Giáo án Vật lý 6 tiết 13: Khối lượng riêng-Trọng lượng riêng

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

1/ Ổn định lớp : (1’)

 2/ Kiểm tra bài cũ :( 5’)

-Khối lượng riêng là gì? Viết công thức tính khối lượng riệng và giả thích từng đại lượn có trong công thức?

- Tính khối lượng của 2 lít nước?

 3/ Giảng bài mới : (34’)

 * Giới thiệu bài: (1’) Hôm nay chúng ta tiếp tực tìm hiểu một đại lượng mới, đó là trọng lượng riêng và nó có quan hệ như thế nào với khối lượng riêng?

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 6 tiết 13: Khối lượng riêng-Trọng lượng riêng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13 Ngày sọan: Tiết PPCT: 13 Ngày dạy: Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG-TRỌNG LƯỢNG RIÊNG Mục đích: 1/ Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa trọng luợng riêng ( d ) và viết được cơng thức d = P/V - Nêu đuợc đơn vị đo trọng lượng riêng. 2/ Kỹ năng: Vận dụng dụng cơng thức tính trọng lượng riêng để giải một số bài tập đơn giản 3/ Thái độ: nghiêm túc, cẩn thận khi làm thí nghiệm. Đồ dùng dạy học: Mỗi nhĩm : lực kế, quả cân cĩ mĩc, dây buộc, bình chia độ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1/ Ổn định lớp : (1’) 2/ Kiểm tra bài cũ :( 5’) -Khối lượng riêng là gì? Viết cơng thức tính khối lượng riệng và giả thích từng đại lượn cĩ trong cơng thức? - Tính khối lượng của 2 lít nước? 3/ Giảng bài mới : (34’) * Giới thiệu bài: (1’) Hơm nay chúng ta tiếp tực tìm hiểu một đại lượng mới, đĩ là trọng lượng riêng và nĩ cĩ quan hệ như thế nào với khối lượng riêng? TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 10’ II. Trọng lượng riêng - Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích chất đĩ: Cơng thức: d = P/V +d: Trọng lượng riêng (N/m3). +P: Trọng lượng (N). +V: Thể tích (m3). *Công thức liên hệ giữa d và D: d=10.D * Hoạt động 1 : Tìm hiểu trọng lượng riêng: - Y/c hs dựa vào sgk cho biết trọng lượng riêng là gì? - Đơn vị trọng lượng riêng là gì? - Yc hs thảo luận hòan thành C4. - Trọng lượng và khối lượng quan hệ như thế nào? - Thay P=10.m vào d ta được gì? - Là trọng lượng của một mét khối chất đó. - N/m3 C4: trọng lượng riêng (N/m3). Trọng lượng (N). Thể tích (m3). - P = 10.m - d=10.D 15’ 8’ III.Xác định TLR của một chất: IV.Vận dụng: C6: V=40dm3 D=7800kg/m3. m=?kg P=?N m=D/V m=7800x0.04=312kg. P=10.m=10x312=3120N * Hoạt động 2 : Xác định trọng lượng riêng của một chất. - Muốn xác định TLR ta cần phải biết những gì? - Để đo trọng lượng ta dùng gì? - Đo thể tích ta dùng dụng cụ nào? - Phát dụng cụ và yc hs tiến hành TN. -Yc hs dựa vào kquả Tn tính d. Chú ý đổi đơn vị. *Họat động 3: Vận dụng: - Yc hs đọc và tóm tắt C6. - YC hs nêu công thức tính m? - Gọi hs lên bảng tính. - Gọi hs nêu công thức tính P? và tính. - Trọng lượng và thể tích. - Lực kế. - Bình chia độ. - Tiến hành Tn theo hdẫn của Gv. - Tính d. C6: - V=40dm3 D=7800kg/m3. m=?kg P=?N - m=D/V - m=7800x0.04=312kg. - P=10.m=10x312=3120N 4/ Củng cố: ( 4’) Trọng lượng riêng là gì? Viết cơng thức tính trọng lượng riêng? 5/ Dặn dị :(1’) - Học bài và làm C7 - Làm bài tập ở SBT. - Xem trước bài TH và chuan bị dụng cụ. Rút kinh nghiệm:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai 11b.doc
Tài liệu liên quan