Kết nối Wincc V7 với PLC S7-300

Tạo tag trong Tag Management SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE MPI

Ví dụ: Tạo 2 Group Tag là input và output

- Input: Tạo Tag: On_botton và Off_botton

- Output: Tạo Tag: Light_1

pdf9 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 14/02/2014 | Lượt xem: 2667 | Lượt tải: 27download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kết nối Wincc V7 với PLC S7-300, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SIMATIC WINCC V7 - IX Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com KẾT NỐI WINCC V7. VỚI PLC S7-300  WinCC V7 1. Add new driver: SIMATIC S7 Protocol Suite.chn 2. Tạo tag trong Tag Management  SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE  MPI Ví dụ: Tạo 2 Group Tag là input và output - Input: Tạo Tag: On_botton và Off_botton - Output: Tạo Tag: Light_1 Tạo Tag On_botton Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. SIMATIC WINCC V7 - IX Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com Tương tự tạo Tag Off_botton. Tạo Tag Light_1 3. Thiết lập cấu hình mạng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. SIMATIC WINCC V7 - IX Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com 4. Xuất hiện hộp thoại System Parameter – MPI  Unit  Logical device name: Chọn PC Adapter(MPI) 5. Thoát chương trình phần mềm: Chọn Yes  OK. Sau đó mở phần mềm lên lại 6. Vào Graphic Designer: Vẽ 2 nút nhấn và 1 bóng đèn Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. SIMATIC WINCC V7 - IX Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com 7. Gán thuộc tính cho đối tượng. - On_botton: Gán Tag On_botton trong Properties: Miscellaneous  Operator-Control Enable Chọn Update Cycel là Upon change - Tương tự với Off_botton - Light_1: Gán Tag Light_1 trong Properties: Miscellaneous  Display Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. SIMATIC WINCC V7 - IX Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com Chọn Update Cycel là Upon change  PLC S7-300 1. Thiết lập phần cứng tương ứng với CPU của PLC Viết một đoạn chương trình gồm: On_botton, Off_botton, Light_1 On_botton: M0.0 Off_botton: M0.1 Light_1: Q0.0 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. SIMATIC WINCC V7 - IX Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com 2. Thiết lập cấu hình mạng. Vào Options  Set PG/PC interface… Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. SIMATIC WINCC V7 - IX Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com Vào PC Adapter(Auto)  Local Connection  USB hoặc COM (tùy thuộc vào cộng Cáp) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. SIMATIC WINCC V7 - IX Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com Trường hợp này dùng cổng COM 3. Download chương trình xuống CPU Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. SIMATIC WINCC V7 - IX Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com 4. Chạy chương trình và quan sát bên Runtime WinCC Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfwinccv7_s7300.pdf
Tài liệu liên quan