Khóa luận Quản lý giờ dạy ở trường đại học Vinh

PHỤ LỤC

Trang

Lời mở đầu .1

Chương I:Bài toán quản lý giờ dạy ở trường Đại Học Vinh.3

I. Đặc tả bài toán.3

I.1. Tổ chức hệ thống. 3

I.2. Quản lý giáo viên.4

I.3. Quản lý lớp học.4

I.4. Quản lý môn học.4

I.5. Cách tính giờ dạy của giáo viên.4

I.6. Các biểu mẫu báo cáo được dùng.6

II. Một số vấn đề khác liên quan .8

Chương II: Phân tích & thiết kế hệ thống.9

I. Phân tích & Thiết kế hệ thống .9

I.1. Lựa chọn hướng phân tích .9

I.2. Phân tích hệ thống cũ.9

I.3. Thiết kế hệ thống mới .10

I.4. Sơ đồ phân cấp chức năng.10

I.5. Biểu đồ luồng dữ liệu.12

I.6. Mô hình thực thể và các thuộc tính.17

I.7. Mô hình dữ liệu quan hệ.21

I.8. Thiết kế các bảng dữ liệu.21

Chương III. Thiết kế các chức năng .26

I. Sơ đồ bố trí các chức năng.26

II. Thiết kế các chức năng .28

II.1. Chức năng nhập khoa đào tạo.28

II.2. Chức năng nhập tổ bộ môn .30

II.3. Chức năng nhập hệ đào tạo.31

II.4. Chức năng nhập giáo viên .33

II.5. Chức năng nhập lớp học.35

II.6. Chức năng nhập môn học .36

II.7. Chức năng lập & in khung chương trình.38

II.8. Chức năng phân công giảng dạy.39

II.9. Chức năng nhập giờ thêm, giờ miễn .41

II.10. Chức năng tính và in ấn giờ dạy cho giáo viên .42

Chương IV. Công cụ lập trình và Hệ quản trị CSDL SQL Server.44

I. Công cụ lập trình Visual Basic trên mạng LAN.44

I.1. Cấu trúc OLE DB/ADO .44

I.2. Cài đặt và thiết lập tham chiếu đến ADO trong ứng dụng

Visual Basic .46

I.3. Mở và đóng kết nối đến nguồn dữ liệu .46

I.4. Tạo Recordset ngắt kết nối .46

II. Sử dụng dịch vụ dữ liệu từ xa của ADO .47

III. Ngôn ngữ SQL .47

IV. Hệ quản trị CSDL SQL Server.47

IV.1. Cài đặt Microsoft SQL Server.48

IV.2. Thi hành Microsoft SQL Server.49

Kết luận .57

Tài liệu tham khảo. 58

Phụ lục.59

 

 

doc61 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1059 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Quản lý giờ dạy ở trường đại học Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBaocao.doc
  • pptLuan van.PPT
Tài liệu liên quan