Giáo án Vật lý 6 tiết 14: Thực hành: xác định khối lượng riêng của sỏi

* Hoạt động 1 : Thực hành.

- Ổn định nhóm.

- Giới thiệu và hướng dẫn hs sử dụng dụng cụ.

- Yc hs đọc tài liệu mục 2, 3.

- Yc hs hòan thành câu hỏi lí thuyết trong báo cáo.

- Gọi hs nhắc lại công thức tính KLR?

- Vậy muốn tính Dsỏi ta cần biết thông tin gì?

- Muốn đo khối lượng ta dùng dụng cụ nào?

- Đo thể tích sỏi ta dùng dụng cụ nào?

- Yc hs tiến hành đo khối lượng và thể tích từng nhóm sỏi và ghi kết quả.

- Theo dõi và chấm điểm ý thức của hs.

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 6 tiết 14: Thực hành: xác định khối lượng riêng của sỏi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 14 Ngày sọan: Tiết PPCT: 14 Ngày dạy: Bài 12: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI MỤC TIÊU : Kiến thức: - Xác dịnh được khối lượng riêng của một chất rắn. - Nắm được các buớc tiến hành khi làm một bài thực hành Kỹ năng: - Biết sử dụng cân và bình chia độ để xác định khối lượng riêng của sỏi. - Biết vận dụng cơng thức D = m/V để tính khối lượng riêng. Thái độ: thận trọng, tỉ mỉ, làm việc nhóm. CHUẨN BỊ : Đối với mỗi nhóm HS: Cân Rôbécvan, bình chia độ, cốc nước, 15 hịn sỏi TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1/ Ổn định lớp: ( 1’) 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 5’) - Khối lượng riêng là gì? Công thức? - Tính m của khối sắt có thể tích 0.5m3. 3/ Giỏing bài mới: ( 35’) * Giới thiệu bài: ( 3’) Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ thực hành của học sinh. Chia nhóm. TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG 25’ * Hoạt động 1 : Thực hành. - Ổn định nhóm. - Giới thiệu và hướng dẫn hs sử dụng dụng cụ. - Yc hs đọc tài liệu mục 2, 3. - Yc hs hòan thành câu hỏi lí thuyết trong báo cáo. - Gọi hs nhắc lại công thức tính KLR? - Vậy muốn tính Dsỏi ta cần biết thông tin gì? - Muốn đo khối lượng ta dùng dụng cụ nào? - Đo thể tích sỏi ta dùng dụng cụ nào? - Yc hs tiến hành đo khối lượng và thể tích từng nhóm sỏi và ghi kết quả. - Theo dõi và chấm điểm ý thức của hs. +Tốt : 3điểm. +Khá: 2điểm. +Tb: 1điểm. - Yc hs tính khối lượng riêng trong 3 lần đo (chú ý đơn vị). - Yc hs tính giá trị trung bình trong 3 lần đo. - Tổ trưởng ổn định nhóm. - Quan sát. - Đọc từ sgk. - Làm việc nhóm hòan thành phần còn trống. - D=m/V - Khối lượng sỏi và thể tích. - Cân. - Bình chia độ. -Tiến hành đo m, V. - Tính khối lượng riêng. - Nhớ lại và tính giá trị trung bình. - Lắng nghe và tự đánh giá. - Cộng điểm. I. Thực hành: 1.Dụng cụ: 2.Tiến hành đo: 3.Tính khối lượng riêng của sỏi: D=m/V (kg/m3) II.Mẫu báo cáo: 7’ * Hoạt động 2: Tổng kết, đánh giá: - Đánh giá kỹ năng thực hành, thái độ, tác phong trong giờ thực hành của nhóm. - Đánh giá cho điểm: +Ý thức: 3điểm. +Kết quả: 6điểm. +Tiến độ: 1điểm. 4/ Củng cố : ( 3’) Công thức tính khối lượng riêng là gì? Tên từng đại lượng đơn vị. 5/ Hướng dẫn về nhà : (1’) Xem trước bài 13: Máy cơ đơn giản. Rút kinh nghiệm:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai 12.doc
Tài liệu liên quan