Giáo án Tuần 9 - Lớp 1

Tiết 1+ 2

Tiếng Việt (2 tiết)

LUẬT CHÍNH TẢ E, Ê, I

(STK trang 17- SGK trang 5,6)

Tiết 3

Toán

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

I. Mục tiêu:

Kiến thức, kĩ năng:

- HS đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; biết cộng các số trong phạm vi 5; nhận biết các hình đã học.

Năng lực:

- Vận dụng những kiến thức đã học để làm đúng các bài tập có liên quan

Phẩm chất:

- Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, khi trình bày ý kiến cá nhân.

II. Đồ dùng dạy - học

- GV: bảng nhóm

- HS: bảng con.

III. Các hoạt động dạy – học:

 

doc12 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 28/02/2019 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tuần 9 - Lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9- Buổi sáng Ngày soạn: 26/ 10/ 2018 Ngày dạy: 29/ 10/ 2018 Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2018 Tiết 1 Chào cờ Tiết 2+3 Tiếng Việt (2 tiết) TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I (STK trang 234 ) Tiết 4 Toán(ôn) LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: - Phép cộng các số trong phạm vi 5. - So sánh các số trong phạm vi 10. Năng lực: - Có khả năng tự học, biết vận dụng kiến thức đã học về bảng cộng để làm đúng và nhanh các bài tập. Phẩm chất: - Mạnh dạn khi thực hiện hiệm vụ học tập và trình bày ý kiến cá nhân. II. Đồ dùng dạy - học: GV: bảng nhóm HS: bảng con. III. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Kiểm tra: - Cho HS làm bảng lớp, bảng con - Nhận xét 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài - GV ghi bảng tên bài b. Luyện tập: Bài 1: Số? - GV nêu yêu cầu. - Cho HS làm bảng lớp, bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa Bài 2: Tính - Cho HS nêu yêu cầu - Cho HS nêu cách làm và làm bảng nhóm, bảng con . - Nhận xét, chỉnh sửa. Bài 3: Điền , = vào chỗ chấm -GV cho HS nêu yêu cầu - Cho HS nêu cách làm - Cho HS làm vở - Nhận xét- chỉnh sửa Bài 4:Viết phép tính thích hợp - Cho HS nêu yêu cầu. - GV cho HS xem hình vẽ, nêu bài toán rồi viết phép tính tương ứng. - Nhận xét chỉnh sửa. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về học thuộc các bảng cộng đã học. Chuẩn bị bài sau. 3 +1 = 5+ 0 = 2 + 2= - HS nhắc lại tên bài - Làm và chia sẻ cách làm .+ 1 = 2 3+ = 5 4 += 4 + 3 = 4 2 + 0 =+ 2 +1 = 3 + 2 2 + 1 + 1 = 2 + 2 + 1 = 1 + 3 + 0 = 1 + 0 + 1 = 0 + 2 + 2 = 1 + 0 + 4 = 3 + 2 5 3 + 0 2 + 2 1 + 2 2 + 1 0 + 5 5 + 0 1 + 0 + 2 5 3 3+ 1 + 0 - Thảo luận nhóm đôi để nêu đề toán. Và -HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ. Ngày soạn: 26/ 10/ 2018 Ngày dạy: 30/ 10/ 2018 Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tiết 1+ 2 Tiếng Việt (2 tiết) TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I (STK trang 234 ) Tiết 3 Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng trong phạm vi các số đã học. Rèn kỹ năng tính nhẩm cho học sinh. Năng lực: Tự thực hiên đúng các bài tập có liên quan đến phép cộng đã học. Phát triển năng lực tự thực hiện đúng nhiệm vụ học tập cá nhân và biết chia sẻ kết quả học tập với bạn. Phẩm chất: Có thái độ học tập tích cực, nghiêm túc. II. Đồ dùng dạy - học GV: bảng nhóm. HS: bảng con. III. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra: - Cho HS làm bảng lớp, bảng con Nhận xét đánh giá 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV ghi bảng tên bài b. Luyện tập: Bài 1(52): Tính: - GV nêu yêu cầu. - Cho HS nêu cách làm - Nhận xét, chỉnh sửa Bài 2(52): Tính : - Cho HS nêu yêu cầu. - Cho HS nêu cách làm. - Nhận xét, chỉnh sửa. - Em có nhận xét gì về kết quả 2 phép tính 1+2 và 2+1? - Vị trí của số 1 và số 2 có giống nhau không? - Khi đổi chỗ các số trong phép cộng kết quả của chúng ra sao? Bài 3(52): - GV cho HS nêu yêu cầu - Cho HS nêu cách làm - Nhận xét, chỉnh sửa 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học 0 +1 = 3 + 0 = 3 + 2= - HS nhắc lại tên bài - HS nêu yêu cầu . - HS làm miệng. - HS nêu lại phép tính - HS nêu yêu cầu. - HS làm vở,bảng lớp. - Bằng nhau và đều bằng 3 - Vị trí là khác nhau ...kết quả của chúng không đổi - HS nêu yêu cầu. - HS chia sẻ cách làm - HS điền dấu vào bảng nhóm, bảng con. -HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ. Tiết 4 Tự nhiên và xã hội HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI I. Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: - Kể được các hoạt động, trò chơi mà em thích. - Biết tư thế ngồi học, đi đứng có lợi cho sức khỏe. Năng lực: HS tự vận dụng kiến thức vào cuộc sống Phẩm chất: HS có ý thức tự giác thực hiện những điều đã học vào cuộc sống hằng ngày. II. Đồ dùng dạy - học - GV: Tranh minh họa SGK. III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra: - Khi nào chúng ta cần ăn uống ? - Nhận xét, đánh giá 2. Bài mới: a. GV giới thiệu - Ghi bảng tên bài b. Tìm hiểu bài: Hoạt động 1: Thảo luận theo cặp + Mục tiêu: Nhận biết các hoạt động và trò chơi có lợi cho sức khoẻ. + Cách tiến hành: - GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận theo cặp. + Hãy nói với bạn tên các hoạt động và trò chơi mà em chơi hằng ngày? - GV ghi bảng + Những hoạt động vừa nêu có lợi gì ( hoặc có hại gì) cho sức khoẻ? Kết luận: GV kể một số hoạt động và trò chơi có lợi cho sức khoẻ và lưu ý các em giữ an toàn khi chơi. Hoạt động 2: Làm việc với SGK - Mục tiêu: HS hiểu được nghỉ ngơi là cần thiết cho sức khoẻ. - Cách tiến hành: - GV cho HS quan sát hình 20 và 21 SGK - Chỉ và nói tên các hoạt động trong hình? - Nêu tác dụng của từng hoạt động? Kết luận: Khi hoạt động nhiều cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Hoạt động 3: Quan sát theo nhóm nhỏ - Mục tiêu: Nhận biết các tư thế đúng sai trong hoạt động hằng ngày. Cách tiến hành: - GV cho HS quan sát hình 7,8 trang 21 SGK trao đổi nhóm nhỏ theo câu hỏi: - Chỉ và nói bạn nào đi, đứng, ngồi đúng tư thế? - Lớp quan sát xem tư thế nào đúng, tư thế nào sai, nên tránh. - Cho HS đóng vai nói cảm giác của bản thân khi thực hiện động tác. Kết luận: Nhắc nhở HS ngồi học đúng tư thế. 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn HS về ôn bài. Chuẩn bị bài sau. - HS nêu. - HS nhắc lại tên bài - Một số HS kể - HS trả lời. - HS quan sát - HS thảo luận nhóm đôi - Một số em trả lời. - Đại diện nhóm phát biểu và diễn lại các tư thế các bạn trong hình - HS trả lời. -HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ. Ngày soạn: 26/ 10/ 2018 Ngày dạy: 31/ 10/ 2018 Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2018 Tiết 1 Thể dục ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I. Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ quay phải, quay trái, dàn hàng dồn hàng - Ôn Đứng cơ bản, và đứng đưa hai tay ra trước - Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Biết cách thực hiện tư thế. Năng lực: - Tự tin, có tinh thần hoạt động trong nhóm học tập nghiêm túc. Phẩm chất: - Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm – phương tiện: Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Ôn đứng cơ bản và đứng dưa hai tay ra trước - Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 phút 2-3 phút 4-6 phút GV tập hợp lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € ( GV) HS khởi động theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ quay phải, quay trái, dàn hàng dồn hàng * Ôn đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước * Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V - Từ TTCB đưa hai tay từ dưới sang ngang cao ngang vai, tạo thành một đường thẳng, lòng bàn tay sấp - Từ TTCB dưa hai tay sang ngang lên cao chếch hình chữ V, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay * Ôn phối hợp hai tay ra trước và lên cao chếch hình chữ V 18-20 phút 3-4 phút 5-7 phút 8- 10 phút €€€€€€ (GV) €€€€€€ €€€€€€ - GV cùng cán sự điều khiển. Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) GV hô nhịp cho HS thực hiện, xen kẽ GV uốn nắn, sửa sai 3. Phần kết thúc. Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng hàng, diểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng dồn hàng bài tập rèn luyện TTCB 4-6 phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € (GV) Tiết 2 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: - Làm được phép cộng các số trong phạm vi đã học,cộng với số 0 Năng lực: Vận dụng kiến thức về bảng cộng 3,4,5 để làm đúng các bài tập Thực hiện đúng yêu cầu của cô giáo. Phẩm chất: - Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm và trình bày ý kiến cá nhân khi tham gia hoạt động học. II. Đồ dùng dạy - học: GV: bảng phụ. HS: bảng con. III. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra: - Cho HS làm bảng lớp, bảng con - Nhận xét 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài - GV ghi bảng tên bài b. Luyện tập: Bài 1(53): - GV nêu yêu cầu. - Cho HS nêu cách làm * Lưu ý cho HS khi đặt số phải thẳng. - Nhận xét, chỉnh sửa Bài 2(53): - Cho HS nêu yêu cầu. - Cho HS nêu cách làm. - Nhận xét, chỉnh sửa. Bài 4(53): - Cho HS nêu yêu cầu. - GV cho HS xem tranh, nêu bài toán rồi viết phép tính tương ứng. - Nhận xét chỉnh sửa 3. Củng cố, dặn dò: - Trò chơi : GV hỏi " 0 cộng 3 bằng mấy?" và gọi HS bất kì trả lời. Khi trả lời xong lại hỏi tương tự như trên rồi chỉ bạn khác trả lời. Cứ tiếp tục như vậyBạn nào nhanh đúng được khen. - Nhận xét tiết học. 4 +1 = 3 + 0 = 3 + 2= - HS nhắc lại tên bài - HS nêu yêu cầu. - HS làm bảng lớp, bảng con - Chia sẻ kết quả với bạn - HS nêu yêu cầu. - HS làm vở, bảng lớp. - Nhận xét, chia sẻ bài của bạn - HS nêu yêu cầu. - Thảo luận nhóm để học sinh tìm tình huồng phù hợp với tranh - HS viết phép tính tương ứng với tranh vào bảng nhóm. - HS chơi trò chơi. Tiết 3+ 4 Tiếng Việt (2 tiết) VẦN CHỈ CÓ ÂM CHÍNH (Mẫu 1 – ba, STK trang 13 – SGK trang 3) Ngày soạn: 26/ 10/ 2018 Ngày dạy: 1/ 11/ 2018 Thứ năm ngày 1 tháng 11 năm 2018 Tiết 1+ 2 Tiếng Việt (2 tiết) LUẬT CHÍNH TẢ E, Ê, I (STK trang 17- SGK trang 5,6) Tiết 3 Toán KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I I. Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: - HS đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; biết cộng các số trong phạm vi 5; nhận biết các hình đã học. Năng lực: - Vận dụng những kiến thức đã học để làm đúng các bài tập có liên quan Phẩm chất: - Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, khi trình bày ý kiến cá nhân. II. Đồ dùng dạy - học GV: bảng nhóm HS: bảng con. III. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Kiểm tra: - Cho HS làm bảng lớp, bảng con - Nhận xét đánh giá 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV ghi bảng tên bài b. Luyện tập: Bài 1: Số? - GV nêu yêu cầu. - Cho HS làm bảng lớp, bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa Bài 2: Tính - Cho HS nêu yêu cầu. - Cho HS nêu cách làm và làm bảng nhóm, bảng con . - Nhận xét, chỉnh sửa. Bài 3: Điền , = vào chỗ chấm - GV cho HS nêu yêu cầu - Cho HS nêu cách làm - Cho HS làm vở- thu - Nhận xét - Nhận xét- chỉnh sửa Bài 4: Viết phép tính thích hợp - Cho HS nêu yêu cầu. - GV cho HS xem tranh, nêu bài toán rồi viết phép tính tương ứng. - Nhận xét chỉnh sửa 3. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS về học thuộc các bảng cộng đã học. Chuẩn bị bài sau. 2 +1 = 4 + 0 = 3 + 2= - HS nhắc lại tên bài - HS làm bảng con, bảng lớp và chia sẻ kết quả bài làm. 10 5 1 4 8 2 + 1 + 2 = 1 + 2 + 1 = 1 + 2 + 0 = 3 + 0 + 1 = 0 + 1 + 2 = 1 + 0 + 3 = - HS chia sẻ cách làm và làm bảng nhóm, bảng con . 2 + 2 5 4 + 0 2 + 2 1 + 2 2 + 1 0 + 5 5 + 0 1 + 1+ 2 5 3 1 + 1 + 0 - HS thảo luận để nêu tình huống và -HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ. Tiết 4 Toán(ôn) LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: - Phép cộng các số trong phạm vi 5. - So sánh các số trong phạm vi 10. Năng lực: - Có khả năng tự học, biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập Phẩm chất: - Mạnh dạn khi thực hiện hiệm vụ học tập và trình bày ý kiến cá nhân. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: bảng nhóm - HS: bảng con. III. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra: - Cho HS làm bảng lớp, bảng con - Nhận xét 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV ghi bảng tên bài b. Luyện tập: Bài 1: Số? - GV nêu yêu cầu. - Cho HS làm bảng lớp, bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa Bài 2: Tính - Cho HS nêu yêu cầu. - Cho HS nêu cách làm và làm bảng nhóm, bảng con . - Nhận xét, chỉnh sửa. Bài 3: Điền , = vào chỗ chấm - GV cho HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS thực hiện - Nhận xét- chỉnh sửa Bài 4: Viết phép tính thích hợp - Cho HS nêu yêu cầu - GV cho HS xem hình vẽ, nêu bài toán rồi viết phép tính tương ứng. - Nhận xét chỉnh sửa 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học 3 +1 = 5+ 0 = 2 + 2= - HS nhắc lại tên bài 1 + .... = 2 .... + 2 = 5 .... + 0 = 4 3 + ... = 4 2 + 0 =+ 2 + 1 = 3 + 2 1 + 2 + 1 = 2 + 1 + 2 = 3 + 1 + 0 = 4 + 0 + 1 = 2 + 0 + 3 = 0 + 1 + 4 = 2 + 3 5 0 + 3 2 + 2 1 + 2 2 + 1 5 + 0 0 + 5 0 + 1 + 2 5 3 1 + 3 + 0 Và - HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ. Ngày soạn: 26/ 10/ 2018 Ngày dạy: 2/ 11/ 2018 Thứ sáu ngày 2 tháng 11 năm 2018 Tiết 1+2 Tiếng Việt (2 tiết) LUYỆN TẬP CHUNG Tiết 3 Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3 I. Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: - Biết làm tính trừ trong phạm vi 3; biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Năng lực: - Tự thực hiện được các phép tính trừ trong phạm vi 3. - Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn khi cần thiết. Phẩm chất: - Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến cá nhân. II. Đồ dùng dạy - học: GV: Bộ đồ dùng dạy toán... HS: Bộ đồ dùng dạy toán,bảng con. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra: - Cho HS làm bảng con (theo tổ) - Nhận xét, đánh giá 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài - GV ghi bảng tên bài b. Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép trừ. *Hướng dẫn HS làm phép trừ 2 - 1 = 1 - GV gắn 2 hình tròn lên bảng và hỏi. - Có 2 hình tròn bớt đi 1 hình tròn, còn mấy hình tròn? - Cho HS tự trả lời bài toán - 2 bớt 1còn mấy? - 2 bớt 1 còn 1 ta viết như sau: 2 - 1 = 1" dấu - đọc là trừ" - Gọi HS đọc phép tính * Hướng dẫn HS làm phép trừ 3 - 2 = 1; 3 - 1=2(tương tự như hướng dẫn 2 - 1=1) * Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu về mối quan hệ giữa cộng và trừ: - Cho HS xem sơ đồ chấm tròn + Hai chấm tròn thêm một chấm tròn là mấy chấm tròn? - Cho HS nêu phép tính tương ứng - Dạy tương tự để 1 + 2 = 3 + Ba chấm tròn bớt một chấm tròn còn mấy chấm tròn? - Cho HS nêu phép tính tương ứng - Dạy tương tự để 3 - 2 = 1 GV giúp HS nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. c. Thực hành: Bài 1(54): Tính - Cho HS nêu yêu cầu - Cho HS nêu cách làm - Nhận xét, chỉnh sửa Bài 2(54): Số ? - Cho HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm tính trừ theo cột dọc. - Nhận xét, chỉnh sửa Bài 3(54) + ? - Cho HS nêu yêu cầu - Cho HS viết phép tính vào ô vuông - Nhận xét, đánh giá. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn HS về ôn bài và chuẩn bị bài sau. Số? + 3 = 3 4 + = 5 - HS nhắc lại tên bài - HS nhắc lại bài toán - Có 2 hình tròn bớt đi 1 hình tròn còn 1 hình tròn. - 2 bớt 1 còn 1 - 2 trừ 1 bằng 1 - 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 3 chấm tròn. 2 + 1 = 3 - 3 chấm tròn bớt 1 chấm tròn còn 2 chấm tròn 3 - 1 = 2 - HS nêu yêu cầu - HS làm bảng lớp, bảng con - HS đọc phép tính - HS nêu yêu cầu - HS làm bảng lớp, bảng con. - HS đọc phép tính - HS quan sát tranh và nêu bài toán - HS viết phép tính vào bảng lớp, bảng con. -HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ. Tiết 4 Sinh hoạt tập thể KIỂM ĐIỂM NỀ NẾP TRONG TUẦN I. Mục tiêu: - HS nhận thấy ưu khuyết điểm của việc thực hiện nền nếp ở tuần 9 từ đó đề ra phương hướng tuần 10. - HS biết nhận lỗi, sửa chữa, phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế. - GD HS thực hiện tốt mọi nền nếp. II. Đồ dùng dạy- học: - Nắm tình hình lớp tuần 9. Phương hướng tuần 10. - Các tiết mục văn nghệ. III. Hoạt động dạy - học: Nội dung sinh hoạt: 1. Tổng kết công tác trong tuần: * Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành giờ Sinh hoạt: * Các ban thảo luận, nhận xét các hoạt động trong tuần. - Trưởng ban học tập nhận xét mặt học tập của các bạn trong lớp: Truy bài đầu giờ. Phát biểu xây dựng bài. Ý thức giữ trật tự trong giờ học - Trưởng ban TDTT nhận xét nề nếp xếp hàng ra vào lớp, xếp hàng Tập thể dục. - Trưởng ban Lao động - vệ sinh nhận xét khâu vệ sinh lớp. - Trưởng ban văn nghệ nhận xét các mặt hoạt động của ban mình phụ trách. * Chủ tịch Hội đồng tự quản nhận xét chung về các mặt hoạt động của các ban. * GVCN tuyên dương ưu điểm của các ban, các cá nhân, nhắc nhở HS khắc phục những tồn tại. 2. Phương hướng tuần 10: - Nhắc HS kiểm tra việc chuẩn bị bài và truy bài đầu giờ nghiêm túc. - Xếp hàng ra vào lớp ngay ngắn, đi thẳng ra cổng trường. - Giữ vở sạch, viết chữ đẹp, có ý thức rèn chữ viết mỗi ngày. - Trực nhật lớp học và khu vực sân được phân công sạch sẽ. - Đi học chuyên cần, nghỉ học phải xin phép. Không nghỉ học tự do. - Tập thể dục: xếp hàng nhanh, tập đúng và đẹp các động tác. - Duy trì tốt nề nếp, giữ trật tự trong giờ học. Phát huy “ Đôi bạn cùng tiến.” - Tham gia học tập sôi nổi. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Nói lời hay, làm việc tốt. Rèn kĩ năng sống mỗi ngày. - Thực hiện tốt luật an toàn giao thông. 3. Văn nghệ: - HS hát cá nhân. Vui múa, hát tập thể theo chủ đề:” Biết ơn thày giáo, cô giáo”. 4. GV nhận xét, dặn dò: - Cần khắc phục ngay những nhược điểm còn tồn tại trong tuần. - Phát huy những ưu điểm đã đạt được, phấn đấu để

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 9 Lop 1_12529282.doc
Tài liệu liên quan