Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng

Để thông tin kế toán phản ánh đúng thực trạng tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, một công tác không thể thiếu được trong tổ chức công tác kế toán nói chung và tổ chức lập báo cáo tài chính nói riêng là kiểm kê tài sản và lập biên bản xử lý kiểm kê.

Tại công ty công nghệ phẩm hải phòng, việc kiểm kê được thực hiện vào cuối năm. Ngoài ra, tại công ty còn duy chế độ kiểm kê bất thường nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kết thúc quá trình kiểm kê, ban kiểm tra lập biên bản kiểm kê gửi về phòng kế toán. Căn cứ vào biên bản kiểm kê, kế toán xử lý kiểm kê như sau:

- Trường hợp có thừa thiếu tài sản nhưng biên bản xử lý kiểm kê ghi rõ hạch toán vào kỳ báo cáo sau thì chấp nhận kết quả khoá sổ tạm thời và bảng cân đối phát sinh tạm thời được lập là kết quả chính thức.

- Trường hợp có thừa, thiếu tài sản nhưng biên bản xử lý kiêmr kê ghi rõ hạch toán thừa, thiếu tài sản vào kỳ báo cáo, kế toán thực hiện bút toán điều chỉnh lại số liệu theo biên bản xử lý kiểm kê sau đó lập bảng cân đối phát sinh và khóa sổ kế toán chính thức

 

doc114 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc3.Doan Thi Huong.doc
Tài liệu liên quan