Giáo án Tuần 29 - Lớp 2

Chính tả (nghe - viết)

HOA PHƯỢNG

I .Mục tiêu

1. Kiến thức, kĩ năng :

-Nghe viết chính xác bài CT; trình bày đúng hình thức các câu thơ 5 chữ

-Làm được bài tập 2a.

2. Thái độ : HS có ý thức rèn chữ, giữ vở

II . Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên :

-Bảng phụ viết bài chính tả, viết bài tập.

-Phiếu làm nhóm.

2. Học sinh : Sự chuẩn bị bài trước ở nhà .

III. Hoạt động dạy học

 

docx25 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tuần 29 - Lớp 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yêu cầu bài tập. -Cho các em làm vào vở, 5 em làm bảng lớp -Nhận xét bài làm -Cho các em đọc lại bài làm đúng * Bài 2. Số? -Cho HS đọc yêu cầu bài tập. -Cho các em làm vào vở, 2 em làm bảng lớp câu a.b -Nhận xét bài làm -Cho các em đọc lại bài làm đúng * Bài 3. = ? -Cho HS đọc yêu cầu bài tập. -Chia lớp thành 5 nhóm, cho các em thảo luận làm vào phiếu cột 1 -Bao quát lớp -Nhận xét -Cho các em đọc lại bài làm đúng * Bài 4. Viết các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé đến lớn - Cho các em tự trình bày bài giải vào vở, 1 em làm bảng lớp. - GV bao quát lớp, giúp các em còn lúng túng. - GV và cả lớp nhận xét bài làm của bạn 4. Củng cố -Cho HS nhắc lại tựa bài vừa học. -Cho 5 nhóm thi giải nhanh bài 5 SGk: Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác -Nhận xét 5. Dặn dò. -Nhận xét tiết học -Dặn các em về xem bài vừa học, làm bài tập trong VBt , xem bài tiếp theo -Hát vui -Nhắc lại -So sánh -Chú ý -Chú ý. -Nối tiếp nhắc lại. -Đọc yêu cầu -Làm bài -Đọc theo yêu cầu - HS đọc yêu cầu - HS làm bài -Đọc theo yêu cầu -Đọc bài tóan -Làm bài -Nhận xét -Làm bài vào vở -Nhận xét -Luyện tập -Làm nhóm -Chú ý. -Chú ý. Hát Bảng con Vở Bảng phụ Vở Bảng phụ Bảng nhóm, phiếu Bảng nhóm, phiếu Bảng con RUÙT KINH NGHIEÄM Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2018 (Tiết 145) Toán MÉT I.Mục tiêu 1. Kiến thức, kĩ năng : - Biết mét là một đơn vị do độ dài, biết đọc viết kí hiệu đơi vị mét. - Biết được quan hệ giữa đơn vị mét và các đơn vị đo dộ dài: đề - xi – mét, xăng – ti – mét - Biết làm các phép tính có kèm đơn vị đo độ dài mét. - Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản - Làm được bài tập 1, 2, 4. Các em giỏi làm được thêm bài 3. 2. Thái độ : HS ham học hỏi, mở rộng kiến thức II.Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên : Thước thẳng, phiếu làm nhóm, bảng phụ viết sẵn các bài tập. 2. Học sinh : Sự chuẩn bị bài trước ở nhà ... III. Hoạt động dạy và học Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Đddh 1’ 3’ 31’ 1’ 10’ 20’ 5’ 5’ 10’ 3’ ` 1’ 1.Ổn định tổ chức. 2.Kiểm tra bài cũ. -Cho HS nhắc lại tựa bài cũ. -Gọi 4 HS làm bảng lớp , lớp viết bảng con các bài so snáh các số, viết các số giống như bài trước học -Nhận xét, tuyên dương. -KT VBt làm ở nhà của các em -Nhận xét chung phần KTBC. 3.Bài mới 3.1.Giới thiệu bài: - Hỏi HS ở lớp 1 các em đã từng học đơn vị đo độ dài nào? -Nhận xét -Giới thiệu” tiết này các em sẽ học thêm một đơn vị đo độ dài mới đó là Mét ”. -Viết bảng, gọi HS nối tiếp nhắc lại. 3.2 Giới thiệu đơn vị đo độ dài Mét (pp giảng giải) -Đính băng giấy dài 10 dm lên bảng gọi vài HS lên đo và hỏi băng giấy dài bao nhiêu đề xi met. -Nhận xét và giới thiệu 10dm hay còn gọi là 1 mét, sau đó viết bảng mét. -Nói tiếp “mét là một đơn vị đo độ dài. mét viết tắt là m. -Cho nhiều HS nhắc lại. -Viết bảng 1m=10dm ; 1m=100cm -Gọi nhiều HS đọc lại cho nhớ. -Giới thiệu với HS thước thẳng 1m để các em ước lượng 3.3 Làm bài tập. (pp thực hành, thảo luận nhóm) * Bài 1. Số? -Giải thích yêu cầu bài tập. -Cho các em làm vào phiếu, 4 em làm trên bảng phụ. -Bao quát lớp giúp đỡ các em còn lúng túng. -Nhận xét kết quả làm bài của các em * Bài 2. Tính -Giải thích yêu cầu cho các em hiểu cách làm. -Cho các em tự làm vào vở, 6 em lần lượt làm trên bảng lớp. -Nhận xét bài làm của các em, lưu ý cho các em là phải viết kèm theo đơn vị phù hợp. Baøi 3: Giaûi toaùn - Cho HS ñoïc ñeà - Cho HS phaân tích à laøm baøi – söûa Choát : Ñaây laø daïng toaùn veà nhieàu hôn 4. Củng cố Bài 4. Viết cm hay m vào chỗ trống thích hợp: - Gọi HS đọc yêu cầu -Giải thích yêu cầu bài tập. -Chia các em thành 5 nhóm cho các em làm vào phiếu -Bao quát lớp giúp đỡ các nhóm còn lúng túng. -Nhận xét kết quả làm bài của các nhóm -Cho HS nhắc lại tựa bài vừa học. -Cho HS nhắc lại bài vừa học 1m = 10dm, 1m = 100cm. -Nhận xét, tuyên dương. 5. Dặn dò. -Nhận xét tiết học. -Dặn các em về xem bài vừa học, làm bài vào VBT .Xem bài tiếp theo. -Hát vui -Luyện tập - Làm bài -Chú ý -Trả lời -Chú ý. -Thực hành đo và trả lời. -Chú ý -Chú ý -Nhắc lại -Đọc theo yêu cầu -Thực hành quan sát. - Chú ý -Làm bài -Nhận xét. -Chú ý -Làm bài -Đọc theo yêu cầu -Chú ý -Thảo luận nhóm. -Mét - Nhắc lại -Thi làm nhanh -Chú ý. -Chú ý. Hát Bảng con Thước 1 mét Băng giấy dài 1 mét Phiếu, bảng phụ Bảng phụ, vở Vở, bảng phụ Phiếu, bảng phụ RUÙT KINH NGHIEÄM Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018 (Tiết 85, 86) Tập đọc NHỮNG QUẢ ĐÀO (2 Tiết) I.Mục tiêu 1. Kiến thức, kĩ năng : - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu đọc phân biệt được lời kể chuyện và lời nhân vật. - Hiểu ND : Nhờ quả đào, ông biết tính nết các cháu. Ông khen ngợi các cháu biết nhường nhịn quả đào cho bạn, khi bạn ốm. (trả lời được câu hỏi SGK). 2. Thái độ : Biết quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh 3. Rèn KNS : - Tự nhận thức - Xác định giá trị bản thân II. Đồ dùng dạy học. 1. Giáo viên : - Tranh phóng to trong SGK - Bảng phụ viết sẵn các câu khó. 2. Học sinh : Sự chuẩn bị bài trước ở nhà ... III. Hoạt động dạy - học. Tg Hoạt động dạy Hoạt động học Đddh 1’ 3’ 31’ 1’ 30’ 35’ 15’ 15’ 5’ 1’ 1.Ổn định tổ chức. 2.Kiểm tra bài cũ -Cho HS nhắc lại tựa bài cũ -Gọi lần lượt 4 HS nối tiếp lại các khổ thơ, toàn bài và trả lời câu hỏi có liên quan -Nhận xét, tuyên dương. -Nhận xét chung phần KTBC 3.Dạy bài mới 3.1 Giới thiệu bài - Đính tranh phóng to lên bảng, cho HS quan sát tìm hiểu: Tranh vẽ gì? -Nhận xét tóm lại, nêu lên tựa bài “ Những quả đào” -Viết bảng tựa bài, gọi HS đọc nối tiếp. 3.2 Luyện đọc (pp thực hành, làm việc nhóm) -GV đọc mẫu toàn bài -Cho các em nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài -Hướng dẫn các em đọc các từ khó : cái vò, làm vườn, tiếc rẻ, trải bàn, xoa đầu -Chỉnh sửa phát âm sai cho các em. -Cho HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài -Hướng dẫn các em tìm hiểu nghĩa từ mới -Giải thích thêm các từ mà các em chưa hiểu. -Chia HS thành nhóm 4 tiến hành luyện đọc nối tiếp các đoạn trong bài. -Bao quát lớp. -Tổ chức cho các nhóm thi đọc trước lớp. -GV và cả lớp nhận xét. -Cho cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. Tiết 2 3.3 Hướng dẫn tìm hiểu bài. (trình bày ý kiến cá nhân, thảo luận cặp đôi - chia sẻ) Câu 1.Người ông dành những quả đào cho ai? -Gọi 1 HS đọc câu hỏi. -Cho 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm đoạn 1 để tìm câu trả lời. -Cho các em trả lời -GV và cả lớp nhận xét. Câu 2. Mỗi cháu của ông làm gì với những quả đào? (Tự nhận thức) -Cho HS đọc câu hỏi. -Cho 2 HS ngồi cạnh nhau đọc thầm lại đoạn 2, 3, 4 thảo luận để tìm câu trả lời -Bao quát lớp -Cho các em trả lời -GV và cả lớp nhận xét. Câu 3. Nêu nhận xét của ông về các cháu. Vì sao ông nhận xét như vậy ? (xác định giá trị bản thân) -Cho HS đọc câu hỏi. -Cho HS chia làm 5 nhóm, cho các em thảo luận tìm câu trả lời -Bao quát lớp -Cho các em trình bày bài làm của nhóm mình -GV và cả lớp nhận xét. Câu 4. Em thích nhân vật nào? Vì sao ? -Cho HS đọc câu hỏi. -GV và cả lớp giải thích -Cho 2 em ngồi cạnh nhau nói với nhau. -Cho đại diện vài em nói trước lớp -Bao quát lớp. -GV và cả lớp nhận xét. 3.4 Luyện đọc lại. (pp thực hành) - Cho 4 cặp HS thi đọc lại 4 đoạn - GV và cả lớp nhận xét 4.Củng cố -Cho 1 em nhắc lại tựa bài. -Đặt câu hỏi cho các em tìm hiểu nội dung: Qua bài học hôm nay các em thấy các nhân vật trong chuyện như thế nào? - Cho nhiều em xung phong trả lời -GV và cả lớp nhận xét. *GDHS: Phải biết nhường nhịn, yêu thương bạn bè của mình. 5. Dặn dò. -Nhận xét tiết học. -Dặn các em đọc lại bài, xem bài tiếp theo, viết bài vào vở. -Hát vui -Cây dừa -Đọc và trả lời theo yêu cầu -Chú ý -Quan sát và trả lời câu hỏi. -Chú ý -Nhắc lại. -Chú ý lắng nghe. -Nối tiếp đọc từng câu. -Luyện đọc -Đọc đoạn -Đọc các từ được chú giải trong SGK: cái vò, hài lòng, thơ dại, thốt -Luyện đọc trong nhóm. -Thi đọc -Đọc đồng thanh toàn bài. -Đọc câu hỏi -Đọc đoạn -Trả lời câu hỏi. -Đọc câu hỏi -Đọc đoạn, thảo luận -Trả lời câu hỏi -Nhận xét -Đọc câu hỏi -Thảo luận nhóm -Trả lời câu hỏi -Nhận xét -Đọc câu hỏi -Chú ý -Nói với nhau -Trả lời câu hỏi -Nhận xét. -Thi đọc -Chú ý -Nhắc lại -Trả lời -Chú ý -Chú ý -Chú ý Hát SGK Tranh SGK, thẻ từ Bảng phụ Bảng phụ SGK RUÙT KINH NGHIEÄM Thöù hai, ngaøy 2 thaùng 04 naêm 2018 Đạo đức GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 2) I. Mục tiêu 1. Kiến thức, kĩ năng: - Biết mọi người đều cần phải hổ trợ , giúp đỡ , đối xử bình đẳng với người khuyết tật. - Nêu được một số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật. - Có thái độ thông cảm, không phân biệt đối xử và tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật trong lớp, trong trường,và ở nơi công cộng phù hợp với khả năng. * HS khá giỏi biết không đồng tình với những thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật. 2. Thái độ: Có ý thức giúp đỡ những người khuyết tật 3. Rèn KNS: - Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với người khuyết tật - Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp trong các tình huống liên quan đến người khuyết tật - Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: Nội dung truyện Cõng bạn đi học (theo Phạm Hổ). Phiếu thảo luận. 2. Học sinh: Sự chuẩn bị bài trước ở nhà ... III. Hoạt động dạy học Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh ÑDDH 1¢ 4¢ 30¢ 10’ 10’ 10’ 3’ 1) OÅn ñònh : haùt + vaän ñoäng baøi haùt “ Chuù eách con” 2) Baøi cuõ : - Cho HS löïa choïn yù kieán ñuùng : + Giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät vì hoï laø : Ngöôøi ñaùng thöông, toäi nghieäp Ngöôøi caàn ñöôïc giuùp ñôõ Ngöôøi khoâng coù ích cho xaõ hoäi Ngöôøi coù moïi quyeàn nhö chuùng ta . - GV nhaän xeùt . 3) Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1 : Xöû lyù tình huoáng Muïc tieâu: Giuùp HS bieát löïa choïn caùch öùng xöû ñeå giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät. PP : Thaûo luaän, giaûng giaûi - GV cho HS saém vai xöû lí tình huoáng BT4 - Cuøng HS nhaän xeùt Choát : Thuyû neân khuyeân baïn : Caàn chæ ñöôøng hoaëc daãn ñöôøng ngöôøi bò hoûng maét ñeán taän nhaø ngöôøi caàn tìm. Hoaït ñoäng 2 : Lieân heä thöïc teá baûn thaân Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc söï caàn thieát vaø moät soá vieäc caàn laøm ñeå giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät. PP: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi - Cho HS neâu nhöõng vieäc laøm vaø seõ laøm ñeå giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät . - Cuøng HS nhaän xeùt – ñoùng goùp yù söûa chöõa Choát : Ngöôøi khuyeát taät gaëp nhieàu khoù khaên trong cuoäc soáng, caàn giuùp ñôõ ñeå hoï bôùt vaát vaû, bôùt buoàn tuûi, töï tin vaøo cuoäc soáng . Hoaït ñoäng 3 : Trình baøy tö lieäu Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá, khaéc saâu baøi hoïc veà caùch cö xöû ñoái vôùi ngöôøi khuyeát taät. PP: Ñoäng naõo, giaûng giaûi - Cho HS giôùi thieäu caùc baøi haùt , baøi thô, chuyeän keå veà vieäc giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät. - Cho HS nhaän xeùt, boå sung, söûa chöõa . ü Choát : Moïi ngöôøi khuyeát taät ñeàu caàn ñöôïc chuùng ta giuùp ñôõ, ñeå xoa dòu bôùt nhöõng baát haïnh hoï phaûi mang. 4) Cuûng coá : - Cho HS neâu thaùi ñoä khi giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät . Choát : Chuùng ta giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät vôùi thaùi ñoä nhieät tình, vui veû . * Giaùo duïc KNS: Nhöõng ngöôøi khuyeát taät ñeàu caàn ñöôïc giuùp ñôõ, vì giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät laø goùp phaàn laøm xoa dòu nhöõng baát haïnh maø hoï phaûi mang. Caùc em caàn giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät vôùi thaùi ñoä nhieät tình, vui veû. - Nhaän xeùt tieát hoïc – Daën doø - TB vaên ngheä ñieàu khieån lôùp thöïc hieän - Caù nhaân traû lôøi + nhaän xeùt - Thaûo luaän theo nhoùm 3 - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy + nhaän xeùt - Caù nhaân trình baøy + nhaän xeùt - Caù nhaân trình baøy - Thaùi ñoä thoâng caûm, khoâng phaân bieät ñoái xöû vôùi ngöôøi khuyeát taät. Maùy BaûngA,B,C,D Vôû BTÑÑ Tö lieäu Tranh, truyện RUÙT KINH NGHIEÄM Thứ ba ngày 3 tháng 4 năm 2018 (Tiết 57) Chính tả (tập chép) NHỮNG QUẢ ĐÀO I .Mục tiêu 1. Kiến thức, kĩ năng : -Chép chính xác bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn ngắn -Làm được bài tập 2a 2. Thái độ : HS có ý thức rèn chữ, giữ vở II . Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên : -Bảng phụ viết bài chính tả, viết bài tập. -Phiếu làm nhóm. 2. Học sinh : Sự chuẩn bị bài trước ở nhà ... III. Hoạt động dạy học Tg Hoạt động dạy Hoạt động học Đddh 1’ 3’ 31’ 1’ 7’ 15’ 8’ 3’ 1’ 1.Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Cho HS nhắc lại tựa bài cũ - Cho 2 em viết bảng lớp, lớp viết bảng con các từ tiết trước sai. - KT VBT làm ở nhà của các em - Nhận xét chung phần KTBC 3. Dạy bài mới 3.1 Giới thiệu bài - Giới thiệu trực tiếp tên bài mới: Những quả đào (đoạn trích) -Viết bảng , cho các em nối tiếp nhắc lại. 3.2 Hướng dẫn viết (pp vấn đáp, giảng giải) -Đính bảng phụ viết bài CT lên bảng -GV đọc mẫu cho các em đọc thầm theo. -Gọi 2 em đọc lại -Đặt câu hỏi cho các em tìm hiểu đoạn viết: + Tìm tên riêng trong bài chính tả? + Các tên riêng được viết như thế nào? -Nhận xét. -Hướng dẫn các em viết các tiếng khó trong bài: Xuân, Vân, Việt, bé dại, thèm. -Cho các em đọc lại các tiếng đã viết. 3.3 Viết bài -Cho HS chuẩn bị vở chép bài. -Cho các em nhìn bảng phụ viết bài vào vở. -Cho các em soát lỗi chéo với nhau. 3.4 Thu bài, sửa bài : -Thu 7-8 vở -Nhận xét các chữ các em sai nhiều. 3.5 Làm bài tập (thảo luận nhóm) * Bài tập 2b: Điền vào chỗ trống s hay x ? -Đính bài tập lên bảng -Đọc yêu cầu và giải thích yêu cầu. -Cho các em làm theo nhóm vào bảng phụ trong 2 phút. -Bao quát lớp -Nhận xét bài làm của HS -Cho các em đọc lại bài 4. Củng cố -Cho HS nhắc lại tựa bài -Cho HS viết bảng các tiếng sai nhiều trong bài chính tả. -GV và cả lớp nhận xét 5. Dặn dò. -Nhận xét tiết học. -Dặn các em xem lại các tiếng khó, bị sai. Làm bài tập a trong VBT. Xem bài tiếp theo -Hát vui -Nhắc lại -Viết bảng -Mang VBT ra. -Chú ý -Nối tiếp nhắc lại -Đọc thầm theo -Đọc theo yêu cầu -Trả lời theo câu hỏi -Đánh vần và viết vào bảng con -Đọc lại -Chuẩn bị vở theo yêu cầu -Viết bài -Soát lỗi -Nộp vở -Chú ý -Chú ý - Chú ý -Làm bài theo nhóm -Nhận xét -Đọc bài -Nói lại tựa bài -Viết bảng -Chú ý -Chú ý Hát Bảng phụ Bảng con, thẻ từ Vở BTTV Bảng phụ Bảng con RUÙT KINH NGHIEÄM Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018 Tập đọc CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức, kĩ năng : -Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ. -Hiểu nội dung: Tả vẻ đẹp của cây đa quê hương, thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương (trả lời được các câu hỏi 1,2,4 trong SGK). HS mũi nhọn trả lời được thêm câu 3. 2. Thái độ : Yêu quê hương II. Đồ dùng dạy học. 1. Giáo viên : -Hình như SGK photo phóng to. -Bảng phụ viết sẵn các câu khó. 2. Học sinh : Sự chuẩn bị bài trước ở nhà ... III. Hoạt động dạy – học. Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh ÑDDH 1¢ 5¢ 32¢ 3¢ 1) OÅn ñònh : haùt + vaän ñoäng baøi haùt “ Chuù voi con ôû Baûn Ñoân” 2) Baøi cuõ: - Cho HS ñoïc baøi –TLCH baøi Nhöõng quaû ñaøo Ngöôøi oâng daønh nhöõng quaû ñaøo cho ai ? Moãi chaùu cuûa oâng ñaõ laøm gì vôùi nhöõng quaû ñaøo ? Neâu nhaän xeùt cuûa oâng veà töøng chaùu ?Vì sao oâng nhaän xeùt nhö vaäy ? - Nhaän xeùt 3) Baøi môùi : - GV giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc Muïc tieâu: Ñoïc troâi chaûy toaøn baøi. Ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu vaø giöõa nhöõng cuïm töø daøi. Ñoïc toaøn baøi vôùi gioïng taû nheï nhaøng tình caûm, nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ gôïi taû, gôïi caûm. PP: Tröïc quan - Ñaøm thoaïi - Giaûng giaûi - Thöïc haønh - HS khaù, gioûi ñoïc - Caû lôùp ñoïc thaàm - GV ñoïc maãu + Luyeän ñoïc caâu : - Cho HS ñoïc töøng doøng ñeán heát baøi. - Ñoïc töø khoù + Luyeän ñoïc töøng ñoaïn : - Cho HS ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp . GV höôùng daãn HS ngaét nhòp: Trong voøm laù,/ gioù chieàu gaåy leân nhöõng ñieäu nhaïc li kì/ töôûng chöøng nhö ai ñang cöôøi/ ñang noùi.// GV keát hôïp giaûi nghóa töø + Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm . + Cho HS thi ñua ñoïc theo nhoùm. Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu baøi Muïc tieâu : Giuùp HS naém noäi dung baøi ñoïc PP: Giaûng giaûi, vaán ñaùp - Cho HS ñoïc thaàm – GV hoûi : Nhöõng töø ngöõ caâu vaên naøo cho bieát caây ña ñaõ soáng raát laâu ? Caùc boä phaän cuûa caây ña ñöôïc taû baèng nhöõng hình aûnh naøo ? Haõy noùi laïi ñaëc ñieåm moãi boä phaän cuûa caây ña baèng moät töø. Ngoài hoùng maùt ôû goác ña, taùc giaû coøn thaáy nhöõng caûnh ñeïp naøo cuûa queâ höông ? Hoaït ñoäng 3 : Luyeän ñoïc laïi - Cho HS thi ñoïc laïi baøi . 4) Cuûng coá: Qua baøi vaên em thaáy tình caûm cuûa taùc giaû vôùi queâ höông nhö theá naøo ? * Giaùo duïc KNS: Hình aûnh cuûa caây ña vaø tình caûm cuûa taùc giaû ñoái vôùi caây ña queâ höông. Caùc em caàn coù tình caûm saâu saéc ñoái vôùi queâ höông mình. - Nhaän xeùt tieát hoïc – Daën doø - TB vaên ngheä ñieàu khieån lôùp thöïc hieän - Caù nhaân ñoïc - Cho vôï vaø 3 ñöùa chaùu nhoû - Xuaân ñem haït troàng, Vaân aên heát ñaøo, Vieät cho baïn Sôn bò oám - Mai sau Xuaân laøm vöôøn gioûi. Vaân coøn thô daïi. Vieät coù taám loøng nhaân haäu. - Caû lôùp laéng nghe + ñoïc thaàm - HS tieáp noái nhau ñoïc töøng caâu - Caù nhaân ñoïc - HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn - Caù nhaân ñoïc - HS nhaéc laïi nghóa cuûa töø + neâu töø chöa hieåu - Nhoùm 2 ñoïc, nhaän xeùt, söûa chöõa - Ñaïi dieän caùc nhoùm thi ñoïc - Caù nhaân ñoïc - Caây ña nghìn naêm ñaõ gaén lieàn .. moät thaân caây - Thaân caây: laø moät toøa coå kính; chín. - Caønh caây: lôùn hôn coät ñình - Ngoïn caây raát cao. Thaân caây raát to. Reã caây ngoaèn ngoeøo. - Luùa vaøng gôïn soùng; ñaøn traâu löõng thöõng ra veà; boùng söøng traâu döôùi .. - Caù nhaân ñoïc -Taùc giaû yeâu caây ña, yeâu queâ höông, luoân nhôù nhöõng kæ nieäm thôøi thô aáu gaén lieàn vôùi caây ña queâ höông. Maùy SGK Tranh SGK Baûngvieát saün caâu SGK SGK RUÙT KINH NGHIEÄM Thöù naêm, ngaøy 5 thaùng 04 naêm 2018 Chính tả (nghe - viết) HOA PHƯỢNG I .Mục tiêu 1. Kiến thức, kĩ năng : -Nghe viết chính xác bài CT; trình bày đúng hình thức các câu thơ 5 chữ -Làm được bài tập 2a. 2. Thái độ : HS có ý thức rèn chữ, giữ vở II . Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên : -Bảng phụ viết bài chính tả, viết bài tập. -Phiếu làm nhóm. 2. Học sinh : Sự chuẩn bị bài trước ở nhà ... III. Hoạt động dạy học Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh ÑDDH 1¢ 4¢ 32¢ 2¢ 1) OÅn ñònh : haùt + vaän ñoäng baøi haùt “ Troáng côm” 2) Baøi cuõ : - GV ñoïc cho HS vieát töø khoù: nhaân haäu, troàng, theøm, daïi - Nhaän xeùt 3) Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn nghe vieát Muïc tieâu: Nghe vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng baøi thô 5 chöõ “Hoa phöôïng” PP: Hoûi ñaùp, giaûng giaûi, tröïc quan - Cho HS ñoïc ñoaïn vaên Noäi dung baøi thô muoán noùi gì ? Moãi khoå thô coù maáy doøng ? Chöõ ñaàu doøng vieát nhö theá naøo ? Trình baøy baøi vieát nhö theá naøo ? Nhöõng daáu caâu naøo ñöôïc söû duïng trong baøi? - Cho HS neâu vaø vieát töø khoù: chen, röøng röïc, phöôïng, quaït . - GV ñoïc töøng caâu à cuïm töø cho HS vieát ñeán heát baøi . - GV theo doõi, uoán naén, nhaéc nhôû tö theá ngoài vieát. - Cho HS töï ñoåi vôû doø loãi. - GV chaám 1 soá baøi – nhaän xeùt . Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp Muïc tieâu: Vieát ñuùng nhöõng tieáng coù aâm, vaàn deã laãn : s/ x, in/ inh PP: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, luyeän taäp . + Baøi 2 a : - Cho HS thi ñua ñieàn tieáp söùc theo nhoùm 5 4) Cuûng coá : * Giaùo duïc KNS: Caùc em coá gaéng vieát ñuùng vaø ñeïp. Bieát caùch trình baøy moät baøi thô. Chuù yù caùc töø phaûi vieát hoa ñaàu doøng thô. - Nhaän xeùt tieát hoïc – Daën doø - Vieát laïi nhöõng loãi coøn sai - TB vaên ngheä ñieàu khieån lôùp thöïc hieän - Caû lôùp thöïc hieän - Caù nhaân ñoïc + caû lôùp laéng nghe - Lôøi cuûa moät baïn nhoû noùi vôùi baø, theå hieän söï baát ngôø vaø thaùn phuïc tröôùc veû ñeïp cuûa hoa phöôïng. - 4 doøng - Chöõ ñaàu doøng vieát hoa - Khoå 1 caùch khoå 2 1 doøng, khoå 2 . - Daáu chaám, daáu chaám caûm, daáu chaám hoûi, daáu phaåy, daáu gaïch ngang - Caû lôùp neâu + vieát - Caû lôùp vieát baøi - HS ñoåi vôû söûa - xaùm, saø, saùt, xaùc, saäp, xoaûng, suûi, xi Maùy Baûng con Ñoaïn vaên cheùp saün Baûng con Vôû C. taû Ñeà in saün RUÙT KINH NGHIEÄM Thöù năm, ngaøy 5 thaùng 04 naêm 2018 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC I.Mục tiêu 1. Kiến thức, kĩ năng : - Nêu được tên và lợi ích của một số loài vật sống dưới nước đối với con người. - HS khá giỏi: biết nhận xét cơ quan di chuyển của các con vật sống dưới nước ( bằng vây, đuôi, không có chân, hoặc có chân yếu) 2. Thái độ : HS ham học hỏi, mở rộng kiến thức 3. Rèn KNS : - Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin về động vật sống dưới nước - Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ động vật - Phát triễn kĩ năng hợp tác: Biết hợp tác với mọi người cùng bảo vệ động vật - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập. * Tích hợp giáo dục tài nguyên môi trường biển và hải đảo: HS biết một số loài sinh vật biển: Cá mập, cá ngừ, tôm, sò... một nguồn tài nguyên biển. Giáo dục HS thấy được muốn cho các loài vật (sinh vật biển) tồn tại và phát triển chúng ta cần giữ sạch nguồn nước. II.Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên : Các tranh minh họa 2. Học sinh : Sự chuẩn bị bài trước ở nhà ... III.Hoạt động dạy và học Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh ÑDDH 1¢ 4¢ 32¢ 2’ 10’ 10’ 10’ 3¢ 1) OÅn ñònh : haùt + vaän ñoäng baøi haùt “ Hoa laù muøa xuaân” 2) Baøi cuõ: - Cho HS neâu teân moät soá loaøi vaät soáng treân caïn coù aâm ñaàu laø h ; s ; kh . - Nhaän xeùt 3) Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK Muïc tieâu : Noùi teân cuûa moät soá con vaät soáng döôùi nöôùc. Noùi teân moät soá loaøi vaät soáng ôû nöôùc ngoït, nöôùc maën. PP: Tröïc quan, quan saùt, hoûi ñaùp, thaûo luaän. - Cho HS quan saùt tranh thaûo luaän nhoùm neâu teân moät soá con vaät, phaân bieät chuùng soáng vuøng nöôùc ngoït, nöôùc maën vaø ích lôïi cuûa chuùng. Choát: Coù raát nhieàu loaøi vaät soáng döôùi nöôùc, coù con soáng ôû vuøng nöôùc ngoït, coù con soáng ôû vuøng nöôùc maën. Ña soá chuùng ñeàu coù ích cho con ngöôøi. Ñeå chuùng toàn taïi vaø phaùt trieån chuùng ta caàn giöõ saïch vaø baûo veä moâi tröôøng nöôùc. Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi tranh aûnh caùc con vaät soáng döôùi nöôùc Muïc tieâu: Hình thaønh kó naêng quan saùt, nhaän xeùt, moâ taû. PP: Tröïc quan, thaûo luaän - Yeâu caàu caùc nhoùm ñem nhöõng tranh aûnh söu taàm ñöôïc ñeå cuøng quan saùt phaân loaïi. - Yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm baùo caùo . - GV khuyeán khích caùc nhoùm cuøng ñaët caâu hoûi Caùc con vaät soáng döôùi nöôùc coù ích lôïi gì ? Coù loaøi vaät coù ích nhöng cuõng coù loaøi vaät nguy hieåm haõy keå teân caùc con vaät ñoù ? Caàn baûo veä caùc loaøi vaät naøy khoâng ? - Nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm toát Choát : Caùc con vaät soáng döôùi nöôùc ñeàu coù caùc boä phaän ñaàu, mình, ñuoâi coøn moät soá khaùc coù theâm caùc boä phaän nhö raâu, vaây, caøng, Ña soá caùc con vaät soáng döôùi nöôùc ñeàu laø nhöõng thöïc phaåm boå döôõng cho con ngöôøi . Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu ích lôïi vaø baûo veä caùc con vaät. Muïc tieâu : Nhôù laïi nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa con vaät ñaõ hoïc. Tìm hieåu ích lôïi vaø baûo veä caùc con vaät. PP: Thaûo luaän, luyeän taäp - GV ñöa caâu hoûi : Thaûo luaän veà caùc vieäc laøm ñeå baûo veä caùc loaøi vaät döôùi nöôùc: Vaäït nuoâi Vaät soáng trong töï nhieân. - Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. 4) Cuûng coá: - Cho HS chôi nhaän xeùt Ñ – S * Giaùo duïc KNS: Caùc loaøi ñoäng vaät döôùi nöôùc ñem laïi nhieàu nguoàn thöïc phaåm boå döôõng cho con ngöôøi. Ñeå chuùng toàn taïi vaø phaùt trieån, chuùng ta caàn giöõ saïch vaø baûo veä moâi tröôøng nöôùc. - Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën doø - TB vaên ngheä ñieàu khieån lôùp thöïc hieän - hoå, heo, khæ, sö töû, soùi, Nhoùm 2 - Cho ñaïi dieän nhoùm traû lôøi – nhaän xeùt - Nhoùm 5 - Cho caùc nhoùm trình baøy – nhaän xeùt - Ñem laïi nguoàn thöïc phaåm boå döôõng cho con ngöôøi - Caù maäp, caù saáu - Chia nhoùm thaûo luaän. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy - CT HÑTQ ñieàu khieån lôùp cuøng chôi Maùy Tranh SGK Baûng nhoùm Thẻ từ Baûng A,B,C RUÙT KINH NGHIEÄM Thöù năm, ngaøy 5 thaùng 04 naêm 2018 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ ? I. Mục tiêu: 1. Kiến thức, kĩ năng : - Nêu được một số từ ngữ chỉ cây cối (BT1,2) - Dựa theo tranh , biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì? (BT3) 2. Thái độ : HS ham học hỏi, mở rộng kiến thức II. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn các bài tập, phiếu làm nhóm. 2. Học sinh : Sự chuẩn bị bài trước ở nhà ... III. Hoạt động dạy học: Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh ÑDDH 1¢ 5¢ 30¢ 4¢ 1) OÅn ñònh : haùt + vaän ñoäng baøi haùt “ Troáng côm” 2) Baøi cuõ: Caây coái ñöôïc chia thaønh maáy nhoùm ? Ñoù laø nh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTUẦN 29.docx