Giáo án Tuần 8 Khối 2

TOÁN

LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU

- Ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng trong phạm vi 20 để tính nhẩm; cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán có 1 phép cộng. ( Bài tập cần làm: Bài 1, 3, 4)

- Giáo dục các em tự ghi nhớ bảng cộng để vận dụng vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG: bảng phụ.

III.HOẠT ĐỘNG HỌC:

A.Hoạt động cơ bản:

1. Khởi động:

 

doc30 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tuần 8 Khối 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iết bảng con : con kªnh, b¸t canh 2. Hình thành kiến thức: - Giới thiệu bài - ghi đề bài. Nhắc đề bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung: Việc 1: - 1H đọc bài . H đọc thầm theo Việc 2: - H thảo luận hệ thống câu hỏi như SGK Việc 3: - HD viết từ khó vào bảng con : thì thào, trìu mến. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chính tả - Nêu cách viết bài, trình bày đoạn viết. B. Hoạt động thực hành Hoạt động 3: Viết chính tả Việc 1: - Viết bài bảng lớn cho học sinh nhìn viết bài. Việc 2: - Dò bài.- H đổi vở theo dõi Việc 3: - GV chấm nhận xét một số bài . Hoạt động 4: Làm bài tập-(Hoạt động cá nhân): Bµi 2: T×m 3 tõ cã tiÕng mang vÇn ao, 3 tõ cã tiÕng mang vÇn au Việc 1: Làm vở BT. Việc 2: Chia sẻ: Chốt bài làm đúng: bao, báo, bảo, cao, dao. Báu, nhàu, cáu, đau. Bµi 3: :§Æt c©u ®Ó ph©n biÖt c¸c tiÕng sau: da, ra, gia. Việc 1: Làm bài CN -Việc 2: Chia sẻ. Chốt bài làm đúng. Đồng ruộng quê em luôn xanh tốt. Nước từ trên nguồn đổ xuống, chảy cuồn cuộn. C. Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học – Về nhà chia sẻ bài viết cùng ông bà, cha mẹ. ——š{›———— KỂ CHUYỆN: NGƯỜI MẸ HIỀN. I.MỤC TIÊU: -H/s dùa vµo tranh minh häa kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn “Ng­êi mÑ hiÒn” b»ng lêi cña m×nh . -H/s kh¸, giái biÕt ph©n vai d­ng l¹i c©u chuyÖn( BT 2) - HS biÕt quý mÕn , kÝnh träng thÇy c« gi¸o . II. ĐỒ DÙNG: - Tranh minh họa . III.HOẠT ĐỘNG HỌC A.Hoạt động cơ bản: 1. Khởi động: - Trưởng ban học tập điều hành nhóm kể lại câu chuyện “ Người thầy cũ.” - Các nhóm trưởng báo cáo kết quả kể được của nhóm mình. 2. Hoạt động thực hành:- Giới thiệu bài. GV nêu yêu cầu bài học. Hoạt động 1: Kể từng đoạn câu chuyện Việc 1: - Hoạt động nhóm - học sinh đọc gợi ý và trả lời các câu hỏi Việc 2: - Học sinh kể lần lượt từng đoạn của câu chuyện theo gợi ý ở SGK. Việc 3: - Đại diện các nhóm kể từng đoạn của câu chuyện, cả lớp theo dõi, nhận xét lời kể của từng học sinh. Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu chuyện theo vai: Việc 1: người dẫn chuyện, Minh, Nam, bác bảo vệ, cô giáo. Hoạt động nhóm , học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện theo vai. Việc 2: Thi kể cả câu chuyện theo vai : - đại diện nhóm kể, cả lớp nhận xét, bình chọn nnhóm kể hay nhất, lời thoại hay nhất. C. Hoạt động ứng dụng: GV: Nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. ————š{›———— TOÁN: LUYỆN TẬP I .MỤC TIÊU: Giúp HS: - Thuéc b¶ng 6,7,8,9 céng víi mét sè. BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100. - BiÕt gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n cho d­íi d¹ng s¬ ®å ( Bµi tËp cÇn l µm: Bµi 1,2,4,5(a) - BiÕt nhËn d¹ng h×nh tam gi¸c . -HSKT lµm: Bµi 1,2 II. ĐỒ DÙNG: bảng phụ. III.HOẠT ĐỘNG HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1.Khởi động: Việc 1: Trưởng ban học tập điều khiển các nhóm đọc công thức 6,7,8 cộng với một số. Việc 2: Nhận xét, chốt bài đúng B. Hoạt động thực hành: Bài tập 1: Tính nhẩm: Việc 1: HĐN làm miệng dưới sự HD của nhóm trưởng. Việc 2: Chia sẻ : Cho HS chơi trò chơi xì điện. Bài tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống: Việc 1: HĐ cá nhân – làm bài vào vở - 1 HS làm bảng phụ. Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Việc 1: Cho HS dựa vào tóm tắt đọc bài toán. Việc 2: Giải bài vào vở , 1 HS làm bảng phụ. Việc 3: Chia sẻ: Chữa bài, chốt bài đúng. Bài giải Đội 2 trồng số cây là: 46 + 5 = 51 ( cây) Đáp số: 51 cây. Bài tập 5: Việc 1: Thảo luận cách tìm. Việc 2: Làm bài vào vở theo nhóm. Việc 3: Chia sẻ kết quả đúng. C. Hoạt động ứng dụng: Nhận xét tiết học. - Dặn về nhà chia sẻ bài học cùng ông bà , cha mẹ. ————š{›———— THỂ DỤC ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ” I. MỤC TIÊU: - Ôn 7 động tác TD đã học phát triển chung đã học. Học động tác: Điều hoà. Ôn trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”. - Yêu cầu HS thực hiện được động tác tương đối chính xác, đẹp và tương đối đúng với nhịp hô chậm và thả lỏng. - GD HS tự giác tích cực trong tập luyện, yêu thích môn học, biết tự tập luyện ngoài giờ lên lớp, đoàn kết với bạn bè, có hành vi đúng với bạn. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách thể dục lớp 2. - Tập trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn trong tập luyện. - GV: Chuẩn bị còi, kẻ sân chơi. HS: Trang phục thể thao gọn gàng. III. TIẾN TRÌNH: - Khởi động: + Tập hợp lớp. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. HS tập hợp khẩn trương, nhanh chóng, trật tự, nghiêm túc, đúng cự li. + Chạy nhẹ nhàng. Cự li chạy 100 -150 m. + Đi thường. HS vừa đi vừa hít thở sâu. * Trò chơi: Diệt các con vật có hại. HS chơi hào hứng, sôi nổi, đúng luật. A. Hoạt động cơ bản: Cả lớp. - ND 1: Học động tác: Điều hoà. + Yêu cầu: HS thực hiện được động tác tương đối đúng. + Chỉ dẫn: Phân tích và làm mẫu như hình vẽ. - ND 2: Ôn bài thể dục. + Yêu cầu: HS thực hiện được động tác tương đối đúng và thuộc thứ tự các động tác + GV hướng dẫn, nhắc nhở thêm các động tác khó nhất là biên độ của tay và chân. - ND 3: + Yêu cầu: HS tham gia chơi chủ động, nhiệt tình, đúng luật. + Cách chơi: Đã được chỉ dẫn ở tiết học trước. B. Hoạt động thực hành: Cả lớp. theo tổ. - ND 1: +L 1-2: GV nêu tên động tác, giải thích và làm mẫu cho HS tập theo, nhịp hô chậm. +L 3-4: Cán sự hô nhịp, GV quan sát sửa sai động tác cho HS. - ND 2: + L 1: Tổ trưởng hô nhịp, GV quan sát nhận xét. + L 2: Cán sự lớp hô nhịp, GV quan sát nhận xét, tổ tập đẹp. - ND 3: + GV nêu tên trò chơi, chọn 1-2 em đóng vai “dê” và 1 em đóng vai “ người đi tìm”. + Tổ chức theo đội hình vòng tròn. C. Hoạt động ứng dụng: Cả lớp. - Thả lỏng. HS cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - Hệ thống bài học. GV hỏi, HS trả lời. - Nhận xét giờ học. HS trật tự, chú ý. Tuyên dương, nhắc nhở HS trong tập luyện. - Rèn luyện sức khỏe, tư thế, tác phong chững chạc Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện các động tác của bài thể dục phát triển chung đã học ở nhà. - Ứng dụng khi tập trung đầu giờ học thể dục, thể dục giữa giờ, xếp hàng vào lớp. - Em hãy cùng các bạn tổ chức chơi trò chơi ở nhà. ————š{›———— Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 TẬP ĐỌC: BÀN TAY DỊU DÀNG I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - §äc ®óng, râ rµng toµn bµi. BiÕt nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu chÊm, dÊu phÈy, gi÷a c¸c côm tõ. B­íc ®Çu biÕt ®äc lêi nh©n vËt phï hîp víi néi dung - HiÓu néi dung: Th¸i ®é ©n cÇn cña thÇy gi¸o ®· gióp An v­ît qua nçi buån mÊt bµ vµ ®éng viªn b¹n häc tËp tèt h¬n, kh«ng phô lßng tin yªu cña mäi ng­êi.( Trả lời được các câu hỏi SGK.) - Giáo dục HS biết quý trọng thầy( cô) giáo. II. ĐỒ DÙNG: -.Bảng phụ. - Tranh minh họa bài trong Sgk. III. HOẠT ĐỘNG HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1.Khởi động: TB học tập(nhóm trưởng) điều hành các bạn ôn bài: Người mẹ hiền. *Việc 1: Kiểm tra đọc, đặt câu hỏi trong sgk cho bạn trả lời. *Việc 2: Nhận xét. *Việc 3: Các nhóm trưởng báo cáo kết quả cho GV *Việc 4: GV nhận xét chung. 2.Hình thành kiến thức: - Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài. a. Hoạt động 1: Luyện đọc đúng: *Việc 1: HS khá giỏi đọc toàn bài. HD cách đọc. *Việc 2: Đọc vòng 1: Luyện phát âm đúng. + Đọc nối tiếp câu trong nhóm. + HS phát hiện từ khó đọc trong bài và giúp đỡ bạn đọc cho đúng trong nhóm. + HS báo cáo cho GV kết quả đọc thầm của nhóm và những từ khó đọc mà HS đọc chưa đúng. + GV ghi lại những từ HS phát âm sai phổ biến lên bảng và HD cho HS cách đọc. * Việc 3: Đọc vòng 2: Luyện ngắt nghỉ đúng câu dài kết hợp giải nghĩa từ - HS chia đoạn. Từng nhóm HS đọc nối tiếp đoạn, mỗi đoạn là một buổi, phát hiện những câu dài khó đọc. Báo cáo cho GV những câu dài không có dấu câu khó ngắt nghỉ mà HS phát hiện. - GV đưa ra câu dài đọc mẫu, HS nghe và phát hiện chỗ cần ngắt nghỉ. - GV HD HS ngắt nghỉ theo dấu phân cách - HS luyện đọc ngắt nghỉ đúng. - HD giải nghĩa từ. * Việc 4: Thi đọc giữa các nhóm. b. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài * Việc 1: HS thảo luận nhóm đọc thầm, đọc lướt để trả lời câu hỏi ( GV đưa ra trong phiếu học tập) * Việc 2: Các nhóm báo cáo kết quả * Việc 3: GV sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý chính. * Việc 4: HS nêu nội dung chính của bài – GV kết luận – HS nhắc lại. C. Hoạt động ứng dụng: *Việc 1: Nhận xét thái độ và tin thần học tập. - Dặn về nhà chia sẻ bài học cùng ông bà, cha mẹ.. ————š{›———— TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI AÊN, UOÁNG SAÏCH SEÕ I. MUÏC TIEÂU: - Neâu ñöôïc 1 soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ veä sinh aên uoáng nhö : aên chaäm nhai kó, khoâng uoáng nöôùc laõ, röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi, tieåu tieän. - Neâu ñöôïc taùc duïng cuûa caùc vieäc caàn laøm. - Coù yù thöùc thöïc hieän aên, uoáng saïch trong cuoäc soáng haèng ngaøy. II. CHUAÅN BÒ: - Tranh minh hoïa, SGK trang 18, 19. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1. Khôûi ñoäng: BTQ toå chöùc cho caû lôùp haùt 2. OÂn laïi baøi cuõ: Vieäc 1: Nhoùm tröôûng ñieàu haønh nhoùm mình traû lôøi caùc caâu hoûi sau: - AÊn uoáng ñaày ñuû giuùp cô theå chuùng ta trôû neân theá naøo? - Moãi ngaøy aên maáy böõa? Phaûi aên ñaày ñuû thöùc aên gì? Vieäc 2: Nhoùm tröôûng baùo caùo giaùo vieân keát quaû cuûa nhoùm 3. Baøi môùi : - Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài. 4. Hình thaønh kieán thöùc: «Hoaït ñoäng 1: Phaûi laøm gì ñeå aên saïch?. HÑ 1: Vieäc 1 : Nhoùm tröôûng ñieàu haønh nhoùm mình traû lôøi caâu hoûi trong PHT Vieäc 2: Nhoùm tröôûng choïn ñaùp aùn ñuùng vaø baùo caùo keát quaû cho giaùo vieân Vieäc 3: Cöû 1 baïn leân ñaïi dieän trình baøy Vieäc 4 : giaùo vieân nhaän xeùt HÑ 2: GV treo tranh trang 18 vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt: Caùc baïn trong tranh ñang laøm gì? Laøm theá nhaèm muïc ñích gì? Vieäc 1 : Nhoùm tröôûng ñieàu haønh caùc baïn trong nhoùm traû lôøi hình nhoùm mình ñöôïc giao Vieäc 2: Nhoùm tröôûng ñuùc keát laïi caâu traû lôøi vaø baùo caùo giaùo vieân Vieäc 3 : Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy caâu traû lôøi cuûa nhoùm Giaùo vieân nhaän xeùt, keát luaän HÑ 3: Laø vieäc caû lôùp. - Ñöa caâu hoûi thaûo luaän: “Ñeå aên saïch caùc baïn HS trong tranh ñaõ laøm gì?” - Haõy boå sung theâm caùc hoaït ñoäng, vieäc laøm ñeå thöïc hieän aên saïch. Vieäc 1 : hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi trong vôû nhaùp Vieäc 2: Hoïc sinh neâu yù kieán tröôùc lôùp Giaùo vieân nhaän xeùt, keát luaän «Hoaït ñoäng 1: Laøm gì ñeå uoáng saïch * Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm. - Yeâu caàu thaûo luaän caëp ñoâi vaø neâu ra nhöõng ñoà uoáng maø mình thöôøng uoáng trong ngaøy. * Böôùc 2: Laøm vieäc vôùi SGK. - Yeâu caàu HS thaûo luaän ñeå thöïc hieän yeâu caàu trong SGK trang 19, nhaän xeùt baïn naøo uoáng hôïp veä sinh, baïn naøo chöa uoáng hôïp veä sinh? Vì sao? - GV choát laïi yù chính. «Hoaït ñoäng 3: Ích lôïi cuûa vieäc aên uoáng saïch seõ. * Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm. - GV yeâu caàu caùc nhoùm HS thaûo luaän caâu hoûi cuoái baøi trong SGK: “Taïi sao chuùng ta phaûi aên, uoáng saïch seõ?” (GV gôïi yù cho HS neâu ví duï) * Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp - Ñaïi dieän nhoùm phaùt bieåu yù kieán. Caùc nhoùm khaùc boå sung. à AÊn uoáng saïch seõ giuùp chuùng ta ñeà phoøng nhieàu beänh ñöôøng ruoät nhö ñau buïng, tieâu chaûy, giun saùn ñeå hoïc taäp toát hôn. * GDBVMT (Lieân heä) : GDHS bieát taïi sao phaûi aên uoáng saïch seõ vaø caùch thöïc hieän aên saïch. - Veà nhaø thöïc hieän vieäc aên, uoáng saïch seõ. - Chuaån bò baøi: “Ñeà phoøng beänh giun”. ————š{›———— TOÁN BẢNG CỘNG I.Môc tiªu: - Thuéc b¶ng céng ®· häc. BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100 - BiÕt gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n. ( Bµi tËp cÇn lµm: Bµi1,2(3 phÐp tÝnh ®Çu),3) - Gi¸o dôc HS tù gi¸c häc bµi vµ lµm bµi. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - bảng phụ. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1.Khởi động: *Việc 1:Trưởng ban học tập cho cả lớp giải bài toán sau vào bảng con: §éi A cã : 46 c©y. §éi B nhiều h¬n ®éi A: 5 c©y. §éi B cã ... c©y? * Việc 2: Các trưởng ban báo cáo tình hình làm bài tập của nhóm mình. B.Hoạt động thực hành: Hoạt động 1: Bài 1:Tính nhẩm. Việc 1: Nhóm trưởng cho nhóm mình nối tiếp nêu kết quả của từng phép tính. Việc 2: Gọi lần lượt các thành viên trong nhóm của mình trả lời. Việc 3: chốt nêu kết quả đúng. Hoạt động 2: Bài 2: Tính Việc 1:Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận cách tính kết quả đúng rồi làm vào vở ô li, 1 HS giải bài vào bảng phụ. Việc 2: Chia sẻ: Nhận xét bài của các nhóm.2- 3 HS nêu cách tính. chốt bài làm đúng Bài 3: Giải toán: Việc 1: Cho HS đọc thầm bài toán, nêu dự kiện theo nhóm. Việc 2: Tự giải vào vở.1HS giải bài vào bảng phụ. Việc 3: Chia sẻ: Nhận xét bài ở bảng phụ, chốt bài đúng. Bài giải Mai cân nặng số kg là: 28 + 3 = 31 ( kg) Đáp số: 31 kg. C. Hoạt động ứng dụng: Nhận xét thái độ học tập của HS Về nhà chia sẻ bài học cùng ông bà, cha mẹ. ————š{›——— MYÕ THUAÄT THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT XEM TRANH TIẾNG ĐÀN BẦU I/ Mục tiêu: - Làm quen, tiếp xúc, tìm hiểu vẻ đẹp trong tranh họa sĩ. - Mô tả được các hình ảnh, các hoạt động, màu sắc trong tranh. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh Tiếng đàn bầu Học sinh: - Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. HS xem tranh và tìm hiểu - GV giới thiệu về bức tranh, nêu yêu cầu cho HS tìm hiểu: + Em hãy nêu tên bức tranh và tác giả của bức tranh đó? ( Tiếng đàn bầu của Họa sĩ Sỹ Tốt ) + Trong tranh có những hình ảnh nào? ( Chú bộ đội và 2 em bé...) + Các nhân vật trong tranh đang làm gì? ( Chú bộ đội đánh đàn, 2 em bé chăm chú nghe ) + Trong tranh họa sĩ đã sử dụng những màu sắc nào? + Em có thích tranh Tiếng đàn bầu không? + Nêu cảm nhận của mình về bức tranh? - GV cho các nhóm thảo luận, tìm hiểu về bức tranh. Trong khi thảo luận GV quan sát, giúp đỡ cho các nhóm để HS nắm rõ hơn về bức tranh. 3. Nghe GV giới thiệu về bức tranh và đôi nét về tác giả - GV giới thiệu bổ xung một số nét về tác giả, tác phẩm. 4. Nhận xét đánh giá - GV nhận xét đánh giá, nhận xét chung tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau 2. Hoạt động ứng dụng: - Sưu tầm các bức tranh đẹp với các chủ đề khác nhau. ————š{›——— THEÅ DUÏC ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I. MỤC TIÊU: - Ôn bài thể dục thể dục phát triển chung. - Yêu cầu HS biết và thực hiện tương đối chính xác tùng động tác. HS đi đúng nhịp, động tác chính xác, đều. - GD HS tự giác tích cực trong tập luyện, yêu thích môn học, biết tự tập luyện ngoài giờ lên lớp, đoàn kết với bạn bè, có hành vi đúng với bạn. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách thể dục lớp 2. - Tập trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn trong tập luyện. - GV: Chuẩn bị còi, kẻ sân chơi. HS: Trang phục thể thao gọn gàng. III. TIẾN TRÌNH: - Khởi động: + Tập hợp lớp. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. HS tập hợp khẩn trương, nhanh chóng, trật tự, nghiêm túc, đúng cự li. + Đúng vỗ tay hát. HS hát to, vỗ tay nhịp nhàng. + Chạy nhẹ nhàng. Cự li chạy 80 - 100 m. + Đi thường. HS vừa đi vừa hít thở sâu. A. Hoạt động cơ bản: Cả lớp. - ND 1: Ôn bài thể dục phát triển chung. + Yêu cầu: HS thực hiện các động tác tương đối chính xác. + Chỉ dẫn: Đã được chỉ dẫn ở các giờ học trước. - ND 2: Ôn bài thể dục phát triển chung. + Yêu cầu: HS thực hiện các động tác tương đối chính xác. + Chỉ dẫn: Đã được chỉ dẫn ở các giờ học trước. B. Hoạt động thực hành: Cả lớp. theo tổ. - ND 1: + L 1: GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp cho HS tập theo. +L 2: Cán sự lớp ĐK, GV quan sát sửa sai động tác cho HS. +L3: Tập thi đua giữa các tổ, GV tuyên dương tổ tập đúng, đẹp. - ND 2: + GV nhắc lại cách chơi và chọn 2 em đóng vai “người đi tìm” và 3-4 em đóng vai “dê”. GV quan sát nhắc nhở, động viên kịp thời. + Theo đội hình vòng tròn như. C. Hoạt động ứng dụng: Cả lớp. - Thả lỏng. HS cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - Hệ thống bài học. GV hỏi, HS trả lời. - Nhận xét giờ học. HS trật tự, chú ý. Tuyên dương, nhắc nhở HS trong tập luyện. - Rèn luyện sức khỏe, tư thế, tác phong chững chạc Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện bài thể dục phát triển chung đã học ở nhà. - Ứng dụng khi tập trung đầu giờ học thể dục, thể dục giữa giờ, xếp hàng vào lớp. - Em hãy cùng các bạn tổ chức chơi trò chơi ở nhà. ————š{›——— Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 TOÁN LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU - Ghi nhí vµ t¸i hiÖn nhanh b¶ng céng trong ph¹m vi 20 ®Ó tÝnh nhÈm; céng cã nhí trong ph¹m vi 100. - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã 1 phÐp céng. ( Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1, 3, 4) - Gi¸o dôc c¸c em tù ghi nhí b¶ng céng ®Ó vËn dông vµo thùc tÕ. II. ĐỒ DÙNG: bảng phụ. III.HOẠT ĐỘNG HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1. Khởi động: - Việc 1:Trưởng ban học tập điều khiển các bạn đọc phiếu bảng 6,7,8 cộng với một số. - Việc 2: Báo cáo với trưởng ban học tập kết quả đọc phiếu của nhóm mình. A.Hoạt động thực hành: Hoạt động 1: Bài 1: tính nhẩm. Việc 1Nhóm trưởng điều hành tính nhẩm nối tiếp theo nhóm. Việc 2: chia sẻ: nhóm trưởng báo cáo kết quả với GV. Bài 3: Đặt tính rồi tính: Việc 1: Dưới sự điều khiển của nhóm trưởng . HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ. Việc 2: Chia sẻ: Nhận xét bài ở bảng phụ, chốt cáh đặt tính và tính đúng. Bài 4: Giải toán. Việc 1: Nêu bài toán và dự kiện theo nhóm.Tự làm vào vở HT cá nhân Việc 2: Chia sẻ: Chữa bài, nhóm trưởng kiểm tra bài làm của nhóm mình báo cáo chốt bài đúng Bài giải Buổi chiều cửa hàng đó bán được số kg đường là: 85 + 15 = 100( Kg) Đáp số: 100 kg. C. Hoạt động ứng dụng: Việc 1: Hệ thống lại bài học. Việc 2: Nhận xét tiết học. Dặn về nhà chia sẻ bài học cùng ông bà, cha mẹ. ————š{›———— ĐẠO ĐỨC CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (TIẾT 2) MỤC TIÊU 1-Kiến thức: HS biết: Trẻ em có bổn phận tham gia những việc nhà phù hợp với khả năng, chăm làm việc nhà, thể hiện tình cảm của em đối với Ông Bà, Cha Mẹ. 2-Kỹ năng: -HS biết Tự giác tham gia làm việc nhà phù hợp -KNS: KN đảm nhận trách nhiệm tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng. 3-Thái độ: Có thái độ không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà HS biết yêu mến những người sống gọn gàng ngăn nắp. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN GV: Phiếu bài tập, phiếu tình huống HS: Vở bài tập đạo đức TIẾN TRÌNH - Giới thiệu bài: Các em ạ! Hồi nhỏ Trần Đăng Khoa đã làm thơ tặng Mẹ với nhan để “Khi Mẹ vắng nhà” Chúng ta hãy tìm hiểu xem khi mẹ vắng nhà thì TĐK sẽ làm gì nhé qua bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. B.Hoaït ñoäng thöïc haønh : 1 : Tự liên hệ Mục tiêu: Giúp HS tự nhìn nhận, đánh giá sự tham gia làm việc nhà của bản thân. - Nêu câu hỏi: ở nhà em đã tham gia làm những công việc gì? Kết quả của những công việc ấy ntn? ( Quét nhà, quét sân, cổng, lau nhà, bàn ghế, dọn mâm bát... Sau khi làm những việc đó em được bố mẹ khen là sạch sẽ. ) - Sắp tới em mong muốn được tham gia những công việc gì? Vì sao em lại thích những công việc đó? ( Lặt rau, cho gà ăn, nấu cơm ...Vì em yêu quí Bố mẹ, thương Bố mẹ, muốn giúp đỡ mẹ rất vất vả.) => Chúng ta hãy tìm những công việc nhà phù hợp với khả năng và bày tỏ nguyện vọng tham gia của mình với cha mẹ. 2 Đóng vai Mục tiêu:+HS biết cách ứng xử đúng trong tình huống cụ thể. +GDKNS: đảm nhận trách nhiệm. - Mỗi nhóm löïa choïn đóng vai 1 tình huoáng + Tình huống 1: Hoà đang quyét nhà thì bị bạn rủ đi chơi. Hoà sẽ ....... + Tình huống 2: Anh (chị) của Hoà nhờ Hoà gánh nước, cuốc đất ...... Hoà sẽ ...... - Các nhóm lên đóng vai theo tình huống của mình. - Lớp nhận xét => GV chốt lại: ở tình huống 1: các em cần làm xong việc nhà sau đó mới đi chơi. Như vậy nhà cửa mới sạch sẽ, gọn gàng, bố mẹ vui lòng. Tình huống 2: các em phải từ chối và giải thích rõ: em còn quá nhỏ chưa làm được việc gánh nước, 3 : Chơi trò chơi: “Nếuthì” Mục tiêu: HS biết cần phải làm gì trong các tình huống để thể hiện trách nhiệm của mình với công việc gia đình. - GV chia lớp thành 2 nhóm “Chăm” và “Ngoan”, - Khi nhóm “ Chăm ” đọc tình huống thì nhóm “ Ngoan” phải có câu TL và ngược lại. + Nhóm “ Chăm”: Viết chữ tiếp sau chữ Nếu: a. Nếu Mẹ đi làm về, tay xách túi nặng ... b. Nếu em bé uống nước ... c. Nếu nhà cửa bề bộn sau khi liên hoan ... d. Nếu anh hoặc chị của bạn quên không làm việc nhà đã được giao ... +Nhóm “Ngoan”: Viết chữ tiếp sau chữ Nếu: đ. Nếu mẹ đang chuẩn bị nấu cơm ... e. Nếu quần áo phơi ngoài sân đã khô .... g.Nếu bạn được phân công làm một việc quá sức của mình h.Nếu bạn muốn được tham gia làm một việc nhà khác ngoài những việc bố đã phân công + Nhóm “ Ngoan” trả lời: ...thì em sẽ ra đón và xách đỡ mẹ. .... thì em lấy nước cho bé uống ..... thì em sẽ dọn dẹp ngay .... thì em sẽ ..... + Nhóm “ Chăm” trả lời .... em giúp mẹ nhặt rau .....thì em rút vào và xếp. ... thì em sẽ giải thích cho người lớn hiểu khả năng của mình. ...thì em sẽ tiếp tục làm nếu còn thời gian. - Nhận xét - đánh giá nhóm nào có câu trả lời đúng thì nhóm đó thắng cuộc -Củng cố: GD:Tham gia làm việc nhà là quyền và bổn phận của mỗi người. C.Hoaït ñoäng öùng duïng : Veà nhaø em haõy laøm nhöõng vieäc coù theå laøm ñöôïc ñeå giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi thaân cuûa mình. ——š{›———— CHÍNH TẢ: (NV) BÀN TAY DỊU DÀNG I.MỤC TIÊU: - Nghe - viÕt chÝnh x¸c bµi chÝnh t¶ Bµn tay dÞu dµng, tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n xu«i. - HS lµm ®­îc c¸c bµi tËp 2,3 ph©n biÖt: ao/au; r/d/gi. - Gi¸o dôc HS cã ý thøc viÕt ch÷ ®Ñp, tÝnh cÈn thËn. II.ĐỒ DÙNG: - Bảng phụ. III. HOẠT ĐỘNG HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1. Khởi động: - TB học tập cho lớp viết bảng con : con kªnh, b¸t canh 2. Hình thành kiến thức: - Giới thiệu bài - ghi đề bài. Nhắc đề bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung: Việc 1: - 1H đọc bài . H đọc thầm theo Việc 2: - H thảo luận hệ thống câu hỏi như SGK Việc 3: - HD viết từ khó vào bảng con : thì thào, trìu mến. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chính tả - Nêu cách viết bài, trình bày đoạn viết. B. Hoạt động thực hành Hoạt động 3: Viết chính tả Việc 1: - Viết bài bảng lớn cho học sinh nhìn viết bài. Việc 2: - Dò bài.- H đổi vở theo dõi Việc 3: - GV chấm nhận xét một số bài . Hoạt động 4: Làm bài tập-(Hoạt động cá nhân): Bµi 2: T×m 3 tõ cã tiÕng mang vÇn ao, 3 tõ cã tiÕng mang vÇn au Việc 1: Làm vở BT. Việc 2: Chia sẻ: Chốt bài làm đúng: bao, báo, bảo, cao, dao. Báu, nhàu, cáu, đau. Bµi 3: :§Æt c©u ®Ó ph©n biÖt c¸c tiÕng sau: da, ra, gia. Việc 1: Làm bài CN -Việc 2: Chia sẻ. Chốt bài làm đúng. Đồng ruộng quê em luôn xanh tốt. Nước từ trên nguồn đổ xuống, chảy cuồn cuộn. C. Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học – Về nhà chia sẻ bài viết cùng ông bà, cha mẹ. ——š{›———— THỦ CÔNG TIẾT 8: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI I/ Mục tiêu: - Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui - Gấp được thuyền phẳng đáy không mui, các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.. II/ Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: - SGK, SGV, mẫu gấp thuyền phẳng đáy không mui. - Giấy thủ công, keo dán... Học sinh: - Giấy thủ công,bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành 1. HS thực hành - GV yêu cầu 1 – 2 HS nhắc lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui - GV nhận xét, tổ chức cho HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng 2. Trưng bày sản phẩm và nhận xét đánh giá - GV cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm của mình - Tổ chức cho HS tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình - Các nhóm chọn sản phẩm đẹp nhất thi sản phẩm đẹp - GV tổ chức cho HS bình chọn sản phẩm đẹp nhất - GV nhận xét, đánh giá 3. GV nhận xét chung tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau. 2. Hoạt động ứng dụng: - Dùng sản phẩm đã thực hành làm đồ chơi và trang trí - Giới thiệu với mọi người sản phẩm của mình ————š{›———— Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 TẬP LÀM VĂN Mêi nhê, yªu cÇu ®Ò nghÞ . KÓ ng¾n theo c©u hái I. MỤC TIÊU: -HS biÕt nãi lêi mêi, yªu cÇu,®Ò nghÞ phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp ®¬n gi¶n -HS biÕt tr¶ lêi c©u hái vÒ thÇy gi¸o( c« gi¸o) líp 1 cña em - Dùa vµo c¸c c©u tr¶ lêi viÕt ®­îc kho¶ng 4-5 c©u nãi vÒ thÇy( c« gi¸o) líp 1. Giáo dục KNS: Giao tiếp: cởi mở tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến của người khác,Hợp tác ra quyết định. Tự nhận thức về bản thân. HSKT làm bài 1, 2. I. ĐỒ DÙNG: bảng phụ. III.HOẠT ĐỘNG HỌC: A.Hoạt động cơ bản: 1.Khởi động: TB học tập cho các bạn viết thời gian biểu ngày hôm nay 2. Thực hành Hoạt động 1: Mêi, nhê, yªu cÇu,®Ò nghÞ Bài 1: Tập nói những câu mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị đối với bạn Việc 1: Yªu cÇu HS quan s¸t kÜ tõng tranh §äc lêi nh©n vËt trong tranh,®äc c¸c c©u hái. TËp nãi nh÷ng lêi mêi, yªu cÇu, ®Ò nghÞ theo nhãm . Việc 2: 2 em ®ãng vai. Việc 3:Chốt những câu yêu cầu, đề nghi hay nhất. Hoạt động 2: KÓ ng¾n theo c©u hái. Bài 2: Trả lời câu hỏi. + C« gi¸o líp 1 cña em tªn lµ g×? + T×nh c¶m cña c« gi¸o ®èi víi häc sinh nh­ thÕ nµo? + Em nhí nhÊt ®iÒu g× ë c«? + T×nh c¶m cña em ®èi víi HS nh­ thÕ nµo? Việc 1: Cho HS nối tiếp trả lời Việc 2: Chia sẻ: Viết các câu trả lời trên thành 1 đoạn văn. 2-3 em đọc lại. Bµi 3:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 8 Lop 2_12452012.doc
Tài liệu liên quan