Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 10

Gọi HS lên bảng đọc bài.

-Nhận xét.

 

-Dẫn dắt và ghi tên bài.

- Cho HS đọc yêu cầu của bài 1.

-GV giao việc:

Các em mở SGK tìm và đọc lại tất cả các bài thơ đã học từ tuần 1 đến hết tuần 9 và nhẩm thuộc lòng lại các khổ thơ, các bài có yêu cầu HTL.

- Cho HS đọc yêu cầu của bài 2.

-GV giao việc:

Các em lập bảng thống kê các bài thơ đã học trong các tiết TĐ từ tuần 1 đến tuần 9. Nhóm nào làm xong dán nhanh kết quả lên bảng lớp.

 

doc27 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 796 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, lớp lắng nghe. -Thực hiện. -Cần đọc rõ ràng, rành mạch, dứt khoát đôi khi mạnh mẽ hùng hồn đanh thép. -Cần đọc với giọng tràn đầy niềm tự hào về truyền thống nghìn năm văn hiến của dân tộc ta. -HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn minh hoạ. -Lớp nhận xét. TOÁN (TIẾT47). ƠN: LUYỆN TẬP CHUNG I. MơC TI£U: - Viết số thập phân, giá trị theo vị trí của chữ số trong số thập phân, viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân. - So sánh số thập phân. Đổi đơn vị đo diện tích. - Giải bài toán bằng cách tìm tỉ số hoặc rút về đơn vị . - HS (KG): Hoàn thành tốt các bài tập. II. §å dïng d¹y häc : Bảng phụ III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS 1, Khởi động 2, Bài mới Củng cố- dặn dò: 1-2’ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - GV ghi đề bài lên bảng ,yêu cầu HS làm I, Mỗi bài dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1, Số “ Mười bảy phẩy bốn mươi hai” viết như sau: A. 107,402 B, 17,402 C, 17,42 D, 107,42 2, Viết 1/10 dưới dạng số thập phân được : A, 1,0 B, 10,0 C, 0,01 D , 0,1 3, Số lớn nhất trong các số 8,09; 7,99; 8,89; 8,9 là : A, 8,09 B, 7,99 C, 8,89 D, 8,9 4, 6cm2 8mm2=......mm2 A, 68 B, 608 C, 680 D, 6800 5, Một khu đất hình chữ nhật có kích thước ghi trên hình vẽ dưới đây . Diện tích của khu đất đó là : 400m 250m A, 1ha B , 1km2 C , 10ha D, 0,01km2 6, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. a, 6m 25cm =........m b, 25ha =.......km2 7, Mua 12 quyển vở hết 18000đồng . Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền ? Đáp án (bài 1,2, 3, 4, 5 đúng mỗi bài 1 điểm) Bài 6 : 2điểm Bài 7 : 3 điểm HS làm bài cá nhân Thu bài ----------------------cd----------------------- Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2015 TẬP ĐỌC: «n tËp gi÷a k× 1 tiÕt 6 I. MơC TI£U. - Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa để thay thế theo yêu cầu của BT1, BT2 ( chọn 3 trong 5 mục a,b,c,d,e). -Đặt được câu để phân biệt được từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa (BT4). - HS (K,G)ù thực hiện tốt các bài tập liên quan. Điều chỉnh nội dung dạy học: Khơng làm BT 3 II. §å dïng d¹y häc. -Bút dạ và một số phiếu khổ to kẻ sẵn bảng phân loại nghĩa của từ để HS làm việc theo nhóm. -Bảng phụ để viết sẵn đoạn văn để HS luyện tập bài 2. -Một vài trang từ điển phô tô. II. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS 1. Khởi động 2-3’ 2. Bài mới HĐ1: HDHS làm bài 1. HDHS làm bài 2. HDHS làm bài 4. 3. Củng cố dặn dò: 1-2’ - Nhận xét một số vở HS. -Nhận xét chung. - Giới thiệu bài. -Cho HS đọc yêu cầu của bài1. -GV giao việc: Em hãy thay các từ bê, bảo, vò, thực hành bằng những từ đồng nghĩa khác để đoạn văn hay hơn. -Cho HS làm bài. -Cho HS trình bày kết quả. -GV chốt lại kết quả đúng. -Cho HS đọc yêu cầu của bài 2. -GV giao việc -GV chốt lại nhận xét và khẳng định câu HS đặt đúng. -Cho HS đọc yêu cầu bài tập 4. -GV giao việc: BT cho 3 nghĩa khác nhau của từ đánh. Các em đặt câu sao cho đúng với các nghĩa đã cho. -Cho HS làm bài. -Cho HS trình bày. -GV nhận xét và khẳng định những câu HS đặt đúng, đặt hay. -GV nhận xét tiết học. -Yêu cầu HS về nhà làm vào vở các bài 4,5 chuẩn bị cho 2 tiết kiểm tra viết giữa HK1. -Để vở ra đầu bàn. -Nhắc lại tên bài học. -1 HS đọc to, lớp đọc thầm. -Thực hiện. -HS làm bài cá nhân. -Lớp nhận xét. -HS đặt câu và trình bày. 1 HS đọc to, lớp đọc thầm. -HS làm bài cá nhân. -HS lần lượt đọc câu mình đặt. -Lớp nhận xét. ----------------------cd----------------------- TOÁN( Tiết 48) ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ I. MơC TI£U: Giúp học sinh: - Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân. - Biết giải bài toán với phép cộng hai số thập phân. - HS làm được các BT1 (a,b) BT2 (a,b); BT3. - HS (K,G) hoàn thành nhanh các bài tập. II. §å dïng d¹y häc - Vẽ lên giấy đường gấp khúc ABC như SGK. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS 1: Khởi động: 1-2’ 2: Bài mới HĐ 1 HD thực hiện phép cộng hai số thập phân. 10-12’ HĐ2: Luyện tập 18-20’ Bài 1(a,b): Bài2(a,b):Đặt tính rồi tính. Bài 3: HĐ3: Củng cố- dặn dò1-2’ - Nhận xét chung bài kiểm tra ơn tập. - GTB. -Treo bảng phụ đã chuẩn bị. -Nêu phép tính và ghi bảng. 1,84 + 2,54 = ? (m) Yêu cầu HS tìm kết quả. -Tìm cách chuyển về phép cộng đã biết cách làm. -Em có nhận xét gì về 2 phép cộng ở trên? -Muốn cộng hai số thập phân ta làm thế nào? -Nêu ví dụ 2: 15,9 + 8,75=? -Nêu yêu cầu bài tập. -Nhận xét. -Cho HS làm bài cá nhân vào vở. số vở và nhận xét. -Nêu yêu cầu bài tập. -Chốt kiến thức của tiết học. Nhắc HS về nhà làm bài. -Nhắc lại tên bài học. -HS nêu phép tính 1,84 + 2, 54 -Dựa kiến cách giải của HS. -Thực hiện tính cộng như thực hiện cộng số tự nhiên, đặt tính -HS tự làm bài. -1HS đọc yêu cầu bài tập. -1HS lên bảng làm, làm xong nêu kết quả và cách làm. -1HS đọc yêu cầu bài tập. -1HS lên bảng giải, lớp làm bài vào vở. -Nhận xét sửa bài. ----------------------cd----------------------- CHÍNH TẢ: ÔN TẬP gi÷a k× 1 TIẾT 2. I. MơC TI£U: -Mức độ về kĩ năng đọc như ở tiết 1. -Nghe viết đúng chính tả, tốc độ khoảng 95 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi. HS (KG): đọc diễn cảm các bài thơ, đoạn văn, viết bài chính tả đẹp. HS II. §å dïng d¹y häc. -Phiếu ghi câu hỏi để HS bốc thăm. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS 1. Khởi động 3-4’ 2. Bài mới: a. Ôn luyện TĐ và HTL. 10-12’ b. Nghe viết 16-17’. 3. Củng cố dặn do: 1-2’ø -Nhận xét một số vở bài tập của HS. -Nhận xét chung. Giới thiệu bài. -Cho HS tiếp tục ôn luyện các bài TĐ-HTL từ tuần 1 đến tuần 9. -Cho HS đọc lại các bài tập đọc. -GV đọc to, rõ những tiếng HS dễ viết lẫn: Đuôi én, ngược nương, ghềnh. -Cho HS đọc chú giải. -Cho HS đọc. H: Tên 2 con sông được viết thế nào? Vì sao? H: Theo em, nội dung bài này nói gì? GV chốt lại: Đại ý của bài: Nỗi niềm trăn trở băn khoăn của tác giả về trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ rừng và giữ gìn cuộc sống bình yên trên trái đất. -GV đọc từng câu vế câu cho HS viết. Mỗi câu, mỗi cụm từ đọc 2 lần. -GV đọc bài chính tả 1 lần. -GV nhận xét 5 bài. -GV nhận xét chung và rút kinh nghiệm. -GV nhận xét tiết học. -Cho HS đọc lại bài CT. -Dặn HS về nhà chép thêm vào STCT những từ ngữ viết sai ở BT trước. -Để vở bài tập ra đầu bàn. -Nhắc lại tên bài học. -HS đọc lại các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9. -HS lắng nghe. -1 HS đọc chú giải, lớp lắng nghe. -HS đọc thầm lại toàn bài. -Tên 2 con sông được viết Hoa Sông Đà, Sông Hồng vì đó là danh từ riêng. -HS phát biểu. -HS viết chính tả. -HS soát lỗi, tự chữa lỗi. -HS đổi tập soát, sửa lỗi. -2 HS đọc lại bài. -Về nhà thực hiện theo yêu cầu. ----------------------cd----------------------- TLV: ÔN TẬP gi÷a k× 1 TIẾT 4. I. MơC TI£U: -Lập được bảng từ ngữ ( danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) về chủ điểm đã học (BT1). -Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu của BT2. - HS (K,G) hoàn thành nhanh BT. II . §å dïng d¹y häc . -Bút dạ và 5 tờ phiếu khổ to kẻ sẵn bảng từ ngữ ở bài 1 và bài 2. -Bảng phụ. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS 1 Khởi động 2-3’ 2. Bài mới: Hướng dẫn ôn tập. 29-30’ HĐ1: HDHS làm bài 1. HĐ2: HD HS làm bài 2. 3. Củng cố dặn do: 1-2’ø -Nhận xét một số vở HS. -Nhận xét chung. - Giới thiệu bài. -Cho HS đọc yêu cầu bài 1. -GV giao việc: -Các em đọc lại các bài trong 3 chủ điểm. -Tìm danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ. (GV phát phiếu cho các nhóm làm việc) -Các nhóm trình bày. -GV nhận xét và chốt lại những từ ngữ HS tìm đúng. (GV chọn một bảng tốt nhất do HS lập dán lên bảng lớp) -Cho HS đọc yêu cầu của bài tập. -GV giao việc. -Đọc lại 5 từ ngữ trong bảng đã cho: Bảo vệ, bình yên, đoàn kết, bạn bè, mênh mông. -Các em có nhiệm vụ tìm những từ đồng nghĩa với 5 từ đã cho. -Tìm những từ trái nghĩa với những từ đã cho. -Cho HS làm bài (GV phát phiếu cho các nhóm) -Cho HS trình bày kết quả. -GV nhận xét đưa bảng phụ ra ghi những từ HS tìm đúng. -GV nhận xét tiết học. -Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh bảng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, viết lại vào vở, chuẩn bị ôn tập tiết 5. -Để vở bài tập ra đầu bàn. -Nhắc lại tên bài học. -1 HS đọc to lớp lắng nghe. -Mở SGK và thực hiện. -Các nhóm làm việc. -Đại diện nhóm lên trình bày. -Lớp nhận xét. -1 Hs đọc to lớp lắng nghe. -Thực hiện. -Các nhóm trao đổi, thảo luận: Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa ghi vào phiếu. -Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả các từ tìm đựoc. -Lớp nhận xét. ----------------------cd----------------------- TH TV: LTVC: ĐẠI TỪ I. MỤC TIÊU Củng cố để HS hiĨu ®¹i tõ lµ tõ dïng ®Ĩ x­ng h« hay ®Ĩ thay thÕ danh tõ, ®éng tõ , tÝnh tõ( hoỈc cơm danh tõ , cơm ®éng tõ , cơm tÝnh tõ )trong c©u kĨ khái lỈp( ND ghi nhí) - NhËn biÕt ®­ỵc mét sè ®¹i tõ th­êng dïng trong thùc tÕ. B­íc ®Çu biÕt dïng ®¹i tõ ®Ĩ thay thÕ cho danh tõ bÞ lỈp l¹i nhiỊu lÇn. -Biết dùng đại từ trong xưng hô, giao tiếp phù hợp với văn cảnh. II. ĐỒ DÙNG: GV: Bảng phụ viết nội dung bài tập. III.CÁC HOẠT ĐỌNG DẠY -HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 5’ 2.Bài mới HĐ1: củng cố KT (5 ‘) HĐ2: luyện tập:( 22’) Củng cố Dặn dò: (3 ‘) Gọi 2 HS đọc đoạn văn viết tiết trước -GV nhận xét ghi điểm. GV giới thiệu bài- ghi bảng. GV cho HS nhắc lại k/n Đại từ: Đại từ là gì? Bài 1: Gọi HS và xác định yêu cầu . -Yêu cầu HS nhóm 2 em thảo luận trả lời yêu cầu bài tập. Tìm đại từ trong đoạn hội thoại sau , nĩi rõ từng đại từ thay thế cho từ ngữ nào : Trong giờ ra chơi , Nam hỏi Bắc : - Bắc ơi, hơm qua bạn được mấy điểm mơn Tiếng Anh ? ( câu 1 ) - Tớ được điểm 10, cịn cậu được mấy điểm ? Bắc nĩi. (câu 2 ) - Tớ cũng thế. (câu 3 ) GV nhận xét và chốt: Bài 2:GV treo bảng phụ có chép bài tập 2, gọi HS đọc và nêu yêu cầu của bài tập: Thay thế các từ hoặc cụm từ cần thiết bằng đại từ thích hợp để câu văn khơng bị lặp lại :Một con quạ khát nước, con quạ tìm thấy một cái lọ. b, Tấm đi qua hồ, Tấm vơ ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước. c, Nam ơi ! Cậu được mấy điểm ? -Gv nhận xét và chốt: GV nhận xét tiết 2HS lên bảng. -Lớp theo dõi nhận xét. HS lắng nghe - HS: Đại từ là từ dùng để xưng hơ hay để thay thế DT, ĐT, TT (hoặc cụm DT, cụm ĐT, cụm TT ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy. * Đại từ dùng để xưng hơ (đại từ xưng hơ , đại từ xưng hơ điển hình ) : Là từ được người nĩi dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp * Đại từ dùng để hỏi : ai ? gì? nào? bao nhiêu ?... * Đại từ dùng để thay thế từ ngữ đã dùng cho khỏi lặp : vậy, thế . HS nhóm 2 em thảo luận trả lời yêu cầu bài tập 1. -HS trình bày, HS khác bổ sung. Đáp án: Câu 1 : từ bạn ( DT lâm thời làm đại từ xưng hơ ) thay thế cho từ Bắc. Câu 2 : tớ thay thế cho Bắc ,cậu thay thế cho Nam. Câu 3 : tớ thay thế cho Nam, thế thay thế cụm từ được điểm 10. -HS đọc và nêu yêu cầu của bài tập.1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở. Đáp án : a) Thay từ con quạ (thứ 2) bằng từ nĩ. b) Thay từ Tấm (thứ 2) bằng từ cơ. c) Thay cụm từ “được mấy điểm” bằng “thì sao” Nhận xét bài bạn trên bảng. ----------------------cd----------------------- Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 TOÁN (Tiết 49) LUYỆN TẬP I. MơC TI£U: Giúp học sinh biết: - Cộng các số thập phân. - Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân. - Giải bài toán có nội dung hình học. - HS làm được các bài tập: BT1, BT2 (a,c); BT3 - HS (K,G): Thực hiện đúng và nhanh các bài tập liên quan. II/ §å dïng d¹y häc - Kẻ sẵn bài tập 1 SGK. II. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS 1: Khởi động: 2-3’ 2: Bài mới HĐ 1: Bài 1: Giới thiệu tính chất giao hoán của phép cộng hai số thập phân. 10-12’ HĐ 2: Luyện tập: 18-20’ Bài 2(a,c): Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại. HĐ3:Củng cố- dặn dò: 1-2’ - Gọi HS lên bảng nêu quy tắc cộng hai số thập phân rồi thực hành đặt tính và tính: 3,46 + 12, 57 -Nhận xét chung - GTB -Nêu vấn đề: -Giới thiệu bảng: bài tập 1sgk -Gọi HS đọc giá trị của bảng -Em có nhận xét gì về tổng a+b và b+ a? -Có thể nêu lên kết luận gì qua bài tập này? -Gọi HS đọc lại. -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. Tổ chức thực hiện theo cặp đôi. -Gọi một số cặp trình bày. -Nhận xét -Gọi HS nêu yêu cầu bài tập HD HS thực hiện giải. -Chốt lại kiến thức của tiết học. -Nhắc HS về nhà làm bài tập. -Nối tiếp nêu: -1HS lên bảng thực hiện phép tính. -1HS nêu: -Nghe. -Một số HS đọc số liệu bài tập 1. Tổng a + b = b + a -Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi. -1HS đocï yêu cầu bài tập. -Thực hiện bài tập theo yêu cầu. -Một số cặp trình bày trước lớp. -Nhận xét sửa bài. -1HS đọc đề bài. -1HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở. -Nhận xét chữa bài. ----------------------cd----------------------- LT&C: ƠN TẬP gi÷a häc k× 1-TIẾT 7 I. MơC TI£U: -Kiểm tra (Đọc) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng giữa kì I ( Nêu ở tiết 1, Ôn tập). HS (KG): Hoàn thành tốt bài KT. HS (KT): Hoàn bài KT theo năng lực. II. §å dïng d¹y häc. -Bảng phụ chép bài thơ. -Các phiếu phô tô các bài tập. II. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS 1 Giới thiệu bài.1’ 2. HD HS làm bài kiểm tra. (35’) 3 Củng cố dặn dò:1’ -GV giới thiệu bài cho HS. - Cho HS đọc thầm bài thơ. -GV lưu ý HS: Khi đọc các em nhớ ý chính ở các khổ thơ, nhớ ý chính của cả bài thơ. -Cho HS đọc yêu cầu bài 1. -GV giao việc: -Cho HS làm bài. -Cho HS trình bày kết quả GV dán phiếu bài tập lên bảng lớp. -GV nhận xét và chốt laị ý đúng - C1: Mầm non nép mình nằm in trong mùa đông. - C2:Ý đúng: ý a dùng những động từ chỉ hành động của người để tả về mầm non. -C3: Ý đúng: ý a nhờ những âm thanh rộn ràng, náo nức của cảnh vật mùa xuân. - C4: Ý đúng: ý b: Rừng thưa thớt vì cây không có lá. - C5: Ý đúng: ý a miêu tả mầm non. -C6: Ý đúng: ý c: trên cành cây có những mầm non mới nhú. -C7: Ý đúng: ý a: Rất vội vã, muốn làm việc gì đó cho thất nhanh. - C8: Ý đúng: ý c: Động từ. - C 9: Ý đúng. ý c. - C10: Ý đúng. ý a lặng im. -Nhận xét tiết học. -Yêu cầu HS về nhà làm và ghi lại các bài tập đã làm ở lớp vào vở. -Nghe. -Cả lớp đọc thầm một lượt toàn bài thơ. -HS dùng bút, chì khoanh tròn ở chữ a,b,c hoặc d ở câu đúng. -1 HS lên làm trên phiếu. -Lớp nhận xét. -HS ghi lại kết quả đúng. -HS đánh dấu đúng vào SGK bằng bút chì. -HS đánh dấu đúng vào SGK bằng bút chì. -HS đánh dấu đúng vào SGK bằng bút chì. -HS đánh dấu đúng vào SGK bằng bút chì. -HS đánh dấu đúng vào SGK bằng bút chì. -HS đánh dấu đúng vào SGK bằng bút chì. -HS đánh dấu đúng vào SGK bằng bút chì. -HS đánh dấu đúng vào SGK bằng bút chì. -HS đánh dấu đúng vào SGK bằng bút chì. - HS đánh dấu đúng vào SGK bằng bút chì. ----------------------cd----------------------- Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2015 TËp lµm v¨n: ƠN TẬP gi÷a k× 1 – TIẾT 8 I. MơC TI£U: Kiểm tra (viết) theo mức độ cần đạt về kiến thức kĩ năng giữa kì I: - Nghe – viết đúng chính tả ( tốc độ khoảng 95 chữ / 15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức bài thơ( văn xuôi) - Viết được bài văn tả cảnh theo nội dung yêu cầu của đề bài. - HS(KG): Hoàn thành tốt bài KT. II: §å dïng d¹y häc: -Bảng phụ ghi dàn ý chung về bài văn tả cảnh. II. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS 1 Giới thiệu bài. 1’ 2 Hướng dẫn.3-4’ 3. HS làm bài. 30’ 4. Củng cố dặn do: 1-2’ -GV giới thiệu bài cho HS. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -GV ghi đề bài lên bảng, gạch dưới những từ ngữ quan trọng. Đề: Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua. -GV treo bảng phụ ghi sẵn dàn ý chung của bài văn tả cảnh và lưu ý HS về bố cục của bài văn. -GV lưu ý về cách trình bày bài, nhắc HS về cách dùng từ đặt câu. -GV thu bài. -GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà chuẩn bị bài cho tiết học tuần 11. -Nghe. -HS đọc lại đề bài. -1 HS đọc to, lớp lắng nghe. -HS làm bài. ----------------------cd----------------------- TOÁN( TIẾT)50: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN. I. MơC TI£U: Giúp học sinh: - Biết tính tổng nhiều số thập phân. - Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân và biết vận dụng các tính chất của phép cộng để tính bằng cách thuận lợi nhất. - HS hoàn thành các bài tâp : BT1 (a,b), BT2. BT3(a,c). - Học sinh (K,G)ù hoàn thành BT1, BT3. II. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS 1: Khởi động: 3-4’ 2: Bài mới: HĐ 1: HD hs tự tính tổng nhiều số thập phân.10-12’ HĐ 2:Luyện tập: 16-18’ Bài 1: Đặt tính. Bài 2:Tính rồi điền vào hai cột. Bài 3: HĐ3: Củng cố- dặn dò: 2-3’ - Gọi HS lên bảng nêu cách cộng hai số thập phân và thực hiện: 316,7 + 23,75 -Nhận xét chung - Giới thiệu bài -Cho HS nêu ví dụ 1 SGK. -Để biết cả ba thùng có bao nhiêu l dầu ta làm thế nào? -GV viết lên bảng. -Gợi ý: Tương tự cộng nhiều số tự nhiên, ta đặt tính để cộng nhiều số thập phân như thế nào? -Muốn thực hiện tính tổng nhiều số thập phân ta thực hiện như thế nào? -Gọi HS nhắc lại cách làm -Gọi HS nêu ví dụ 2SGK. -Muốn tính chu vi hình tam giác ta làm thế nào? -Cho HS thực hiện vào nháp. -Nhận xét sửa bài. -Nêu yêu cầu bài tập. -Nhận xét -Gọi HS đọc đề bài. -Phát phiếu học tập cho HS. -Nhận xét sửa bài. -Gọi HS đọc đề bài. -HD Hs sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính. -Nhận xét -Gọi HS nhắc lại kiến thức của bài học. -Nhắc HS về nhà làm bài tập -2HS lên bảng. -1HS nêu: -Nhắc lại tên bài học. -1HS nêu. a) Hs viết phép tính 27,5 + 36,75 + 14,5 = (l) -HS thực hiện đặt tính dọc. -Viết lần lượt các số hạng sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. -Một số HS nhắc lại. -1HS nêu bài toán. -Tính tổng số đo 3 cạnh của tam giác. -HS thực hiện cá nhân -2HS lên bảng làm, lớp làm vào bảng con. -Nhận xét bài làm trên bảng. -1HS đọc đề bài. -1HS lên bảng làm vào bảng phụ, Lớp làm bài vào phiếu bài tập. -Nhận xét bài làm trên bảng. -1HS đọc đề bài. -2HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở. -Nhận xét bài làm của bạn. -1-2 HS nhắc lại. ----------------------cd----------------------- THTOÁN: CỘNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh củng cố về: - Cộng các số thập phân.Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân. - Giải bài toán có liên quan đến cộng 2 số thập phân. HS làm được bài tập: BT1, 2, 3, 4. HS(KG): Nắm vững kiến thức, vận dụng làm thành thạo các BT liên quan. Giải đố vui BT5. - GDHS yêu thích học toán. II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ vẻ hình ở BT5, vở BT Toán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1: Khởi động: 2-3’ 2: Bài mới HĐ 1: Bài 1,2: 10-12’ HĐ 2: Bài 3: 6’ Bài 4: 6’ Bài 5: Dành cho HSG: Giải đố vui.5’ HĐ3: Củng cố- dặn dò: 1-2’ - Gọi HS lên bảng nêu quy tắc cộng hai STP và làm bài 3,46 + 52, 04; 67,02 + 9, 09 Nhận xét chung - Giới thiệu bài: - GV giao BT 1, 2 yêu cầu làm BT vào vở TH. -GV tiếp sức, giúp đỡ HSY làm BT. - GV chữa bài cho HS, chốt cách tìm tổng khi biết 2 số hạng. -Gọi HS đọc lại. -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. Tổ chức thực hiện làm BT theo nhóm: -Gọi một số nhóm trình bày. -Nhận xét cho điểm. -Gọi HS nêu yêu cầu bài tập HD HS thực hiện giải. Nhận xét sửa -Em hãy quan sát và vẽ tiếp hình thích hợp vào ô trống? -Chốt lại kiến thức của tiết học. -Nhắc HS về nhà làm bài tập. -Nối tiếp nêu: -2HS lên bảng thực hiện phép tính; lớp làm bảng con. -1HS nêu: -HS đọc yêu cầu BT 1, 2 và làm BT và vở. - HSG hoàn thành BT, tiếp sức HSY. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi. -1HS đocï yêu cầu bài tập. - Làm bài tập theo nhóm. -Một số nhóm trình bày. -Nhận xét sửa bài. -1HS đọc đề bài. -1HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở. -Nhận xét chữa bài. - HSG: Giải đố: vẽ hình thích hợp vào ô trống. HS nghe, nắm nội dung ôn tập. ----------------------cd----------------------- GDTT: sinh ho¹t ®éi I.Mơc tiªu: - HS tù ®¸nh gi¸ mäi ho¹t ®éng trong tuÇn cđa c¸ nh©n, tỉ. - §­a ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tiÕp theo. II.ChuÈn bÞ: Néi dung, mét sè bµi h¸t vỊ chđ ®Ị th¸ng 10. III.C¸c ho¹t ®éng chÝnh: 1.NhËn xÐt ho¹t ®éng tuÇn qua: *¦u ®iĨm: *VỊ häc tËp - Duy tr× tèt sè l­ỵng. - Duy tr× tèt nỊ nÕp ho¹t ®éng - Kh«ng cã HS h­ háng, vi ph¹m ®¹o ®øc. - Tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng cđa c¸c c©u l¹c bé n¨ng khiÕu do nhµ tr­êng tỉ chøc. - Tỉ chøc tèt tuÇn häc cao ®iĨm chµo mõng ngµy 20/10. - Phong trµo “§«i b¹n cïng tiÕn” ®­ỵc ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ kh¸ ®ång ®Ịu. *VỊ v¨n ho¸ v¨n nghƯ, thĨ dơc thĨ thao: - T­ c¸ch ®éi viªn ®Çy ®đ. - Tham gia tÝch cùc ho¹t ®éng ngoµi giê. - VƯ sinh phong quang s¹ch sÏ. - ChÊp hµnh tèt luËt lƯ ATGT tr­êng häc. - Thùc hiƯn tèt phong trµo “Bån hoa em ch¨m”. *Tån t¹i: - Mét sè ®éi viªn cßn ch­a chĩ ý ®Õn viƯc lµm bµi cị: Hằng Nga, Cơng. 2.KÕ ho¹ch tuÇn tíi: - TiÕp tơc h­ëng øng c¸c ho¹t ®éng cđa Liªn ®éi ph¸t ®éng - TiÕp tơc ỉn ®Þnh nỊ nÕp häc tËp cịng nh­ nỊ nÕp ho¹t ®éng. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng cđa ®«i b¹n cïng tiÕn. - Tham gia tèt ATGT tr­êng häc. - Tham gia tèt c«ng t¸c tËp luyƯn v¨n nghƯ chµo mõng ngµy 20/11. - TiÕp tơc tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng cđa c¸c c©u l¹c bé n¨ng khiÕu do nhµ tr­êng tỉ chøc. - TiÕp tơc ®Èy m¹nh phong trµo “§«i b¹n cïng tiÕn” ho¹t ®éng vµ ®¹t hiƯu qu¶ cao. 3. Sinh ho¹t v¨n nghƯ: - ¤n mét sè bµi h¸t thuéc chđ ®iĨm th¸ng 10. - ¤n c¸c bµi h¸t mĩa gi÷a giê. - Tỉ chøc mét sè trß ch¬i d©n gian. ltvC: ÔN TẬP gi÷a k× 1 TIẾT 3. I. MơC TI£U. -Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. -Tìm và ghi lại được các chi tiết mà học sinh thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học (BT2). - Học (K,G) nêu được cảm nhận về chi tiết thích thú nhất trong bài văn (BT2). II. §å dïng d¹y häc . -Tranh, ảnh minh hoạ nội dung các bài văn miêu tả đã học nếu có. -Bảng phụ ghi nội dung chính của mỗi truyện đã học ở bài tập 3. III.c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS 1. Khởi động 2-3’ 2. Bài mới Hướng dẫn ôn tập: 29-30’ HĐ1: ôn luyện tập đọc và HTL. HĐ2: HDHS làm bài 2. 3. Củng cố dặn dò: 1-2’ - Nhận xét một số vở bài tập của HS. -Nhận xét chung. - Giới thiệu bài -Cho Hs đọc yêu cầu của bài 1. -GV giao việc: Các em có nhiệm vụ đọc lại các bài tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa, Một chuyên gia máy xúc, kì diệu rừng xanh, đất cà mau. -Cho HS làm việc cá nhân. -GV lưu ý: Khi đọc mỗi bài các em cần chú ý những hình ảnh chi tiết sinh động, hấp dẫn của mỗi bài. -Cho HS đọc yêu cầu của bài 2. -GV giao việc: Trong 4 bài văn miêu tả các em vừa đọc, em thấy chi tie

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 10.doc
Tài liệu liên quan