Hình học Lớp 7 - Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Hoạt động 1:

 Cắt góc xOy.

 Gấp hình tạo tia phân giác Oz, dùng bút dạ đánh dấu tia phân giác.

 Lấy một đIểm M tuỳ ý trên tia phân giác, gấp đường vuông góc với hai

cạnh của góc(độ dàI nếp gấp là khoảng cách từ M tới hai cạnh của góc).

 Nêu nhận xét về hai khoảng cách đó.

pdf10 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 4561 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hình học Lớp 7 - Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc 1 Môn Hình học -Lớp 7 Bài 5 Chương III: Tính chất tia phân giác của một góc I) YÊU CẦU TRỌNG TÂM: 1) Kiến thức:  Hiểu và nắm vững tính chất đặc trưng của tia phân giác của một góc được phát biểu bằng hai định lý (thông qua việc chuyển phát biểu này thành các bài toán cụ thể) 2) Kĩ năng:  Biết cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước hai lề như một ứng dụng của quỹ tích trên,  Biết cách vận dụng định lý trên để giải bài tập và để chứng minh các địnhlý khác khi cần thiết. II) CƠ SỞ VẬT CHẤT  Giấy A0, các miếng bìa, dây, ghim mũ, thước, bút dạ  File HH7- Tcpg.gsp; File HH7- TCpg.ppt III) TỔ CHỨC LỚP: Nhóm Công việc Công cụ 1 Chứng minh định lý trên giấy A0 Giấy A0 2 Thực hành trên máy vi tính Máy tính 3 Nhóm hoạt động khác Bìa, thước, dây, ghim iv) CÁC HOẠT ĐỘNG: Các hoạt động Thời gian Nội dung công việc Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc 2 5’ Ổn định tổ chức - Phân nhóm hoạt động Giới thiệu bàI mới Yêu cầu học sinh nhắc lạI định nghĩa về tia phân giác của một góc. Đặt vấn đề: Giáo viên dùng tệp Tcpg.gsp để giới thiệu bàI mới. Làm theo hướng dẫn của giáo viên. Nghe và trả lời câu hỏi. 18’ Làm bài tập phát hiện định lý. Giao bài tập. Quan sát và hướng dẫn học sinh làm bàI tập Làm bài tập theo hướng dẫn. Trao đổi đưa ra nhận xét đánh giá, 12 Nêu định lý và chứng minh Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày kết quả hoạt động Các nhóm cử đậi diện trình bày. Nhận xét đánh giá và đi đến kết luận. 5’ Củng cố kiến thức Giáo viên dùng file Tcpg.gsp để củng cố lạI kiến thức và đưa ra kết luận Học sinh phát biểu ý kiến. Lắng nghe và ghi chép những kiến thức quan trọng. 5’ BàI tập trắc nghiệm Giáo viên phát bài tập trắc nghiệm cho học sinh và dùng file Tcpg.gsp để chữa bài. Làm bài tập, phát biểu ý kiến và chữa bài tập theo hướng dẫn. Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc 3 NHÓM MÁY TÍNH (I) 1) Nhiệm vụ Thông qua hoạt động nêu trong bàI phát hiện và nêu được định lý. 2) Cơ sở vật chất: File HH7- Tcpg.gsp 3) Các hoạt động HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 1 5’ Hoạt động 2 8’ Hoạt động 3 5’ Trình bày hoạt động 4’ Nội dung hoạt động Hoạt động 1: Nội dung trong File HH7-Tcpg Hoạt động 2: Nội dung trong File HH7-Tcpg Hoạt động 3: Hai dãy nhà định xây dựng một con đường nhựa dẫn tới bệnh viện. Yêu cầu của những người dân trong khu này là phải đảm bảo sao cho khoảng cách từ một vị trí bất kì trên đường quốc lộ đến hai dãy nhà phải bằng nhau. Em có cách gì giúp đỡ họ không? .................................................................................... .................................................................................. ................................................................................. ............................................................................. ........................................................................... ......................................................................... ............................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ............................................................................................................................. ..... Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc 4 NHÓM LÀM TRÊN GIẤY 1. Nhiệm vụ Thông qua hoạt động nêu trong bàI phát hiện và nêu được định lý. 2. Cơ sở vật chất: File HH7- Tcpg.gsp 3. Các hoạt động HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 1 5’ Hoạt động 2 8’ Hoạt động 3 5’ Trình bày hoạt động 4’ Nội dung hoạt động Hoạt động 1: Vẽ góc xOy.  Dùng thước và com pa dựng tia phân giác Oz của góc xOy.  Trên tia Oz lấy đIểm M. Gọi A, B lần lượtlà hình chiếu của M trên Ox, Oy. Dùng thước đo độ dàI MA, MB. Lấy đIểm N khác M và tiếp tục làm như trên với C, D là hình chiếu của N trên Ox, Oy. Sau đó đIền vào bảng sau: MA = MB = ND = ND =  Từ đó rút ra nhận xét về tính chất của điểm nằm trên tia phân giác của góc và chứng minh nhận xét đó ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Hoạt động 2: Cho góc xOy và M là một đIểm nằm bên trong góc đó. Biết rằng MA = MB. Hãy chứng minh rằng M nằm trên tia phân giác của góc xOy. Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc 5 (Gợi ý: Kẻ tia OM, và chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau ) Hoạt động 3 Hai dãy nhà định xây dựng một con đường nhựa dẫn tới bệnh viện. Yêu cầu của những người dân trong khu này là phải đảm bảo sao cho khoảng cách từ một vị trí bất kì trên đường quốc lộ đến hai dãy nhà phải bằng nhau. Em có cách gì giúp đỡ họ không? .................................................................................... .................................................................................. ................................................................................. ............................................................................. ........................................................................... ......................................................................... ............................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ............................................................................................................................. ..... Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc 6 NHÓM HOẠT ĐỘNG KHÁC (III) 1. Nhiệm vụ Tạo các góc và tia phân giác của góc ấy bằng cách dùng dây, ghim, các miếng bìa để phát hiện địnhlý. 2. Cơ sở vật chất: File HH7- Tcpg.gsp 3. Các hoạt động HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 1 5’ Hoạt động 2 8’ Hoạt động 3 5’ Trình bày hoạt động 4’ Nội dung hoạt động Hoạt động 1:  Cắt góc xOy.  Gấp hình tạo tia phân giác Oz, dùng bút dạ đánh dấu tia phân giác.  Lấy một đIểm M tuỳ ý trên tia phân giác, gấp đường vuông góc với hai cạnh của góc(độ dàI nếp gấp là khoảng cách từ M tới hai cạnh của góc).  Nêu nhận xét về hai khoảng cách đó. ................................................................................................................. .................................................................................................................  Tiến hành lấy đIểm N khác M và thực hiện như trên.  Từ các hoạt động trên hãy rút ra nhận xét về tính chất của điểm nằm trên tia phân giác của góc. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. Hoạt động 2:  Vẽ trên giấy A2 góc mOn. Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc 7  Dùng đoạn dây với độ dàI ngắn khác nhau đánh dấu trung đIểm của đoạn dây đó.  Ghim trung đIểm sợi dây vào trong góc mOn. Kéo căng hai đầu con lạI của sợi dây sao cho hai đoạn của sợi dây vuông góc với hai cạnh của góc tạI một đIểm trên cạnh của góc.  Tháo ghim, đấnh dấu vị trí thoả mãn yêu cầu bằng bút dạ.  Tiếp tục làm như vậy với các đoạn dây khác .  Vẽ tia phân giác Oz. Các trung đIểm vừa được đánh dấu có thuộc tia phân giác Oz không? ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................  Từ đó rút ra nhận xét về vị trí của đIểm nằm trong góc và cách đều hai cạnh của góc đối với đường phân giác của góc đó. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Hoạt động 3: Hai dãy nhà định xây dựng một con đường nhựa dẫn tới bệnh viện. Yêu cầu của những người dân trong khu này là phải đảm bảo sao cho khoảng cách từ một vị trí bất kì trên đường quốc lộ đến hai dãy nhà phải bằng nhau. Em có cách gì giúp đỡ họ không? .................................................................................... .................................................................................. ................................................................................. ............................................................................. ........................................................................... ......................................................................... ............................................................................... Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc 8 ....................................................................... ....................................................................... ............................................................................................................................. ..... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Điền Đ(đúng), S(sai) cho các câu sau: 1. Nếu khoảng cách từ N đến hai cạnh của góc xOy thì diểm N nằm trên tia phân giác của góc xOy 2. Nếu M nằm trên tia phân giác của góc mOn, A, B lần lượt là hình chiếu của M trên Om, On thì tam giác MAB là tam giác cân tại M 3. Ngoài các điểm nằm trên tia phân giác của góc, bên trong góc đó vẫn có các đIểm cách đều hai cạnh của góc. 4. Để M thuộc tia phân giác của góc xOy thì M phải nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc 9 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM 1 Nội dung 0 1 2 Kết quả Trình bày Không trình bày được Trình bày được nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc Trình bày rõ ràng ,mạch lạc Kỹ năng Không làm theo đúng các hướng dẫn Làm theo đúng hướng dẫn nhưng có một số thao tác còn lỗi Làm theo hướng dẫn hoặc àm theo cách khác đúng Kiến thức Sai kiến thức Có một số nhận xét chưa chính xác Trả lời đúng rõ ràng ,đủ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM 2 Nội dung 0 1 2 Kết quả Hình vẽ Hình vẽ sai Hình vẽ chưa chính xác Hình vẽ đúng ,đẹp Trình bày Không trình bày được Trình bày được nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc Trình bày rõ ràng ,mạch lạc Kiến thức Không chứng minh được Chứng minh được nhưng có một số lập luận chưa chính xác Chứng minh đúng rõ ràng TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM 3 Nội dung 0 1 2 Kết quả Hình vẽ Hình vẽ sai Hình vẽ chưa chính xác Hình vẽ đúng ,đẹp Trình bày Không trình bày được Trình bày được nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc Trình bày rõ ràng ,mạch lạc Kiến thức Không Chứng minh Chứng minh Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc 10 chứng minh được được nhưng có một số lập luận chưa chính xác đúng rõ ràng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTính chất tia phân giác của một góc.pdf