Giáo trình Lập trình Pascal căn bản

mục lục

bài 1: giới thiệu ngôn ngữ pascal và các ví dụ đơn giản

bài 2: các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ pascal

bài 3: hằng số, biến số, biểu thức, và câu lệnh đơn giản trong ngôn ngữ pascal

bài 4: các lệnh có cấu trúc trong ngốn ngữ pascal

bài 5: dữ liệu kiểu vô hướng liệt kê và kiểu đoạn con

bài 6: kiểu tập hợp và kiểu mảng

bài 7: chương trình con: hàm và thủ tục

bài 8: kiểu xâu ký tự

bài 9: dữ liệu kiểu bản ghi và kiểu tệp

bài 10: dữ liệu kiểu tệp

 

 

pdf90 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 08/04/2013 | Lượt xem: 7502 | Lượt tải: 59download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Lập trình Pascal căn bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLập trình Pascal căn bản.pdf