiÖu bµi. T×m hiÓu vai trß cña chÊt kho¸ng ®èi víi ®êi sèng thùc vËt. - GV yªu cÇu c¸c nhãm quan s¸t h×nh c¸c c©y cµ chua a, b, c, d trang 118 vµ tr¶ lêi c©u hái: 1. Các cây cà chua ở hình b, c, d thiếu các chất khoáng gì? Kết quả ra sao? 2. Trong số các cây cà chua: a, b, c, d cây nào phát triển tốt nhất ? hãy giải thích tại sao? Điều đó giúp em rút ra kết luận gì? 3. Cây cà chua nào phát triển kém nhất? Tại sao? Điều đó giúp em rút ra kết luận gì? - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV kÕt luËn: Trong quá trình sống nếu không được cung cấp đầy đủ các chất khoáng, cây sẽ phát triển kém, không ra hoa kết quả được hoặc nếu có, sẽ cho năng suất thấp. Điều đó đã chứng tỏ các chất khoáng đã tham gia vào thành phần cấu tạo và các hoạt động sống của cây. Ni-tơ (có trong phân đạm) là chất khoáng quan trọng mà cây cần nhiều. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nhu cÇu c¸c chÊt kho¸ng cña thùc vËt. - GV ph¸t phiÕu häc tËp cho HS, néi dung PHT nh­ SGV trang 196. Yªu cÇu HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt trang 119 SGK ®Ó lµm bµi tËp. Phiếu học tập: Đánh dấu x vào cột tương ứng với nhu cầu về các chất khoáng của từng loài cây Tên cây Tên các chất khoáng cây cần nhiều hơn Ni-tơ Ka-li Phốt -pho - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV ch÷a bµi. Gi¶ng thªm: Cïng mét c©y ë vµo nh÷ng giai ®o¹n kh¸c nhau, nhu cÇu vÒ chÊt kho¸ng còng kh¸c nhau. VD: §èi víi c¸c c©y cho qu¶, ng­êi ta th­êng bãn ph©n vµo lóc c©y ®©m cµnh, ®Î nh¸nh hay s¾p ra hoa v× ë nh÷ng giai ®o¹n ®ã c©y cÇn ®­îc cung cÊp nhiÒu chÊt kho¸ng. KÕt luËn: Nh­ kÕt luËn ho¹t ®éng 2 trong SGV trang 197. - GV yªu cÇu HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt trong SGK. - NhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn dß HS vÒ nhµ lµm bµi tËp vµ xem tr­íc bµi míi. - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. - HS lµm viÖc theo nhãm ®«i hoÆc theo bµn. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - HS lắng nghe - HS nghe GV h­íng dÉn, nhËn PHT vµ lµm viÖc theo nhãm. - §¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, mét sè nhãm kh¸c nghe vµ nhËn xÐt, bæ sung. - 2 HS ®äc. - L¾ng nghe. Keâå chuyeän KỂ CHUYỆN Đà NGHE, Đà ĐỌC I. Muïc tieâu -Dùa vµo gîi ý trong SGK, chän vµ kÓ l¹i ®­îc c©u chuyÖn (®o¹n truyÖn) ®· nghe, ®· ®äc nãi vÒ du lÞch hay th¸m hiÓm (BT3). -HiÓu néi dung chÝnh cña c©u chuyÖn (®o¹n truyÖn) ®· kÓ vµ biÕt trao ®æi vÒ néi dung, ý nghÜa cña c©u chuyÖn (®o¹n truyÖn). - HS kh¸- giái kÓ ®­îc c©u chuyÖn ngoµi SGK. II. Ñoà duøng daïy hoïc - Moät soá truyeän vieát veà du lòch hay thaùm hieåm trong truyeän coå tích, truyeän danh nhaân, truyeän vieãn töôûng, truyeän thieáu nhi. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Giaùo vieân Hoïc sinh 1 .Khởi động: 4-5’ 2. Baøi môùi: 30’ a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn kể chuyện 3. Cuûng coá daën doø: 2-3’ -Gọi 3 HS tiếp nối nhau kể từng đoạn truyện " Đôi cánh của Ngựa Trắng" bằng lời của mình. -Nhận xét * Tìm hiểu đề bài: -GV phân tích đề bài dùng phấn màu gạch các từ: được nghe, được đọc nói về du lịch hoặc thám hiểm. -Yêu cầu 4 học sinh đọc gợi ý -GV cho HS quan sát tranh minh hoạ và đọc tên truyện . -Ngoài các truyện đã nêu trên em còn biết những câu chuyện nào có nội dung nói về cuộc du lịch hay thám hiểm nào khác? -Gọi HS đọc lại gợi ý dàn bài kể chuyện. * Kể trong nhóm: -HS thực hành kể trong nhóm đôi. -GV đi hướng dẫn HS gặp khó khăn. * Kể trước lớp: -Tổ chức cho HS thi kể. -GV khuyến khích HS lắng nghe và hỏi lại bạn kể những tình tiết về nội dung truyện, ý nghĩa truyện. -Nhận xét, bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể hấp dẫn nhất. -Nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà kể lại chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe. -3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu. -Lắng nghe. -HS đọc, lớp đọc thầm. - Quan sát tranh và đọc tên truyện - Một nghìn ngày vòng quanh trái đất.Gu - li - vơ ở xứ sở tí hon. Đất quý đất yêu. - Một số HS tiếp nối nhau kể chuyện -1 HS đọc. -2 HS ngồi cùng bàn kể cho nhau nghe, trao đổi về ý nghĩa truyện. -5 đến 7 HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa truyện. -HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu -HS cả lớp. Thứ tư ngày 06 tháng 4 năm 2016 Toán T149 ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ (TT) I. Mục tiêu *Giúp HS: - Biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ. - Giúp HS hoàn thành các bài tập: 1, 2. - Giáo dục HS tính cẩn thận. - Điều chỉnh: không cần trình bày bài giải II. Chuẩn bị - Bảng phụ, VBT III. Hoạt động dạy -học ND – TG Giáo viên Học sinh 1.Khởi động 4-5’ 2.Bài mới. *GTB HĐ1: HD giải bài toán 1. 10-12’ HD HS giải bài toán 2. HĐ2: Luyện tập. 20-23’ Bài 1 Bài 2 3.Củng cố dặn dò 2-3’ - Gọi HS lên bảng, yêu cầu các em làm bài tập đã giao về nhà ở tiết trước. - Gọi HS nhận xét - Nhận xét chung. - Dẫn dắt ghi tên bài học. -Treo bảng phụ. - Bản đồ được vẽ theo tỉ lệ nào? - Bài tập yêu cầu em tính gì? - Nhận xét -Gọi HS đọc đề bài. -Bài toán cho em biết điều gì? -Bài toán hỏi gì? -Yêu cầu hs suy nghĩ và làm bài vào VBT -Tiếp cận hs chậm tiến bộ -Nhận xét chữa bài cho HS. -Gọi HS đọc đề bài. -Hãy đọc tỉ lệ trên bản đồ. +Độ dài thật là bao nhiêu km? +Tỉ lệ trên bản đồ là bao nhiêu? -Vậy điền mấy vào ô thứ nhất? -Yêu cầu HS thảo luận. -Nhận xét tuyên dương. -Gọi HS đọc đề bài. -Yêu cầu hs làm bài -Huy động kết quả -Nhận xét một số bài. -Nhận xét tiết học. Nhắc H về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài học sau. -2HS lên bảng làm bài. -HS 1; HS 2 làm bài. -Nhận xét. -Theo dõi -Nhắc lại tên bài học. -1HS đọc bài. -1HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở. -Nhận xét sửa bài. -1HS đọc đề bài toán. -Nêu: +Quãng đường và tỉ lệ của bản +Quãng đường trên bản đồ. -HS tự làm bài vào vở. -Nghe. -1HS đọc đề bài. -Nêu: -Thảo luận cặp đôi làm bài. -Nhận xét chữa bài. -Thực hiện -1HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở. -Nhận xét sửa bài. -Nghe -Thực hiện ở nhà Tập đọc DÒNG SÔNG MẶC ÁO I. Mục tiêu - B­íc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n th¬ trong bµi víi giäng vui, t×nh c¶m. - Hieåu ND: Ca ngôïi veû ñeïp cuûa doøng soâng queâ höông. (TL ®­îc c¸c CH trong SGK, thuéc ®­îc ®o¹n th¬ kho¶ng 8 dßng). II. Ñoà duøng daïy hoïc - Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong SGK. B¶ng phô. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc. ND - TG Giaùo vieân Hoïc sinh 1. Khởi động (5p) 2. Baøi môùi: 30’ a. GTB b. HD đọc diễn cảm và tìm hiểu bài 3. Cuûng coá daën doø: 2-3’ -Gọi 3 HS lên bảng tiếp nối nhau đọc 3 trong bài "Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất" và trả lời câu hỏi về nội dung bài. -Nhận xét -Treo tranh minh hoạ bài tập đọc và nêu CH *Luyện đọc -Yêu cầu 2 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài thơ. -GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS - Hướng dẫn HS tìm hiểu các từ khó trong bài như : điệu , hây hây , ráng ... -Lưu ý học sinh ngắt nghỉ -Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp. -Gọi 2 HS đọc cả bài. -GV đọc mẫu, chú ý cách đọc *Tìm hiểu bài -Yêu cầu HS đọc, thảo luận nhóm lớn và trả lời các câu hỏi -Gọi các nhóm trình bày +Vì sao tác giả lại nói dòng sông điệu? +Màu sắc của dòng sông thay đổi như thế nào trong một ngày ? +Cách nói " Dòng sông mặc áo " có gì hay ? +Em thích nhất h/ảnh nào trong bài? Vì sao? +Nội dung bài thơ nói lên điều gì ? -Ghi ý chính của bài. * Đọc diễn cảm: -Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ. -Giới thiệu các câu thơ luyện đọc diễn cảm. -Yêu cầu HS đọc từng khổ. -Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng từng khổ rồi cả bài thơ. -Nhận xét. -Hỏi: Hình ảnh thơ nào là phát hiện độc đáo của tác giả khiến em thích nhất ? -Nhận xét tiết học. Dặn dò HS. -HS lên bảng thực hiện yêu cầu. - Lắng nghe -Quan sát . -HS tiếp nối nhau đọc theo trình tự -Lắng nghe GV HD để nắm cách ngắt nghỉ các cụm từ và nhấn giọng. -Luyện đọc theo cặp. -2 HS đọc cả bài. - theo dõi -Thảo luận nhóm lớn theo yêu cầu -Các nhóm cử đại diện trình bày +Vì dòng sông luôn thay đổi... +Lụa đào, áo xanh, hây hây ráng vàng, nhung tím áo đen, áo hoa... +Đây là hình ảnh nhân hoá làm... +Tiếp nối phát biểu theo ý thích +Ca ngợi về vẻ đẹp dòng sông... -2 HS nhắc lại. -3 HS tiếp nối nhau đọc -Cả lớp theo dõi tìm cách đọc -HS luyện đọc trong nhóm 2 HS . -Thi đọc theo hình thức tiếp nối. -2 đến 3 HS thi đọc đọc thuộc lòng và đọc diễn cảm cả bài thơ. -HS phát biểu theo ý hiểu. -Lắng nghe Taäp laøm vaên ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN I. Muïc tieâu - Bieát ñieàn ñuùng noäi dung vaøo nhöõng choã troáng trong giaáy tôø in saün: Phieáu khai baùo taïm truù, taïm vaéng (BT1); hiÓu ®­îc taùc duïng cuûa vieäc khai baùo taïm truù, taïm vaéng (BT2). II. Ñoà duøng daïy hoïc - VBT tieáng vieät 4 hoaëc baûn phoâ toâ maãu phieáu khi baùo taïm truù, taïm vaéng. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Giaùo vieân Hoïc sinh 1Khởi động: 4-5’ 2. Baøi môùi: 30 a. GTB b. Hướng dẫn làm bài tập 3. Cuûng coá daën doø: 2-3’ - Yêu cầu 2 - 3 học sinh đọc đoạn văn miêu tả về ngoại hình hoạt động của con mèo hoặc con chó đã viết ở bài tập 3. - Nhận xét chung. - Nêu mục tiêu Bài 1 : - Gọi 1 HS đọc nội dung phiếu. - GV treo bảng phiếu phô tô phóng to lên bảng giải thích các từ ngữ viết tắt: CMND ( chứng minh nhân dân ) - Hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu. - Đây là một tình huống giả định em và mẹ đến thăm một người bà con ở tỉnh khác vì vậy: + Ở mục Địa chỉ em phải ghi địa chỉ người họ hàng. + Ở mục Họ tên chủ hộ em phải ghi tên của chủ nhà nơi em và mẹ đến chơi. + Ở mục 1 . Họ tên em phải ghi họ tên của mẹ em. + Ở mục 6 . Ở đâu đến , hoặc đi đâu em phải ghi nơi mẹ con của em ở đâu đến + Ở mục 9 . Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo em phải ghi họ tên của chính em. .... Bài 2 : - Gọi HS trả lời câu hỏi. * GV kết luận: Phải khai báo tạm trú tạm vắng để chính quyền địa phương quản lí được những người đang có mặt hoặc vắng mặt tại nơi ở những người ở nơi khác mới đến. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà viết lại cho hoàn thành phiếu khai báo tạm trú tạm vắng. - Dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS đọc. - Theo dõi - 1 HS đọc. - Quan sát. - Lắng nghe GV hướng dẫn mẫu. - Tiếp nối nhau phát biểu. - Nhận xét phiếu của bạn. - Lắng nghe. - Thực hiện ở nhà. NHU CẦU KHÔNG KHÍ CỦA THỰC VẬT I .Môc tiªu: Sau bµi häc, HS biÕt: KÓ ra vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi ®êi sèng thùc vËt. Tr×nh bµy nhu cÇu kh«ng khÝ cña thùc vËt vµ nªu d­îc mét vµi øng dông thùc tÕ trong trång trät vÒ nhu cÇu kh«ng khÝ cña thùc vËt. HS cã ý thøc tham gia t×m hiÓu khoa häc. II . §å dïng d¹y - häc: H×nh vÏ trang 120, 121 SGK. PhiÕu häc tËp, SGV. III .C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: ND-TG Ho¹t ®éng cña giáo viên Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động (5 phót) 2 . Bµi míi a.Giới thiệu bài (25 phót) c.GV nêu nhiệm vụ 2 3. Cñng cè, dÆn dß (5 phót) - GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp 1, 2 trang 70 VBT Khoa häc. - GV nhËn xÐt HS. - GV giíi thiÖu bµi. - TiÕn hµnh ho¹t ®éng: T×m hiÓu vÒ sù trao ®æi kh«ng khÝ cña thùc vËt trong qu¸ tr×nh quang hîp vµ h« hÊp. Yêu cầu HS thảo luận trả lời câu hỏi GV nªu c©u hái: - Kh«ng khÝ gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo? - KÓ tªn nh÷ng khÝ quan träng ®èi víi ®êi sèng thùc vËt? - GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 1, 2 trang 120 vµ 121 SGK ®Ó tù ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi lÉn nhau. - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt, kÕt luËn: Thùc vËt cÇn kh«ng khÝ ®Ó quang hîp vµ h« hÊp. C©y dï ®­îc cung cÊp ®ñ n­íc, chÊt kho¸ng vµ ¸nh s¸ng nh­ng thiÕu kh«ng khÝ c©y còng kh«ng sèng ®­îc. T×m hiÓu mét sè øng dông thùc tÕ vÒ nhu cÇu kh«ng khÝ cña thùc vËt. - GV nªu vÊn ®Ò: Thùc vËt “¨n” g× ®Ó sèng? Nhê ®©u thùc vËt thùc hiÖn ®­îc ®iÒu k× diÖu ®ã? - GV gi¶i thÝch: Thùc vËt kh«ng cã c¬ quan tiªu ho¸ nh­ ng­êi vµ ®éng vËt nh­ng chóng vÉn “¨n” vµ “uèng”. KhÝ c¸c- b«- nÝc cã trong kh«ng khÝ ®­îc l¸ c©y hÊp thô vµ n­íc cã trong ®Êt ®­îc rÔ c©y hót lªn. Nhê chÊt diÖp lôc cã trong l¸ c©y mµ thùc vËt cã thÓ sö dông n¨ng l­îng ¸nh s¸ng mÆt trêi ®Ó chÕ t¹o bét ®­êng tõ khÝ c¸c- b«- nÝc vµ n­íc. - TiÕp theo, GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái: + Nªu øng dông trong trång trät vÒ nhu cÇu khÝ c¸c- b«- nÝc cña thùc vËt? + Nªu øng dông vÒ nhu cÇu khÝ «- xi cña thùc vËt? - GV nhËn xÐt, kÕt luËn: BiÕt ®­îc nhu cÇu vÒ kh«ng khÝ cña thùc vËt sÏ gióp ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó t¨ng n¨ng suÊt c©y trång nh­: bãn ph©n xanh hoÆc ph©n chuång ®· ñ kÜ võa cung cÊp chÊt kho¸ng võa cung cÊp c¸c chÊt khÝ c¸c- b«- nÝc cho c©y. §Êt trång cÇn t¬i xèp, tho¸ng khÝ. - GV yªu cÇu HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt trong SGK. - NhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn dß HS vÒ nhµ lµm bµi tËp vµ xem tr­íc bµi míi. - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. HS thảo luận - Mét sè nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. - L¾ng nghe. - HS thảo luận - HS lµm viÖc nhãm : th¶o luËn vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV. - §¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, mét sè nhãm kh¸c nghe vµ nhËn xÐt, bæ sung. - 2 HS ®äc. - L¾ng nghe. Thứ năm ngày 07 tháng 4 năm 2016 Toán T150 THỰC HÀNH I. Mục tiêu - Tập đo độ dài đoạn thẳng trong thực tế, tập ước lượng. - Giúp HS hoàn thành bài tập 1. HS có thể đo độ dài đoạn thẳng bằng thước dây, bước chân. - Giáo dục HS tính cẩn thận II. Chuẩn bị - Phiếu thảo luận nhóm. Thước dây. III. Hoạt động dạy - học ND – TG Giáo viên Học sinh 1.Khởi động. 4-5’ 2.Bài mới. *GTB HĐ1: HD thực hành đo đoạn thẳng trên mặt đất. (BT1) 20-25’ 3.Củng cố, dặn dò 1-2’ -Gọi HS lên bảng, yêu cầu các em làm bài tập đã giao về nhà ở tiết trước. -Kiểm tra dụng cụ học tập. -Nhận xét chung. -Dẫn dắt ghi tên bài học. -Chọn lối rộng của lớp học. -Dùng phấn chấm hai điểm A và B. -Nêu yêu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTUẦN 30.docx