Hướng dẫn học Lớp 2 - Tuần 29 + 30

MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 5

Ngày dạy : Thứ , / . / 2016

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức

- HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong.

- Làm một số bài tập trong Vở Bài tập Toán

- Làm một số dạng bài mà hs làm chưa tốt.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tính toán, ước lượng đơn vị đo độ dài

3. Thái độ: Yêu thích môn học

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn học Lớp 2 - Tuần 29 + 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 29 G v : Phạm Thị Mai Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 1 Ngày dạy : Thứ , / . / 2016 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Bài tập Toán hoặc Vở Bài tập Tiếng Việt. - Làm một số dạng bài mà hs làm chưa tốt. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng đọc, viết số, so sánh số có 3 chữ số. 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Bài tập Toán . 3. Làm một số dạng bài tập ( nếu còn thời gian ) Điền dấu > , < , = ? 121 . 201 389 431 298 . 876 345 347 101 + 19 .120 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs trung bình làm bài tập 1,2 - GV nhận xét - GV nêu yêu cầu: Một số dạng bài cần luyện làm thêm. - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh. ? Hỏi lí đo điền dấu? - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs làm ra vở tăng cường - 1 số hs lên bảng làm - Nhận xét - Chữa bài - Trả lời. - Hs lắng nghe TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 29 G v : Phạm Thị Mai Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 2 Ngày dạy : Thứ , / . / 2016 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Bài tập Tiếng Việt. - Rèn chữ . 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng viết chữ hoa. 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Bài tập Tiếng Việt . 3. Rèn chữ ( nếu còn thời gian ) Tràng An 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV nêu yêu cầu - GV theo dõi giúp đỡ - GV nhận xét - GV nêu yêu cầu : Rèn thêm một số chữ do các con viết chưa đẹp ở tiết Tập viết buổi sáng - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe - HS viết bài - HS lắng nghe TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 29 G v : Phạm Thị Mai Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 3 Ngày dạy : Thứ , / . / 2016 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Bài tập Toán hoặc Vở Bài tập Tiếng Việt. - Làm một số dạng bài mà hs làm chưa tốt. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán và giải toán có lời văn. 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Bài tập Toán Tiết 2 3. Làm một số dạng bài tập ( nếu còn thời gian ) Tính nhanh: 9 x 0 + 34 7 x 1 – 7 10 x 1 x 0 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs trung bình làm bài tập 1,2 - GV nhận xét - GV nêu yêu cầu: Một số dạng bài cần luyện làm thêm. - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs làm bài - Hs làm ra vở tăng cường - 2 hs lên bảng làm - Nhận xét - Chữa bài - Hs lắng nghe TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 29 G v : Phạm Thị Mai Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 4 Ngày dạy : Thứ , / . / 2016 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Bài tập Tiếng Việt. - Làm một số dạng bài mà hs làm chưa tốt. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán và đặt câu. 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Bài tập Tiếng Việt 3. Làm một số dạng bài tập ( nếu còn thời gian ) Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân: - Em học giỏi để mẹ vui - Mọi người trồng cây để sân trường có bóng mát. - Để có sức khỏe , em năng tập thể thao. 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV nêu yêu cầu - GV theo dõi giúp đỡ - GV nhận xét - GV nêu yêu cầu : - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh - Gv nhận xét ? Cụm từ để làm gì bổ sung ý nghĩa gì cho câu? - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung TL - HS lắng nghe TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 29 G v : Phạm Thị Mai Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 5 Ngày dạy : Thứ , / . / 2016 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Bài tập Toán - Làm một số dạng bài mà hs làm chưa tốt. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, ước lượng đơn vị đo độ dài 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Bài tập Toán 3. Làm một số dạng bài tập ( nếu còn thời gian ) M, dm hay cm? - Hộp bút dài 2 - Bạn Lan cao 1 20cm - Quyển sách dày 2 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs trung bình làm bài tập 1,2 - GV nhận xét - GV nêu yêu cầu: Một số dạng bài cần luyện làm thêm. - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs làm bài - Hs làm ra vở tăng cường - 2 hs lên bảng làm - Nhận xét - Chữa bài - Hs lắng nghe TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 30 G v : Phạm Thị Mai Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC Ngày dạy : Thứ 2 , 11 / 4 / 2016 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Bài tập Toán - Luyện thêm dạng bài đổi đơn vị đo độ dài . 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán và đổi đơn vị đo độ dài 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Bài tập Toán 3. Làm một số dạng bài tập ( nếu còn thời gian ) Số? 1 km = m 2000km = m 40 cm = dm 6 m 3 dm =dm = cm 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs trung bình làm bài tập 1,2 - GV nhận xét - GV nêu yêu cầu: Một số dạng bài cần luyện làm thêm. - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs làm ra vở tăng cường - 2 hs lên bảng làm - Nhận xét - Chữa bài - Hs lắng nghe TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 30 G v : Phạm Thị Huyền Trang Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 2 Ngày dạy : Thứ , / . / 2015 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Cùng em học Toán hoặc cùng em học Tiếng Việt. - Làm một số dạng bài mà hs làm chưa tốt. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, kĩ năng viết chữ hoa. 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Cùng em học Tiếng Việt Tiết 1. 3. Rèn chữ ( nếu còn thời gian ) Móng Cái 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV nêu yêu cầu - GV theo dõi giúp đỡ - GV nhận xét - GV nêu yêu cầu : Rèn thêm một số chữ do các con viết chưa đẹp ở tiết Tập viết buổi sáng - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe - HS viết bài - HS lắng nghe TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 30 G v : Phạm Thị Huyền Trang Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 3 Ngày dạy : Thứ , / . / 2015 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Cùng em học Toán hoặc cùng em học Tiếng Việt. - Làm một số dạng bài mà hs làm chưa tốt. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán và giải toán có lời văn. 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Cùng em học Toán Tiết 2 3. Làm một số dạng bài tập ( nếu còn thời gian ) Tính nhanh: 25 + 16 + 34 ( 23 +3 + 35 ) x 0 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs trung bình làm bài tập 1,2 - GV nhận xét - GV nêu yêu cầu: Một số dạng bài cần luyện làm thêm. - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs làm bài - Hs làm ra vở tăng cường - 2 hs lên bảng làm - Nhận xét - Chữa bài - Hs lắng nghe TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 30 G v : Phạm Thị Huyền Trang Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 4 Ngày dạy : Thứ , / . / 2015 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Cùng em học Toán hoặc cùng em học Tiếng Việt. - Làm một số dạng bài mà hs làm chưa tốt. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán và đặt câu. 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Cùng em học Tiếng Việt Tiết 2 3. Làm một số dạng bài tập ( nếu còn thời gian ) Viết 3-4 câu về cảm nhận của em sau khi học bài thơ : Cháu nhớ Bác Hồ ? - Bài thơ có hay không ? - Nội dung bài thơ là gì ? 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV nêu yêu cầu - GV theo dõi giúp đỡ - GV nhận xét - GV nêu yêu cầu : - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 30 G v : Phạm Thị Huyền Trang Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 5 Ngày dạy : Thứ , / . / 2015 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Cùng em học Toán hoặc cùng em học Tiếng Việt. - Làm một số dạng bài mà hs làm chưa tốt. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, tìm một phần tư của một số. 3. Thái độ: Yêu thích môn học II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Cùng em học Toán Tiết 3 3. Làm một số dạng bài tập ( nếu còn thời gian ) Đội một làm được 1235 m đường, đội hai làm được nhiều hơn 24 m. Hỏi đội hai làm được bao nhiêu mét đường ? 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs trung bình làm bài tập 1,2 - GV nhận xét - GV nêu yêu cầu: Một số dạng bài cần luyện làm thêm. - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs làm bài - Hs làm ra vở tăng cường - 2 hs lên bảng làm - Nhận xét - Chữa bài - Hs lắng nghe

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochdh tuàn 29-30.doc
Tài liệu liên quan