Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 20

Buổi chiều

Tiết 1: Tự nhiên và xã hội

 Bài 10 : An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông ( T2)

I. Mục tiêu :

 - Kể được tên các loại đường giao thông và các phương tiện giao thông.

 - Nhận biết được một số biển báo giao thông.

 - Biết cách sử dụng các phương tiện giao thông an toàn.

II. Chuẩn bị

- GV: Sách HDH TNXH

- HS: Sách HDH TNXH, vở, bút.

 

doc23 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 20, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20: Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2017 Buổi sáng Tiết 1: Hoạt động tập thể Tập trung toàn trường Tiết 2+ 3: Tiếng Việt Bài 20A: Con người có thể chiến thắng thiên nhiên được không ? ( T1 + 2) I. Mục tiêu: - Đọc – hiểu câu chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió. - Mở rộng vốn từ về thời tiết của từng mùa. II. Chuẩn bị GV: Sách HDH Tiếng Việt HS: Sách HDH, vở, bút III. Các hoạt động dạy học Khởi động - CTHĐTQ cho cả lớp chơi trò chơi Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Yêu cầu 2: Nghe thầy cô đọc câu chuyện sau: Yêu cầu 3: Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A. Yêu cầu 4: Nghe thầy cô đọc mẫu rồi đọc theo. Yêu cầu 5: Đọc theo nhóm: ***** Yêu cầu 6: Thảo luận để trả lời câu hỏi sau: B. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Thảo luận để trả lời các câu hỏi sau: Néi dung bµi: ¤ng M¹nh t­îng tr­ng cho con ng­êi, ThÇn Giã t­îng tr­ng cho thiªn nhiªn, con ng­êi chiÕn th¾ng thiªn nhiªn. Yêu cầu 2: Chơi trò chơi Giải đố nhanh. C. Hoạt động ứng dụng Đọc câu chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió cho người thân nghe. .. Tiết 4: Toán Bài 55: Bảng nhân 3 ( tiết 1) I. Mục tiêu : - Học sinh học thuộc bảng nhân 3. - Thực hành vận dụng bảng nhân 3. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Chơi trò chơi “ Truyền điện”: Ôn lại bảng nhân 2. Yêu cầu 2: a, Thực hiện lần lượt các hoạt động sau và viết phép nhân vào vở: b, Em thực hiện tương tự như trên và viết các phép nhân vào vở: c, Đọc và học thuộc bảng nhân 3. Yêu cầu 3: Chơi trò chơi “ Đếm thêm 3” theo hướng dẫn của thầy/ cô giáo. B. Hoạt động ứng dụng - Em đọc thuộc bảng nhân 3 cho người thân nghe. .. Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập về phép nhân I. Mục tiêu : - Luyện tập viết tổng các số hạng bằng nhau. - Chuyển tổng thành phép nhân. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Em nêu yêu cầu, bạn viết phép tính thích hợp vào bảng sau ( theo mẫu): Yêu cầu 2: Cùng nhau thảo luận, đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. Nếu chọn Đ, hãy viết phép tính vào chỗ chấm: Yêu cầu 3: a, Em viết một tổng các số hạng bằng nhau, bạn chuyển tổng đó thành phép nhân, chẳng hạn: b, Em và bạn đổi vai cùng viết kín bảng. - Chia sẻ bài trước nhóm Tiết 2: Luyện tập thực hành Toán Bảng nhân 2 I. Mục tiêu : - Nêu được thừa số, tích trong phép nhân. - Đọc thuộc bảng nhân rồi ghi lại. - Tính tổng rồi viết thành phép nhân. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 4: a, Em viết một phép nhân, bạn chỉ ra trong phép nhân em vừa viết đâu là thừa số, đâu là tích, chẳng hạn: b, Em và bạn đổi vai cùng thực hiện. Yêu cầu 5: a. Em đọc bảng nhân 2 cho bạn nghe rồi cùng bạn ghi lại: b. Cùng chơi đố bạn tính nhanh: Em viết một phép tính, em đố bạn nhẩm nhanh và viết kết quả; em và bạn đổi vai cùng chơi. Yêu cầu 6: Tính và viết thành phép nhân: Yêu cầu 7: Viết thành phép nhân: .. Tiết 3: Thủ công Gấp, cắt, dán trang trí thiếp chúc mừng ( T2 ) I.Mục tiêu : - Cắt, dán trang trí được thiếp chúc mừng. - Học sinh hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng. - Yêu thích sản phẩm mình làm ra . II. Chuẩn bị - Mẫu thiếp chúc mừng - Giấy thủ công . III. Các hoạt động dạy học Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động Thực hành Yêu cầu 1: Thực hành. Việc 1: Em nêu lại cách gấp, cắt, dán trang trí được thiếp chúc mừng. Việc 2: Em thực hành gấp, cắt, dán trang trí được thiếp chúc mừng. Việc 1: Em trưng bày sản phẩm trong nhóm cặp. Việc 2: Em trao đổi, chia sẻ, nhận xét, sản phẩm cho bạn. Yêu cầu 2. Trưng bày sản phẩm. Việc 1 : Hoàn thiện sản phẩm, trưng bày sản phẩm trong nhóm. Việc 2: Đánh giá nhận xét sản phẩm, chọn sản phẩm đẹp nhất trong nhóm. Việc 3: Tham quan sản phẩm của nhóm bạn, nhận xét đánh giá sản phẩm của nhóm bạn . Việc 4: Chọn sản phẩm đẹp nhất của nhóm mình thi cùng nhóm bạn. Việc 5: Nghe ý kiến đánh giá của cô giáo. B. Hoạt động ứng dụng Em chia sẻ cùng người thân về cách gấp, cắt, dán trang trí được thiếp chúc mừng. ======================================== Thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2017 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 55: Bảng nhân 3 ( tiết 2) I. Mục tiêu : - Thực hành vân dụng bảng nhân 3. - Thực hiện nhân nhẩm sử dụng bảng nhân 3. - Đếm thêm 3 để điền đúng số vào chỗ chấm. - Giải bài toán có liên quan đến bảng nhân 3. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động thực hành - Em làm bài rồi viết vào vở. Yêu cầu 1: Tính nhẩm: Yêu cầu 2: Giải bài toán: Yêu cầu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Yêu cầu 4: Trò chơi “ Ghép hình tam giác”: B. Hoạt động ứng dụng Giải bài toán rồi viết vào vở: Mỗi cái áo có 3 chiếc cúc. Hỏi 5 cái áo như thế có tất cả bao nhiêu chiếc cúc ? . Tiết 2: Tiếng Việt Bài 20A : Con người có thể chiến thắng thiên nhiên được không ? ( T3) I. Mục tiêu : - Mở rộng vốn từ về thời tiết của từng mùa. - Điền đúng dấu chấm, dấu chấm than vào đoạn văn. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt, - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 3: Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc để chỉ thời tiết của từng mùa và ghi vào bảng nhóm. Các nhóm treo kết quả lên bảng để cả lớp cùng đọc. Yêu cầu 4: Lấy phiếu học tập ở góc học tập, thực hiện yêu cầu trong phiếu. Hoạt động ứng dụng - Hỏi người thân để biết thêm những từ ngữ chỉ thời tiết các mùa. .. Tiết 3 : Tiếng Việt Bài 20B: Con người và thiên nhiên ( T1) I. Mục tiêu: - Kể câu chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Quan sát tranh và dựa vào lời gợi ý dưới mỗi tranh, lần lượt kể lại từng đoạn câu chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió. Yêu cầu 2: Mỗi nhóm cử một bạn thi kể từng đoạn câu chuyện với các nhóm khác. Ý nghĩa câu chuyện: Con ng­êi cã kh¶ n¨ng chiÕn th¾ng ThÇn Giã. B. Hoạt động ứng dụng - Kể câu chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió cho người thân nghe. .. Tiết 4: Tiếng Anh GV chuyên biệt dạy .. Buổi chiều Tiết 1: Đạo đức Bài 9 :Trả lại của rơi ( T2) I. Mục tiêu : - Biết khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại của rơi cho người mất. - Trả lại của rơi cho người mất là người thật thà, được mọi người quý trọng. - Quý trọng những người thật thà, không tham của rơi. II. Chuẩn bị VBTĐĐ, tranh minh họa . III. Các hoạt động dạy học Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1. Xử lí tình huống và đóng vai. ( BT3 ). Việc 1 : Em đọc yêu cầu và các tình huống trong VBTĐĐ2 ( trang 30 ) 2 lần . Việc 2 : Em sẽ làm gì nếu em là bạn nhỏ trong tình huống đó? Em nêu lí do em chọn cách xử lí tình huống đó. Việc 1 : Em nêu cách xử lí tình huống của em cho bạn bên cạnh nghe. Việc 2: Em trao đổi, chia sẻ, nhận xét, bổ sung cho bạn. Việc 1: Từng bạn nêu cách xử lí tình huống trong nhóm. Việc 2 : Em cùng bạn đóng vai trong nhóm. Việc 3 : Em cùng bạn đóng vai trước lớp . Việc 4 : Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo. Yêu cầu 2. Trò chơi “ Thi kể chuyện” . Việc 1: Em nghe cô hướng dẫn .Kể nhập vai tốt phải kết hợp điệu bộ , vẻ mặt , giọng nói. Đúng chủ đề. Việc 2 : Em thi kể chuyện về những người thật thà, không tham của rơi. Việc 3 : Em tự nhận xét, đánh giá, cách kể của em. Việc 4 : Lớp nhận xét đánh giá cách kể của bạn. Việc 5 :Em nghe cô kết luận. B. Hoạt động ứng dụng . - Em chia sẻ với người thân về tấm gương những người thật thà, không tham của rơi. .............................................................. Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Mùa xuân I. Mục tiêu : - Đọc – hiểu đoạn trích Mùa xuân. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động - CTHĐTQ cho cả lớp khởi động A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Đọc đoạn trích Mùa xuân. - Việc 1: Em đọc yêu cầu bài 2 – 3 lần - Việc 2 : Em đọc đoạn trích Mùa xuân. - Việc 1 . Em với bạn đọc cho nhau nghe. - Việc 2. Em nhận xét , chỉnh sửa cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn câu đoạn trích Mùa xuân - Việc 2 : Báo cáo việc thực hiện với cô giáo . - GV gọi học sinh đọc đoạn trích trước lớp. Yêu cầu 2: Trả lời các câu hỏi trong sách LTTH – trang 5. Việc 1: Em đọc yêu cầu 2 – 3 lần. Việc 3: Em trả lời các câu hỏi trong sách LTTH – trang 5. - Việc 1 . Em nêu kết quả cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn nêu câu trả lời - Việc 2 : Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . - Chia sẻ Nội dung: Mùa xuân đến mọi vật, cây cối, chim chóc đều tưng bừng, nhộn nhịp hòa mình với mùa xuân tạo thành một bản nhạc tuyệt vời. B. Hoạt động ứng dụng . - Đọc đoạn trích Mùa xuân cho người thân nghe. ............................................................................... Tiết 3: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập từ chỉ đặc điểm I. Mục tiêu : - Nêu được mùa khi biết đặc điểm về mùa đó. - chọn từ chỉ đặc điểm về thời tiết của các mùa trong năm để hoàn chỉnh đoạn văn. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Chọn từ thích hợp trong các từ mùa xuân , mùa hè, mùa thu, mùa đông điền vào chỗ trống. Yêu cầu 2: Chọn từ ngữ thích hợp cho ở dưới điền vào chỗ trống. - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Chia sẻ ======================================== Thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2017 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 56: Bảng nhân 4 ( tiết 1) I. Mục tiêu : I. Mục tiêu : - Học sinh học thuộc bảng nhân 4. - Thực hành vận dụng bảng nhân 4. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Chơi trò chơi “ Đố bạn ”: Ôn lại bảng nhân 2, bảng nhân 3. Yêu cầu 2: a, Thực hiện lần lượt các hoạt động sau và viết phép nhân vào vở: b, Em thực hiện tương tự như trên và viết các phép nhân vào vở: c, Đọc và học thuộc bảng nhân 4. Yêu cầu 3: Chơi trò chơi “ Đếm thêm 4” theo hướng dẫn của thầy/ cô giáo. B. Hoạt động ứng dụng - Em đọc thuộc bảng nhân 4 cho người thân nghe. .. Tiết 2: Mĩ thuật GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3 + 4 : Tiếng Việt Bài 20B: Con người và thiên nhiên ( T2 + 3) I. Mục tiêu : - Viết chữ hoa Q, Quê. Từ ngữ Quê hương tươi đẹp. - Dùng cụm từ bao giờ, lúc nào,tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm. - Chép đúng một đoạn văn trong câu chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió ( từ Mấy tháng sau, Thần Gió đến nhà ông Mạnh đến hết, sách HDH trang 19). - Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x; các từ chứa tiếng có vần iêt/ iêc. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút , bảng con. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động cơ bản Yêu cầu 3: Nghe thầy cô hướng dẫn viết chữ hoa: Q, Quê Yêu cầu 4: Viết: Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ sau: Bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ. ***** Yêu cầu 1: Đọc đoạn văn trong bài Ông Mạnh thắng Thần Gió (từ Mấy tháng sau, Thần Gió đến nhà ông Mạnh đến hết) và chép lại vào vở. Chú ý viết hoa các từ chỉ tên riêng. Yêu cầu 2: Trò chơi: Chọn từ ngữ viết đúng. Yêu cầu 3: Chép vào vở 3 từ ngữ đã chọn ở hoạt động 3. B. Hoạt động ứng dụng - Hỏi người thân một số câu hỏi có dùng các cụm từ khi nào ( hoặc bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ). . Buổi chiều Tiết 1: Tự nhiên và xã hội Bài 10 : An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông ( T2) I. Mục tiêu : - Kể được tên các loại đường giao thông và các phương tiện giao thông. - Nhận biết được một số biển báo giao thông. - Biết cách sử dụng các phương tiện giao thông an toàn. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH TNXH - HS: Sách HDH TNXH, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1:Liên hệ thực tế: Kết luận: Khi tham gia giao thông các em cần tuân thủ theo các chỉ dẫn, biển báo và quy định chung để đảm bảo an toàn giao thông. Yêu cầu 2: Chơi trò chơi: Phân loại biển báo Yêu cầu 3: Lắng nghe và thảo luận Kết luận: Khi tham gia giao thông, người trên các phương tiện giao thông không được đùa nghịch để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác. B. Hoạt động ứng dụng Quan sát những biển báo giao thông trên đường Em hỏi bố xem Đã sử dụng các đường và phương tiện giao thông nào? Nơi em ở có những đường và phương tiện giao thông nào? . Tiết 2: Thể dục GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ lên lớp Múa hát tập thể ========================================== Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2017 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 56: Bảng nhân 4 ( T2 ) I. Mục tiêu : - Thực hành vân dụng bảng nhân 4. - Thực hiện nhân nhẩm sử dụng bảng nhân 4. - Giải bài toán có liên quan đến bảng nhân 4. - Tính phép tính có hai dấu phép tính. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động thực hành - Em làm bài rồi viết vào vở. Yêu cầu 1: Tính nhẩm: Yêu cầu 2: Mỗi ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 7 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe? Yêu cầu 3: a, Tính nhẩm: b, Em hãy so sánh kết quả của hai phép tính trong cùng một cột và nói với bạn nhận xét của em. Yêu cầu 4: Tính ( theo mẫu): B. Hoạt động ứng dụng Trả lời câu hỏi sau và viết vào vở: Vườn cây nhà chú Tuấn có 3 hàng, mỗi hàng có 4 cây. Hỏi vườn nhà chú Tuấn có bao nhiêu cây ? .. Tiết 2: Thể dục GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3 + 4: Tiếng Việt Bài 20C: Bốn mùa của em ( T1 + 2) I. Mục tiêu : - Mở rộng vốn từ về bốn mùa. - Đọc và hiểu bài Mùa xuân đến. - Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s/ x; các từ chứa tiếng có vần iêt/ iêc. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt. - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Trò chơi Mở rộng vốn từ về bốn mùa. Yêu cầu 2: Nghe thầy cô đọc bài sau: Yêu cầu 3: Thay nhau đọc từ và lời giải nghĩa từ. Yêu cầu 4: Nghe thầy cô đọc mẫu rồi đọc theo: Yêu cầu 5: Đọc theo nhóm: ***** B. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Trò chơi Đọc tiếp sức bài Mùa xuân đến: Yêu cầu 2: Cùng thực hiện yêu cầu: Ý nghÜa cña bµi: Ca ngîi vÎ ®Ñp cña mïa xu©n Yêu cầu 3: Điền chữ hoặc vần: C. Hoạt động ứng dụng Cùng người thân nhận xét: Cảnh vật ở nơi em ở có gì đẹp ? ( về trời, mây, suối, núi, ruộng, cây cối ). .. Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập từ chỉ đặc điểm bốn mùa I.Mục tiêu - Nêu được đặc điểm của các sự vật ở các mùa trong năm. - Nói được cảm xúc khi vui, khi buồn. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - CTHĐTQ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1. Tìm những từ ngữ thích hợp điền vào các cột trong bảng sau: Yêu cầu 2: Trả lời câu hỏi sau bằng một số câu khác nhau. - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . B. Hoạt động ứng dụng - Thực hiện theo thời gian biểu e đã hoàn thành ở yêu cầu 3. .. Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Chào và đáp lời chào I.Mục tiêu - Nêu được các lời chào thể hiện sự lễ phép, lịch sự. - Viết lời đáp phù hợp với tình huống. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - CTHĐTQ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Những lời đáp nào dưới đây thể hiện sự lễ phép, lịch sự: Yêu cầu 2: Viết lời đáp trong những trường hợp sau: - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . Yêu cầu 2: Chia sẻ bài viết trước lớp. B. Hoạt động ứng dụng Đọc đoạn văn em viết cho người thân nghe. . Tiết 3: Luyện tập thực hành Toán Bảng nhân 2 Mục tiêu : - Viết được phép nhân khi biết thừa số, tích. - Tìm được thừa số, tích trong phép nhân. - Viết được phép cộng, phép nhân từ bài toán cho trước. II. Chuẩn bị - GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều - HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 8: Viết theo mẫu: Yêu cầu 9: Viết số thích hợp vào ô trống: Yêu cầu 10: Mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi 3 nhóm có tất cả bao nhiêu học sinh ? - Việc 1: Em chia sẻ bài với bạn bên cạnh. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. GV Chia sẻ. ============================================ Thứ sáu ngày 20 tháng 1 năm 2017 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 57: Em ôn lại những gì đã học I. Mục tiêu : - Học sinh luyện tập thực hành vân dụng bảng nhân 2, bảng nhân 3, bảng nhâ 4. - Thực hiện nhân nhẩm sử dụng các bảng nhân đã học. - Tìm được tích khi biết các thừa số. - Tính các phép tính có hai dâu phép tính trong đó có một phép nhân. - Quan sát tranh và viết đúng số vào chỗ chấm. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động thực hành Chơi trò chơi “ Truyền điện”: Ôn lại bảng nhân 2; 3; 4 đã học. - Em làm bài rồi viết vào vở. Yêu cầu 1: Viết số thích hợp vào ô trống: Yêu cầu 2: Tính nhẩm: Yêu cầu 3: Tính: Yêu cầu 4: Điền số tích hợp vào chỗ chấm: B. Hoạt động ứng dụng 1. Em đọc bảng nhân 2; 3; 4 cho mẹ nghe. 2. Trả lời câu hỏi sau và viết vào vở: a, Mỗi đôi dép có 2 chiếc dép. Hỏi 5 đôi dép có bao nhiêu chiếc dép ? b, Mỗi con lợn có 4 chân. Hỏi 3 con lợn có bao nhiêu chân ? ... Tiết 2: Tiếng Việt Bài 20C: Bốn mùa của em (T3 ) I. Mục tiêu : - Mở rộng vốn từ về bốn mùa trong năm. - Viết một đoạn văn ngắn về một mùa yêu thích. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt. - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 4: Kể cho bạn nghe về một mùa mà em thích theo gợi ý sau: Yêu cầu 5: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 3 đến 5 câu nói về mùa mà em yêu thích dựa trên gợi ý đã nêu ở hoạt động 4. Yêu cầu 6: Mỗi nhóm chọn đoạn văn hay nhất đọc cho thầy cô và cả lớp nghe. B. Hoạt động ứng dụng - Đọc cho người thân nghe đoạn văn viết về một mùa mà em yêu thích. .. Tiết 3: Hát nhạc GV chuyên biệt dạy . Tiết 4: Sinh hoạt lớp Nhận xét tuần 20 NhËn xÐt chung: 1. Chuyên cần 2- Học tập ................................................................................................ 3- Đạo đức .. 4. Vệ sinh 5. Hoạt động khác ............... 6. Tuyên dương, phê bình III- Phư¬ng hưíng tuÇn 21 - Duy trì tỉ lệ chuyên cần , Đi học đều và đúng giờ - Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn. - Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tích cực thảo luận nhóm. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , vệ sinh trường lớp. Sinh hoạt lớp Nhận xét tuần 5 NhËn xÐt chung: 1- Học tập 2- Đạo đức 3. Vệ sinh 4. Hoạt động khác III- Phư¬ng hưíng tuÇn 6 - Duy trì tỉ lệ chuyên cần , Đi học đều và đúng giờ - Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm sôi nổi, tích cực. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , vệ sinh trường lớp. Nhận xét ưu khuyết điểm trong tuần 4 . I Nhận xét chung * Ưu điểm . - Lớp đi học tương đối đều , đúng giờ . - TRong lớp chú ý thảo luận bài tích cực . - Học có tiến bộ nói to hơn thảo luận sôi nổi hơn như Lương , Pà . - Đạo đức ngoan . - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , gọn gàng . - Vệ sinh môi trường sạch sẽ . * Tồn tại ; - Bên cạnh đó còn một số em chưa tích cực thảo luận bài , nói bé , trầm như Tả , Lù Mẩy . * Kế hoạch trong tuần 5 . - Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học . - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh đại trà nâng cao chất lượng về toán tính nhẩm . chữ viết . .. ( BT1). Em hãy khoanh vào chữ cái trước việc làm đúng và giải thích vì sao? a) Sau giờ thủ công , Dương thu gọn giấy vụn cho vào sọt rác của lớp . b) Khi đi học về , Ngọc để cặp sách , quần áo , giày dép mỗi thứ một nơi rồi chạy đi chơi .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 20A - lan.doc
Tài liệu liên quan