Kế hoạch giáo dục môn: Ngữ văn THCS

1,2 Tôi đi học

3 Tự học có HD: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ + Ôn tập: Nghĩa của từ

4 Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

5,6 Trong lòng mẹ

7 Trường từ vựng

8 Bố cục của văn bản

9 Tức nước vỡ bờ

10 Xây dựng đoạn văn trong văn bản

11,12 Viết bài Tập làm văn số 1

13,14 Lão Hạc

15 Từ tượng hình, từ tượng thanh

16 Liên kết các đoạn văn trong văn bản

17 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

18 Tóm tắt văn bản tự sự

19 Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

20 Trả bài Tập làm văn số 1

21,22 Cô bé bán diêm

23 Trợ từ, thán từ

24 Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

25,26 Đánh nhau với cối xay gió

27 Tình thái từ

28 Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

29,30 Chiếc lá cuối cùng

31 Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

32 Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

 

docx24 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch giáo dục môn: Ngữ văn THCS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN THƯỜNG TÍN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI ----------o0o---------- KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN: NGỮ VĂN Tổ: KHXH NĂM HỌC: 2018- 2019 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 Cả năm 37 tuần (148 tiết) HKI: 19 tuần - kết thúc tiết 76 HKII: 18 tuần - Kết thúc tiết 148 (Mỗi tuần 4 tiết ) HỌC KỲ I TUẦN TIẾT TÊN BÀI HỌC ĐIỀU CHỈNH TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP 1 1 Hướng dẫn đọc thêm: : + Con Rồng cháu Tiên + Ôn tập Văn Kể chuyện GDANQP 2 HD Đọc thêm : + Bánh chưng bánh giầy + Luyện Kể chuyện 3 Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt 4 Giao tiếp, Văn bản và phương thức biểu đạt 2 5 Thánh Gióng Tích hợp lịch sử, GDCD, GDANQP 6 Từ mượn 7,8 Tìm hiểu chung về văn tự sự 3 9 Sơn Tinh, Thủy Tinh 10 Nghĩa của từ 11,12 Sự việc và nhân vật trong văn tự sự 4 13,14 HD đọc thêm: sự tích Hồ Gươm + Luyện Kể chuyện+ Ý nghĩa Truyện Tích hợp lịch sử GDANQP 15 Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự 16 Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự 5 17,18 Viết bài Tập làm văn số 1 19 Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ 20 Lời văn, đoạn văn tự sự 6 21,22 Thạch Sanh 23 Chữa lỗi dùng từ 24 Trả bài Tập làm văn số 1 7 25,26 Em bé thông minh 27 Chữa lỗi dùng từ (tiếp) 28 Kiểm tra Văn 8 29 Luyện nói kể chuyện 30,31 Đọc thêm : Cây bút thần +Ôn tập: luyện nói kể chuyện 32 Danh từ ( Chọn danh từ riêng, danh từ chung) 9 33 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự 34,35 Hướng dẫn đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng. Luyện tập: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự 36 Thứ tự kể trong văn tự sự. 10 37,38 Viết bài Tập làm văn số 2 39 Chủ đề I : Truyện ngụ ngôn: Tiết 1 “Ếch ngồi đáy giếng” 40 Chủ đề I : Truyện ngụ ngôn: Tiết 2 “Thầy bói xem voi” 11 41 Danh từ (tiếp) 42 Trả bài kiểm tra văn 43 Luyện nói kể chuyện 44 Cụm danh từ 12 45 HD đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng + LT:DT- cụm danh từ 46 Kiểm tra Tiếng Việt 47 Trả bài Tập làm văn số 2 48 Luyện tập xây dựng bài tự sự- Kể chuyện đời thường 13 49-50 Viết bài Tập làm văn số 3 51 Treo biển Hướng dẫn đọc thêm: Lợn cưới, áo mới 52 Số từ và lượng từ 14 53 Kể chuyện tưởng tượng 54-55 Ôn tập truyện dân gian 56 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt 15 57 Chỉ từ 58 Luyện tập kể chuyện tưởng tượng 59 Hướng dẫn đọc thêm: Con hổ có nghĩa Luyện tập kể chuyện tưởng tượng 60 Động từ 16 61 Cụm động từ 62 Đọc thêm: Mẹ hiền dạy con +Luyện tập: Động từ - Cụm động từ 63 Tính từ và cụm tính từ 64 Trả bài tập làm văn số 3 17 65 Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng 66 Ôn tập Tiếng Việt 67 Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện 68,69 Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I 18 70,71 72 Chương trình Ngữ văn địa phương Trả bài kiểm tra HKI 19 73 Ôn tập: Văn học 74 Luyện tập: Kể chuyện 75 Luyện tâp :Từ- Nghĩa của từ 76 Luyện tâp: DT-ĐT-TT. Cụm DT- cụmĐT- cụmTT HỌC KỲ II 20 77-78 Bài học đường đời đầu tiên Tích hợp GDCD 79 Phó từ 80 Tìm hiểu chung về văn miêu tả 21 81 Sông nước cà mau Tích hợp Địa lí 82 So sánh 83-84 Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 22 85-86 Bức tranh của em gái tôi 87-88 Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 23 89 Vượt thác 90 So sánh( tiếp) 91 Chương trình địa phương Tiếng Việt 92 Phương pháp tả cảnh Viết bài Tập làm văn tả cảnh (làm ở nhà) 24 93-94 Buổi học cuối cùng 95 Nhân hóa 96 Phương pháp tả người 25 97-98 Đêm nay Bác không ngủ Tích hợp lịch sử GDANQP 99 Ẩn dụ ( chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của ẩn dụ) 100 Luyện nói về văn miêu tả 26 101 Kiểm tra Văn 102 Trả bài Tập làm văn tả cảnh viết ở nhà 103 Lượm Tích hợp lịch sử GDANQP 104 Hướng dẫn đọc thêm: Mưa + Luyện tập: TLV Tả cảnh 27 105 Hoán dụ (chọn ND nhận diện, bước đầu phân tích TD của hoán dụ) 106 Tập làm thơ bốn chữ 107,108 Cô Tô Tích hợp Địa lí 28 109,110 Viết bài Tập làm văn tả người 111 Các thành phần chính của câu 112 Thi làm thơ năm chữ 29 113 Cây tre Việt Nam GDANQP 114 Câu trần thuật đơn 115 Hướng dẫn đọc thêm: Lòng yêu nước + Ôn tập văn học 116 Câu trần thuật đơn có từ là 30 117,118 Đọc thêm: Lao xao +Luyện tập TLV tả cảnh 119 Kiểm tra Tiếng Việt 120 Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn tả người 31 121 Ôn tập truyện và kí 122 Câu trần thuật đơn không có từ là 123 Ôn tập văn miêu tả 124 Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ 32 125,126 Viết bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo 127 Đọc thêm: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử + Ôn tập Tiếng Việt Tích hợp Lịch sư 128 Viết đơn 33 129,130 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ Tích hợp Lịch sử,GDCD, Địa lí 131 Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tiếp) 132 Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi 34 133 Đọc thêm: Động Phong Nha + luyện tập Viết đơn Tích hợp GDCD, Địa lí 134 Chủ đề II : Ôn tập về dấu câu( Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) 135 Chủ đề II : Ôn tập về dấu câu ( dấu phảy ) 136 Trả bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo, trả bài kiểm tra Tiếng Việt 35 137,138 Tổng kết phần Văn và Tập làm văn 139, 140 Tổng kết TV Ôn tập tổng hợp 36 141,142 Kiểm tra tổng hợp cuối năm 143 Chương trình Ngữ văn địa phương 144 Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm 37 145 Ôn tập Văn học: Văn thơ Hiện đại 146 Ôn tập Tiếng Việt Câu- chữa lỗi câu 147 Luyện viết Văn Miêu tả 148 Luyện viết Văn Miêu tả HẾT KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 Cả năm 37 tuần (148 tiết) HKI: 19 tuần - kết thúc tiết 76 HKII: 18 tuần - Kết thúc tiết 148 ( Mỗi tuần 4 tiết ) HỌC KỲ I TUẦN TIẾT TÊN BÀI HỌC ĐIỀU CHỈNH TÍCH HỢP 1 1 Cổng trường mở ra Tích hợp gdcd 2 Mẹ tôi Tích hợp gdcd 3 Từ ghép 4 Liên kết trong văn bản 2 5,6 Cuộc chia tay của những con búp bê Tích hợp gdcd 7 Bố cục trong văn bản 8 Mạch lạc trong văn bản 3 9 Chủ đề: Ca dao, dân ca Những câu hát về tình cảm gia đình (chỉ dạy bài ca dao 1 và 4)-tiết 1 Tích hợp gdcd 10 Chủ đề: Ca dao, dân ca Những câu hát về TY quê hương, đất nước, con người( dạy bài CD 1và 4)-tiết 2 Tích hợp gdcd 11 Từ láy 12 Quá trình tạo lập văn bản Viết bài Tập làm văn số 1 ở nhà 4 13 Chủ đề: Ca dao, dân ca Những câu hát than thân (chỉ dạy bài ca dao 2và 3)- tiết 3 14 Chủ đề: Ca dao, dân ca Những câu hát châm biếm (chỉ dạy bài ca dao 1và 2)-tiết 4 15 Đại từ 16 Luyện tập tạo lập văn bản 5 17 Sông núi nước Nam- Phò giá về kinh Tích hợp lịch sử GDANQP 18 Từ Hán Việt 19 Trả bài Tập làm văn số 1 20 Tìm hiểu chung về văn biểu cảm 6 21 HD Đọc thêm: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra Đọc thêm: Côn Sơn ca Tích hợp gdcd 22 Từ Hán Việt ( tiếp) 23 Đặc điểm văn bản biểu cảm 24 Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm 7 25 Bánh trôi nước 26 HD Đọc thêm: Sau phút chia li+LT cách làm bài văn biểu cảm 27 Quan hệ từ 28 Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm 8 29 Qua đèo Ngang Tích hợp địa lí 30 Bạn đến chơi nhà Tích hợp gdcd 31,32 Viết bài Tập làm văn số 2 tại lớp 9 33 Chữa lỗi về quan hệ từ 34 HD đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư +Luyện tập Tiếng Việt 35 Từ đồng nghĩa 36 Cách lập ý của bài văn biểu cảm 10 37 Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ( Tĩnh dạ tứ) 38 Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư) 39 Từ trái nghĩa 40 Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người 11 41 HD Đọc thêm: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá + Ôn tập văn học 42 Kiểm tra Văn 43 Từ đồng âm 44 Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm 12 45 Cảnh khuya, Rằm tháng giêng Tích hợp LS GDANQP 46 Kiểm tra Tiếng Việt 47 Trả bài tập làm văn số 2 48 Thành ngữ 13 49 Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra Tiếng Việt 50 Cách làm bài văn biểu cảm về TPVH ( chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy) 51,52 Viết bài Tập làm văn số 3 tại lớp 14 53,54 Tiếng gà trưa Tích hợp GDCD 55 Điệp ngữ 56 Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học 15 57 Một thứ quà của lúa non: Cốm Tích hợp TLVM 58 Trả bài Tập làm văn số 3 59 Chơi chữ 60 Làm thơ lục bát 16 61 Chuẩn mực sử dụng từ 62 Ôn tập văn bản biểu cảm 63 Mùa xuân của tôi 64 HD đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu + LT: PBCN về tác phẩm VH 17 65 Luyện tập sử dụng từ 66 67 Ôn tập tác phẩm trữ tình Ôn tập tác phẩm trữ tình - tiếp theo 68 Ôn tập Tiếng Việt 18 69 Chương trình địa phương phần TV 70,71 Kiểm tra tổng hợp cuối HKI 72 Trả bài kiểm tra kì I 19 73 Ôn tâp Thơ Trung đại 74 Ôn tập Văn thơ Hiện đại 75 Luyện viêt văn Phát biểu cảm nghĩ về Tác phẩm Văn học 76 Luyện viêt văn Phát biểu cảm nghĩ về Tác phẩm Văn học HỌC KÌ II 20 77 Chủ đề: Tục ngữ Việt Nam Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (tiết 1) Tích hợp Địa lí 78 Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn 79,80 Tìm hiểu chung về văn nghị luận 21 81 Chủ đề:Tục ngữ Việt Nam Tục ngữ về con người và xã hội (tiết2) 82 Rút gọn câu 83 Đặc điểm của văn bản nghị luận 84 Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận 22 85 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Tích hợp GDCD GDANQP 86 Câu đặc biệt 87 Tự học cóHD: Bố cục và PP lập luận trong bài văn NL+Luyện tập văn NL 88 Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận 23 89 HD Đọc thêm: Sự giàu đẹp của tiếng Việt + Luyện tậpvăn Nghị luận 90 Thêm trạng ngữ cho câu 91,92 Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh 24 93 Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp) 94 Kiểm tra Tiếng Việt 95 Cách làm bài văn lập luận chứng minh (chọn trọng điểm để dạy: Văn chứng minh là gì? những nét đặc trưng của văn chứng minh?...) 96 Luyện tập lập luận chứng minh 25 97 Đức tính giản dị của Bác Hồ Tích hợp GD tư tưởng đạo đức HCM 98 Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động 99,100 Viết bài Tập làm văn số 5 tại lớp 26 101 Ý nghĩa văn chương 102 Kiểm tra Văn 103 Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp) 104 Luyện tập viết đoạn văn chứng minh 27 105 Ôn tập văn nghị luận 106 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu 107 Trả bài Tập làm văn số 5 108 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn 28 109 Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích 110, 111 Sống chết mặc bay 112 Cách làm bài văn lập luận giải thích(chọn trọng điểm để dạy: Văn giải thích là gì? những nét đặc trưng của văn giải thích?...) 29 113 Luyện tập lập luận giải thích Viết bài Tập làm văn số 6 ở nhà 114, 115 Đọc thêm: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu + LT Văn NL Tích hợp Lịch sử 116 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. 30 117 Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề 118 Ca Huế trên sông Hương Tích hợp âm nhạc, địa li, GDCD 119 Liệt kê 120 Tìm hiểu chung về văn bản Hành chính 31 121 Trả bài Tập làm văn số 6 122, 123 Đọc thêm: Quan Âm Thị Kính + LT : Dùng cụm chủ -vị để mở rộng câu 124 Dấu chấm lửng và dấu chấm phảy 32 125 Văn bản Đề nghị 126 Ôn tập Văn học 127 Dấu gạch ngang 128 Ôn tập Tiếng Việt 33 129 Văn bản báo cáo 130,131 Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo 132, Ôn tập Tập làm văn 34 133 Ôn tập Tập làm văn 134 Ôn tập Tiếng Việt (tiếp) 135 Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp 136, 137 Kiểm tra tổng hợp cuối năm 35 138, 139 Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp) 140, Hoạt động Ngữ văn 36 141 Hoạt động Ngữ văn( tiếp) 142 Chương trình địa phương phần Tiếng Việt 143 144 Trả bài kiểm tra tổng hợp 37 145 Ôn tập TV: Các biện pháp tu từ 146 Ôn tập TV: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu 147 Luyện viết Văn Nghị luận 148 Luyện viết Văn Nghị luận HẾT KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 Cả năm 37 tuần (148 tiết) HKI: 19 tuần - kết thúc tiết 76 HKII: 18 tuần - Kết thúc tiết 148 (Mỗi tuần 4 tiết) HỌC KỲ I TUẦN TIẾT TÊN BÀI HỌC ĐIỀU CHỈNH TÍCH HỢP 1 1,2 Tôi đi học Tích hợpGDCD 3 Tự học có HD: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ + Ôn tập: Nghĩa của từ 4 Tính thống nhất về chủ đề của văn bản 2 5,6 Trong lòng mẹ Tích hợpGDCD 7 Trường từ vựng 8 Bố cục của văn bản 3 9 Tức nước vỡ bờ Tích hợp Ls 10 Xây dựng đoạn văn trong văn bản 11,12 Viết bài Tập làm văn số 1 4 13,14 Lão Hạc Tích hợp LS 15 Từ tượng hình, từ tượng thanh 16 Liên kết các đoạn văn trong văn bản 5 17 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 18 Tóm tắt văn bản tự sự 19 Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự 20 Trả bài Tập làm văn số 1 6 21,22 Cô bé bán diêm Tích hợpGDCD 23 Trợ từ, thán từ 24 Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự 7 25,26 Đánh nhau với cối xay gió 27 Tình thái từ 28 Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm 8 29,30 Chiếc lá cuối cùng 31 Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) 32 Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm 9 33,34 Hai cây phong 35,36 Viết bài Tập làm văn số 2 10 37 Nói quá 38 Ôn tập truyện kí Việt Nam 39 Thông tin về ngày trái đất năm 2000 Tích hợp gdcd,địa lí,HĐNGLL 40 Nói giảm, nói tránh 11 41 Kiểm tra Văn 42 Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm 43 Chủ đề: Câu ghép ( tiết 1) 44 Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh 12 45 Ôn dịch thuốc lá 46 Chủ đề: Câu ghép (tiết 2) 47 Phương pháp thuyết minh GDANQP 48 Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2 13 49 Bài toán dân số 50 Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm 51 Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 52 Chương trình địa phương (phần Văn) 14 53 Dấu ngoặc kép 54 Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng 55,56 Viết bài Tập làm văn số 3 15 57 HD Đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác+Ôn tập Văn Thuyết minh Tích hợp LS GDANQP 58 Đập đá ở Côn Lôn Tích hợp LS GDANQP 59 Ôn luyện về dấu câu 60 Kiểm tra Tiếng Việt 16 61 Thuyết minh một thể loại văn học 62 HD đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội +LT Thuyết minh thể loại VH 63 Ôn tập Tiếng Việt 64 Trả bài Tập làm văn số 3 17 65 Ông Đồ 66 Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà + Ôn tập tổng hợp Tích hợp Lịch sử 67 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt 18 68,69 Kiểm tra tổng hợp HKI 70,71 Hoạt động Ngữ văn: Làm thơ 7 chữ 72 Trả bài kiểm tra tổng hợp HKI 19 73 Ôn tập Văn học 74 Ôn tập Tiếng Việt: Câu- Dấu câu 75 Luyện viết văn Thuyết minh 76 Luyện viết văn Thuyết minh HỌC KÌ II : NGỮ VĂN 8 20 77,78 Nhớ rừng Tích hợpGDCD 79 Câu nghi vấn 80 Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh 21 81 Quê hương 82 Khi con tu hú 83 Câu nghi vấn(tiếp) 84 Thuyết minh về một phương pháp(cách làm) 22 85 Chủ đề thơ HCM Tức cảnh Pác Bó - Tiết 1 Tích hợp GDCD, LS 86 Câu cầu khiến 87 Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 88 Ôn tập về văn bản thuyết minh 23 89 Chủ đề thơ HCM Ngắm trăng, Đi đường - Tiết 2 Tích hợp GDCD, LS 90 Câu cảm thán 91,92 Viết bài Tập làm văn số 5 24 93 Câu trần thuật 94 Chiếu dời đô Tích hợp LS GDANQP 95 Câu phủ định 96 Chương trình địa phương(phần Tập làm văn) 25 97,98 Hịch tướng sĩ Tích hợp LS GDANQP 99 Hành động nói 100 Trả bài Tập làm văn số 5 26 101 Nước Đại Việt ta Tích hợp LS GDANQP 102 Hành động nói (tiếp) 103 Ôn tập về luận điểm 104 Viết đoạn văn trình bày luận điểm 27 105 Bàn luận về phép học 106 Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 107108 Viết bài Tập làm văn số 6 28 109110 Thuế máu 111 Hội thoại 112 Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận GDANQP 29 113114 Đi bộ ngao du 115 Hội thoại (tiếp) 116 Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận 30 117 Kiểm tra Văn 118 Lựa chọn trật tự từ trong câu 119 Trả bài tập làm văn số 6 120 Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 31 121122 Ông Giuốc- đanh mặc lề phục 123 Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) 124 Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận 32 125 Chương trình địa phương (phần Văn) 126 Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic) 127,128 Viết bài Tập làm văn số 7 33 129 Tổng kết phần Văn (chọnND phù hợp tr 130,144,148 để dạy trong 2 tiết 129,136) 130 Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II 131 Văn bản tường trình 132 Luyện tập làm văn bản tường trình 34 133 Trả bài kiểm tra Văn 134 Kiểm tra Tiếng Việt 135 Trả bài Tập làm văn số 7 136 Tổng kết phần Văn (tiếp) 35 137 Ôn tập phần Tập làm văn 138 Ôn tập tổng hợp 139140 Kiểm tra tổng hợp cuối năm 36 141 Văn bản thông báo 142 Chương trình địa phương phần Tiếng Việt 143 Luyện tập làm văn bản thông báo 144 Trả bài kiểm tra tổng hợp 37 145 Ôn tập Văn học Trung đại 146 Ôn tập phần chữa lỗi diễn đạt 147 Luyện viết văn Nghị luận 148 Luyện viết văn Nghị luận HẾT KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 Cả năm 37 tuần (185 tiết) HKI: 19 tuần - kết thúc tiết 95 HKII: 18 tuần - Kết thúc tiết 185 (Mỗi tuần 5 tiết ) HỌC KỲ I Tuần Tiết TÊN BÀI HỌC ĐIỀU CHỈNH TÍCH HỢP 1 1,2 Phong cách Hồ Chí Minh Tích hợp GDCD GDANQP 3 Các phương châm hội thoại 4 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh 5 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh 2 6,7 Đấu tranh cho một thế giới hòa bình Tích hợp GDCD GDANQP 8 Các phương châm hội thoại (tiếp) 9 Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh 10 Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh 3 11,12 Tuyên bố TG về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em Tích hợp GDCD 13 Các phương châm hội thoại (tiếp) 14,15 Viết bài Tập làm văn số 1 4 16,17 Chuyện người con gái Nam Xương Tích hợp LS 18 Xưng hô trong hội thoại 19 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp 20 Tự học có HD: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự Ôn tập văn bản: Chuyện người con gái Nam Xương 5 21 Sự phát triển của từ vựng 22 HD Đọc thêm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh+Ôn tậpTV: Hội thoại 23,24 Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14) Tích hợp LS GDANQP 25 Sự phát triển của từ vựng (tiếp) 6 26 Chủ đề: Truyện Kiều Truyện Kiều của Nguyễn Du ( tiết 1) 27 Chủ đề: Truyện Kiều Chị em Thúy Kiều ( tiết 2) 28 Chủ đề: Truyện Kiều Cảnh ngày xuân ( tiết 3) 29 Thuật ngữ 30 Trả bài Tập làm văn số 1 7 31 Luyện tập Văn Tự sự 32 LT cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp 33 Miêu tả trong văn bản tự sự 34,35 Viết bài Tập làm văn số 2 8 36 Trau dồi vốn từ 37 Chủ đề: Truyện Kiều Kiều ở lầu Ngưng Bích ( tiết 4) 38,39 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga 40 Miêu tả nội tâm trong văn bản Tự sự 9 41 Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm 42 Chương trình địa phương : Văn 43 Tổng kết từ vựng (Từ đơn, từ phức,...Từ nhiều nghĩa ) 44 Tổng kết từ vựng (Từ đồng âm....Trường từ vựng) 45 Trả bài Tập làm văn số 2 10 46 Đồng chí GDANQP 47 Bài thơ về tiểu đội xe không kính GDANQP 48 Kiểm tra truyện trung đại 49 Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,...Trau dồi vốn từ) 50 Nghị luận trong văn bản tự sự 11 51, 52 Đoàn thuyền đánh cá Tích hợp địa lí,LS 53 Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng) 54 Tập làm thơ tám chữ 55 Trả bài kiểm tra Văn 12 56 Bếp lửa Tích hợp GDCD 57 HD Đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ+ Ôn tập văn học 58 Ánh trăng 59 Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) 60 Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận 13 61,62 Làng Tích hợp LS 63 Chương trình địa phương phần Tiếng Việt 64 Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự 65 Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm 14 66,67 Lặng lẽ Sa Pa Tích hợp Địa lí 68,69 Viết bài Tập làm văn số 3 70 Tự học có HD: Người kể chuyện trong văn bản tự sự Ôn tậpVH:Thơ và truyện hiện đại 15 71,72 Chiếc lược ngà Tích hợp GDCD 73 Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,...Cách dẫn gián tiếp) 74 Kiểm tra Tiếng Việt 75 Kiểm tra thơ và truyện hiện đại 16 76 Cố Hương ( phần viết chữ nhỏ không dạy) 77,78 Cố Hương ( phần viết chữ nhỏ không dạy) 79 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt 80 Trả bài kiểm tra Văn 17 81 Trả bài Tập làm văn số 3 82,83 84 Ôn tập Tập làm văn Ôn tập Tập làm văn 18 85,86 Kiểm tra tổng hợp học kì I 87 Tập làm thơ 8 chữ 88,89 HD đọc thêm :Những đứa trẻ + Ôn tập văn học 90 Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 19 91,92 Ôn tập Thơ và truyện Hiện đại 93 Ôn tập Tiếng Việt: Các biện pháp tu từ 94,95 Luyện tập Viết đoạn văn HỌC KÌ II 20 96,97 Bàn về đọc sách Tích hợp GDCD 98 Khởi ngữ 99 Phép phân tích và tổng hợp 100 Luyện tập phân tích và tổng hợp 21 101,102 Tiếng nói của văn nghệ Tích hợp GDCD 103 Các thành phần biệt lập( tiết 1) 104 Chủ đề : Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (Tiết 1) 105 Chủ đề : Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (tiết 2) 22 106 Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần Tập làm văn (sẽ làm ở nhà) 107 Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới Tích hợp GDCD 108 Các thành phần biệt lập (tiết 2) 109,110 Viết bài Tập làm văn số 5 23 111,112 Chó Sói và Cừu trong truyện ngụ ngôn của La Phông ten 113 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý 114 Liên kết câu và liên kết đoạn văn 115 Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập) 24 116,117 HD Đọc thêm: Con cò+Luyện tập cách viết đoạn văn 118,119 Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý 120 Trả bài Tập làm văn số 5 25 121 Mùa xuân nho nhỏ Tích hợp âm nhạc 122 Viếng lăng Bác Tích hợp âm nhạc GDANQP 123 Nghị luận về một tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích) 124 Cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích) 125 Luyện tập làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích) Viết bài Tập làm văn số 6 ở nhà 26 126 Sang thu 127 Nói với con 128 Nghĩa tường minh và hàm ý 129 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 130 Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 27 131 Mây và sóng 132 Ôn tập về thơ 133 Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp) 134 Kiểm tra Văn (phần thơ) 135 Trả bài Tập làm văn số 6 viết ở nhà 28 136,137 Tổng kết phần văn bản nhật dụng 138 Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) 139,140 Viết bài Tập làm văn số 7 29 141,142 HD Đọc thêm: Bến quê + ôn tập Văn nghị luận 143,144 Ôn tập Tiếng Việt 145 Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 30 146,147 Những ngôi sao xa xôi Tích hợp LS GDANQP 148 Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) 149 Trả bài Tập làm văn số 7 150 Biên bản 31 151 Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang 152,153 Tổng kết về ngữ pháp 154 Luyện tập viết biên bản 155 Hợp đồng 32 156,157 Bố của Xi mông 158 Ôn tập về truyện 159 Tổng kết về ngữ pháp (tiếp) 160 Kiểm tra Văn (phần truyện) 33 161 Con chó Bấc 162 Kiểm tra Tiếng Việt 163 Luyện tập viết hợp đồng 164,165 Tổng kết Văn học nước ngoài 34 166,167 Bắc sơn 168,169 Tổng kết Tập làm văn 170 Luyện tập tổng hợp 35 171 Luyện tập tổng hợp 172,173 Tổng kết văn học 174 Trả bài kiểm tra Văn 175 Trả bài kiểm tra Tiếng việt 36 176,177 Kiểm tra tổng hợp cuối năm 178.179 Thư, điện 180 Trả bài kiểm tra tổng hợp 37 181,182 Ôn tập Văn Thơ Hiện đại 183 Ôn tập Tiếng Việt 184 Luyện viết đoạn văn Nghị luận 185 Luyện viết văn Nghị luận HẾT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxKHGD van 6789 long ghep ANQP_12400350.docx
Tài liệu liên quan