Giáo án Vật lý 9 tiết 3 bài 3 -Thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

I.TRẢ LỜI CÂU HỎI:

1.Công thức: R = U/I

2. Đo Hiệu điện thế giữa hai đầu của một dây dẫn cần dùng Vônkế. Mắc Vôn kế song song với dây dẫn.

3.Đo CĐDĐ qua một dây dẫn cần dùng Ampe kế Mắc Ampe kế nối tiếp với dây dẫn

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 14/03/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 9 tiết 3 bài 3 -Thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 3: BÀI 3-THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ A.MỤC TIÊU: Vân Cơ, ngày tháng năm 2018 XÉT DUYỆT CỦA TTCM Cao Thị Mỹ Bình 1. Kiến thức: - Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. - Mô tả được cách bố trívà tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. 2. Kĩ năng: Mắc được mạch điện theo sơ đồ. Sử dụng đúng các dụng cụ đo: Ampe kế, vôn kế. Thực hành và viết báo cáo thực hành. 3.Thái độ: Hứng thú học tập môn Vật lí; Tác phong làm việc khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ; Tính trung thực trong khoa học; Tinh thần nổ lực cá nhân, hợp tác trong học tập 4.Năng lực hướng tới: Sử dụng kiến thức; Phương pháp; Trao đổi thông tin; Cá thể. B.CHUẨN BỊ: ĐỐI VỚI MỖI NHÓM HỌC SINH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN +Mỗi nhóm HS: 1Dây Điện trở chưa biết giá trị; 1 nguồn điện 6-12V; 1 Vôn kế; 1 Am pe kế; 7Đoạn dây ; Báo cáo TH theo mẫu. +Đồng hồ đo điện đa năng C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: THỨ NGÀY TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG .. ./../2018 . 9A ...../..... .. ./../2018 . 9B ...../..... .. ./../2018 . 9C ...../..... HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG KIẾN THỨC 1.HĐ1: Kiểm tra bài cũ:Trình bày câu hỏi chuẩn bị trong báo cáo thực hành +Từng HS chuẩn bị trả lời CH của GV: +Từng HS Vẽ sơ đồ mạch điện đo điện trở bằng Vôn kế và Ampe kế +Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành của HS. +Nêu công thức tính Điện trở ? +Muốn đo Hiệu điện thế giữa hai đầu của một dây dẫn cần dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo?. + Muốn đo Cường độ dòng điện qua một dây dẫn cần dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo?. +Vẽ sơ đồ mạch điện đo điện trở bằng Vôn kế và Ampe kế? I.TRẢ LỜI CÂU HỎI: 1.Công thức: R = 2. Đo Hiệu điện thế giữa hai đầu của một dây dẫn cần dùng Vônkế. Mắc Vôn kế song song với dây dẫn. 3.Đo CĐDĐ qua một dây dẫn cần dùng Ampe kế Mắc Ampe kế nối tiếp với dây dẫn Sơ đồ mạch điện: 2.HĐ 2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo: +Nhận dụng cụ TN, Phân công bạn ghi chép kết quả TN, ý kiến nhận xét thảo luận của nhóm. +Các nhóm tiến hành TN. -Tất cả các thành viên trong nhóm tham gia vào mắc mạch điện hoặc theo giõi, Kiểm tra cách mắc +Giao dụng cụ TN cho các nhóm +Theo dõi, giũp đỡ, Kiểm tra các nhóm HS mắc mạch điện, đặc biệt là việc mắc Vôn kế và Ampe kế vào mạch điện. +Theo giõi HS tiến hành TN; Đọc chỉ số Ampe kế, Vôn kế. +Yêu cầu tất cả HS đều phải tham gia vào tiến hành TN II.NỘI DUNG THỰC HÀNH: 1.Mắc nmạch điện theo sơ đồ 2.Kết quả đo: Lần đo U(V) I(A) R( Giá trị TB Cộng HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG KIẾN THỨC 3.Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá thái độ học tập của HS: +Hoàn thành báo cáo thực hành. Trao đổi nhóm để nhận xét nguyên nhân gây ra sự khác nhau của các trị số Điện trở vừa tính được trong mỗi lần đo +Thu báo cáo thực hành. +Nhận xét, rút kinh nghiệm: -Các thao tác thí nghiệm. -Cách sử dụng Ampe kế, Vôn kế -Thái độ học tập của nhóm HS -ý thức kỷ luật. 4.Hoạt động 4: Củng cố-Hướng dẫn về nhà: -Ôn tập các kiến thức của lớp 7 về mạch điện mắc nối tiếp; Mạch điện mắc song song. -Đọc trước tiết 4: Đoạn mạch nối tiếp +HDHS ôn tập các kiến thức của lớp 7 về mạch điện mắc nối tiếp; Mạch điện mắc song song. + Yêu cầu HS đọc trước tiết 4: Đoạn mạch nối tiếp MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH 1. Trả lời câu hỏi: a.Viết công thức tính điện trở:................. b.Muốn đo HĐT giữa hai đầu đoạn mạch cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo HĐT?........................................................................................................................................... c. Muốn đo CĐDĐ chạy qua một dây dẫn cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo ?................................................................................................................................................... 2.Kết quả đo: KQ Lần đo Hiệu điện thế U(V) Cường độ dòng điện I(A) Điện trở R() a.Tính giá trị Điện trở của dây dẫn trong mỗi lần đo b.Tính giá trị TBC của Điện trở: c.Nhận xét nguyên nhân gây ra sự khác nhau (nếu có) của các trị số Điện trở vừa tính được trong mỗi lần đo: ĐIỂM THỰC HÀNH Stt Họ và tên nhóm trưởng Điểm chuẩn bị dụng cụ 2đ Ý thức kỉ luật 3đ Kỹ năng TH 5đ Tổng điểm 9A 9B 9C 9A 9B 9C 9A 9B 9C 9A 9B 9C 9A 9B 9C 1 2 3 4 5 6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 3 Thuc hanh Xac dinh dien tro cua mot day dan bang ampe ke va von ke_12404456.doc
Tài liệu liên quan