Giáo án Vật lí Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

I/MỤC TIÊU 1.Kiến thức

- P hát biểu được định nghĩa momen lực, viết được công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay.

- Nêu được điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định.

- Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản.

2 Kĩ năng

- Phân tích lực tác dụng lên vật rắn.

- Vận dụng bài học giải thích các hiện tượng và giải bài tập.

3 Thái độ

- Nghiêm túc chú ý lắng nghe trong giờ học.

4 Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung:

+Năng lực giải quyết vấn đề.

+Năng lực hợp tác.

+ Năng lực sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt:

+ Vẽ và xác định được cánh tay đòn .

+ Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế ngoài đời sống.

 

docx3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lí Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 29: MOMEN CỦA LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH I/MỤC TIÊU 1.Kiến thức - P hát biểu được định nghĩa momen lực, viết được công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay. Nêu được điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản. 2 Kĩ năng Phân tích lực tác dụng lên vật rắn. Vận dụng bài học giải thích các hiện tượng và giải bài tập. 3 Thái độ Nghiêm túc chú ý lắng nghe trong giờ học. 4 Định hướng phát triển năng lực - Năng lực chung: +Năng lực giải quyết vấn đề. +Năng lực hợp tác. + Năng lực sáng tạo. - Năng lực chuyên biệt: + Vẽ và xác định được cánh tay đòn . + Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế ngoài đời sống. II/ Phương pháp - Kĩ thuật dạy học 1. Phương pháp - PP gợi mở vấn đáp. - PP đọc SGK. - Kĩ thuật đặt câu hỏi. III/TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(...phút): Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đòn bẩy là gì? Lấy ví dụ? - Đặt câu hỏi cho HS. Cho HS lấy ví - Các đại lượng đặc trưng của đòn dụ. bẩy? - Nhận xét các câu trả lời. - Momen ngẫu lực. Hoạt động 2(...phút):Tìm hiểu tác dụng của một lực lên một vật rắn có trục quay cố định. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Đọc phần 1, xem hình H 29.1. Thảo luận: Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc vào yêu tố nào? Trình bày kết quả. Cho HS đọc SGK, xem hình vẽ, thảo luận trả lời câu hỏi. Nhận xét cách trình bày. Rút ra kết luận. Hoạt động 3...phút):Tìm hiểu định ngh ĩa momen của lực đối với trục quay. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Quan sát thí nghiệm hình H 26.3. Theo dõi kết quả thí nghiệm. Nhận xét kết quả về tác dụng làm quay của lực để đưa ra kháiniệm momen của lực. Xem hình H 29.4. Trả lời cau hỏi C1. đọc phần 2.b, trình bày định nghĩa momen của lực. Đơn vị của momen lực? ý nghĩa vật lí của nó? Đọc phần 4, mô tả hoạt động của cân đĩa, cuôc chim hình H 29.5, H Cùng HS làm thí nghiệm, ghi kết quả thí nghiệm. Hướng dẫn HS rút ra kêt luận. vẽ hình h 29.4, nêu câu hỏi C1. Nhận xét các câu ytả lời. Cho HS đọc SGK. Yêu cầu HS trình bày định nghĩa. Nêu ý nghĩa vật lý của momen. Cho HS xem hình, thảo luận. 29.6. - Trả lời câu hỏi C2. Nêu câu hỏi C2. Nhận xét kết quả. Hoạt động 4(...phút): Vận dụng, củng cố. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1-4 SGK, bài tập 1 (SGK). Làm việc cá nhân giải bài tập 2 (SGK). Ghi nhận kiến thức: momen của lực, điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định và ứng dụng của nó. Yêu cầu: Nêu câu hỏi, nhận xét câu trả lời của các nhóm.. Yêu cầu: HS trình bày đáp án. Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. Hoạt động 5(...phút): Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. Những sự chuẩn bị cho bài sau. Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. Y êu c ầu HS chuẩn bị cho bài sau.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 29 Momen cua luc Dieu kien can bang cua mot vat ran co truc quay co dinh_12406173.docx
Tài liệu liên quan