Khóa luận Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty taxi Vinasun

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1

1.1 Khái niệm , vai trò và chức năng của quản trị nhân lực 1

1.1.1 Một số khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 1

1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 2

1.1.3 Chức năng của quản trị nguồn nhân lực 3

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực. 5

1.2.1 Môi trường nội bộ của doanh nghiệp 5

1.2.2. Môi trường vĩ mô. 6

1.2.3 Các nhân tố thuộc môi trường vi mô. 7

1.3 Nội dung của hoạt động quản trị nhân lực 9

1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực: 9

1.3.2 Phân tích công việc 10

1.3.2.1.Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc 10

1.3.4 Đào tạo và phát triển nhân sự 17

1.3.4.1 Đào tạo nhân sự 17

1.3.4.2 Phát triển nhân sự 19

1.3.5 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 20

1.3.5.1 Đánh giá thành tích công tác 20

1.3.5.2 Đãi ngộ nhân sự 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TAXI VINASUN 26

2.1 Giới thiệu khái quát chung về công ty 26

2.1.1Quá trình hình thành và phát triển 26

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 27

2.2 Sơ lược về tình hình hoạt động tại công ty 34

2.2.1 Tình hình hoạt động cuả công ty 34

2.2.2. Tình hình kinh doanh 38

2.3 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của công ty hiện nay 43

2.3.1 Thực trạng sử dụng lao động của công ty hiện nay 43

2.3.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực 43

2.3.1.2 Phân tích công việc 44

2.3.1.3 Tuyển dụng nhân sự 45

2.1.3.4 Công tác đào tạo và phát triển nhân sự 52

2.3.1.5 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 55

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TAXI VINASUN 64

3.1 Một số biện pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực 64

3.1.1 Về cơ cấu tổ chức: 64

3.1.2 Hoạch định và tổ chức phân tích công việc tại công ty: 64

3.1.2 Công tác tuyển dụng cần chặt chẽ hơn: 65

3.1.3 Xem xét công tác đào tạo 65

3.1.4 Một số biện pháp động viên, khích lệ tinh thần nhân viên: 67

3.1.5 Một số biện pháp khác.69

3.2 Một số kiến nghị 70

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

 

 

doc82 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 4072 | Lượt tải: 115download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty taxi Vinasun, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ác mặt hàng chủ yếu của Công ty. Thông qua cạnh tranh về chất lượng hàng hóa, giá cả và phương thức kinh doanh, bảo tồn và phát triển vốn được giao, tạo hiệu quả kinh tế xã hội, tăng cường cơ sở vật chất cho Công ty. Nhiệm vụ Kinh doanh hoạt động vận tải công cộng bằng Taxi nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển của khách hàng. Thực hiện dịch vụ cho thuê xe theo nhu cầu của các công ty và khách lẻ Kinh doanh các hoạt dộng du lịch nhằm mang đến cho khách hàng những kỳ nghỉ thoải mái, hài lòng. Thực hiện các Tour du lịch định kỳ trong và ngoài nước, ngoài ra còn tổ chức thiết kế các tour du lịch kết hợp hội nghị và nghỉ dưỡng (MICE) theo yêu cầu của các công ty và các tổ chức.Thực hiện các dịch vụ bổ sung như đặt phòng khách sạn, dịch vụ visa, bảo hiểm hành khách… Kinh doanh bất động sản góp phần cung cấp cho khách hàng những dự án phồn thịnh và bền vững. Trong quá trình kinh doanh du lịch, Công ty còn là thành viên của các hiệp hội du lịch Việt Nam và quốc tế như: PATH – ASTA – JATA, nhờ vậy Vinasun cũng không ngừng cập nhật thông tin về sản phẩm cũng như pháp lý, chính sách… để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của mình. Hoạch toán kế toán theo chế độ hiện hành đồng thời chấp hành các nghị quyết chủ trương của Đảng ủy và ban Giám Đốc Công ty về các mặt kinh tế xã hội… Chấp nhận các chế độ chính sách nhà nước và quản lý tài chính nhằm kinh doanh có hiệu quả. Công ty tổ chức các điểm đậu xe, chi nhánh sao cho phù hợp với khả năng đơn vị và nhằm đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản phẩm, phục vụ tốt cho khách hang Cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam Cơ cấu tổ chức Phòng Pháp chế Khối kinh doanh dịch vụ Taxi --------------- - Ban Giám đốc Taxi Phó Tổng Giám Đốc Dịch vụ Taxi Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Phó Tổng Giám Đốc Tổ chức – Hành chính Phó Tổng Giám Đốc Pháp luật – Quản trị chất lượng Phó Tổng Giám Đốc Dịch vụ Du Lịch Phó Tổng Giám Đốc Marketing – Chiến Lược Thị Trường Phó Tổng Giám Đốc Nghiên Cứu Đầu Tư Phát Triển Phòng Tổ Chức – Hành Chính ------------ - Bộ phận tổ chức nhân sự. - Bộ phận hành chánh văn phòng. - Bộ phận Quản trị. Phòng Quản Trị Chất Lượng -------------- - Bộ phận Đảm bảo chất lượng. - Bộ phận Kiểm tra đánh giá chất lượng. Phòng Kế Toán Tài Chính Khối Dịch Vụ Du Lịch --------------- - Ban Giám đốc Dịch Vụ Du Lịch. Phòng Marketing – Chiến Lược Thị Trường --------------- - Bộ phận kinh doanh - Bộ phận PR-Chiến lược thị trường. - Bộ phận chăm sóckhách hàng. - Bộ phận Giao dịch điện tử, website. - Nội san VNS Phòng Dự án & NC Đầu Tư Phát Triển --------------- -Bộ phận xúc tiến dự án. Bộ phận quản lý dự án. - Bộ phận Đầu tư tài chính và chứngkhoán. Phòng Cung ứng Hàng Hóa Nguyên Liệu Vật Tư - Các Phòng ban, Đơn vị trực thuộcBan Giám Đốc Xưởng Thành Đạt Phòng Bảo hiểm Phòng Thanh tra - Kiểm soát Phòng Điều hành điểm tiếp thị Phòng Điều hành Taxi Xưởng Thành Công Xưởng Thành Danh Chi nhánh Bình Dương Phòng Tổng đài Đại Hội Đồng Cổ Đông Hội Đồng Quản Trị Ban Thư Ký Ban Kiểm Soát Tổng Giám Đốc Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, chi tiết như sau: Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ Phần Ánh Dương Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý Đại hội đồng cổ đông: - Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền lực cao nhất công ty. Hội đồng quản trị: - Hội đồng quản trị là cấp thẩm quyền cao nhất của công ty giữa hai kỳ Đại hội cổ đông, có toàn quyền nhân danh công ty quyết định những vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, hiện tại HĐQT công ty có ba thành viên - Chủ tịch HĐQT là người đại diện có thẩm quyền các vấn đề pháp lý liên quan đến chủ sở hữu và quan hệ cổ đông; có trách nhiệm và nghĩa vụ thực thi các quyền, nhiệm vụ theo Luật Doanh Nghiệp. Ban kiểm soát: - Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban kiểm soát gồm ba thành viên. Ban tổng giám đốc: - Ban tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược và những kế hoạch đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Phòng Marketing: - Nghiên cứu báo cáo nhu cầu thị trường, nghiên cứu và đề xuất các phân khúc của thị trường. - Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, chiến lược PR, kế hoạch, ngân sách và tổ chức thực hiện các chương trình thông tin tuyên truyền, quảng cáo, khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm của công ty và tham gia triển lãm thương mại, kinh tế, kỹ thuật. Phòng Tài chính Kế toán: Hạch toán kế toán: - Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống diễn biến các nguồn vốn, giải quyết các loại vốn và hoạt động kinh doanh phục vụ cho việc kinh doanh, huy động vật tư, nguyên liệu, hàng hóa trong sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quỹ để lại Công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu phải trả. Kiểm tra: - Việc chấp hành chế độ quản lý tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp và các chính sách, chế độ đối với người lao động. - Việc giải quyết và xử lý các khoản thiếu hụt, các khoản nợ không đòi được và các khoản thiệt hại khác. Kế toán quản trị: - Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại của công ty đã và có thể xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong kinh doanh để có biện pháp khắc phục, bảo đảm kết quả hoạt động và doanh lợi ngày càng tăng. - Hoạch định chiến lược tài chính trên cơ sở chiến lược kinh doanh của Công ty: Xem xét một cách chi tiết những nhân tố chính có tác động quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của công ty; Các hoạt động chủ yếu bao gồm: chiến lược huy động ngân quỹ, chiến lược đầu tư cho các dự án, mục tiêu khả thi về lợi nhuận có thể đạt tới… Phòng Tổ chức- Hành chính: Tổ chức nhân sự: - Nghiên cứu, tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy nhân sự và tuyển chọn, điều chuyển, bố trí nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty. Thiết kế và đưa ra các mục tiêu về nguồn nhân lực, dự đoán các yêu cầu về nguồn nhân lực của Công ty. - Theo dõi, quản lý và lưu trữ hồ sơ cá nhân của toàn bộ CB-NV trong Công ty, giải quyết thủ tục và chế độ theo các quy định về tuyển dụng, thôi việc, đào tạo, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu … - Cùng với Phòng Tài Chính Kế Toán xây dựng quỹ tiền lương, thang bảng lương, thực hiện chế độ chính sách lương và khen thưởng. Hành chánh văn phòng: - Quản lý, tổ chức, điều hành và kiểm tra các hoạt động hành chánh của CT; tham gia hướng dẫn soạn thảo các văn bản hành chánh. - Tham gia hướng dẫn soạn thảo các văn bản hành chánh, văn phòng và các dịch vụ văn phòng chung của Công ty. - Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội họp, sinh hoạt định kỳ và bất thường của Công ty. - Sắp xếp, bố trí và lên lịch làm việc cho Tổng Giám Đốc. Công tác quản trị: - Tổng hợp, xây dựng kế hoạch thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức việc mua sắm, quản lý và phân phối các loại thiết bị, vật tư đảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầu quản lý hành chánh, văn phòng. - Quản lý việc sự dụng và thực hiện bảo trì, sữa chữa nhỏ các cơ sở nhà xưởng, các phương tiện xe, máy, trang thiết bị, điện , nước , điện thoại. Phòng.kinh doanh: - Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển khách hàng. Xây dựng mục tiêu kinh doanh cụ thể hóa thành kế hoạch bán hàng Taxi card, Coupon, Thẻ nhựa và chỉ tiêu tăng trưởng trong từng tháng, quý, năm về thị phần thị trường, về doanh số và lợi nhuận cho Công ty và mỗi nhân viên kinh doanh. - Xây dựng quan hệ và thiết lập thông tin phản hồi hữu ích với khách hàng; lập dự báo về thị trường, về khách hàng, khách hàng tiềm năng; đánh giá về sản phẩm; định kỳ báo cáo những thông tin phản hồi từ khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và tình hình thị trường, kinh doanh. Phòng điều hành điểm tiếp thị: - Khai thác và chăm sóc khách hàng tại những điểm tiếp thị trong Công ty. - Tìm kiếm các điểm tiếp thị tiềm năng, giới thiệu báo cáo về phòng phát triển và chăm sóc để ký thêm những hợp đồng mới. - Chịu trách nhịêm quản lý điều hành hệ thống bến bãi - điểm tiếp thị theo yêu cầu và mục tiêu của Công ty. - Tiến hành khảo sát tiềm năng thị trường theo cụm, vùng, khu vực có nhu cầu đi taxi cao, nghiên cứu, khảo sát các đối tác bến bãi - điểm tiếp thi trong khu vực đã chọn. - Theo dõi cập nhật hệ thống bến bãi - điểm tiếp thị, soạn thảo phát hành thông báo đến toàn thể công ty về bến bãi - điểm tiếp thị mới phát triển được. - Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống bến bãi - các điểm tiếp thị. Đề xuất với trưởng phòng, Ban tổng giám đốc giải pháp khắc phục, nên duy trì hoặc thanh lý bến bãi - điểm tiếp thị không có hiệu quả. - Phân tích cuộc gọi, giờ gọi, và vùng gọi của khách hàng (cho từng loại xe) từ tổng đài hàng tháng để báo cáo cho ban giám đốc bố trí phân vùng xe kinh doanh hợp lý. - Nắm bắt thông tin thị trường: hội nghị, triển, lãm, đám cưới, thông tin từ các địa điểm vui chơi giải trí thông tin nội bộ có liên quan đến dịch vụ taxi để lập kế hoạch báo về tổng đài thời gian điều xe kịp thời khai thác hiệu quả từng vị trí. Phòng pháp chế - thanh tra: - Quản lý các công việc liên quan đến xét xe, kiểm định, lưu hành, tập huấn lái xe mới và xử lý va quẹt tai nạn, vi phạm giao thông. Thụ lý hồ sơ vi phạm nội quy lao động, quy chế, quy định và các văn bản của công ty và đề xuất phương hướng xử lý. - Xử lý và hỗ trợ quẹt xe cho tài xế. Phòng khiếu nại khách hàng: - Giải quyết các khiếu nại, phản hồi từ phía khách hàng về dịch vụ được cung cấp của công ty không hoàn hảo. - Thu hồi và giao trả tài sản khách hàng thất lạc hay để quên trên xe. Phòng bảo hiểm: - Thực hiện các chế độ bảo hiểm lao động đầy đủ của nhà nước đối với tập thể cán bộ nhân viên. - Thực hiện bảo hiểm xe và tai nạn xe đối với tài xế và khách hàng của Công ty. - Kiểm định xe mới nhập để cho lưu thông. Phòng tổng đài: - Tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng, truyền đạt các thông tin nhận được đến các lái xe qua hệ thống bộ đàm. - Nhận điểm và phát điểm, tiếp nhận thông tin từ phía lái xe báo về tổng đài . - Nắm rõ khu vực hoạt động của lái xe để điều động đón khách kịp thời - Phối hợp kiểm tra để nắm tình trạng xe, sự cố, điều xe và hạn chế xe chạy không khách. - Nhận điện thoại của khách nước ngoài và phiên dịch cho khách nước ngoài khi sử dụng xe. - Tìm biện pháp điều xe nhanh nhất (hướng dẫn điểm đường) để khách đón xe nhanh chóng. - Báo cáo các thông tin về khách hàng đặc biệt là khách hàng phản ánh để báo cáo với ban giám đốc có hướng giải quyết kịp thời. - Theo dõi thống kế các cuộc gọi: tổng các cuộc gọi xe 4 chỗ, 7 chỗ, cuộc gọi có khách, nắm bắt các địa chỉ thường gọi và các cuộc gọi của khách hàng. Phòng phát triển - chăm sóc: - Phát triển và chăm sóc đối tác, những điểm tiếp thị đã ký hợp đồng liên kết với Công ty với những điểm đăng ký hợp đồng liên kết với những hãng khác nhưng có cảm tình với Taxi Vinasun. - Góp phần mở rộng thị phần taxi toàn thành phố. - Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc bố trí nhân sự phù hợp trong các bộ phận thuộc phòng quản lý. - Kết hợp công đoàn chăm lo đời sống cán bộ nhân viên. Báo cáo công việc cho ban Ban Giám Đốc. 2.2 Sơ lược về tình hình hoạt động tại công ty 2.2.1 Tình hình hoạt động của công ty Hoạt động taxi Kể từ ngày chính thức đưa vào hoạt động vào cuối tháng 1 năm 2003, Taxi VINASUN với tổng đài 8 27 27 27 đã không ngừng phát triển liên tục và đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường kinh doanh Taxi tại Tp. Hồ chí Minh và Bình Dương. Với dòng xe mới 100% chất lượng cao thuần nhất của Hãng TOYOTA, với đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, tận tình và kinh nghiệm cùng với đội ngũ quản lý năng động, quyết đoán nên số đầu xe và doanh thu của Taxi VINASUN đã không ngừng tăng qua các năm: Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 Số lượng xe (chiếc) 300 525 670 1.085 1.356 2500 3.495 Bảng 2. 1: Số đầu xe Taxi qua các năm Nguồn: VINASUN Một số loại xe : 279 xe TOYOTA ZACE DX (8 chỗ) 75 xe TOYOTA Corolla (5 chỗ) 193 xe TOYOTA Vios (5 chỗ) 763 xe TOYOTA Innova J (8 chỗ) 46 xe TOYOTA Camry 2007 (5 chỗ) Địa bàn hoạt động chủ yếu là Tp. Hồ Chí Minh và Bình Dương, Đồng Nai. Công ty có 1 hệ thống tổng đài gồm 8 kênh, có khả năng phủ sóng toàn bộ khu vực TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Mỗi ngày Tổng đài 8 27 27 27 của Taxi VINASUN nhận hơn 10.000 cuộc gọi của khách hàng. Với số lượng xe ban đầu 27 xe, Taxi Vinasun – Kề vai sát cánh đã không ngừng phát triển và trở thành 1 trong những hãng taxi lớn nhất Việt Nam với hơn 2500 xe. - Với tiêu chí an toàn là ưu tiên hàng đầu, hơn 95% tổng số xe của Taxi Vinasun 38.27 27 27 hiện nay đều có thời gian sử dụng không quá 3 năm. Dòng xe thuần nhất của hãng Toyota như: Corolla (4 chỗ), VIOS (4 chỗ) và Innova (7 chỗ). Từ ngay những ngày đầu thành lập, Vinasun taxi quyết định đầu tư lọai xe Corolla với số lượng ban đầu 200 xe, Taxi Vinasun đã để lại dấu ấn tốt đẹp với khách hàng sử dụng dịch vụ. Taxi Vinasun quyết định đầu tư hơn 300 xe taxi cho dòng sản phẩm VIOS của Toyota, với một vài thay đổi nhỏ về thiết kế, mẫu xe này được xem như mẫu gọn nhẹ và thuận tiện trong lưu thông giữa lòng thành phố, rất thích hơp với việc gặp gỡ đối tác trong phạm vi ngắn. Bây giờ, với hơn 1000 xe 7 chỗ đời mới gồm Toyota Innova và Toyota Zace, Vinasun Taxi đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu đi lại của các gia đình. - Taxi Vinasun 38.27 27 27 cung cấp dịch vụ 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần phục vụ rất đa dạng khách hàng. Dịch vụ đưa đón tận nơi, phục vụ nhiệt tình chu đáo, an toàn và thân thiện. Ngoài ra, Vinasun Taxi còn có các dịch vụ : đưa đón sân bay, đưa đón theo lộ trình… - Nhằm mang lại lợi ích giải trí cho khách hàng, từ tháng 7/2008, toàn bộ xe Vinasun Taxi được trang bị màn hình LCD giải trí, hy vọng khách hàng sẽ hứng thú với tiện ích này. - Ngoài ra Vinasun còn có dịch vụ gọi trực tiếp cho nhân viên tài xế xe không cần thông qua tổng đài. Dịch vụ này rất tiện lợi khi khách hàng đã quen với tài xế và chủ động hơn khi cần đi taxi. - Đặc biệt, VINASUN là đơn vị taxi đầu tiên đưa dòng xe cao cấp vào phục vụ khách hàng. Để phục vụ cho các doanh nhân thành đạt, cho các khách hàng có nhu cầu cao  Vinasun cho ra đời dòng xe cao cấp Toyota Camry 2007.  Xe màu đen mang phong cách lịch lãm, quý phái thể hiện đẳng cấp của Doanh nhân thành đạt. Với dòng xe Toyota Camry 2007 – chắc chắn sẽ mang lại cho Quý khách sự tiện nghi, sang trọng và an toàn. Dịch vụ Taxi cao cấp ngày càng khẳng định giá trị của mình và của các khách hàng. Tình hình vốn của Công ty - Đến 31/12/2009: Vốn điều lệ của Công ty là 200 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của công ty là 703,46 tỷ. Bảng 2.2: Vốn điều lệ của công ty qua các năm (Nguồn Vinasun) Năm 2005 2006 2007 2008 2009 Vốn điều lệ (tỷ) 8 16 170 170 200 % Tăng trưởng 100% 962.5% 0.0% 17.6% Biểu đồ 2.1 : Vốn điều lệ của công ty qua các năm Trong năm 2009, Vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 170 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 3 triệu Cổ Phiếu vào Tháng 9/2009 cho các nhà đầu tư lớn.Đã thu được vốn thặng dư cho Công ty là 88.252.000.000đ Năm 2005 2006 2007 2008 Vốn chủ sở hữu (tỷ) 6.67 16.04 538.2 532.6 % Tăng trưởng 140% 3255.4% – 1.0% Bảng 2.3: Vốn chủ sở hữu của công ty qua các năm (Nguồn Vinasun) Biểu đồ 2.2: Vốn chủ sở hữu cuả công ty qua các năm Không chỉ có vốn điều lệ của công ty tăng cao mà nguồn vốn chủ sở hũu cũng không ngừng tăng lên nhằm đáp ứng tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của công ty đang ngày càng mở rộng. Đây là thế mạnh của công ty trong những năm tới giúp cho hoạt động của công ty có thể tồn tại, đứng vững và phát triển không ngừng, vượt qua những khó khăn của khủng hoảng kinh tế. 2.2.2. Tình hình kinh doanh Trong năm 2010, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển. Đây là năm thứ năm liên tiếp kể từ khi Công ty chuyển thành Công ty đại chúng vào năm 2006, mức tăng trưởng về doanh thu liên tục tăng. Biểu đồ 2.3:Doanh thu của hoạt động kinh doanh 2006-2010(Nguồn Vinasun) Chỉ riêng trong tháng 2, doanh thu của Vinasun đạt 483.2 tỷ đồng đạt 55.25% kế hoạch cả năm lợi nhuận sau thuế đạt 47.36 tỷ đồng đạt 70% kế hoạch cả năm. Ấn tượng nhất là lũy kế 10 tháng đầu năm 2009 Vinasun đạt 859 tỷ đồng, hoàn thành đến 92.9% kế hoạch cả năm, trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 90.62 tỷ đồng, hoàn thành vượt chỉ tiêu đến 143.3%kế hoạch của cả năm 2009. Kết thúc năm 2009 Vinasun đạt mức doanh thu ấn tương 1068.602 tỷ đồng, vượt 116% so với kế hoạch mức doanh thu đã đề ra. Đặc biệt trong năm 2010 tổng doanh thu kinh doanh cuả công ty là 1641.5 tỷ, đạt 110,8% kế hoạch kinh doanh cả năm 2010, tăng 53,6% so với năm 2009. Tổng lợi nhuận sau thuế cuả công ty là 180 tỷ, đạt 103,7 % tổng lời nhuận sau thuế kế hoạch 2010, tăng 67,5% so với năm 2009. Đvt: Tỷ đồng Năm 2006 2007 2008 2009 2010 Doanh thu kinh doanh 264.753 487.315 828.159 1,068.6 1,641.5 Tăng /giảm so với năm trước 79.451 222.562 340.844 240.44 572.9 % Tăng /giảm 42,9% 84,1% 69,9% 29% 53,6% Bảng 2.4 :Kết quả hoạt động kinh doanh trong trong năm 2006-2010(Nguồn Vinasun) Qua bảng trên cho ta thấy doanh thu của công ty không ngừng tăng cao. Năm 2007 doanh thu đã cao hơn năm 2006 là 222,562 tỷ đồng tương ứng tăng 84,1 % tuy rằng năm 2008 doanh thu có tăng chậm hơn so với năm 2006 nhưng tỷ lệ tăng 69.9% so với 2006 cũng là một kết quả khả quan.Điều đặc biệt đáng quan tâm là doanh thu của năm 2009 so với các năm trước thì có phần chững lại chỉ còn tăng 29% so với năm 2008. Đối với doanh thu năm 2007 việc gia tăng về tỷ trọng lẫn giá trị so với năm 2006 là cơ sở để khẳng định công ty đã cố gắng thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh phương tiện vận tải công cộng và du lịch trong giai đoạn này. Tuy nhiên việc tăng giảm thất thường của công ty (tăng nhiều vào năm 2007 so với năm 2006 và lại giảm xuống rong năm 2009) cũng nói lên những phần nào khó khăn mà công ty đã gặp phải trong kinh doanh. Bước sang năm 2010 sau khi công ty đã cố gắng thực hiện tốt việc đẩy mạnh phương tiện vận tải công cộng thì doanh thu công ty đã có mức tăng trưởng vượt bậc từ 29%(2009) lên 53,6%(2010) Đvt: tỷ đồng Loại hình hoạt động 2009 2010 Gía trị Tỷ lệ Gía trị Tỷ lệ Taxi 1.053,13 98.55% 1.623,85 98,92% Du lịch 15,47 1.45% 17,65 1,08% Nhà hàng 0 0.0% 0 0.0% Tổng cộng 1.068,6 100.0% 1.641,5 100.0% Bảng 2.5: Cơ cấu doanh thu kinh doanh năm 2010(Nguồn: Vinasun) Qua bảng trên, ta thấy trong hoạt động kinh doanh của công ty thì lĩnh vực hoạt động về Taxi có doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của công ty. Điều đó cho thấy công ty đã nỗ lực rất nhiều để cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với thái độ làm việc tích cực và không ngừng làm hài lòng khách hàng, có các chương trình Makerting tổng lực hiệu quả. Đặc biệt, qua doanh thu của công ty cũng cho ta thấy phần nào về sự am hiểu của công ty đối với các đối thủ cạnh tranh… Ngoài việc chú trọng phát triển lĩnh vực chủ chốt của công ty là phát triển dịch vụ Taxi, công ty cũng không ngừng việc đẩy mạnh hoạt động du lịch đang được coi là lĩnh vực có tiềm năng lớn của Việt Nam trong thập kỷ mới. Trong năm 2010 Vinasun dự kiến sẽ tiếp tục tăng tài sản cố định bằng việc đầu tư thêm 928 xe Taxi mới, tương ứng tăng hơn 26% so với năm 2009. Đvt : tỷ đồng CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV 828 1.069 1.531 1.901 Gía vốn hàng bán 726 882 1.271 1.587 Chi phí bán hàng và quản lý (34) (43) (56) (70) EBITDA 232 296 427 471 Khấu hao 117 116 136 167 EBIT 115 180 291 305 Chi phí lãi vay (37) (37) (64) (59) Thu nhập khác 44 34 85 29 Ln trước thuế 78 144 227 246 Thuế TNDN (22) (36) (57) (62) Lợi ích của CDTS - - - - LNST 56 107 170 185 Bảng 2.6 :Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2008-2009 và2010-2011 - Năm 2008 là năm mà nền kinh tế nước ta nói riêng và Thế giới nói chung thật sự có nhiều biến động. Sự suy giảm kinh tế của nhiều nước trên Thế giới, cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu đã từng bước lan rộng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế nước ta. Lạm phát tăng nhanh, thị trường tiền tệ biến động: lãi suất cho vay liên tục tăng, thị trường chứng khoán suy giảm, thị trường bất động sản đóng băng… cùng với sự thay đổi chính sách liên tục đã làm cho nhiều doanh nghiệp và trong đó có Vinasun đã bị ảnh hưởng không nhỏ. - Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ vận tải thì giá xăng dầu, lãi suất ngân hàng, giá xe, nền kinh tế phát triển ổn định là những yếu tố quan trọng để ngành dịch vụ vận tải phát triển, nhưng năm 2008 các yếu tố đó liên tục biến động theo chiều hướng bất lợi cho hoạt động của Vinasun: lãi suất ngân hàng lên đến 21% /năm, thuế trước bạ xe từ 2% lên 10%, tỷ giá cũng tăng làm cho giá xe đầu tư gia tăng theo. Giá xăng có lúc tăng lên tới 19.000 đ/lít và sự suy giảm kinh tế những tháng cuối năm đã làm cho hiệu quả kinh doanh của Vinasun không đạt được kết quả như kế hoạch đề ra mặc dù hoạt động kinh doanh của Công ty đã tăng trưởng vững mạnh, thị phần càng phát triển tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. - Hội đồng quản trị Công ty đã theo dõi sát sao diễn biến của thị trường để đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn. Và kết quả kinh doanh của Công ty đã phản ảnh tương đối rõ nét kết quả của các nỗ lực này khi mà doanh thu kinh doanh tăng 69,9% so với năm 2007 và tăng 21,7% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế mặc dù giảm 19 % so với kế hoạch đề ra vì những nguyên nhân trên nhưng cũng đã tăng 5,6% so với năm 2007. - Năm 2009 là một năm đầy thách thức và thực sự là một năm khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải taxi nói riêng khi phải đương đầu với những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và việc thắt chặt nhu cầu tiêu dùng. - Tuy nhiên, bằng những nỗ lực không ngừng, năm 2009 cũng đánh dấu nhiều thành công vượt bậc của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation. Kết quả kinh doanh năm 2009 đã vượt tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 2009 đã đề ra - Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện trong năm 2009 là 1.147,9 tỷ đồng, vượt 115,85% kế hoạch, tăng 130,6% so với năm 2008. - Lợi nhuận sau thuế trong năm 2009 là 107,46 tỷ đồng vượt 159,3% kế hoạch, tăng 192,67% so với năm 2008. Cụ thể, tổng doanh thu kinh doanh tháng 10/2010 của VNS đạt 147,3 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng năm 2010 đạt 1.334,2 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm 2010 Tổng lợi nhuận sau thuế trong tháng 10 đạt 9,75 tỷ đồng, luỹ kế 10 tháng 2010 đạt 160,96 tỷ đồng, bằng 92,7% kế hoạch năm, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 10 tháng năm 2010 đạt 5.365 VNS cho biết, đến hết tháng 10/2010, công ty đã đầu tư 928 xe (gồm 828 Invova G và 100 xe Vios), đạt 103% kế hoạch đầu tư xe, nâng tổng số xe hiện kinh doanh của công ty đến ngày 30/10/2010 là 3.773 chiếc. - Thành công này không chỉ chứng minh khả năng “vượt bão khủng hoảng”, quan trọng nhất Vinasun đã tiếp tục khẳng định chiến lược kinh doanh đúng đắn của mình, duy trì vị trí tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ Taxi, đưa Vinasun bước vào chu kỳ tăng trưởng vào những năm sắp tới. * Một số giải thưởng và danh hiệu mà Taxi Vinasun đã đạt được: - Thương hiệu mạnh 2007. - Doanh nghiệp Việt Nam uy tín chất lượng 2007. - Bảng vàng uy tín năm 2008. - Nhãn hiệu cạnh tranh 2008. - Thương hiệu nổi tiếng 2008. - Doanh nghiệp được hài lòng nhất 2009. …và một số giải thưởng khác 2.3 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của công ty hiện nay 2.3.1 Thực trạng sử dụng lao động của công ty hiện nay 2.3.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực Ở công ty Cổ Phần Ánh Dương hằng năm, vào cuối quý tư, ban giám đốc cùng trưởng các phòng ban có cuộc họp dành cho công tác hoạch định nguồn nhân lực cho năm làm việc kế tiếp. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực trong công ty cần được thực hiện trong mối liên hệ mật thiết với quá trình hoạch định và thực hiện các chiến lược và chính sách kinh doanh chung của công ty . Thông thường thì trưởng các bộ phận sẽ phối hợp với phòng nhân sự để thực hiện công tác định biên nhân sự các bộ phận và cho toàn công ty . Sau đó dựa vào bảng phân tích công việc hoặc dựa vào bảng định biên nhân sự các bộ phận sẽ tự xác định nhu cầu nhân sự cho bộ phận mình . Nhưng trước hết người phụ trách các bộ phận phải xem xét công việc mới có thể nhân viên cũ có thể kiêm nhiệm được không hay là cần phải tuyển thêm người mới . Nếu xác định yêu cầu công việc cần tuyển thêm người mới thì các bộ phận yêu cầu với phòng nh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUAN VAN HOAN CHINH.doc