Giáo án Tự chọn môn Toán 6 - Tiết 34: Luyện tập tìm tỉ số của hai số

HĐ 1: Luyên tập (42’)

Bài 1: 1/ Một ô tô đi từ A về phía B, một xe máy đi từ B về phía A. Hai xe khởi hành cùng một lúc cho đến khi gặp nhau thì quãng đường ôtô đi được lớn hơn quãng đường của xe máy đi là 50km. Biết 30% quãng đường ô tô đi được bằng 45% quãng đường xe máy đi được. Hỏi quãng đường mỗi xe đi được bằng mấy phần trăm quãng đường AB.

- Yêu cầu hs đọc bài toán

- cần tìm dữ kiện gì bài toán

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 14/03/2019 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tự chọn môn Toán 6 - Tiết 34: Luyện tập tìm tỉ số của hai số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 34 Ngày soạn: 08/5/2018 Ngày giảng: 6A: 15/5/2018 LUYỆN TẬP TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ. I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức , quy tắc về tỉ số phần ttrăm, tỉ lệ xích. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng tìm tỉ số , tỉ số phần trăm của 2 số , luyện 3 bài toán cơ bản về phân số dưới dạng tỉ số phần trăm. 3. Tư duy và thái độ: HS biết áp dụng các kiến thức và kĩ năng về tỉ số , tỉ số phần trăm vào việc giải một số bài toán thực tế. II Chuẩn bị: 1. GV: sgk, bài soạn, thước 2. HS: Xem trước bài, thước kẻ có chia đơn vị. III. Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề, phân tích. IV Tiến trình bài học: 1. Ổn định lớp: (1’) 6A. 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng HĐ 1: Luyên tập (42’) Bài 1: 1/ Một ô tô đi từ A về phía B, một xe máy đi từ B về phía A. Hai xe khởi hành cùng một lúc cho đến khi gặp nhau thì quãng đường ôtô đi được lớn hơn quãng đường của xe máy đi là 50km. Biết 30% quãng đường ô tô đi được bằng 45% quãng đường xe máy đi được. Hỏi quãng đường mỗi xe đi được bằng mấy phần trăm quãng đường AB. - Yêu cầu hs đọc bài toán - cần tìm dữ kiện gì bài toán Làm thế nào tính quãng đừơng? Gv gọi hs lên bảng thực hiện Gv gọi hs nhận xét Gv kết luận Hs đọc đầu bài quãng đường ôtô đi được bằng quãng đường xe máy đi được. Quãng đường ôtô đi được: 50: (30 – 20) x 30 = 150 (km) Quãng đường xe máy đi được: 50: (30 – 20) x 20 = 100 (km) Hs lên bảng làm Hs nhận xét Bài 1: 1/ 30% = ; 45% = quãng đường ôtô đi được bằng quãng đường xe máy đi được. Suy ra, quãng đường ôtô đi được bằng quãng đường xe máy đi được. Quãng đường ôtô đi được: 50: (30 – 20) x 30 = 150 (km) Quãng đường xe máy đi được: 50: (30 – 20) x 20 = 100 (km) Bài 2: . 1/ Nhà em có 60 kg gạo đựng trong hai thùng. Nếu lấy 25% số gạo của thùng thứ nhất chuyển sang thùng thứ hai thì số gạo của hai thùng bằng nhau. Hỏi số gạo của mỗi thùng là bao nhiêu kg? - Yêu cầu hs đọc bài toán - cần tìm dữ kiện gì bài toán Làm thế nào tính số gạo của mỗi thùng? Gv gọi hs lên bảng thực hiện Gv gọi hs nhận xét Gv kết luận Hs đọc đầu bài Nếu lấy số gạo thùng thứ nhất làm đơn vị thì số gạo của thùng thứ hai bằng (đơn vị) (do 25% = ) và số gạo của thùng thứ nhất bằng số gạo của thùng thứ hai + số gạo của thùng thứ nhất. Vậy số gạo của thùng thứ nhất là: (kg) Số gạo của thùng thứ hai là: 60 – 40 = 20 (kg) Hs lên bảng làm Hs nhận xét Bài 2: Nếu lấy số gạo thùng thứ nhất làm đơn vị thì số gạo của thùng thứ hai bằng (đơn vị) (do 25% = ) và số gạo của thùng thứ nhất bằng số gạo của thùng thứ hai + số gạo của thùng thứ nhất. Vậy số gạo của hai thùng là: (đơn vị) đơn vị bằng 60 kg. Vậy số gạo của thùng thứ nhất là: (kg) Số gạo của thùng thứ hai là: 60 – 40 = 20 (kg) 4. Hướng dẫn học ở nhà: (2’) - Xem lại các bài tập đã làm. - Làm các bài tập 143à145/59 SGK * Rút kinh nghiệm .................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiết 34. LUYỆN TẬP TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ..doc