Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 21

Tiết 3 + 4 : Tiếng Việt

 Bài 21B: Em biết những loài chim nào? ( T2 + 3)

I. Mục tiêu :

- Viết chữ hoa R, Ríu. Từ ngữ Ríu rít chim ca.

- Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ ch; các từ chứa tiếng có vần uôt/ uôc.

- Chép đúng một đoạn văn trong câu chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng ( từ Bên bờ rào đến bầu trời xanh thẳm ) vào vở.

- Mở rộng vốn từ về loài chim.

II. Chuẩn bị

- GV: Sách HDH Tiếng Việt

- HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút , bảng con.

 

doc25 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 21, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21: Thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2017 Buổi sáng Tiết 1: Hoạt động tập thể Tập trung toàn trường Tiết 2+ 3: Tiếng Việt Bài 21A: Chim sơn ca và bông cúc trắng ( T1 + 2) I. Mục tiêu: - Đọc – hiểu câu chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng. - Nói và đáp lời cảm ơn. II. Chuẩn bị GV: Sách HDH Tiếng Việt HS: Sách HDH, vở, bút III. Các hoạt động dạy học Khởi động - CTHĐTQ cho cả lớp chơi trò chơi Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Yêu cầu 2: Nghe thầy cô đọc câu chuyện sau: Yêu cầu 3: Thay nhau đọc từ và lời giải nghĩa: Yêu cầu 4: Nghe thầy cô đọc mẫu rồi đọc theo. Yêu cầu 5: Đọc theo nhóm: ***** Yêu cầu 6: Thảo luận để trả lời câu hỏi: B. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Thảo luận để trả lời các câu hỏi: - Ý nghÜa c©u chuyÖn muèn nãi: H·y ®Ó cho chim ®­îc tù do ca h¸t bay l­în. Yêu cầu 2: Đọc lại lời các nhân vật trong tranh dưới đây: Yêu cầu 3: Chơi đóng vai Nói và đáp lời cảm ơn. Yêu cầu 4: Các nhóm thi đóng vai nói và đáp lời cảm ơn trước lớp. C. Hoạt động ứng dụng Đọc câu chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng cho người thân nghe. Nói với người thân: Em sẽ làm gì để chăm sóc bồn hoa của trường, lớp em. .. Tiết 4: Toán Bài 58: Bảng nhân 5 ( tiết 1) I. Mục tiêu : - Học sinh học thuộc bảng nhân 5. - Thực hành vận dụng bảng nhân 5. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Chơi trò chơi “ Đố bạn ”: Ôn lại bảng nhân 2,3,4. Yêu cầu 2: a, Thực hiện lần lượt các hoạt động sau và viết phép nhân vào vở: b, Em thực hiện tương tự như trên và viết các phép nhân vào vở: c, Đọc và học thuộc bảng nhân 5. Yêu cầu 3: Chơi trò chơi “ Đếm thêm 5” theo hướng dẫn của thầy/ cô giáo. B. Hoạt động ứng dụng - Em đọc thuộc bảng nhân 5 cho người thân nghe. .. Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập các bảng nhân I. Mục tiêu : - Đọc thuộc bảng nhân cho bạn nghe. - Thực hiện các phép tính trong các bảng nhân đã học. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: a, Em đọc bảng nhân 3 cho bạn nghe rồi cùng bạn ghi lại: b, Cùng chơi đố bạn tính nhanh: Em viết một phép tính nhân, em đố bạn nhẩm nhanh và viết kết quả; em và bạn đổi vai cùng chơi: Yêu cầu 2: a, Em đọc bảng nhân 4 cho bạn nghe rồi cùng bạn ghi lại: b, Cùng chơi đố bạn tính nhanh: Em viết một phép tính nhân, em đố bạn nhẩm nhanh và viết kết quả; em và bạn đổi vai cùng chơi: Yêu cầu 3: a, Cùng nhau đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống: b, Cùng nhau đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống: Chia sẻ bài trước nhóm. Tiết 2: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập các bảng nhân I. Mục tiêu : - Quan sát tranh và viết phép nhân thích hợp. - Tính các phép nhân trong các bảng nhân đã học. - Tính các phép tính có hai dấu phép tính. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 4: Em đố bạn điền số vào chỗ chấm: Yêu cầu 5: Em đố bạn điền số vào chỗ chấm: Yêu cầu 6: Tính nhẩm: Yêu cầu 7: Tính ( theo mẫu) .. Tiết 3: Thủ công Bài 12: Gấp, cắt, dán phong bì (T1 ) I.Mục tiêu : - Nêu được cách gấp, cắt, dán phong bì. - Gấp ,cắt dán được phong bì.Nếp gấp, đường cắt đường dán tương đối thẳng, phẳng. Phong bì có thể chưa cân đối. - Học sinh hứng thú làm phong bì. II. Chuẩn bị - Phong bì mẫu - Giấy thủ công, kéo, bút chì, thước kẻ . III. Các hoạt động dạy học Khởi động - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Quan sát nhận xét Việc 1: Em quan sát phong bì trả lời câu hỏi: - Phong bì có hình gì ? - Mặt trước mặt sau của phong bì như thế nào ? - So sánh kích thước của phong bì và thiếp chúc mừng. Việc 1: Em nêu câu trả lời cho bạn bên cạnh nghe và đổi lại. Việc 2: Em trao đổi, chia sẻ, nhận xét cho bạn. Việc 1: Lần lượt từng bạn nêu kết quả trong nhóm. Việc 2: Nhóm trưởng nhận xét kết quả báo cáo cô giáo . Yêu cầu 2. Hướng dẫn gấp, cắt, dán phong bì. Việc 1: Em nghe cô hướng dẫn cách cắt, dán phong bì. Gồm có 2 bước. + Bước 1: Gấp phong bì + Bước 2: Cắt phong bì. + Bước 3: Dán phong bì - Dán 2 mép trên Việc 1: Em nêu lại thao tác kĩ thuật gấp, cắt phong bì cho bạn bên cạnh nghe và đổi lại. Việc 2: Em trao đổi, chia sẻ, nhận xét cho bạn. Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các thành viên trong nhóm báo cáo, chia sẻ kĩ thuật gấp, cắt phong bì. Việc 2: Thống nhất kết quả và báo cáo kết quả với cô giáo. Yêu cầu 3.Thực hành . - Em thực hành gấp, cắt dán phong bì. -Trao đổi, chia sẻ, nhận xét, sản phẩm cho bạn. Việc 1 : Hoàn thiện sản phẩm, trưng bày sản phẩm trong nhóm. Việc 2: Đánh giá nhận xét sản phẩm và báo cáo kết quả với cô giáo. B.Hoạt động ứng dụng. - Em chia sẻ cùng người thân về cách gấp, cắt dán phong bì. ======================================== Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2017 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 58: Bảng nhân 5 ( tiết 2) I. Mục tiêu : - Thực hành vân dụng bảng nhân 5. - Thực hiện nhân nhẩm sử dụng bảng nhân 5. - Tính phép tính có hai dấu phép tính. - Giải bài toán có liên quan đến bảng nhân 5. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động thực hành - Em làm bài rồi viết vào vở. Yêu cầu 1: Tính nhẩm: Yêu cầu 2: Tính ( theo mẫu): Yêu cầu 3: Giải bài toán: Yêu cầu 4: Tìm số thích hợp điền vào ô trống ( theo mẫu) và viết vào từng nhóm: B. Hoạt động ứng dụng Giải bài toán rồi viết vào vở: Mỗi bàn tay có 5 ngón tay. Hỏi 6 bàn tay có tất cả bao nhiêu ngón tay ? . Tiết 2: Tiếng Việt Bài 21A : Chim sơn ca và bông cúc trắng ( T3) I. Mục tiêu : - Đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu ? - Viết một câu hỏi có cụm từ ở đâu và viết câu trả lời. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt, - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 5: Thay nhau đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu ? Yêu cầu 6: Viết lại một câu hỏi và một câu trả lời ở hoạt động 5. Hoạt động ứng dụng - Hỏi người thân về tên của một số loài chim. Và nơi sống của chúng có cụm từ ở đâu? .. Tiết 3 : Tiếng Việt Bài 21B: Em biết những loài chim nào ? ( T1) I. Mục tiêu: - Kể câu chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Chơi trò Xếp đúng tranh. Yêu cầu 2: Dựa vào các tranh trên và lời gợi ý dưới đây, lần lượt kể lại từng đoạn của câu chuyện chim sơn ca và bông cúc trắng. Ý nghĩa câu chuyện: H·y ®Ó cho chim ®­îc tù do ca h¸t bay l­în. Yêu cầu 3: Mỗi nhóm cử một bạn thi kể từng đoạn của câu chuyện với các nhóm khác. B. Hoạt động ứng dụng - Kể câu chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng cho người thân nghe. .. Tiết 4: Tiếng Anh GV chuyên biệt dạy .. Buổi chiều Tiết 1: Đạo đức Bài 10: Biết nói lời yêu cầu đề nghị ( T1). I. Mục tiêu : - Học sinh biết một số yêu cầu, đề nghị lịch sự. - Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịch sự. -Mạnh dạn khi nói lời đề nghị yêu cầu phù hợp trong các tình huống thường gặp ngày. - Nói được lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác. II. Chuẩn bị - Vở bài tập đạo đức lớp 2 hiện hành. III. Các hoạt động dạy học Khởi động - Ban văn nghệ tổ cho lớp hát. A . Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Quan sát tranh và cho biết nội dung tranh ( BT1). Việc 1 : Em hãy quan sát tranh và nêu nội dung bức tranh VBTĐĐ2 trang 31. Việc 2 : Em phán đoán cách giải quyết của các bạn trong tranh. Việc 1 : Em nêu cách giải pháp cho bạn bên cạnh nghe. Việc 2: Em trao đổi, chia sẻ, nhận xét, bổ sung cho bạn . Việc 1: Từng bạn nêu trong nhóm. Việc 2 : Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo Yêu cầu 2. Đánh giá hành vi ( BT2) . Việc 1: Em hãy quan sát tranh, nêu yêu cầu và các ý kiến VBTĐĐ2 trang 32(2lần). Việc 2: Em điền chữ Đ vào ô trước ý kiến đúng chữ S trước ý kiến sai. Tranh 1. Tranh 2. Tranh 3 Việc 1: Em nêu kết quả với bạn bên cạnh. Việc 2:Trao đổi, nhận xét, bổ sung cho bạn. Việc 1 : Lần lượt từng em nêu kết quả trong nhóm . Việc 2 : Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . Yêu cầu 3. Bày tỏ thái độ ( BT3). Việc 1: Em hãy nêu yêu cầu và các ý kiến VBTĐĐ2 trang 33(2lần). Việc 2: Em điền dấu + vào ô trước ý kiến em tán thành. a) Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là mất thời gian, không cần thiết. b) Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự với bạn bè, người than là khách sáo. c) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự với người lớn tuổi. d) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự khi cần nhờ việc quan trọng. đ) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là tự trọng và tôn trọng người khác. Việc 1: Em nêu kết quả với bạn bên cạnh. Việc 2:Trao đổi, nhận xét, bổ sung cho bạn. Việc 1 : Lần lượt từng em nêu kết quả trong nhóm . Việc 2 : Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . B. Hoạt động ứng dụng . - Em nêu nội dung bài học cho người thân nghe. .............................................................. Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Mùa thu I. Mục tiêu : - Đọc – hiểu bài thơ Mùa thu II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động - CTHĐTQ cho cả lớp khởi động A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Đọc bài thơ Mùa thu. - Việc 1: Em đọc yêu cầu bài 2 – 3 lần - Việc 2 : Em đọc bài thơ Mùa thu. - Việc 1 . Em với bạn đọc cho nhau nghe. - Việc 2. Em nhận xét , chỉnh sửa cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn bài thơ Mùa thu - Việc 2 : Báo cáo việc thực hiện với cô giáo . - GV gọi học sinh đọc đoạn trích trước lớp. Yêu cầu 2: Trả lời các câu hỏi trong sách LTTH – trang 10. Việc 1: Em đọc yêu cầu 2 – 3 lần. Việc 3: Em trả lời các câu hỏi trong sách LTTH – trang 10. - Việc 1 . Em nêu kết quả cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn nêu câu trả lời - Việc 2 : Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . - Chia sẻ Nội dung: Bài thơ cho ta thấy vẻ đẹp tươi mới, mát mẻ của mùa thu. B. Hoạt động ứng dụng . - Đọc bài thơ Mùa thu cho người thân nghe. ............................................................................... Tiết 3: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập từ chỉ thời tiết I. Mục tiêu : - Chọn từ thích hợp cho trước phù hợp với thời tiết. - Tìm được từ chỉ thời tiết các mùa trong đoạn văn. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Chọn từ thích hợp trong các cặp từ mưa, gió; bão, mưa; gió, mưa; mưa bão; mưa, gió; chớp, mưa để điền vào chỗ trống: Yêu cầu 2: Ghạch dưới từ ngữ chỉ thời tiết của từng mùa trong các đoạn thơ sau: - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Chia sẻ ======================================== Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2017 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 59: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc ( tiết 1) I. Mục tiêu : - Học sinh nhận dạng được đường gấp khúc. - Tính được độ dài đường gấp khúc. - Biết dùng chữ ghi tên đường gấp khúc. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Chơi trò chơi “ Em vẽ nối tiếp các đoạn thẳng ” theo hướng dẫn của thầy/ cô giáo: Yêu cầu 2: Đọc kĩ nội dung sau: Yêu cầu 3: Nêu tên các đoạn thẳng của các đường gấp khúc sau: B. Hoạt động ứng dụng Em dùng đoạn dây điện ( hoặc dây đồng) uốn thành một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng. Em đưa lại cho mẹ xem đoạn dây đó rồi đố mẹ uốn thành một đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng. .. Tiết 2: Mĩ thuật GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3 + 4 : Tiếng Việt Bài 21B: Em biết những loài chim nào? ( T2 + 3) I. Mục tiêu : - Viết chữ hoa R, Ríu. Từ ngữ Ríu rít chim ca. - Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ ch; các từ chứa tiếng có vần uôt/ uôc. - Chép đúng một đoạn văn trong câu chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng ( từ Bên bờ rào đến bầu trời xanh thẳm ) vào vở. - Mở rộng vốn từ về loài chim. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút , bảng con. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động cơ bản Yêu cầu 4: Nghe thầy cô hướng dẫn viết chữ hoa: R, Ríu Yêu cầu 5: Viết: Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Cùng làm bài tập: Yêu cầu 2: Viết các chữ vừa điền ở hoạt động 1 vào vở. ***** Yêu cầu 2: Xếp tên các loài chim dưới đây vào từng nhóm thích hợp. Ghi kết quả vào phiếu học tập hoặc bảng nhóm. Yêu cầu 3: Đọc rồi chép đoạn văn trong bài Chim sơn ca và bông cúc trắng ( từ Bên bờ rào đến bầu trời xanh thẳm ) vào vở. B. Hoạt động ứng dụng - Đọc và nhờ người thân đọc cho em nghe viết đoạn văn ở yêu cầu 4 vào vở ở nhà. . Buổi chiều Tiết 1: Tự nhiên và xã hội Bài 11 : Cuộc sống xung quanh em ( T1) I. Mục tiêu : - Kể được tên một số nghề nghiệp chính và hoạt động sinh sống của người dân nơi gia đình em ở. - Thêm yêu quê hương và gắn bó với quê hương. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH TNXH - HS: Sách HDH TNXH, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1:Liên hệ thực tế: Yêu cầu 2: Các em thực hiện: Yêu cầu 3: Các em trả lời các câu hỏi Kết luận: - Nh÷ng hình 2, hình 3 thÓ hiÖn nghÒ nghiÖp vµ sinh ho¹t cña ng­êi d©n ë n«ng th«ng c¸c vïng miÒn kh¸c nhau cña ®Êt n­íc. Yêu cầu 4: Em đọc đoạn văn sau: Yêu cầu 5: Em học được gì qua đoạn văn trên ? Hãy viết điều đó vào vở. Kết luận: Phải trân trọng mọi người và công việc của họ. Mỗi công việc của họ đều góp phần xây dựng đất nước mình giàu đẹp, văn minh hơn. Yêu cầu 6: Liên hệ thực tế B. Hoạt động ứng dụng Với sự giúp đỡ của người thân, em hãy viết vào vở tên nghề nghiệp của những người trong gia đình, họ hàng em theo bảng sau: Viết tên nghề nghiệp phổ biến ở địa phương .. Tiết 2: Thể dục GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ lên lớp Múa hát tập thể ========================================== Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2017 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 59: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc ( T2 ) I. Mục tiêu : - Tính được độ dài đường gấp khúc khi biết số đo các cạnh. - Tính độ dài đoạn dây được uốn hình gấp khúc. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động thực hành - Em làm bài rồi viết vào vở. Yêu cầu 1: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu ): Yêu cầu 2: Một đoạn dây thép được uốn như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đó: Yêu cầu 3: Tính độ dài đường gấp khúc sau: B. Hoạt động ứng dụng - Làm các bài tập phần luyện tập thực hành vào vở ở nhà rồi cho người thân xem. .. Tiết 2: Thể dục GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3 + 4: Tiếng Việt Bài 21C: Em thích nhất loài chim nào ? ( T1 + 2) I. Mục tiêu : - Học sinh nêu được các loài chim mà mình biết. - Đọc và hiểu bài Vè chim. - Học thuộc lòng một đoạn trong bài vè. - Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ ch. - Mở rộng vốn từ về loaì chim. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt. - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Cùng thảo luận. Yêu cầu 2: Nghe thầy cô đọc bài sau: Yêu cầu 3: Thay nhau đọc từ và lời giải nghĩa: Yêu cầu 4: Mỗi bạn đọc 2 dòng thơ, nối tiếp nhau đến hết bài. Yêu cầu 5: Viết vào bảng nhóm tên các loài chim được kể trong bài: ***** Yêu cầu 6: Thảo luận để trả lời các câu hỏi: Néi dung bµi: §Æc ®iÓm tÝnh nÕt gièng con ng­êi cña mét sè loµi chim. Yêu cầu 7: Học thuộc lòng một đoạn ( 4 dòng ) trong bài vè, rồi đọc cho các bạn trong nhóm cùng nghe. B. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Trò chơi : Thi tìm từ ngữ. Yêu cầu 2: Viết 3 từ ngữ vừa tìm được vào vở. Yêu cầu 3: Đọc bài văn sau: Yêu cầu 4: Tìm những từ ngữ tả hình dáng và hoạt động của chích bông để điền vào ô trống trong bảng nhóm: C. Hoạt động ứng dụng Đọc thuộc cả bài Vè chim cho người thân nghe. Hỏi người thân và bạn bè tên của một số loài chim, hình dáng và hoạt động của chúng. .. Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập câu hỏi Khi nào? I.Mục tiêu - Nêu được câu hỏi có cụm từ khi nào rồi trả lời. - Điền đúng dấu chấm, dấu chấm than vào ngoặc đơn. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - CTHĐTQ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1. Dòng nào dưới đây đặt đúng câu hỏi ? Yêu cầu 2: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm than vào ngoặc đơn cho thích hợp rồi viết lại cho đúng chính tả. - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . B. Hoạt động ứng dụng - Thực hiện theo thời gian biểu e đã hoàn thành ở yêu cầu 3. .. Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Mở rộng vốn từ về bốn mùa I.Mục tiêu - Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi về mùa thu. - Viết đoạn văn nói về mùa mà em thích. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - CTHĐTQ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: Yêu cầu 2: Tham khảo đoạn văn trên, hãy viết một đoạn văn (từ 3 – 5 câu ) nói về một mùa mà em yêu thích. - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . Yêu cầu 2: Chia sẻ bài viết trước lớp. B. Hoạt động ứng dụng - Đọc đoạn văn em viết cho người thân nghe. . Tiết 3: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập phép nhân Mục tiêu : - Tìm được số còn thiếu của phép tính dựa vào các bảng nhân đã học. - Nối được phép nhân với phép cộng tương ứng. - Giải bài toán có liên quan đến bảng nhân. II. Chuẩn bị - GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều - HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 8: Số ? Yêu cầu 9: Nối hai phép tính có cùng kết quả: Yêu cầu 10: Giải bài toán sau: - Việc 1: Em chia sẻ bài với bạn bên cạnh. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. GV Chia sẻ. ============================================ Thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2017 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 60: Em đã học được những gì ? I. Mục tiêu : - Học sinh thực hành nhân trong bảng ( bảng nhân 2; 3; 4; 5). - Nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc.. - Giải bài toán có lời văn bằng một phép nhân. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động thực hành Em đọc kĩ đề rồi làm bài vào tờ giấy kiểm tra, nhớ soát lại xem mình đã làm đúng chưa nhé ! Yêu cầu 1: Tính: Yêu cầu 2: Viết số thích hợp vào ô trống: Yêu cầu 3: Tính nhẩm: Yêu cầu 4: Tính độ dài đường gấp khúc theo số đo cho trên hình vẽ: Yêu cầu 5: Giải bài toán: B. Hoạt động ứng dụng - Em làm lại các bài tập vào vở rồi cho mẹ xem kết quả. ... Tiết 2: Tiếng Việt Bài 21C: Em thích nhất loài chim nào ?(T3 ) I. Mục tiêu : - Mở rộng vốn từ về loài chim. - Kể cho bạn nghe về loài chim mình thích. - Viết một đoạn văn ngắn về loài chim mà em thích. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt. - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 5: Tùng bạn lần lượt kể cho nhau nghe về loài chim mà mình thích: Yêu cầu 6: Dựa vào những câu trả lời ở hoạt động 5, viết ra giấy từ 2 đến 3 câu về một loài chim mà em thích. Yêu cầu 7: Đọc cho các bạn trong nhóm nghe bài viết của mình rồi để bài viết ở góc học tập để cho mọi người cùng đọc. B. Hoạt động ứng dụng - Em viết lại đoạn văn về loài chim mà em thích rồi đọc cho mẹ nghe. .. Tiết 3: Hát nhạc GV chuyên biệt dạy . Tiết 4: Sinh hoạt lớp Nhận xét tuần 21 NhËn xÐt chung: 1. Chuyên cần 2- Học tập ................................................................................................ 3- Đạo đức .. 4. Vệ sinh 5. Hoạt động khác ............... 6. Tuyên dương, phê bình III- Phư¬ng hưíng tuÇn 22 - Duy trì tỉ lệ chuyên cần , Đi học đều và đúng giờ - Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn. - Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tích cực thảo luận nhóm. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , vệ sinh trường lớp. Sinh hoạt lớp Nhận xét tuần 5 NhËn xÐt chung: 1- Học tập 2- Đạo đức 3. Vệ sinh 4. Hoạt động khác III- Phư¬ng hưíng tuÇn 6 - Duy trì tỉ lệ chuyên cần , Đi học đều và đúng giờ - Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm sôi nổi, tích cực. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , vệ sinh trường lớp. Nhận xét ưu khuyết điểm trong tuần 4 . I Nhận xét chung * Ưu điểm . - Lớp đi học tương đối đều , đúng giờ . - TRong lớp chú ý thảo luận bài tích cực . - Học có tiến bộ nói to hơn thảo luận sôi nổi hơn như Lương , Pà . - Đạo đức ngoan . - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , gọn gàng . - Vệ sinh môi trường sạch sẽ . * Tồn tại ; - Bên cạnh đó còn một số em chưa tích cực thảo luận bài , nói bé , trầm như Tả , Lù Mẩy . * Kế hoạch trong tuần 5 . - Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học . - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh đại trà nâng cao chất lượng về toán tính nhẩm . chữ viết . .. ( BT1). Em hãy khoanh vào chữ cái trước việc làm đúng và giải thích vì sao? a) Sau giờ thủ công , Dương thu gọn giấy vụn cho vào sọt rác của lớp . b) Khi đi học về , Ngọc để cặp sách , quần áo , giày dép mỗi thứ một nơi rồi chạy đi chơi .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 21A - lan.doc
Tài liệu liên quan