Giáo án Trải nghiệm sáng tạo Lịch sử 6 - Kể chuyện lịch sử bằng tranh nhân vật lịch sử tiêu biểu trong thời kì bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

1. Thông tin từ Sách giáo khoa:

- Đọc các bài viết về những cuộc khởi nghĩa và đấu tranh chống Bắc thuộc trong chương III và IV sgk Lịch sử 6.

- Cả nhóm thống nhất lựa chọn một nhân vật lịch sử tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập để xây dựng truyện tranh.

2. Thông tin từ các nguồn khác:

- Nhóm trưởng phân công các thành viên tìm kiếm thông tin trên Internet theo các từ, cụm từ khóa như: tên nhân vật, tên cuộc khởi nghĩa, “Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập”, “Các cuộc khởi nghĩa thời kì Bắc thuộc”, .Lưu thông tin tìm được vào một thư mục máy tính.

- Tìm kiếm thêm trên sách, báo, tạp chí, truyện, .ở nhà, thư viện, .

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Trải nghiệm sáng tạo Lịch sử 6 - Kể chuyện lịch sử bằng tranh nhân vật lịch sử tiêu biểu trong thời kì bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 32 Ngày soạn: 05/4/2018 Tiết 32 Ngày dạy: 09/4/2018 KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ BẰNG TRANH NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TRONG THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP I. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: Xây dựng được câu chuyện lịch sử bắng tranh về các nhân vaatjlichj sử tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập của nước ta. 2. Kĩ năng: - Trình bày được một số nét về tiểu sử, sự nghiệp và vai trò của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập. - Xây dựng được câu chuyện lịch sử bằng tranh về các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập. 3. Thái độ: - Tích cực trong làm việc nhóm - Có ý thức biết ơn các anh hung dân tộc. II. Chuẩn bị: - SGK Lịch sử 6; máy tính có kết nối internet. - Giấy A0,A3, A4, bút chì, bút màu, thước kẻ. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: 4’ Trình bày diễn biến trận chiến trên song Bạch Đằng năm 938 bằng lược đồ? 3. Bài mới: 35’ Giáo viên giới thiệu bài. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 : I. Tìm kiếm thông tin GV Chia lớp làm việc theo nhóm (6 nhóm, mối nhóm 7 HS). Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhóm. Các nhóm bầu nhóm trưởng và thư kí nhóm. 1. Thông tin từ Sách giáo khoa: - Đọc các bài viết về những cuộc khởi nghĩa và đấu tranh chống Bắc thuộc trong chương III và IV sgk Lịch sử 6. - Cả nhóm thống nhất lựa chọn một nhân vật lịch sử tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập để xây dựng truyện tranh. 2. Thông tin từ các nguồn khác: - Nhóm trưởng phân công các thành viên tìm kiếm thông tin trên Internet theo các từ, cụm từ khóa như: tên nhân vật, tên cuộc khởi nghĩa, “Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập”, “Các cuộc khởi nghĩa thời kì Bắc thuộc”, ...Lưu thông tin tìm được vào một thư mục máy tính. - Tìm kiếm thêm trên sách, báo, tạp chí, truyện, ...ở nhà, thư viện, ... Hoạt động 2 : II. Xử lí thông tin GV hướng dẫn HS xử lí những thông tin tìm được. Từ nội dung tìm được: - Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trình bày kết quả đã tìm kiếm. - Cả nhóm thống nhất lựa chọn thông tin để xây dượng sơ đồ tư duy trên giấy A0 về nhân vật lịch sử đã chọn theo các nhánh chính: + Tiêu sử. + Hoạt động của nhân vật. + Hoạt động ghi nhớ công lao của nhân vật của nhân dân ta. 4. Củng cố: 4’ GV khái quát lại nội dung tiết dạy. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 1’ - Hoàn thành nhiệm vụ được phân công. - Tuần 34, tiết 34 sẽ trình bày theo từng nhóm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclich su 6 Giao an Trai nghiem sang tao Su 6_12339200.doc
Tài liệu liên quan