Kiểm soát tác nghiệp

- Kiểm soát hàng tồn kho

Mục tiêu của quy trình

Đúng thời điểm

Đúng nơi

Ghi nhận và báo cáo.

RR của quy trình

Hàng trong kho bị hư hỏng mất mát

Hàng trong kho không đúng nhu cầu

Nhận hàng nhầm

Giao nhầm hàng cho khách hàng hoặc các bộ phận theo yêu cầu

Cơ chế KS

Quy trình nghiệp vụ thể hiện thông qua chứng từ

 

 

ppt32 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 14/05/2014 | Lượt xem: 1424 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm soát tác nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM SOÁT TÁC NGHIỆP KIỂM SOÁT NHÂN LỰC KSNL có nhiệm vụ phối hợp tổng thể các hoạt động QT ở các bộ phận SD nlực cũng như trợ giúp nhà QTNL bằng việc ccấp t.tin và trợ giúp QĐ Phối hợp các KH bộ phận khác nhau đánh giá và xác định nhu cầu về nlực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức Chức năng KIỂM SOÁT NHÂN LỰC KIỂM SOÁT TUYỂN DỤNG KS quy trình tuyển dụng Kế hoạch tuyển dụng nhân lực Bản mô tả công việc Yêu cầu cụ thể về nhân lực Các yêu cầu về công tác tuyển dụng Quảng cáo Chuẩn bị phỏng vấn Phỏng vấn Đánh giá quá trình tuyển dụng KIỂM SOÁT THÙ LAO LAO ĐỘNG Mục đích của KS đánh giá KQ công việc: nhằm loại bỏ các bất bình đẳng vì cơ cấu lương bất hợp lý. Quy trình KS đánh giá KQ công việc RR của quy trình Cơ chế KS KIỂM SOÁT THÙ LAO LAO ĐỘNG Kiểm soát tiền lương Trả lương theo nguyên tắc nào? Chế độ tiền lương, bảng lương Hình thức trả lương Quy trình KS TL RR của quy trình Cơ chế KS Một số RR gặp phải và cơ chế KS tương ứng KIỂM SOÁT R & D Nhiệm vụ chủ yếu trong KS R & D là nhằm phối hợp Các quá trình hình thành nhận thức mới về kỹ thuật Giữa kế hoạch và kiểm tra mức độ cạnh tranh giữa các sp cùng loại trên thị trường Từ đó, KS điều kiện tiền đề và tính thích ứng của kế hoạch và sự đổi mới tiếp theo Nhiệm vụ của KS R & D KIỂM SOÁT R & D KIỂM SOÁT R & D Cơ chế KS Phê duyệt Sử dụng mục tiêu Bảo vệ tài sản Đối chiếu Báo cáo bất thường Kiểm tra và theo dõi KIỂM SOÁT SẢN XUẤT KS có nhiệm vụ cung cấp thông tin quan trọng để ra qdinh điều hành SX và trợ giúp quá trình ra qdinh phối hợp các KHSX bộ phận. Chức năng của KS KIỂM SOÁT SẢN XUẤT KIỂM SOÁT SẢN XUẤT ND KS quy trình SX Kế hoạch sản xuất phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. SX đúng SX đủ số lượng theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu. SX kịp thời theo kế hoạch/theo yêu cầu. Tiết kiệm vật tư Yêu cầu 7 đúng trong SX RR của quy trình Cơ chế KS KIỂM SOÁT MUA HÀNG VÀ CHI TIÊU 1. KS mua hàng Nhiệm vụ Phối hợp với hoạt động QT chung có liên quan đến mua sắm và cung cấp cho nhà QT mua sắm thông tin và trợ giúp họ trong việc ra quyết định Chức năng KIỂM SOÁT MUA HÀNG VÀ CHI TIÊU ND KS quy trình mua hàng Mục tiêu của quy trình RR của quy trình Cơ chế KS áp dụng Một số RR và cơ chế KS tương ứng Quy trình nghiệp vụ thể hiện thông qua HT chứng từ Phiếu yêu cầu vật tư Phiếu đề nghị mua vật tư Phiếu nhập kho Phiếu chi/ Giấy báo nợ ngân hàng KIỂM SOÁT MUA HÀNG VÀ CHI TIÊU 2. KS các khoản chi tiêu Chức năng Mục tiêu của quy trình Chi đúng Chi đủ, chi kịp thời Ghi nhận đúng, đủ, kịp thời, ngắn gọn, rõ ràng, dể hiểu. KIỂM SOÁT MUA HÀNG VÀ CHI TIÊU RR của quy trình Chi không đúng Chi không đủ Chi không kịp thời Về ghi nhận và báo cáo Cơ chế KS Một số RR thường gặp và cơ chế KS tương ứng Quy trình nghiệp vụ thể hiện thông qua hệ thống chứng từ Phiếu đề nghị Bản giải trình Phiếu chi Phiếu giao nhận/ phiếu nhập kho Hoá đơn (nhận từ người bán) KIỂM SOÁT TIÊU THỤ Nhiệm vụ Phối hợp các hoạt động QT, cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà QT bán hàng và là công cụ tạo lập cơ sở thông tin Và phối hợp chủ yếu nhất là ở lĩnh vực tạo lập Marketing – mix KS cung cấp thông tin về CPKD tiêu thụ để trả lời câu hỏi tổ chức kênh tiêu thụ trực tiếp hay gán tiếp Cung cấp thông tin quan trọng để ra quyết định tiêu thụ Chức năng KIỂM SOÁT TIÊU THỤ KIỂM SOÁT TIÊU THỤ KS quy trình bán hàng Mục tiêu của quy trình Bán hàng: Thu tiền Ghi nhận và báo cáo RR của quy trình Bán hàng Thu tiền Ghi nhận báo cáo Cơ chế KS Một số RR thường gặp và cơ chế KS tương ứng KIỂM SOÁT TIÊU THỤ Quy trình nghiệp vụ thể hiện thông qua chứng từ Đơn đặt hàng Phiếu xuất kho Hóa đơn của Bộ tài chính Phiếu thu/báo có từ ngân hàng KIỂM SOÁT HÀNG TỒN KHO Nhiệm vụ của KS hàng tồn kho Phối hợp và trợ giúp cho nhà QT để giữ cho mức tồn kho thấp nhất trong không gian hẹp nhất và với thời gian ngắn nhất nhờ cung cấp thông tin và trợ giúp ra quyết định Chức năng KIỂM SOÁT HÀNG TỒN KHO Mục tiêu của quy trình Đúng thời điểm Đúng nơi Ghi nhận và báo cáo. RR của quy trình Hàng trong kho bị hư hỏng mất mát Hàng trong kho không đúng nhu cầu Nhận hàng nhầm Giao nhầm hàng cho khách hàng hoặc các bộ phận theo yêu cầu Cơ chế KS Quy trình nghiệp vụ thể hiện thông qua chứng từ KIỂM SOÁT HÀNG TỒN KHO Quy trình nghiệp vụ thể hiện thông qua hệ thống chứng từ Phiếu nhập kho Phiếu hàng trả kho Phiếu yêu cầu vật tư/hàng hóa KIỂM SOÁT HẬU CẦN Nhiệm vụ Phối hợp quản trị chức năng KS nhờ chuẩn bị trợ giúp phương pháp ra quyết định ở lĩnh vực HC cũng như chăm sóc thông tin HC Kiểm tra việc định hướng các KH bộ phận (NVL, hàng hoá, SP cuối cùng) ở các lĩnh vực khác nhau Chức năng KIỂM SOÁT HẬU CẦN KIỂM SOÁT QUY TRÌNH KẾ TOÁN Nhiệm vụ của KS kế toán Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực,....... Kiểm tra tính hợp pháp; Kiểm tra tính chính xác. Mục tiêu của quy trình Về báo cáo RR của quy trình Cơ chế KS Một số RR thường gặp và cơ chế KS tương ứng KIỂM SOÁT ĐẦU TƯ KS đầu tư gắn với các hoạt động đầu tư, do đó KS đầu tư có nhiệm vụ cung cấp các thông tin quan trọng và cần thiết cho hoạt động đầu tư KIỂM SOÁT ĐẦU TƯ KS tài chính Phối hợp các KH tài chính bộ phận nhằm đảm bảo về điều kiện tài chính cho thực hiện các KH bộ phận Phối hợp KH bộ phận với KH tài chính nhằm hiện thực hóa KH tài chính. KIỂM SOÁT ĐẦU TƯ 2. KS dự án KS dự án nhằm đảm bảo các hoạt động của dự án được thực hiện đúng tiến độ, chí phí thực hiện không vượt quá ngân sách và đạt được chuẩn mực chất lượng như mong muốn Chức năng KIỂM SOÁT ĐẦU TƯ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Theo TCVN ISO 9000:2000; Kiểm soát chất lượng là một phần của quản lý chất lượng tập trung vào thực hiện các yêu cầu chất lượng. Qly chất lượng toàn diện bao hàm cả đảm bảo CL và KS CL Kiểm soát chất lượng là một quy trình quản lý với mục đích điều khiển hoạt động sản xuất sao cho luôn luôn giữ đượctrạng thái ổn định. Kiểm soát chất lượng là một trong ba quy trình quản lý cơ bản của quản lý chất lượng. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Chức năng KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Một số công cụ KSCL Biểu đồ Pareto Biểu đồ đặc tính, nguyên nhân Phiếu kiểm tra Biểu đồ kiểm soát Một số chỉ tiêu đánh giá CLSP Chất lượng SP thiết kế Chất lượng sử dụng SP Hệ số hiệu quả SD SP

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_4_ks_4598.ppt
Tài liệu liên quan