Giáo án Vật lý 6 tiết 16: Mặt phẳng nghiêng

* Hoạt động 1 : Đặt vấn đề:

- Gọi hs đọc phần đặt vấn đề.

- Dùng mặt phẳng nghiêng có làm giảm lực kéo không? (dự đóan)

- Nếu có thì muốn làm giảm lực kéo thì ta tăng hay giảm độ nghiêng?

- Gọi hs đọc thí nghiệm

- Giới thiệu dụng cụ và cách bố trí.

- Gọi hs nêu các bước TN.

_ Gọi hs nếu cách làm giảm độ nghiêng?

- Yc hs tiến hành Tn bằng cách giảm độ cao.

- Gọi hs đọc C2 và trả lời.

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 6 tiết 16: Mặt phẳng nghiêng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 16 Ngày sọan: Tiết PPCT: 16 Ngày dạy: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG I. MỤC TIÊU : Kiến thức: - Nêu được tác dụng của mặt phẳng nghiêng làm giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. - Nêu đuợc tác dụng này trong thực tế. Kỹ năng: Sử dụng mặt phẳng nghiêng phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nĩ. Thái độ: Thấy được lợi ích khi dùng mặt phẳng nghiêng trong đời sống và kĩ thuật. II. CHUẨN BỊ : 1/ Mỗi nhĩm: - Lực kế có GHĐ từ 2N đến 5N. - Khối trụ kim lọai có trong lượng 2N. - Mặt phẳng nghiêng đánh dấu sẵn độ cao. 2/ Cả lớp: - Tranh vẽ phóng to hình 14.1, 14.2. - Bảng ghi kết quả khi làm Tn của hs. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1/ Ổn định lớp: ( 1’) 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 5’) - Có mấy lọai máy cơ đơn giản? - Sử dụng máy cơ đơn giản có lợi gì? 3/ Giảng bài mới: ( 34’) * Giới thiệu bài mới: ( 1’) Liệu sử dụng mặt phẳng nghiêng có lợi hơn hay không? TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG 15’ * Hoạt động 1 : Đặt vấn đề: - Gọi hs đọc phần đặt vấn đề. - Dùng mặt phẳng nghiêng có làm giảm lực kéo không? (dự đóan) - Nếu có thì muốn làm giảm lực kéo thì ta tăng hay giảm độ nghiêng? - Gọi hs đọc thí nghiệm - Giới thiệu dụng cụ và cách bố trí. - Gọi hs nêu các bước TN. _ Gọi hs nếu cách làm giảm độ nghiêng? - Yc hs tiến hành Tn bằng cách giảm độ cao. - Gọi hs đọc C2 và trả lời. - Đọc từ sgk. - Có hoặc không. - Giảm (tăng). - Đọc từ sgk. - Quan sát, theo dõi. - Học sinh hoạt động theo nhóm. - Đo F1 và F2 ứng với độ nghiêng khác nhau. - Tăng chiều dài; giảm độ cao; kê đầu dưới của vật. - Tiến hành TN. - Đọc từ sgk giảm độ cao. 1.Đặt vấn đề: 2.Thí nghiệm: C2: giảm độ cao. 9’ *Hoạt động 2: Rút ra kết luận: - Gọi hs đọc rút ra kết luận. - Dựa vào kết quả hãy cho biết khi dùng mpn thì FK có giảm không? - Muốn làm giảm lực kéo ta tăng hay giảm độ nghiêng? - Đọc từ sgk. - Lực kéo vật lên trên mpn giảm so với khi kéo trực tiếp. - Ta làm giảm độ nghiêng. 3/ Rút ra kết luận: - Dùng mặt phẳng nghiêng ta có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn P của vật. - Mpn càng nghiêng ít Fk vật trên mpn đó càng giảm. 6’ * Hoạt động 3 : Vận dụng - YC hs đọc C3 và cho ví dụ? - Gọi hs đọc C4. - Dốc thoai thỏai là dốc ntn? - Dốc có độ nghiêng ít thì nâng người lớn hay nhỏ? - Gọi hs đọc C5. - Dùng tấm ván dài hơn có lợi gì? - Vậy chú Bình nên chọn lực nào? - Ví dụ: dốc cầu, cầu thang - Đọc từ sgk. - Là dốc có độ nghiêng ít. - Lực nâng người nhỏ. - Đọc từ sgk. - Độ nghiêng giảmlực nâng vật cũng giảm. - F < 500N. 4.Vận dụng: C3: dốc cầu, cầu thang C4:dốc thoai thỏai có độ nghiêng ít nên lực nâng người nhỏ. Vì vây ta cảm thấy dễ đi. C5: F < 500N, vì sử dụng tấm ván dài hơn nên độ nghiêng giảm thì lực nâng vật cũng giảm theo. 4. Củng cố : (4’) - Kéo vật trên mpn thì Fk?P. - Để làm giảm lực kéo trên mặt phẳng nghiêng ta nên làm gì? a. Tăng độ cao của mặt phẳng nghiêng . b. Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng . c. Giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng . d. Kê đầu dưới của mặt phẳng nghiêng . 5/ Dặn dị: (1’) - Học bài, làm bài tập ở sách bài tập. - Đọc có thể em chưa biết. - Xem trước bài 14. Rút ra kết luận:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai 14.doc