Khóa luận Phân tích báo cáo tài chính ở Vietcombank - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHTM 3

1.1.Hoạt động kinh doanh của NHTM 3

1.1.1. Khái niệm NHTM 3

1.1. 2.Chức năng của các NHTM 3

1.1.3. Những hoạt động kinh doanh của ngân hàng 5

1.1.4. Những đặc thù trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 6

1.2. Lý luận về phân tích báo cáo tài chính ngân hàng. 9

1.2.1. Báo cáo tài chính của ngân hàng. 9

1.2.2. Phân tích BCTC. 16

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở NHTM CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG 30

2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 30

2.1.1.Hoàn cảnh ra đời 30

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Vietcombank 31

2.2. Thực trạng phân tích BCTC ở Vietcombank 32

2.2.1. Phân tích khái quát cơ cấu tài sản - nguồn vốn 32

2.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn của ngân hàng 41

2.2.3. Phân tích tình hình tình hình sử dụng vốn của Vietcombank 48

2.2.4. Phân tích tình hình thu nhập, chi phí và khả năng sinh lời của Vietcombank. 58

2.2.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ. 65

2.3. Nhận xét chung về việc phân tích báo cáo tài chính tại Vietcombank 66

23.1. Ưu điểm 66

2.3.2. Tồn tại 67

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại 69

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC Ở VIETCOMBANK 71

3.1. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phân tích BCTC ở Vietcombank. 71

3.1.1) Về phân tích cơ cấu tài sản- nguồn vốn của ngân hàng 71

3.1.2) Phân tích cơ cấu NV của ngân hàng: 74

3.1.3. Đánh giá tình hình sử dụng vốn. 85

3.1.4. Đánh giá tình hình thu nhập- chi phí và lợi nhuận của ngân hàng. 88

3.1.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ. 92

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện vịệc công tác phân tích BCTC tại Vietcombank. 97

3.2.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. 97

3.2.2. Đối với Ngân hàng Vietcombank. 98

KẾT LUẬN 101

KIẾN NGHị . 102

 

 

docx116 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/07/2013 | Lượt xem: 12667 | Lượt tải: 220download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Phân tích báo cáo tài chính ở Vietcombank - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxPhân tích tài chính NH vietcombank - thực trạng và giải pháp.docx
Tài liệu liên quan