Hướng dẫn đầy đủ quá trình cài đặt Visual Studio 2008 và SQL Server 2008

Trên cửa sổ chỉ rõ bạn có hay không cài đặt default instance hoặc là một named instance.

Bạn nên chọn default instance để theo mặc định.

Ngoài ra, cũng trên màn hình này bạn có thể chọn thư mục chứa các file cài đặt này.Bạn

nên kiểm tra dung lượng ổ đĩa trước khi bắt đầu quá trình cài. Phải đảm bảo dung lượng

trống của ổ đĩa khoảng còn 4-5GB . Tôi chỉ định một địa điểm nằm trong ổ C

pdf38 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/02/2014 | Lượt xem: 12107 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn đầy đủ quá trình cài đặt Visual Studio 2008 và SQL Server 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Hướng dẫn đầy đủ quá trình cài đặt Visual Studio 2008 và SQL Server 2008 o Trường hợp 1: máy tính của bạn đã cài Visual Studio 2008, bỏ qua bước 1.1 thực hiện từ bước 1.2. o Trường hợp 2: máy tính bạn vẫn chưa cài Visual Studio 2008 thì bắt đầu thôi. Các tập tin cần chuẩn bị:  Visual Studio 2008 (Visual.Studio.2008.iso)  Visual Studio 2008 SP1 (VS2008SP1ENUX1512962.iso)  SQL sever 2008(SQL2008DE.iso)  SQL sever 2008 SP1 (SQLServer2008SP1-KB968369-x86-ENU) - Bước 1: Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và update to Visual Studio 2008 Service Pack 1 (SP1). o Bước 1.1: Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008. o Bước 1.2 : Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 Service Pack 1 (SP1). - Bước 2 :Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 và update to SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1). + Bước 2.1: Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008. + Bước 2.2 : Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1). Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Bước 1 : +Bước 1.1: Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 Bỏ đĩa Visual Studio 2008 vào. Chạy Setup.exe để bắt đầu . Chọn “Install Visual Studio 2008” để cài đặt. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Tại của sổ, Chọn mục “I have read and accept the license term” để chấp nhận điều khoản. Bạn có thể đặt tên trong mục “Name”.  Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Trong phần “Select features to install” bạn nên chọn “Default” theo mặc định hoặc chọn Custom để tùy chỉnh theo ý muốn. Ở đây tôi chọn “Default”. Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ cài đặt cho Visual Studio 2008. Nếu không có gì thay đổi thì mặc định sẽ là ổ C. Chọn “Install” để bắt đầu cài đặt. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Quá trình cài đặt diễn ra. Quá trình diễn ra mất khoảng 15 – 25p. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Chọn “Finish” để hoàn thành quá trình cài đặt. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 +Bước 1.2: Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 Service Pack 1 (SP1) Đây là bản cài đặt nâng cấp cho Visual Studio 2008. Bỏ đĩa Visual Studio 2008 SP1 vào ổ đĩa. Chọn chế độ Auto Play để bắt đầu hoặc chạy file cài đặt SPInstaller.exe. trong đĩa. Trước khi bắt đầu quá trình cài đặt, bạn phải đảm bảo rằng dung lượng ổ đĩa bạn chuẩn bị cài đặt phải trống khoảng 8-9 GB. Cửa sổ hiện ra: Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Chấp nhận điều khoản  Next. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Quá trình Update bắt đầu. Đợi xíu…  …  khoảng 30p… Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Như vậy quá trình Update đã hoàn thành. Bạn nên khởi động lại máy tính của mình để tiếp tục công việc. Bước 2 : + Bước 2.1: Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 Quá trình cài đặt ban đầu: Lần đầu tiên cho đĩa CD SQL Server 2008 vào ổ đĩa của bạn, nó sẽ tự động khởi động quá trình thiết lập cho SQL Server 2008. Nếu cài đặt không bắt đầu bạn có thể tìm tập tin “setup.exe” và chạy nó. Trường hợp yêu cầu khởi động lại máy thì bạn phải khởi động lại máy để tiếp tục cài đặt SQL sever. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Sau khi khởi động lại máy, bạn chạy lại file SETUP.EXE. Bạn bấm vào “installation”. ". Khi đó màn hình hiển thị: Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Tiến trình cài đặt SQL Server 2008. Nhấn vào "New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation" (SQL Server cài đặt đơn giản hoặc thêm các tính năng để thiết lập cài đặt) một loạt các quá trình sẽ chạy và một số hộp thoại sẽ được hiển thị cho phép cấu hình SQL Server 2008 theo cách bạn muốn. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Chọn OK. Cửa sổ tiếp theo hiển thị: "Product Key". Nhập “Key” vào ô trống. Trường hợp ô này đã được nhập thì bỏ qua bước này. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206  Next. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Cửa sổ hiển thị điều khoản về giấy phép "License Terms". Click vào ô ”I accept the license tems” và ấn nút "Next" để chuyển sang cài đặt. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Click vào nút "Install" để bắt đầu quá trình cài đặt file. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Cửa sổ màn hình hiển thị tính năng khác nhau của SQL Server 2008 mà bạn có thể cài đặt. Ở đây bạn sẽ bấm vào các ô thích hợp cho các tính năng muốn cài đặt. Ở đây tôi chọn “Select All”. Trong trường hợp này, thư mục chứa các file cài đặt này được để trên ổ đĩa C.  Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Trên cửa sổ chỉ rõ bạn có hay không cài đặt default instance hoặc là một named instance. Bạn nên chọn default instance để theo mặc định. Ngoài ra, cũng trên màn hình này bạn có thể chọn thư mục chứa các file cài đặt này.Bạn nên kiểm tra dung lượng ổ đĩa trước khi bắt đầu quá trình cài. Phải đảm bảo dung lượng trống của ổ đĩa khoảng còn 4-5GB . Tôi chỉ định một địa điểm nằm trong ổ C.  Next. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Tiến trình cài đặt sẽ tính toán dung lượng còn trống của ổ đĩa có đủ cho những đặc tính bạn chọn hay không. Nếu không đủ, bạn cần phải chỉ định một địa điểm khác, lúc này có thể sử dụng nút “back” để quay trở lại và thay đổi địa điểm cài đặt.  Next Cửa sổ mới sẽ hiện ra: Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Trong trường hợp này, tôi chọn tài khoản (Account Name) giống nhau cho tất cả services của SQL Server là “NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE”. Thiết lập như hình vẽ. Mục “Startup Type” có 3 lựa chọn "Manual", "Automatic" hoặc "Disabled". Tôi muốn hệ thống SQL sever bắt đầu tự động nên chọn tất cả đều là ”Automatic". Cài đặt dãy hòa trộn bạn sử dụng thẻ "Collation". "Collation" mặc định cài đặt là "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS". Next. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Có 3 thẻ khác nhau để thực hiện: Account Provisioning, Data Directories, và FILESTREAM. Tại thẻ “Account Provisioning”, chọn "Mixed Mode" sau đó bạn sẽ cần điền mật khẩu với tài khoản (User name) là SA. Bạn thêm 1 user name bằng cách click chọn “Add Current Use “ . Bạn phải đặt ít nhất một người sử dụng ở đây. Điều này cho phép người sử dụng có thể login vào SQL Server 2008 sau khi cài đặt hoàn thành. Tại thẻ “Data Directories , bạn nên giữ nguyên. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Tại thẻ “FILESTREAM” kích hoạt cấu hình như hình trên.  Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Chọn Add current Use Bạn có thể Thiết lập đường dẫn mặc định lưu trữ dữ liệu (các file mdf,backup...) tại thẻ “Data Directories”  Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Next Tại cửa sổ cài đặt cuối, bạn có được đánh giá cuối cùng về tùy chọn cài đặt mà bạn đã lựa chọn. Nếu có một vài thứ muốn thay đổi, bạn có thể sử dụng nút “Back” để thay đổi chúng. Bạn click vào nút “install” để tiếp tục. Đợi quá trình cài đặt… ….  ….  Khi quá trình cài đặt kết thúc, cửa sổ sau đây sẽ hiện ra: Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Nếu nó hiện ra cái bảng này thì có nghĩa bạn đã cài đặt xong SQL Server 2008 rồi đấy, nếu có lỗi bạn phải xem lại các bước bên trên xem có sai ở đâu không.  Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Chọn Close để hoàn thành việc cài đặt. + Bước 2.2 : Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) Đây là bản cài đặt nâng cấp cho SQL Server 2008. Chạy file cài đặt SQLServer2008SP1- KB968369-x86-ENU.exe Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Setup sẽ kiểm tra hệ thống của bạn trước khi tiến hành cài đặt. Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Bạn chọn “Accept License” Next” Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Trong phần Select Features bạn chọn “SQLEXPRESS”. Đây là các phần để update lên SP1.  Next. Tiếp đó Setup sẽ check lại các file đang sử dụng trong hệ thống. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Next Sau đó click “Update để bắt đầu quá trình Update” Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Đợi quá trình update. …. ….  Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Sau khi Update xong. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 Next Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 và SQL 2008 K094061206 và bạn đã hoàn tất cài đặt SQL Server 2008 SP1. Để kiểm tra phiên bản SQL Server đang sử dụng bạn Execute câu lệnh này trong SQL Server Management Studio 1.SELECT 2.SERVERPROPERTY('Edition') AS 'Edition', 3.SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS 'ProductVersion', 4.SERVERPROPERTY('ProductLevel') AS 'ProductLevel', 5.SERVERPROPERTY('ResourceLastUpdateDateTime') AS 'ResourceLastUpdateDateTime', 6.SERVERPROPERTY('ResourceVersion') AS 'ResourceVersion' 7.GO Chúc bạn thành công!!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuong_dan_cai_dat_visual_studio_2008_va_sql_server_2008_gucafe_com.pdf
Tài liệu liên quan