Giáo án Trải nghiệm sáng tạo Lịch sử 8 - Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỉ XIX

Từ nội dung tìm được:

- Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trình bày kết quả đã tìm kiếm.

- Cả nhóm thống nhất lựa chọn thông tin để xây dượng sơ đồ tư duy trên giấy A0 về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỉ XIX theo các nhánh chính sau:

 + Giai đoạn: 1858-1873.

 + Giai đoạn 1873-1884.

 + Giai đoạn 1885-cuối thế kỉ XIX.

 + Tại Đắk Lắk.

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Trải nghiệm sáng tạo Lịch sử 8 - Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỉ XIX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 28 Ngày soạn: 05/3/2018 Tiết 47 Ngày dạy: 09/3/2018 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX I. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: Học sinh làm được tập san hoặc bài trình bày PowerPoint về các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân địa phương và toàn quốc nửa cuối thế kỉ XIX. 2. Kĩ năng: - Trình bày được một số nét cơ bản về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta trên phạm vi toàn quốc và ở địa phương nửa cuối thế kỉ XIX. - Làm được tập san hoặc bài trình bày PowerPoint về các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân địa phương và toàn quốc nửa cuối thế kỉ XIX. 3. Thái độ: HS có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử, tôn trọng các anh hung dân tộc ở địa phương. II. Chuẩn bị: - SGK Lịch sử 8, máy tính có kết nối internet. - Giấy A0,A3, A4, bút chì, bút màu, thước kẻ. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: 4’ Trình bày nội dung của hiệp ước Pa-tơ-nốt mà triều đình Huế đã kí với Pháp năm 1884? 3. Bài mới: 35’ Giáo viên giới thiệu bài. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 : I. Tìm kiếm thông tin - GV Chia lớp làm việc theo nhóm (5 nhóm, mối nhóm 7 HS). Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhóm. Các nhóm bầu nhóm trưởng và thư kí nhóm. - GV hướng dẫn HS tìm kiếm thông tin theo các nội dung trong sách Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8. HS đọc xong phải thảo luận để lựa chọn một hoặc 2 nhân vật lịch sử tiêu biểu ở Đắk Lắk để tìm hiểu. - Yêu cầu HS tìm kiếm thông tin ở nhà hoặc thư viện, phòng máy của nhà trường theo các từ khóa đã xác định. - GV hướng dẫn lựa chọn nguồn thông tin có độ tin cậy và chính xác. - GV hướng đẫn HS cách phân loại, đặt tên thư mục cho nội dung thông tin tìm kiếm. 1. Thông tin từ Sách giáo khoa: - Đọc các bài trong Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1958 đến cuối thế kỉ XIX, Phần 2, sgk Lịch sử 8 để tìm hiểu 2 nội dung sau: + Cuộc kháng chiến của nhân ta trên toàn quốc qua các giai đoạn: 1858-1873; 1873-1884; 1885-cuối thế kỉ XIX. + Cuộc k/c chống thực dân Pháp ở Đắk Lắk nửa cuối thế kỉ XIX: Tìm hiểu về một hoặc 2 nhân vật tiêu biểu và về một số sự kiện của cuộc k/c chống thực dân Pháp ở Đắk Lắk. 2. Thông tin từ các nguồn khác: - Nhóm trưởng phân công các thành viên tìm kiếm thông tin trên Internet theo các từ, cụm từ khóa như: “Chống thực dân Pháp xâm lược cuối thê kỉ XIX”, “Tên một số nhân vật tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”, “Lịch sử địa phương Đắk Lắk cuối thế kỉ XIX”, “Phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX”, ...Lưu thông tin tìm được vào một thư mục máy tính. - Tìm kiếm thêm trên sách, báo, tạp chí, truyện, ...ở nhà, thư viện, ... - Các cá nhân phỏng vấn những người biết về các sự kiện lịch sử, tham quan các di tích lịch sử có liên quan. Hoạt động 2 : II. Xử lí thông tin - GV hướng dẫn HS xử lí những thông tin tìm được. - Yêu cầu HS thực hiện xử lí thông tin ở nhà sau khi đã hoàn thành việc thu thập và sắp xếp thông tin. - Nộp phiếu thu thập thông tin và sơ đồ tư duy về đô thị cổ Thăng Long-Kẻ Chợ và Hội An sau 1 tuần. - Đánh giá nhận xét, góp ý đối với các nhóm. Từ nội dung tìm được: - Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trình bày kết quả đã tìm kiếm. - Cả nhóm thống nhất lựa chọn thông tin để xây dượng sơ đồ tư duy trên giấy A0 về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỉ XIX theo các nhánh chính sau: + Giai đoạn: 1858-1873. + Giai đoạn 1873-1884. + Giai đoạn 1885-cuối thế kỉ XIX. + Tại Đắk Lắk. 4. Củng cố: 4’ GV khái quát lại nội dung tiết dạy. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 1’ - Hoàn thành nhiệm vụ được phân công. - Tuần 31, tiết 50 sẽ trình bày theo từng nhóm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrai nghiem sang tao_12339217.doc
Tài liệu liên quan