Giáo trình Thực hành cơ sở dữ liệu

MỤC LỤC

PHẦN 1. CƠ BẢN VỀSQL Server 2000. 1

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀDỊCH VỤSQL QUERY ANALYZER. 1

1. Mởchương trình Query Analyzer:. 1

2. Cơ sởdữliệu trong SQL Server:. 2

3. Chọn hay mởCSDL làm việc:. 2

4. Các kiểu dữliệu thông dụng trong SQL:. 2

5. Quan sát CSDL bằng Object Browser:. 3

6. Soạn thảo vàthực thi câu truy vấn:. 4

7. Một sốhàm thông dụng trong SQL Server:. 5

II. Các lỗi thường gặp trong SQL. 9

1. Tên cột không tìm thấy trong bảng:. 9

2. Tên bảng không tìm thấy:. 9

3. Lỗi cúpháp:. 9

4. Tên cột cómặt ởnhiều bảng. 9

5. Phép so sánh không tương thích kiểu . 9

III. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH. 10

1. MởQuery Analyzer đăng nhập vào SQL Server trên máy chủ. . 10

2. Quan sát CSDL:. 10

3. MởCSDL muốn truy vấn:. 10

4. Soạn thảo vàthực hiện câu truy vấn. 10

5. Quan sát kết quảvàkiểm chứng. . 10

6. Lưu lại các câu truy vấn vào tập tin *.sql. 10

IV. CÁCH LƯU vàXÓA BẢNG TẠM:. 10

V. CHÉP CSDL:. 11

1. Sao lưu lại CSDL:. 11

2. Phục hồi CSDL từtập tin đãsao lưu:. 11

PHẦN 2. BÀI TẬP THỰC HÀNH. 12

I. Mục đích. 12

II. LÝTHUYẾt . 12

III. Bài tập cóhướng dẫn:. 12

1. CSDL: Quản lýcông trình (CSDL1). 12

2. Yêu cầu 1: Tìm sựthông thương giữa các bảng trong CSDL:. 13

3. Yêu cầu 2: Mởcác bảng dữliệu đểxem kiểu dữliệu của từng trường vàquan sát dữ

liệu của từng bảng. 13

4. Yêu cầu 3: Hãy viết câu lệnh SQL đểtrảlời các câu hỏi sau:. 14

IV. Bài tập tựlàm:. 17

1. CSDL: Quản lýbáo chí (CSDL2). 17

2. Yêu cầu 1: Tìm sựthông thương giữa các bảng trong CSDL2. 17

3. Yêu cầu 2: Mởcác bảng dữliệu đểxem kiểu dữliệu của từng trường vàquan sát dữ

liệu của từng bảng. 18

4. Yêu cầu 3: Hãy viết câu lệnh SQL đểtrảlời các câu hỏi sau:. 18

I. Mục đích. 19

II. LÝTHUYẾt . 19

III. Bài tập cóhướng dẫn:. 20

1. CSDL: Quản lýcông trình (CSDL1). 20

2. Yêu cầu 1: Hãy viết câu lệnh SQL đểtrảlời các câu hỏi sau:. 20

IV. Bài tập TỰLÀM:. 25

1. CSDL: Quản lýmua bán hàng hóa (CSDL3). 25

2. Yêu cầu 1: Tìm sựthông thương giữa các bảng trong CSDL3. 25

3. Yêu cầu 2: Mởcác bảng dữliệu đểxem kiểu dữliệu của từng trường vàquan sát dữ

liệu của từng bảng. 25

4. Yêu cầu 3: Hãy viết câu lệnh SQL đểtrảlời các câu hỏi sau:. 26

I. Mục đích:. 27

II. LýThuyết:. 27

III. Bài tập cóhướng dẫn . 27

1. CSDL: Quản lýCông Trình (CSDL 1). 27

2. Yêu cầu 1: Hãy viết câu lệnh SQL đểtrảlời các câu hỏi sau:. 27

IV. BÀi Tập tựlàm . 31

1. CSDL: Quản lýmua bán hàng hóa (CSDL3). 31

2. Yêu cầu 1: Hãy viết câu lệnh SQL đểtrảlời các câu hỏi sau:. 31

I. Mục đích:. 32

II. Bài tập cóhướng dẫn:. 32

1. CSDL: Quản lýgiảng dạy (CSDL5). 32

2. Yêu cầu 1: Tìm sựthông thương giữa các bảng trong CSDL. 32

3. Yêu cầu 2: Mởcác bảng dữliệu đểxem kiểu dữliệu của từng trường vàquan sát dữ

liệu của từng bảng. 32

4. Yêu cầu 3: Hãy viết câu lệnh SQL đểtrảlời các câu hỏi sau:. 32

III. bài tập tựlà m. 37

1. CSDL: Quản lýcâu lạc bộ(CSDL4). 37

2. Yêu cầu 1:. 37

I. MỤc đích:. 39

II. CSDL: QUẢN LýDỰán (CSDL6). 39

III. CÂU HỎI:. 39

pdf42 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 07/02/2014 | Lượt xem: 3151 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Thực hành cơ sở dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgtr_th_sql_server.pdf
Tài liệu liên quan