Khóa luận Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Đại Thắng (Slide)

Chương I: Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàn.

Chương II: Thực trạng tổ chức Kế toán Bán hàng và xác định kết quả Bán hàng tại Công ty TNHH Đạt Thắng.

Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Kế toán Bán hàng và xác định kết quả Bán hàng tại Công ty TNHH Đạt Thắng.

 

ppt39 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 2978 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Đại Thắng (Slide), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại Học DL Lương Thế Vinh  Khãa LuËn tèt nghiÖp Gi¸o viªn h­íng dÉn : THS. NGUYỄN THỊ NỤ Sinh viªn thùc hiÖn : Đỗ Thị Kim Phượng Líp : KT1B – LTV Khãa LuËn tèt nghiÖp Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Đại Thắng t¹i C«ng ty Công ty TNHH Đạt Thắng. Gi¸o viªn h­íng dÉn : THS. NGUYỄN THỊ NỤ Sinh viªn thùc hiÖn : Đỗ Thị Kim Phượng Líp : KT1B – LTV Khãa LuËn tèt nghiÖp Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Đại Thắng LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đang trong quá trình chuyển hóa sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế theo định hướng XHCN. Đó là xu thế, là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh các doanh nghiệp Nhà nước còn có các Doanh nghiệp tư nhân cũng đóng góp một phần đáng kể cho Ngân sách Nhà nước với các hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Trong quá trình chuyển đổi đó, trong mỗi doanh nghiệp để thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh có lãi đòi hỏi phải có bộ máy quản lý và công tác hạch toán kế toán tốt Chuyên đề có kết cấu gồm 3 phần chính như sau: Chương I: Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàn. Chương II: Thực trạng tổ chức Kế toán Bán hàng và xác định kết quả Bán hàng tại Công ty TNHH Đạt Thắng. Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Kế toán Bán hàng và xác định kết quả Bán hàng tại Công ty TNHH Đạt Thắng. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠT THẮNG Tên đơn vị: Công ty TNHH Đạt Thắng. Tên công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài Dat Thang Company Limited. Tên viết tắt: Dat Thang. Co., Ltd. Địa chỉ: Số nhà 2347- Đại lộ Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3846 195 - Fax: 0210 3811 690. Mã số thuế: 2600 254 948. SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH ĐẠT THẮNG SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH ĐẠT THẮNG QUÁ TRÌNH GHI SỔ THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠT THẮNG HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHIẾU NHẬP KHO HÀNG HÓA Nợ TK 156: 30.958.000 Nợ TK 133: 3.095.800 Có TK 331: 34.053.000 Họ tên người giao hàng: Nguyễn Minh Tân. Địa chỉ: Công ty TNHH Phúc Hà. (Theo HĐ GTGT số 0079666 ngày 23/11/2009 của Công ty TNHH Phúc Hà). Nhập tại kho: Kho 1- PVC. Cộng thành tiền(Viết bằng chữ): Ba mươi triệu chín trăm năm mươi tám ngàn đồng. Nhập ngày 03 tháng 11 năm 2010. TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu PHIẾU XUẤT KHO HÀNG HÓA Nợ TK 632: 8.884.000 Có TK 156: 8.884.000 Họ tên người nhận hàng: Lê Văn Thành Địa chỉ: Cửa hàng điện nước Thành Đoàn- Lâm Thao. (Theo Phiếu mua hàng số 1428 ngày 08/11/2010 của Cửa hàng Điện nước Thành Đòan- Lâm Thao). Xuất tại kho tại kho: Kho 1- PVC và PPR. Cộng thành tiền(Viết bằng chữ): Tám triệu một trăm tám sáu ngàn đồngchẵn. Xuất, ngày 08 tháng 11 năm 2010. HÓA ĐƠN GTGT LIÊN 3 TRÍCH SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN 5111- DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Tháng 11/2010. 2. Sổ sách chi tiết sử dụng SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU TK 131- PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG Đối tượng: Công ty Hóa chất 21 Tháng 11/2010 BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TRÍCH SỔ CHI TIẾT SỐ HIỆU: TK 632- GIÁ VỐN HÀNG BÁN Tháng 11/2010 TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 11/2010 ĐVT: VN ĐỒNG TRÍCH SỔ CÁI SỐ HIỆU: TK 156-HÀNG HÓA Tháng 11/2010 TRÍCH SỔ CÁI SỐ HIỆU: TK 131-PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG Tháng 11/2010 TRÍCH SỔ CÁI SỐ HIỆU: TK 511- DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Tháng 11/2010 TRÍCH SỔ CÁI SỐ HIỆU: TK 632- GIÁ VỐN HÀNG BÁN Tháng 11/2010 TRÍCH SỔ CÁI SỐ HIỆU: TK 641- CHI PHÍ BÁN HÀNG Tháng 11/2010 TRÍCH SỔ CÁI SỐ HIỆU: TK 642- CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Tháng 11/2010 TRÍCH SỔ CÁI SỐ HIỆU: TK 911- XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Tháng 11/2010 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠT THẮNG. KẾT LUẬN Quá trình bán hàng chiếm vị trí trọng yếu và quyết định sự tồn tại của một doanh nghiệp. Do vậy Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một trong những nghiệp vụ kế toán quan trọng trong tổ chức kế toán của doanh nghiệp. Bởi vậy, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, quản lý là một vấn đề cơ bản và kế toán là một công cụ đắc lực của nhà quản trị. Qua quá trình học tập tại trường Đại học Lương Thế Vinh và sau thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Đạt Thắng, em nhận thấy rằng trong nền kinh tế hiện nay thì việc hạch toán kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ hàng hóa nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông tin cần thiết, những số liệu cụ thể, chính xác để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ kết quả tiêu thụ có thể giúp nhà quản trị đưa ra được những giải pháp, phương thức tiêu thụ phù hợp nhất đối với doanh nghiệp của mình. Đặc biệt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp Thương mại nói riêng như Công ty TNHH Đạt Thắng, thì quá trình tiêu thụ quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp. Bởi vậy công tác kế toán bán hàng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là hết sức cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên do kiến thức về lý luận và năng lực thực tế còn hạn chế nhiều nên chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đạt Thắng” Bài thi của em đến đây là kết thúc Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo. Em Xin cảm ơn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSlai - chuyên đề -Tổ chức công tác kế toán Bán hàng và xác định kết quả Bán hàng tại Công ty TNHH Đạt Thắng.ppt
Tài liệu liên quan