Khóa luận Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cầu 75 thuộc Tổng công ty công trình giao giao thông 8 - Bộ Giao Thông Vận tải

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY. 3

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 3

1.1.1 - Vốn là gì? 3

1.1.2 - Phân loại vốn 5

1.1.2.1 - Phân loại vốn dựa trên giác độ chu chuyển của vốn thì vốn của doanh nghiệp bao gồm hai loại là vốn lưu động và vốn cố định. 5

1.1.2.2 - Phân loại vốn theo nguồn hình thành 6

1.1.2.3 - Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn thì nguốn vốn của doanh nghiệp bao gồm: 7

1.2 - HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 8

1.2.1- Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 8

1.2.1.1- Hiệu quả sử dụng vốn là gì? 8

1.2.1. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt nam hiện nay 9

1.2.1.1 Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 10

1.2.1.2 - Tỷ suất lợi nhuận 10

1.2.3 - Một số chỉ tiêu khác phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 11

1.2.3.1. Tốc độ luân chuyển VLĐ 11

1.2.3.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán 12

CHƯƠNGII: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CẦU 75 14

2.1.- Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn trong các DNNN thuộc Bộ GTVT 14

2.2 - GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CẦU 75. 14

2.2.1- Đặc điểm quá trình hình thành và phát triển của công ty 14

2.2.2- Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 19

2.2.3 - Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty 19

2.3 - THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CẦU 75 22

2.3.1 - Khái quát chung về nguồn vốn của công ty 22

2.3.2. - Tình hình sử dụng vốn cố định của công ty 27

2.3.3.1 - Cơ cấu vốn lưu động 30

2.3.3.2- Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 35

IV - ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 39

2.4.1 - Những kết quả đạt được 39

2.4.1.1- Về vốn cố định 39

2.4.1.2 - Về vốn lưu động. 40

2.4.2 - Những mặt tồn tại 41

2.4.2.1- Về vốn cố định 41

2.4.2.2- Về vốn lưu động 42

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CẦU 75 45

3.1 - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 45

3.2 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU. 45

3.2.1- Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty 46

3.2.1.1- Tiến hành nâng cấp và đổi mới một cách có chọn lọc lượng TSCĐ trong thời gian tới 46

3.2.1.2- Tiến hành quản lý chặt chẽ tài sản cố định 47

3.2.2 -Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty 48

3.2.2.1- Chủ động xây dựng vốn sản xuất kinh doanh 48

3.2.2.2- Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu 50

3.2.2.3- Quản lý chặt hơn nữa hàng tồn kho 51

3.2.2.4- Chú trọng quản lý vật tư và máy móc 52

3.2.2.5-Về tổ chức đào tạo 53

3.2.2.6- Giảm thiểu chi phí quản lý của doanh nghiệp một cách tốt nhất 53

3.2.2.7- Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động của công ty 53

3.3 - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 54

3.3.1 - Về phía nhà nước 54

3.3.2 - Về phía doanh nghiệp 55

3.3.3 - Về công tác cổ phần hoá 55

KẾT LUẬN 57

 

 

doc62 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/08/2013 | Lượt xem: 2563 | Lượt tải: 27download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cầu 75 thuộc Tổng công ty công trình giao giao thông 8 - Bộ Giao Thông Vận tải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cầu 75 thuộc Tổng công ty công trình giao giao thông 8 - Bộ Giao Thông Vận tải.doc
Tài liệu liên quan