Giáo án Vật lí 10 nâng cao

Bài : 35 THẾ NĂNG. THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

- Nắm vững cách tính công do trọng lực thực hiện khi vật di chuyển, từ đó suy ra biểu thức của thế năng trọng trường.

- Nắm vững mối quan hệ: công của trọng lựcbằng độ giảm thế năng.

 

- Có khái niệm chung về thế năng trong cơ học, là dạng năng lượng của một vật chỉ phụ thuộc vị trí tương đối giữa vật với Trái Đất, hoặc phụ thuộc độ biến dạng của vật so với trạng thái chưa biến dạng ban đầu. Từ đó phân biệt hai dạng năng lượng động năng và thế năng, hiểu rõ khái niệm thế năng luôn gắn với t/d của lực thế.

1.2. Kĩ năng:

- Vận dụng được công thức xác định thế năng, trong đó phân biêt:

+ Công của trọng lực luôn làm giảm thế năng. Khi thế năng tăng tức là trọng lực thực hiện công âm, bằng và ngược dấu với công dương của ngoại lực.

+ Thế năng tại mỗi vị trí có thể có giá trị khác nhau tuỳ theo cách chọn gốc toạ độ. Từ đó nắm vững tính tương đối của thế năng và biết chọn mức không của thế năng cho phù hợp trong việt giải các bài toán có liên quan đến thế năng.

1.3. Thái độ (nếu có):

2. CHUẨN BỊ

2.1. Giáo viên:

- Biên soạn nội dung câu hỏi 1-4 sgk thành các câu trắc nghiệm.

- Dụng cụ thí nghiệm về thế năng của trọng trường, của lực đàn hồi.

- Các hình vẽ mô tả trong bài.

2.2. Học sinh:

- Làm thí nghiệm về thế năng của lực đàn hồi.

- Công, khả năng sinh công.

 

doc112 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 07/05/2013 | Lượt xem: 7466 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lí 10 nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Suy nghĩ và trả lời Bt 1 sgk - Giải BT2 - Trình bày lời giải BT2 - Giải BT3 - Trình bày lời giải BT3 - Ghi tóm tắt các kiến thức cơ bản phương pháp giải bài toán động lực học - Nêu BT1 sgk - Nhận xét câu trả lời của hs - Nêu BT2 sgk - Nêu BT3 - Nhận xét lời giải bài 2,3 của hs - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy Hoạt động 4 (...phút): Hướng dẫn hs về nhà Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Chuẩn bị cho bài học sau - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà - Yêu cầu hs chuẩn bị bài sau 4. RÚT KINH NGHIỆM Thiết kế ngày 13/08/2006 Tiết: ..... Bài 24 : CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ VẬT 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: Hiểu được khái niệm về hệ vật , nội lực , ngoại lực Biết cách phân tích bài toán chuyển động của hệ vật 1.2. Kĩ năng: Biết vận dụng các định luật Niu-Tơn để khảo sát chuyển động của hệ vật gồm hai vật nối với nhau bằng sợi dây . Qua thí nghiệm kiểm chứng hs thấy rõ và tin tưởng ở tính đúng đắn của định luật 2 Niu-Tơn Kỹ năng tổng hợp và phân tích lực 1.3. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: Xem lại các định luật Niu-Tơn Lực ma sát , lực căng của sợi dây 2.2. Học sinh: - Ôn tập về các định luật Niu-Tơn Lực ma sát , lực căng của sợi dây 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): khái niệm về hệ vật , nội lực , ngoại lực Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Tìm hiểu hiện tượng chuyển động của đoàn tàu gồm nhiều toa - Trả lời câu hỏi hệ vật là gì - Nội lực ,ngoại lực là gì - Trình bày câu trả lời - Tìm hiểu Đặc điểm nội lực - Trình bày câu trả lời - Gợi ý dẫn dắt hs hình dung chuyển động của đoàn tàu gồm nhiều toa - Nêu câu hỏi - Nhận xét câu trả lời - Gợi ý sự tương tác giữa các toa với nhau, giữa các toa với mặt đất - Nêu câu hỏi - Nhận xét câu trả lời - Nêu câu hỏi . Đặc điểm nội lực - Nhận xét câu trả lời Hoạt động 2 (...phút): Chuyển động của hệ vật Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Đọc bài toán trong sgk - Quan sát hình 24.1 .Trả lời câu hỏi C1 - Đọc sgk phần lời giải - Viết biểu thức định luật 2 Niu –Tơn cho hệ vật - Đọc bài toán 2 sgk - Trả lời câu hỏi C2 - Tìm hiểu, giải bài toán 2 sgk - Nêu bài toán sgk . - Yêu cầu hs quan sát hình 24.1 Nêu câu hỏi C1 - Nhận xét câu trả lời - yêu cầu hs đọc sgk và viết biểu thức định luật 2 Niu Tơn cho hệ vật - Nhận xét câu trả lời - Nêu bài toán 2 sgk (một số vd khác về hệ vật) - Nêu câu hỏi C2 - Gợi ý để hs trả lời câu hỏi C2 - Nhận xét câu trả lời - Yêu cầu hs giải bài toán 2 sgk. - Nhận xét câu trả lời Hoạt động 3 (...phút): Vận dụng củng cố Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm - Giải bài tập 1,2,3 sgk - Trình bày câu trả lời - Ghi tóm tắt các kiến thức cơ bản :hệ vật, nội lực, ngoại lực.Biểu thức định luật II Niu-Tơn đối với hệ vật - Nêu câu hỏi - Nhận xét câu trả lời - Nêu bài tập 1,2,3 sgk. - Nhận xét đáp án của hs - Đánh giá nhận xét kết quả giờ dạy Hoạt động 4 (...phút): Hướng dẫn hs về nhà Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Chuẩn bị cho bài học sau - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu : HS Chuẩn bị cho bài học sau 4. RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. Thiết kế ngày ..../.../2006 Tiết: ..... Bài 25: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức về lực ma sát giữa 2 vật; phân biệt ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát nghỉ cực đại, lực ma sát trong mặt phẳng nghiêng. - Nắm vững cách dùng lực kế, máy đo thời gian hiện số. 1.2. Kĩ năng: - Củng cố và nâng cao kĩ năng làm thí nghiệm, phân tích số liệu, lập được báo cáo hoàn chỉnh đúng thời hạn. - Rèn luyện năng lực tư duy thực nghiệm, biết phân tích ưu, nhược điểm của các phương án để lựa chọn, khả năng làm việc theo nhóm. 1.3. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Cần làm trước cả 2 phương án thí nghiệm. - Bài soạn: Cần có câu hỏi định hướng thảo luận chọn phương án; có dự kiến phương án sẽ chọn; dự kiến cấu trúc bảng số liệu, dự kiến phân nhóm; dự báo vướn mắc của HS khi giải quyết. - Dụng cụ:… 2.2. Học sinh: - Đọc SGK… - Có thể tham gia chế tạo các dụng cụ đơn giản theo yêu cầu của GV.. 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Tìm hiểu về các dụng cụ đo, ghi chép những điều cần thiết - Hiểu yêu cầu … - Trình bày các ý tướng cá nhân - Thảo luận - Thống nhất các phương án khả thi - GV giới thiệu tất cả các dụng cụ đã có theo yêu cầu… - Nêu yêu cầu của bài thực hành. - Nêu câu hỏi: Bàng một số dụng cụ đã cho và các kiến thức đã học hãy đưa qua phương án tiến hành TN đáp ứng yêu cầu của bài thực hành - Gợi ý, dẫn dắt HS dùng các phương án khả thi. Hoạt động 2 (...phút): Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - HS hoạt động nhóm - Nhận nhiệm vụ - Làm TN theo nhóm: … - Xử lý kết quả tạm thời. - Làm TN xong, thu dọn dụng cụ TN - Tổ chức các hoạt động nhóm. - Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm - Quan sát HS tiến hành làm TN - Giải đáp các thắc mắc khi cần thiết - Nhắc nhở khi cần thiết - Bao quát toàn bộ lớp học - Kiểm tra toàn bộ dụng cụ TN Hoạt động 3 (...phút): Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - HS trả lời các câu hỏi a, b phần 5 SGK - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi a, b phần 5 SGK - Nhận xét câu trả lời HS - Đánh giá nhận xét kết quả giờ làm thực hành Hoạt động 4 (...phút): Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi nhớ yêu cầu của GV… - Những sự chuẩn bị cho bài sau - Yêu cầu HS về nhà viết báo cáo TN, … - Yêu cầu HS chuẩn bị bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM Chương III TĨNH HỌC VẬT RẮN Bài 26: CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC. TRỌNG TÂM A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết định nghĩa giá của lực, phân biệt giá với phương. - Biết định nghĩa trọng tâm của vật rắn. - Nắm vững điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của hai lực, Biết vận dụng điều kiện ấy để tìm phương pháp xác đuịnh đường thẳng đứng, xác định trọng tâm vật rắn, xác định điều kiện cân bằng của một vật trên giá đỡ nằm ngang. 2. Kĩ năng - Vận dụng giải thích một số hiện tượng cân bằng và giải một số bài toán đơn giản về cân bằng. - Suy luận lôgic, vẽ hình. - Biểu diễn và trình bày kết quả. B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Biên soạn các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm cho phần củng cố bài giảng theo nội dung câu hỏi 1-5 SGK. - Chuẩn bị các thí nghiệm H26.1,H26.3,H26.5,H26.6. 2. Học sinh Ôn tập điều kiện cân bằng của hệ lực tác dụng lên chất điểm. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT - GV có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Chuẩn bị những hình ảnh cân bằng của các vật. - Mô phỏng các lực cân bằng, mô phỏng cách xác định trọng tâm của vật... C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(....phút): Kiểm tra bài cũ: Cân bằng của chất điểm Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Nêu điều kiện cân bằng của hệ lực tác dụng lên chất điểm? - Biểu diễn lực cân bằng trên hình vẽ? - Đặt câu hỏi cho HS - Yêu cầu HS lên bảng vẽ. - Nhận xét các câu trả lời Hoạt động 2(...phút): Khảo sát điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm của vật rắn. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Tìm hiểu khái niệm vất rắn, giá của lực? - Quan sát thí nghiệm H26.1. - Trả lời câu hỏi: Vật chịu tác dụng của những lực nào? So sánh giá, phương, chiều, độ lớn? - Vẽ hình minh hoạ. - Lấy các ví dụ thực tiễn? - Nêu điều kiện cân bằng? - Tìm hiểu khái niệm hai lực trực đối. - Phân biệt với hai lực cân bằng. - Quan sát ví dụ H26.3, nhận xét về tác dụng của lực lên vật rắn khia trượt vectơ lực trên giá của lực? - Đọc SGK phần 3, trả lời câu hỏi trọng tâm của vật là gì? - Cho HS tìm hiểu các khái niệm. - Làm thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát thí nghiệm. - Nêu các câu hỏi. Nhận xét các câu trả lời. - Vẽ hình minh hoạ. - Giúp HS rút ra kết luận: Điều kiện cân bằng của vật rắn, hai lực trực đối. - Làm thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát thí nghiệm. Nêu câu hỏi. - Hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm trọng tâm. Hoạt động 3(...phút): Tìm hiểu cân bằng của vật rắn treo ở đầu dây. Cách xác định trọng tâm của vật rắn phẳng mỏng. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Quan sát H 26.4. Trả lời câu hỏi C1,C2. - Đọc SGK phần 4, trình bày kết luận. - Đọc SGK phần 5, xem H 26.6, trình bày cách xác định trọng tâm của vật rắn phẳng mỏng. - Chú ý dạng đặc biệt trên H 26.7, kiểm tra lại. - Nêu câu hỏi C1,C2. - Cho HS đọc sách, hướng dẫn rút ra kết luận. - Hướng dẫn HS cách xác định trọng tâm. - Nêu một số dạng đặc biệt, kiểm nghiệm lại. Hoạt động 4(...phút): Tìm hiểu cân bằng của vật rắn trên giá đỡ nằm ngang. Các dạng cân bằng. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Quan sát H 26.8. Trả lời câu hỏi tại sao quyển sách nằm yên? - Đọc phần 6, xem H 26.9, H 26.10, nêu điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế? - Xem H 26.11, đọc phần 7, trìnhbày các dạng cân bằng? lấy ví dụ? - Cho HS đọc sách, nêu câu hỏi, hướng dẫn HS giải thích. - Cho HS đọc sách để rút ra điều kiện. - Cho HS thảo luận, trình bày các dạng cân bằng. Hoạt động 5(...phút): Vận dụng, củng cố: Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 1,5(SGK); Bài tập 1(SGK). - Ghi nhận kiến thức: điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực, cách xác định trọng tâm, nhận biết các dạng cân bằng. - Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. - Yêu cầu: HS trình bày đáp án. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy Hoạt động 6(...phút): Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Những sự chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Y êu cầu HS chuẩn bị cho bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. Bài 27: CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cách tổng hợp lực đồng qui tác dụng lên cùng một vật rắn. - Nêu được điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song. 2. Kĩ năng - Biết cách suy luận dẫn đến điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song. - Trình bày được thí nghiệm minh hoạ. - Vận dụng điều kiện cân bằng để giải một số bài tập, B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Biên soạn các câu hỏi để kiểm tra bàicũ; củng cố bài giảng dưới dạng trắc nghiệm theo nội dung câu hỏi 1-3 SKG. - Chuẩn bị các thí nghiệm H 26.3. 2. Học sinh ôn tập qui tắc hình bình hành lực tác dụng lên chất điểm. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT - GV có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Chuẩn bị những hình ảnh cân bằng của các vật. - Mô phỏng các lực cân bằng... C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(...phút): Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Nêu qui tắc hình bình hành lực? - Vẽ hình biểu diễn. - Nhận xét trả lời của bạn. - đặt câu hỏi cho HS. - Cho một HS vẽ hình. - Nhận xét các câu trả lời Hoạt động 2(...phút):Tìm hiểu qui tắc hợp hai lực đồng qui. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK phần 1, xem H 27.1, trả lời các câu hỏi: Thế nàolà hai lực đồng qui? Nêu các bước để tổng hợp hai lực đồng qui? Vẽ hình minh hoạ. - Xem H 27.2, đưa ra các điều kiện cần chú ý và khái niệm hai lực đồng phẳng. -Yêu cầu HS đọc SGK , trả lời các câu hỏi. Có thể cho HS thảo luận. - Hướng dẫn HS vẽ hình. - Nhận xét các câu trả lời. Hoạt động 3(...phút): Tìm hiểu cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Xem H 27.3, trình bày cách suy luận trong SGK để đưa ra điều kiện cân bằng của mộtvật rắn chiu tác dụng của ba lực không song song. - Ghi nhận công thức (27.1), chứng minh rằng ba lực này phải đồng phẳng? - Quan sát thí nghiệm theo H 27.1, kiểm nghiệm lại kết quả ở trên: ba lực đồng qui, đồng phẳng và thoả mãn công thức(27.1). - Trả lời câu hỏi C1 SGK. - Xem phần 3, tìm cách biểu diễn các lực tác dụng lên vật hình hộp nằm trên mặt phẳng nghiêng? đưa ra nhận xét. - Yêu cầu HS tìm hiểu SGK, xem hình vẽ. - Gợi ý cách trình bày đáp án. - Gợi ý cách chứng minh, nhận xét kết quả. - Làm thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát, kiểm tra lại các kết quả vừa thu được ở trên. - Nêu câu hỏi, yêu cầu HS xem h 27.5. - Cho HS xem phần 3. Gợi ý cách biểu diễn và chú ý. Hoạt động 4(...phút): Vận dụng, củng cố: Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo n ội dung c âu1-3 (SGK); Bài tập 1,2(SGK). - L àm việc cá nhân, giải bài tập 3(SGK). - Ghi nhận kiển thức: qui tắc tổng hợp hai lực, ba lực đồng qui, đồng phẳng. - Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. - Yêu cầu: HS trình bày đáp án. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy Hoạt động 6(...phút): Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Những sự chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Y êu c ầu HS chuẩn bị cho bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. Bài 28: QUI TẮC HỢP LỰC SONG SONG. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC SONG SONG A. MỤC TIÊU 1.Kiến thức - Nắm được qui tắc hợp hai lực song song cùngchiều và trái chiều cùng đặt lên vật rắn. - Biết phân tích một lực thành hai lực song song tuỳ theo điều kiện của bài toán. - Nắm được điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song và hệ quả. - Có khái niệm về ngẫu lực và momen của ngẫu lực. 2. Kĩ năng - Vẽ hình tổng hợp và phân tích lực. - Rèn luyện tư duy logic B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Biên soạn các câu hỏi để kiểm tra bài cũ; củng cố bài giảng dưới dạng trắc nghiệm theo nội dung câu hỏi 1-3 SKG. - Chuẩn bị các thí nghiệm H 28.1SGK. 2. Học sinh - Ôn tập kiến thức về lực, tổng hợp lực. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT - GV có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Chuẩn bị những hình ảnh cân bằng của các vật. - Mô phỏng các lực cân bằng theo các hình vẽ... C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(...phút): Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song. - Vẽ hình minh hoạ. - Nêu câu hỏi. - Yêu cầu một HS lên bảng vẽ hình. - Nhận xét kết quả. Hoạt động 2(...phút): Tìm hiểu qui tắc hợp hai lực song song cùng chiều Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Quan sát thí nghiệm H 28.1. - Lập bảng kết quả. - Vẽ H 28.2. - Trình bày qui tắc hợp hai lực song song cùng chiều. - Thảo luận đưa ra qui tắc tìm hợp lực của nhiều lực song song cùng chiều, áp dụng giải thích trọng tâm của vật rắn? - Thảo luận: phân tích một lực thành hai lực song song. - Làm việc cá nhân: bài tập vận dụng phần 2.e SGK, Thực hiện câu hỏi C1. - Cùng HS làm thí nghiệm. - Hướng dẫn : lập bảng kết quả. - Gợi ý rút ra kêt luận. - Yêu cầu HS trình bày qui tắc. - Cho HS thảo luận, hướng dẫn giải thích trọng tâm của vật rắn. - Cho HS xem hình vẽ. - Hướng dẫn phân tích. - Hướng dẫn giải bài tập SGK. - Nhận xét kết quả. Hoạt động 3(...phút): Tìm hiểu điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song. Qui tắc hợp hai lực song song trái chiều. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Xem H 28.6, đọc phần 3 SGK, thảo luận rút ra điều kiện cân bằng: Tổng hợp lực? Chứng minh hệ ba lực đồng phẳng? Phân tích điểm đặt của chúng? - Trình bày kết quả - Xem phần 4 SGK, xem hình 28.7,tìm cách suy luận để đưa ra quy tắc hợp hai lực song song trái chiều. - Xem hình H 28.8. - Thảo luận về tác dụng của ngẫu lực. - Đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay momen ngẫu lực? - Lấy ví dụ minh hoạ. - Yêu cầu: HS xem hình vẽ, đọc phần 3 thảo luận về điều kiện cân bằng. - Gợi ý cách suy luận. - Nhận xét kết quả. - Cho HS xem hình, hướng dẫn suy luận tìm hợp lực của hai lực song song trái chiều. - Cho HS tìm hiểu phần 5. - Hướng dẫn thảo luận đưa ra khái niệm ngẫu lực và momen ngẫu lực. - Nhận xét các ví dụ. Hoạt động 4(...phút): Vận dụng, củng cố. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1-3 SGK - Làm việc cá nhân giải bài tập 2(SGK). - Ghi nhận kiến thức: Tổng hợp hai lực song song cùng chiều và trái chiều. Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song. Mômen ngẫu lực. - Yêu cầu: nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. - Yêu cầu: HS trình bày đáp án. - Đánh giá nhận xét kết quả giờ dạy. Hoạt động 5(...phút): Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Những sự chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Y êu c ầu HS chuẩn bị cho bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. Bài 29: MOMEN CỦA LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH A. MỤC TIÊU 1.Kiến thức - Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay. - Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. - Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản. 2 Kĩ năng - Phân tích lực tác dụng lên vật rắn. - Vận dụng giải thích các hiện tượng và giải bài tập. B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Biên so ạn các câu hỏi để kiểm tra bài cũ; củng cố bài giảng dưới dạng trắc nghiệm theo nội dung câu hỏi 1-4 SKG. - Chuẩn bị các thí nghiệm H 29.3 SGK. 2. H ọc sinh - Ôn tập kiến thức về đòn bẩy. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT - GV có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Chuẩn bị những hình ảnh cân bằng của các vật. - Mô phỏng các lực cân bằng theo các hình vẽ... C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(...phút): Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đòn bẩy là gì? Lấy ví dụ? - Các đại lượng đặc trưng của đòn bẩy? - Momen ngẫu lực. - Đặt câu hỏi cho HS. Cho HS lấy ví dụ. - Nhận xét các câu trả lời. Hoạt động 2(...phút):Tìm hiểu tác dụng của một lực lên một vật rắn có trục quay cố định. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc phần 1, xem hình H 29.1. - Thảo luận: Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc vào yêu tố nào? - Trình bày kết quả. - Cho HS đọc SGK, xem hình vẽ, thảo luận trả lời câu hỏi. - Nhận xét cách trình bày. - Rút ra kết luận. Hoạt động 3...phút):Tìm hiểu định nghĩa momen của lực đối với trục quay. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Quan sát thí nghiệm hình H 26.3. - Theo dõi kết quả thí nghiệm. - Nhận xét kết quả về tác dụng làm quay của lực để đưa ra kháiniệm momen của lực. Xem hình H 29.4. - Trả lời cau hỏi C1. - đọc phần 2.b, trình bày định nghĩa momen của lực. - Đơn vị của momen lực? ý nghĩa vật lí của nó? - Đọc phần 4, mô tả hoạt động của cân đĩa, cuôc chim hình H 29.5, H 29.6. - Trả lời câu hỏi C2. - Cùng HS làm thí nghiệm, ghi kết quả thí nghiệm. - Hướng dẫn HS rút ra kêt luận. - vẽ hình h 29.4, nêu câu hỏi C1. - Nhận xét các câu ytả lời. - Cho HS đọc SGK. - Yêu cầu HS trình bày định nghĩa. - Nêu ý nghĩa vật lý của momen. - Cho HS xem hình, thảo luận. - Nêu câu hỏi C2. - Nhận xét kết quả. Hoạt động 4(...phút): Vận dụng, củng cố. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1-4 SGK, bài tập 1 (SGK). - Làm việc cá nhân giải bài tập 2 (SGK). - Ghi nhận kiến thức: momen của lực, điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định và ứng dụng của nó. - Yêu cầu: Nêu câu hỏi, nhận xét câu trả lời của các nhóm.. - Yêu cầu: HS trình bày đáp án. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. Hoạt động 5(...phút): Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Những sự chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Y êu c ầu HS chuẩn bị cho bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. Bài 30: THỰC HÀNH TỔNG HỢP HAI LỰC (2 TIẾT) A.. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cách xác định hợp lực của hai lực đồng qui và hợp lực của hai lực song song cùng chiều. - Biết cách tiến hành thí nghiệm kiểm nghiệm kết quả. 2. Kĩ năng - Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm: lực kế. - Tính cẩn thận trong làm thí nghiệm, xử lí các sai số. - Trình bày báo cáo thí nghiệm. B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm. - Dự kiến phân các nhóm. - Kiểm tra chất lượng các nhóm dụng cụ. - làm trước thí nghịêm. 2. Học sinh - Đọc kĩ nội dung bài thực hành để tìm hiểu cơ sở lí thuyết. - Chuẩn bị báo cáo thí nghiệm. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT GV có thể chuẩn bị những đoạn video về những thao tác khó trong hướng dẫn tiến hành thí ngiệm... C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(...phút): Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Qui tắc tổng hợp hai lực đồng qui, hia lực song song cùng chiều? - Biểu diễn qui tắc trên hình vẽ. - Đặt câu hỏi cho HS. - Yêu cầu vẽ hình. - Nhận xét câu trả lời. Hoạt động 2(...phút): Tìm hiểu cơ sở lí thuyết. Chọn phương án thí nghiệm. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Thảo luận: - Tổng hợp hai lực đồng qui? - Tổng hợp ghai lực song song cùng chiều? - Trình bày đáp án. Thảo luận: Chọn phương án thí nghiệm? - Trình bày phương án thí nghiệm, các bước tiến hành thực hành. - Yêu cầu HS thảo luận. - Hướng dẫn cách biểu diễn, trình bày. - Nhận xét đáp án. - Hướng dẫn HS chọn phương án thí nghiệm. - Nhận xét các bước thực hành. Hoạt động 3(...phút): Thực hành thí nghiệm. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Hoạt động nhóm: phân công nhóm trưởng, thư kí điều khiển hoạt động của nhóm. - Tiến hành thực hành 3 lần. - Ghi chép kết quả. - Thảo luận kết quả - Yêu cầu các nhóm phân công nhóm trưởng, thư kí. - Hướng dẫn mẫu. - Yêu cầu HS thực hành 3 lần, ghi kết quả, thảo luận ý kiến. Hoạt động 4(...phút): Trình bày kết quả thí nghiệm. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Căn cứ vào báo cáo thí nghiệm, kết quả thảo luận của nhóm, thứ tự các nhóm cử người trình bày kết quả thu được từ thí nghiệm thực hành. - Trình bày cách xử lí các sai số. - Nhận xét trả lời của các nhóm. - Yêu cấu các nhóm trình bày. - Nhận xét kết quả các nhóm. - Đánh giá, nhận xét kết quả bài thực hành. Hoạt động 5(...phút): Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Những sự chuẩn bị cho bài sau. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Y êu c ầu HS chuẩn bị cho bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. Thiết kế ngày ..../.../2006 Tiết: ..... Chương IV CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Bài : 31 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Nắm được khái niệm hệ kín - Nắm vững định nghĩa động lượng và nội dung định luật bảo toàn động lượng 1.2. Kĩ năng: - Nhận biết hệ kín, hệ giã kín, xác định được vectơ động lượng. - Biết vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải một số bài toán liên quan . 1.3. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Dụng cụ thí nghiệm kiểm chứng định luật bảo toàn động lượng, dụng cụ thí nghiệm minh hoạ (sgv) - Thí nghiệm va chạm giữa các quả cầu treo. - Bảng ghi kết quả 2.2. Học sinh: - Ôn tật định luật bảo toàn công ở lớp 8 - Chuẩn bị thí nghiệm va chạm giữa các quả cầu treo. 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Tìm hiểu hệ kín Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Đọc SGK phần 1 - Tìm hiểu về hệ kín - Trả lời câu hỏi hệ vật, hệ kín và láy ví dụ - Yêu cầu HS đọc SGK. - Hướng dẫn HS tìm hiểu hệ vạt ,hệ kín,nội lực, ngoại lực. - Nêu câu hỏi hệ kín Nận xét trả lời và chuẩn hoá kiến thức. Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu các định luật bảo toàn. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Xem SGKphần 2. - Trả lời câu hỏi: Có những định luật bảo toàn nào trong hệ kín và tác dụng của nó. - Yêu cầu học sinh đọc SGK. - Nêu câu hỏi và nhận xét trả lời của HS và gợi ý cần thiết. Hoạt động 3 (...phú

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVật lí 10 nâng cao chính thức.doc
Tài liệu liên quan