Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 28

1HS lên làm BT2. Lớp làm bảng con.

Bài 1:HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của bài toán.

Bài giải:

4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Mỗi giờ ô tô đi được là:

135 : 3 = 45 (km)

Mỗi giờ xe máy đi được là:

135 : 4,5 = 30 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy là:

45 - 30 = 15 (km)

4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Đáp số: 15 km.

1250 : 2 = 625 (m/phút); 1 giờ = 60 phút

Một giờ xe máy đi được:

625 x 60 = 37500 (m)

37500 m = 37,5 km

Vận tốc của xe máy là: 37,5 km/giờ

 .

 

doc23 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 4322 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 28, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Bốn tờ phiếu viết nội dung của BT2. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 1’ 2.Bài mới a.Giới thiệu bài: :1’ b.Các hoạt động: HĐ 1:Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng: ( Khoảng 7 – 8 HS ) 13-15’ HĐ 2: Làm BT : 10-12’ 3.Củng cố, dặn dò : 1-2’ Ổn định tổ chức Nêu MĐYC tiết học - Gọi HS kể tên các bài tập đọc đã học từ tuần 19 - 27 - GV nhận xét, nếu em nào chưa đạt cho kiểm tra lại lần sau Hướng dẫn HS làm BT2: - GV dán bảng thống kê lên bảng + giao việc. - GV phát phiếu cho HS Nhận xét + chốt lại kết quả đúng - Nhận xét tiết học. - Dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng về nhà tiếp tục ôn để tiết sau kiểm tra lấy điểm. - Dặn những HS kiểm tra chưa đạt về ôn để tiết ôn tập sau kiểm tra lại. - HS lắng nghe - HS kể tên - HS lần lượt lên bốc thăm - Mỗi HS chuẩn bị bài 1’–2’ - HS lên đọc bài + trả lời câu hỏi như đã ghi ở phiếu - HSKG đọc diễn cảm thể hiện đung nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ hình ảnh mang tính nghệ thuật. - 1 HS đọc to yêu cầu của BT2, lớp lắng nghe. - Quan sát + lắng nghe - HS làm bài làm vào vở bài tập,4HS làm bài vào phiếu - HS trình bày Lớp nhận xét - HS lắng nghe - HS thực hiện ----------------------cd------------------------ KHOA HỌC: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU - Kể tên một số động vật đẻ trứng và đẻ con. - H Nắm được hình thức sinh sản của động vật đẻ trứng và động vật đẻ con. - HS yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ Hình vẽ trong SGK trang 112 , 113, Tranh ảnh những động vật đẻ trứng và những động vật đẻ con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động : 2-3’ 2.Bài mới v Hoạt động 1: Tìm hiểu sự sinh sản của động vật 15-18’ v Hoạt động 2: Trò chơi ‘Ai nhanh ai đúng” 8 3. Củng cố - dặn dò:1-2’ -Câu hỏi: Em hãy nêu vị trí mọc chồi trên một số cây mà em biết -GV nhận xét, đánh giá - Yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết trang 112/ SGK và thảo luận các câu hỏi sau: + Đa số động vật được chia làm mấy giống? Đó là những giống nào? + Tinh trùng và trứng của động vật được sinh ra từ cơ quan nào? Cơ quan đó thuộc giống nào? + Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì? + Hợp tử phát triển thành gì? - GV ghi bảng các kết quả thảo luận, chốt lại + Quan sát hình trang 112 SGK, chỉ, nói con nào được nở ra từ trứng, con nào được đẻ thành con. + Những loài động vật khác nhau thì có cách sinh sản khác nhau, có loài đẻ trứng, có loài đẻ con.Các con vật được nở ra từ trứng: sâu, thạch sùng, gà, nòng nọc. Động vật đẻ con: voi, mèo, chó, ngựa vằn - GV công bố các đáp án đúng: + Các con vật được nở ra từ trứng: cá vàng, cá sấu, bướm, rắn, chim, rùa + Động vật đẻ con: chuột, cá heo, thỏ, khỉ, dơi Nhận xét tiết học. Chuẩn bị: “Sự sinh sản của côn trùng”. - 2 HS trả lời - Lớp nhận xét HS thảo luận nhóm lớn, trình bày câu hỏi Đại diện các nhóm trình bày trước lớp Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - 2 đội xếp hàng trước bảng - HS thi nói tên những con vật đẻ trứng, những con vật đẻ con” TOÁN (Tiết 137): LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian. Biết giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian. - Học sinh hoàn thành các bài tập: BT1,2 - HS yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ : Bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 1’ : 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: Giới thiệu bài : 1' HĐ 2 : Thực hành : 28-30’ Bài 1: Bài 2: 3. Củng cố dặn dò : 1-2’ GV gọi 1 HS lên bảng làm BT2. GV nhận xét, đánh giá. GV nêu ND, MT tiết học Bài 1: GV HD để HS tìm hiểu có mấy chuyển động đồng thời trong bài toán; chuyển động cùng chiều hay ngược chiều nhau? ô tô xemay gặp nhau 180 km GV giải thích: Khi ô tô gặp xe máy nghĩa là ô tô và xe máy đi hết quãng đường 180km từ hai chiều ngược nhau. b) GV cho HS làm tương tự như phần a). - Mỗi giờ hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? - Sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau? - HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của bài toán. - HS nêu cách làm, sau đó tự làm bài vào vở. Nhận xét tiết học. - 1HS lên làm BT2. Bài 1: HS đọc bài tập 1 Sau mỗi giờ, cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là: 54 + 36 = 90 (km) Thời gian đi để ô tô và xe máy gặp nhau là: 180 : 90 = 2 (giờ) HS làm tương tự như phần a). ----------------------cd------------------------ KHOA HỌC: SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG I. MỤC TIÊU - Viết sơ đồ chu trình sinh sản của côn trùng. - HS Phân biệt chu kì sinh sản của ruồi và gián. - HS tích cực học tập. II. CHUẨN BỊ Hình vẽ trong SG trang 114 , 115 / SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1Khởi động 1’ : 2-3’ 2. Bài mới Hoạt động 1: Làm việc với SGK. 12-15’ Hoạt động 2: Quan sát, thảo luận. 10-12’ 3. Củng cố, dặn dò: 1-2’ - Gọi 2 HS lên bảng + Em hãy kể tên một số động vật đẻ trứng? + Em hãy kể tên một số động vật đẻ con? -GV nhận xét, đánh giá Yêu cầu các nhóm quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5 trang 114 / SGK và thảo luận các câu hỏi: + Bướm thường đẻ trứng vào mặt trước hay sau của lá cải? + Hãy chỉ đâu là trứng, sâu, nhộng, bướm + Ở giai đoạn nào bướm cải gây thiệt hại nhất cho hoa màu? + Nông dân có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối, hoa màu? -Yêu cầu HS tiếp tục quan sát các hình 6, 7 trang 115 / SGK và nêu sự giống nhau, khác nhau trong chu trình sinh sản của gián và ruồi - GV chốt lại: - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi các câu hỏi: + Nơi đẻ trứng của ruồi và gián. + Cách tiêu diệt ruồi và gián - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Sự sinh sản của Ếch - 2 HS trình bày - Lớp nhận xét HS thảo luận nhóm lớn, trình bày câu hỏi. Đại diện các nhóm trình bày trước lớp Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS quan sát và nhận xét từng tranh - HS thảo luận và trả lời: - HS vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng - Lắng nghe và thực hiện. ----------------------cd------------------------ KÜ thuËt: L¾p m¸y bay trùc th¨ng (tiÕt ii) I.Môc tiªu -Chän ®óng vµ ®ñ ®­îc c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p m¸y bay trùc th¨ng - BiÕt c¸ch l¾p ®­îc tõng bé phËn vµ r¸p c¸i ®u ®óng mÉu, ®óng qui ®Þnh m¸y bay l¾p ®­îc ch¾c ch¾n - GDHS tính nhanh nhẹn , sáng tạo. II.§å dïng häc tËp - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ rthuËt - MÉu m¸y bay trùc th¨ng l¾p s½n III.ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu ND - TG Ho¹t ®éng cña thÇy Hoạt động của trò Giíi thiÖu bµi Ho¹t ®éng 3 H­íng dÉn H l¾p m¸y bay trùc th¨ng (20p) Ho¹t ®éng 2 §¸nh gi¸ s¶n phÈm (10p) Cñng cè dÆn dß (3p) T cho H quan s¸t m¸y bay trùc th¨ng l¾p s½n +) Chän chi tiÕt T cho H chän c¸c chi tiÕt trong SGK vµ xÕp chi tiÕt ra n¾p hép +) L¾p tõng bé phËn T gäi 1-2 H ®äc l¹i phÇn ghi nhí ®Ó n¾m l¹i l¾p m¸y bay trùc th¨ng Cho H quan s¸t kÜ c¸c b­íc l¾p m¸y bay +) L¾p m¸y bay h×nh 1-SGK T nh¾c H khi l¾p cÇn chó ý L¾p th©n m¸y bay vµ ca bin ®óng vÞ trÝ vµ l¾p gi¸ ®ì cµng m¸y bay thËt chÆt T cho H tr­ng bµy theo nhãm Nªu tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ T cho c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ T nhËn xÐt ®¸nh gi¸ Nh¾c H th¸o rêi c¸c bé phËn vµ xÕp ®óng vµo trong hép T nhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña H vµ tinh thÇn th¸i ®é häc tËp vµ kÜ n¨ng l¾p m¸y baty trùc th¨ng Cho H vÒ nhµ thùc hµnh l¾p r« bèt Quan s¸t c¶ líp H thùc hµnh 1-2 em nªu Quan s¸t H n¾m mét sè ý C¶ líp C¶ líp tr­ng bµy SP H nghe tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ H th¸o rêi c¸c chi tiÕt bá vµo hép C¶ líp Nghe chuÈn bÞ bµi sau L¾p r« bèt ----------------------cd------------------------ Thứ tư ngày 23tháng 3 năm 2016 LT&C: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II ( T 5 ) I.MỤC TIÊU: - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. - Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học ở trong 9 tuần đầu học kì II (BT2) - Học sinh yêu thích môn TV II. CHUẨN BỊ : - Bút dạ và 3 tờ giấy khổ to để HS làm BT2. - 3 tờ phiếu khổ to – mỗi tờ viết sẵn dàn ý của một trong ba bài văn miêu tả: Phong cảnh đền Hùng, Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn, Tranh làng Hồ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 1’ 2.Bài mới a.Giới thiệu bài: :1’ b.Các hoạt động: Hoạt động 1:Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng : 15-16’ HĐ 2: HD HS làm BT2: 3-4’ HĐ 3: Hướng dẫn HS làm BT3: 14-15’ 3.Củng cố, dặn dò : 2-3’ Ổn định tổ chức lớp Nêu MĐYC tiết học Thực hiện như ở T. 1 Cho HS đọc yêu cầu của BT2 Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả từ tuần 19 – 27 ? - Cho HS đọc yêu cầu của BT3 - Cho HS làm bài. Phát giấy và bút dạ cho HS - Nhận xét + chốt lại kết quả - GV đưa 3 dàn ý chuẩn bị trước lên bảng lớp và giới thiệu để HS nắm vững dàn ý của bài Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà viết lại dàn ý của bài văn mình đã chọn. - HS lắng nghe HS lần lượt lên bốc thăm Mỗi HS chuẩn bị bài 1’–2’ HS lên đọc bài + trả lời câu hỏi như đã ghi ở phiếu - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm * Có 3 bài: Phong cảnh đền Hùng, Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn, Tranh làng Hồ. - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - HS tiếp nối nhau nêu tên bài mình chọn viết dàn ý. - HS làm bài, 3 HS làm vào phiếu - HS trình bày - Lớp nhận xét - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe - HS lắng nghe - HS thực hiện ----------------------cd------------------------ TOÁN (Tiết 138): LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Biết giải bài toán chuyển động cùng chiều. Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian. - Học sinh hoàn thành các bài tập: BT1,2 - HS yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 1’ : 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: Giới thiệu bài : 1' HĐ 2 : Thực hành : 29-30’ Bài 2: xemáy xeđạp B 48 km A C Bài 1: 3. Củng cố dặn dò : 1-2’ GV gọi 1 HS làm BT2. GV nhận xét, đánh giá Nêu MĐYC tiết học - GV gọi HS nêu cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian của chuyển động đều. Viết công thức tính: v, s, t. HS nêu yêu cầu của bài toán YC HS làm bài cá nhân vào vở bài tập. a) GV HD cho HS tìm hiểu đề toán. GV giải thích: Xe máy đi nhanh hơn xe đạp, xe đạp đi trước xe máy đuổi theo thì đến lúc nào đó xe máy sẽ đuổi kịp xe đạp. Lúc khởi hành xe máy cách xe đạp bao nhiêu ki-lô-mét? Khi xe máy đuổi kịp xe đạp tức là khoảng cách giữa xe đạp và xe máy là 0km. Sau mỗi giờ xe máy đến gần xe đạp bao nhiêu ki-lô-mét? Tính thời gian đi để xe máy đuổi kịp xe đạp. b) GV hướng dẫn HS làm tương tự như phần a) GV gọi 1 HS làm trên bảng. GV nhận xét bài làm của HS. Nhận xét tiết học - 1HS lên làm BT2. - Lớp làm bảng con - 3 HS nêu - HS thực hiện theo yêu cầu. - HS trả lời câu hỏi theo YC HS tính và làm bài vào vở. - HS tính và làm bài vào vở. HS làm bảng lớp. ----------------------cd------------------------ TAÄP LAØM VAÊN : ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾT 8 KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ GIÖÕA KÌ II ( ÑOÏC – HIEÅU) I. Muïc tieâu: -Kieåm tra kó naêng ñoïc – hieåu, caûm thuï caùc vaên baûn ngheä thuaät ñaõ hoïc. -Kieåm tra ñaùnh giaù vieäc naém caùc kieán thöùc veà lieân keát caâu trong baøi vaên. II. Phöông tieän daïy-hoïc: -Ñeà baøi vaø giaáy kieåm tra cho töøng hs. III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. Oån ñònh: 1’ 2. Neâu y/c khi laøm baøi kieåm tra. 4’ 3. Hs laøm baøi kieåm tra. 20’ -Ñeà baøi vaø giaáy kieåm tra phaùt cho töøng hs. -Y/c laøm baøi trong 20 phuùt. 4. Thu baøi, nx chung tieát hoïc. 5’ 5. Caùch ñaùnh giaù: Moãi caâu traû lôøi ñuùng ñöôïc 1 ñieåm. TẬP ĐỌC: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II ( T6 ) I.MỤC TIÊU: - Nghe – viết đúng chính tả bài Bà cụ bán hàng nước chè, tốc độ khoảng 100 chữ/15’ - Viết đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình một cụ già; biết chọn những nét ngoại hình tiêu biểu để miêu tả. - HS viết đúng, đẹp bài chính tả. II.CHUẨN BỊ : Một số tranh ảnh về các cụ già. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động a.Giới thiệu bài: :1’ b.Các hoạt động: HĐ 1:Viết chính tả : 17-20’ Hoạt động 2: Làm BT : 8-10’ 3.Củng cố, dặn dò : 1-2’ Nêu MĐYC tiết học Hướng dẫn chính tả: GV đọc bài chính tả một lượt Nội dung bài chính tả ? Hướng dẫn HS viết những từ ngữ dễ viết sai: tuổi giời, tuồng chèo Cho HS viết chính tả: - Đọc từng câu hoặc từng bộ phận cho HS viết - Chấm, chữa bài: Đọc bài chính tả cho HS soát lỗi Chấm 5 ® 7 bài Nhận xét Cho HS đọc yêu cầu của BT Đoạn văn các em vừa viết tả ngoại hình hay tính tình bà cụ bán hàng nước chè? Yêu cầu HS viết 1đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của 1 bà cụ mà em biết. - Treo tranh ảnh về các cụ già. - HS viết bài. - Nhận xét một số bài viết hay Nhận xét tiết học. - HS lắng nghe - HS theo dõi trong SGK 2HS đọc lại bài chính tả * Tả gốc cây bàng cổ thụ và tả bà cụ bán hàng nứơc chè dưới gốc bàng. - HS viết những từ ngữ khó Gấp SGK + viết chính tả HS tự soát lỗi - Đổi vở cho nhau soát lỗi -1 HS đọc to, lớp lắng nghe * Tả ngoại hình - HS nói về nhân vật em chọn tả - HS quan sát - HS làm bài - HS tiếp nối nhau trình bày bài của mình. - Lớp nhận xét. - HS lắng nghe ----------------------cd------------------------ ÔNT: LUYỆN TẬP CHUNG – ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN I. MUÏC TIEÂU: - Ôn luyeän vaø cuûng coá veà giaûi toaùn chuyeån ñoäng ñeàu, ôn tập về số tự nhiên. - HS laøm BT1,2,3 - HS Naém chaéc kieán thöùc vaø toát caùc baøi taäp . - HS yêu thích môn Toán. II. ÑOÀ DUØNG: - Vôû Thöïc haønh Toaùn vaø Tieáng Vieät III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1: Khởi động: 2-3’ 2: Baøi môùi Baøi 1: 5-6’ Baøi 2: 6’ Baøi 3: 6’ HÑ3: Cuûng coá- daën doø: 1-2’ - Goïi HS leân baûng neâu caùch tính s,v,t cuûa moät chuyeån ñoäng Nhaän xeùt chung. - Giôùi thieäu baøi: - GV yeâu caàu laøm BT ôû vôû -GV tieáp söùc, giuùp ñôõ HSY laøm BT. - GV chöõa baøi cho HS, choát caùch ñoïc vaø vieát caùc ñôn vò ño theå tích -Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Toå chöùc thöïc hieän laøm BT - Goïi HS trình baøy. -Nhaän xeùt - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp HD HS thöïc hieän vaøo vôû -Choát laïi kieán thöùc cuûa tieát hoïc. -Nhaéc HS veà nhaø laøm baøi taäp. -Noái tieáp neâu: - HS laøm vaø neâu keát quaû - HS neâu caùch laøm -1HS đđọc yeâu caàu baøi taäp. - Laøm baøi taäp theo caù nhaân. - 2HS trình baøy. -Nhaän xeùt söûa baøi. HS neâu caùch tính theå tích HLP -1HS ñoïc ñeà baøi. -1HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû vaø neâu keát quaû Giaûi : Thôøi gian anh Tuøng ñi töø A ñeán choã gaëp anh Hieäp laø 18 : 15 = 1,2 (giôø) Quaûng ñöôøng anh Tuøng ñi töø A ñeán choã gaëp anh hieäp laø: 12 x 1,2 = 14,4 (km) Quaûng ñöôøng AB daøi laø ; 18 + 14,4 = 32,4(km) Ñaùp soá : 32,4 km ----------------------cd------------------------ Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2016 TOÁN (Tiết 139): ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU: - Biết đọc, viết, so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5,9 - HS yêu thích môn Toán. - Học sinh hoàn thành các bài tập: BT1,2, 3( cột1), BT5. - HS (KG): Nắm vững kiến thức, hoàn thành nhanh, chính xác các bài tập liên quan. - GDHS tính cẩn thận khi làm bài. II. CHUẨN BỊ - Chuẩn bị bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: Giới thiệu bài : 1' HĐ 2 : Thực hành : 29-31’ Bài 1 Bài 2: Bài 3(cột 1) Bài 5 3. Củng cố dặn dò : 1-2’ GV gọi 1 HS lên bảng làm GV nhận xét, đánh giá. GV nêu ND,MT tiết học GV tổ chức, hướng dẫn cho HS tự làm bài rồi chữa các bài tập. - YC HS tự làm bài cá nhân rồi chữa các bài tập. - Khi chữa bài nên lưu ý HS tự nêu đặc điểm của các số tự nhiên, các số lẻ, các số chẵn liên tiếp. Chẳng hạn: Hai số lẻ liên tiếp nhau hơn (hoặc kém) nhau 2 đơn vị. - Khi chữa bài nên hỏi HS cách so sánh các số tự nhiên trong trường hợp chúng có cùng số chữ số hoặc không có cùng số chữ số. GV gọi HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9; nêu đặc điểm của số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5;... - YC nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận và huy động kết quả. - Nhận xét, chữa chung. Nhận xét tiết học 1HS lên làm BT2. Lớp làm bảmg phụ HS đọc mỗi số rồi nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số đó. Chẳng hạn, số 427 036 953 đọc là: "Bốn trăm bảy mươi hai triệu không trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi ba", chữ số 5 trong số này chỉ 5 chục. - HS tự làm bài rồi chữa các bài tập. - HS tự làm bài rồi chữa các bài tập. - Các nhóm thực hiện theo yêu cầu. HĐNGLL GIÁO DỤC QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM I. MỤC TIÊU: - Giúp các em : - Hiểu được quyền và bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội. II. CHUẨN BỊ ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ôn định tổ chức: 2, Tiến hành 3. Củng cố dặn dò : 1-2’ Lớp ổn định tổ chức. Gv chia nhóm. HSTL: Trẻ em có những quyền nào? Đại diện nhóm trình bày GV chốt Để thực hiện tốt những quyền đó các em cần phải làm gì? Gv chốt bài - Nêu những việc các em đã làm được và chưa làm được trong quyền và bổn phận của mình? Đại diện nhóm trả lời Lớp nhận xét Tổ chức trò chơi. Kể tên những quyền và bổn phận của trẻ em. Gv theo dõi HS TLN Đại diện nhóm trình bày HS TLN Đại diện nhóm trình bày Hs tham gia chơi bạn CTHĐTQ điều hành lớp ----------------------cd------------------------ LT&C : ÔN TẬP TIẾT 7 I. Muïc tieâu: -Kieåm tra kó naêng nghe-vieát chính taû cuûa hs giöõa kì II. -Kieåm tra ñaùnh giaù kó naêng laøm vaên taû ngöôøi cuûa hs. -Laøm baøi nghieâm tuùc, töï löïc, ñaït ñöôïc kq’ cao. II. Phöông tieän daïy-hoïc: -Giaáy kieåm tra cho töøng hs. III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. Oån ñònh: 1’ 2. Neâu y/c khi laøm baøi kieåm tra. 2’ 3. Hs laøm baøi kieåm tra. 40’ -Giaáy kieåm tra phaùt cho töøng hs. Ñeà baøi: I. Chính taû (nghe-vieát) 5 ñieåm : Tranh laøng Hoà (vieát ñoaïn: Töø ñaàu töôi vui). - Gv ñoïc baøi cho hs vieát. II. Taäp laøm vaên. Ñeà baøi: Haõy taû moät ngöôøi baïn trong lôùp em ñöôïc nhieàu baïn quyù meán. 4. Thu baøi, nx chung tieát hoïc. 2’ ----------------------cd------------------------ ÔNTV: LUYEÄN TAÄP LAØM VAÊN TAÛ ÑOÀ VAÄT I.Muïc tieâu: OÂn luyeän cuûng coá kieán thöùc veà vaên taû ñoà vaät. - HS(K,G): Vieát ñöôïc baøi vaên ôû möùc ñoä cao hôn. Caâu vaên raønh maïch, bieát söû duïng bieän phaùp so saùnh, nhaân hoùa. Giaùo duïc hoïc sinh bieùt yeâu quyù vaø giöõ gìn caùc ñoà vaät thaân thuoäc. II. Chuaån bò: Bảng phụ viết nội dung ôn luyện. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Giôùi thieäu baøi: (2’) 2. OÂn luyeän kieán thöùc: (5-7’) 3. Luyeän taäp: (22-25’) 4. Cuûng coá, daën doø: (2-3’) GV neâu ND, MT cuûa tieát hoïc GV cho HS nhaéc laïi kieán thöùc veà caáu taïo baøi vaên taû ñoà vaät GV nhaän xeùt, choát laïi kieán thöùc caàn ghi nhôù. GV vieát ñeà baøi leân baûng “Taû ñoà vaät ôû nhaø maø em yeâu thích” GV theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu GV yeâu caàu (3-4) HS neâu ñoïc baøi vieát cuûa mình. GV nhaän xeùt, chöõa chung. Nhaéc laïi boá cuïc cuûa baøi vaên taû caûnh Nhaän xeùt hoïc - Naém yeâu caàu cuûa tieát hoïc - 3 HS nhaéc laïi - 1 HS ñoïc noäi dung caàn ghi nhôù - HS töï ñoïc ñeà baøi vaø vieát baøi vaøo vôû + HS: Laøm ñöôïc baøi vaên coù ñuû 3 phaàn, coù ñuû noäi dung taû hình daùng, ñaëc ñieåm. + HS(K-G): Vieát ñöôïc baøi vaên ôû möùc ñoä cao hôn, caâu troâi chaûy, söû duïng ñöôïc caùc bieän phaùp so saùnh, nhaân hoùa. - HS ñoïcbaøi vieát cuûa mình. - Lôùp nhaän xeùt, boå sung - 1 HS nhaéc laïi. ----------------------cd------------------------ GIAÙO DUÏC TAÄP THEÅ: SINH HOAÏT ÑOÄI 1. Muïc tieâu: Ñaùnh giaù HÑ cuûa chi ñoäi trong tuaàn qua vaø trieån khai keá hoaïch tuaàn tôùi. Yeâu caàu H coù yù thöùc thöïc hieän toát keá hoaïch ñeà ra. 2.Tieán haønh sinh hoaït: A .Ñaùnh giaù hoaït ñoäng chi ñoäi tuaàn 28: - Y/c CÑT ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi tuaàn qua. G ñaùnh giaù: + Trang phuïc ñeán lôùp cuûa moät soá ñoäi vieân khoâng ñuùng quy ñònh: thieáu khaên quaøng ñoû, muõ ca- loâ, gheá ngoài: + Moät soá ñoâïi vieân chöa thöïc hieän nghieâm tuùc quy ñònh ra vaøo lôùp: xeáp haøng cuoái buoåi, xeáp haøng ñaàu giôø chöa nhanh. + Vieäc hoïc baøi ôû nhaø vaø chuaån bò baøi tröôùc khi ñeán lôùp chöa thaät söï toát + Veä sinh ñaàu giôø moät soá em coøn thieáu töï giaùc: + Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng giöõa giôø coøn chaäm trong vieäc xeáp haøng, giaõn khoaûng caùch; chöa thuoäc baøi haùt ca muùa taäp theå + Caùc toå ñaõ tieán haønh chaêm soùc hoa ôû caùc boàn theo phaân coâng. + Thöïc hieän nghieâm tuùc trong KTÑK ñôït III, chaát löôïng ñaït khaù cao. B.Keá hoaïch tuaàn 29: “Thi ñua laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy giaûi phoùng Mieàn Nam 30-4, ngaøy Quoác teá lao ñoäng 1-5”. - G phoå bieán keá hoaïch tuaàn tôùi: + Thöïc hieän ñuùng quy ñònh veà trang phuïc cuûa ñoäi vieân khi ñeán lôùp. + Thöïc hieän veä sinh nhanh, saïch seõ khu vöïc ñöôïc phaân coâng. + Hoïc baøi ôû nhaø, chuaån bò baøi ñaày ñuû tröôùc khi ñeán lôùp. + Caùc ñoâi baïn cuøng tieán taêng cöôøng giuùp nhau hoïc baøi . Phuï ñaïo HS yeáu sau khaûo saùt: Hằng Nga, Hoài Nhi + Chaêm soùc caùc boàn hoa. + Thöïc hieän toát caùc hoaït ñoäng giöõa giôø. + Thöïc hieän toát phong traøo“Tröôøng Xanh- Saïch- Ñeïp”. + An toaøn khi chôi trong giôø ra chôi, ñaàu giôø ñeán lôùp, khi tham gia giao thoâng. C.Toå chöùc sinh hoaït vaên ngheä. + OÂân baøi haùt muùa theo chuû ñieåm. + OÂn caùc baøi haùt giöõa giôø. ----------------------cd------------------------ Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2016 Bài : EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC (Tiết 1) ( *GT: Được thay thế bằng bài : TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG) I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Giúp học sinh: - Có hiểu biết về truyền thống nhà trường từ khi thành lập năm 1995 đến nay. -Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó với trường, lớp; quý trọng thầy cô; đoàn kết thân ái với bạn bè; phấn khởi tự hào về trường lớp mình và tự tin, quyết tâm thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học mới để phát huy truyền thống của nhà trường. II. Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ GV giới thiệu bài. HS lắng nghe 2/ Bài mới: Câu 1: Trường Trần Hưng Đạo được thành lập từ năm nào? Năm 1995 Câu 2: Bạn cho biết họ tên các thầy cô hiệu trưởng của trường ta? Câu 3: Trường ta có những truyền thống gì? Cô: Vũ Thị Hoài Thu. Cô: Lê Thị Điệp. Cô: Trần Thị Phượng. Thầy: Cao Trung Cấp. Thành tích học tập luôn dẫn đầu các trường Tiểu học trong Huyện; được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; được công nhận trường đạt chuẩn mức II;.... 4/ Củng cố, dặn dò. Nhận xét tiết học. Dặn dò h/s phát huy truyền thống nhà trường HS lắng nghe HS thực hiện ----------------------cd------------------------ LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II ( T 3 ) I.MỤC TIÊU: - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. - Tìm được các câu ghép; các từ ngữ được lặp lại; được thay trong đoạn văn. - HS Hiểu được tác dụng của những từ ngữ lặp lại, từ ngữ được thay thế. - GDHS có ý thức học tốt. II.CHUẨN BI : - Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng (như T. 1). - 5 băng giấy + bút dạ để HS làm BT hoặc bảng phụ. - 1 tờ phiếu phô tô phóng to bài Tình quê hương để HS làm BT2. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 2.Bài mới a.Giới thiệu bài: 1’ b.Các hoạt động: HĐ1:Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng : 15-16’ HĐ 2:Làm bài tập 2 : 17-18’ 3.Củng cố, dặn dò :2-3’ Ổn định tổ chức MĐYC tiết học Tiến hành như T. 1 Tìm những từ ngữ thể hiện tình cảm của tg đối với quê hương? Điều gì đã gắn bó tg với quê hương ? Tìm các câu ghép có trong bài văn ? - GV đưa bảng phụ ghi sẵn 5 câu ghép. GV và HS cùng phân tích các vế của câu ghép. GV dùng phấn màu gạch dưới các vế câu. Nhận xét + chốt lại kết quả đúng Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà chuẩn bị bài cho tiết ôn tập tiếp theo. - HS lắng nghe - 1HS đọc bài Tình quê hương và chú giải. - 1HS đọc các câu hỏi HS làm bài theo nhóm 2 * Trong bài có năm câu ghép. 1. Làng quê tôi dã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. ( Có 2 vế ) 2.Tôi đã đi nhiều nơi....cọc cằn này. ( Có 2 vế ) 3.Làng mạc bị tàn phá....trở về. ( Có 2 vế ) 4.Ở mảnh đất ấy...dưới vệ sông. ( Có 3 vế ) 5.Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên,, dì tôi... thời thơ ấu. ( Có 4 vế ) - 2HS đọc lại 5 câu ghép HS lắng nghe HS thực hiện ----------------------cd------------------------ TOÁN (Tiết 140): ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ I.MỤC TIÊU: - Biết xác định phân số bằng trực giác; biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh các phân số không cùng mẫu số. - Học sinh hoàn thành các bài tập: BT1,2, 3(a,b), BT4. - HS(KG) : Nắm vững kiến thức, hoàn thành nhanh, chính xác các bài tập liên quan. HS(KT): Nắm được kiến thức và làm được BT1. - HS yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ : Bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: Giới thiệu bài : 1' HĐ 2 : Thực hành : 29-31’ - Gọi HS lên bảng làm bt 1, Lớp làm vở nháp. GV nêu ND, MT tiết học - 1HS lên làm BT1. Bài 1: GV tổ chức, hướng dẫn cho HS làm rồi chữa các bài tập. Bài 1: HS tự làm rồi chữa bài. Khi chữa bài, HS đọc các phân số mới viết được. Bài 2: Lưu ý HS, khi rút gọn phân số phải nhận được phân số tối giản, do đó nên tìm xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số lớn nhất nào. Chẳng hạ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 28.doc
Tài liệu liên quan