Khóa luận Website sinh vật cảnh

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1

I. Tổng quan về Internet 3

II. Lợi ích của Internet mang lại 5

Chương II: NGÔN NGỮ PHP VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL 7

I. Khái niệm PHP 7

II. Ngôn ngữ PHP 7

III. Cơ sở dữ liệu MySQL 16

Chương III: WEB SITE SINH VẬT CẢNH 19

I. Bài toán thực tế, yêu cầu đặt ra, hướng giải quyết 19

II. Phân tích và thiết kế hệ thống 21

III. Thiết kế các bảng 22

ChươngIV: MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 26

KẾT LUẬN 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

MỤC LỤC 40

 

 

doc41 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1056 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Website sinh vật cảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbaocao.doc
  • pptLuan van.ppt