Kiểm tra 1 tiết học kì II - Năm học 2017 - 2018 môn: Địa lý 6

A. Trắc nghiệm: (3 điểm)

I. Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau: (1 điểm)

Câu 1: Một ngọn núi A có nhiệt độ ở vùng chân núi là 250C. nhiệt độ ở đỉnh núi là 190C Tính độ cao của đỉnh núi, biết rằng nhiệt độ giảm 0,60C khi lên cao 100m.

a. 6000m b. 1000m c. 50m d. 300m

Câu 2: Ở một địa phương, lượng mưa trong một ngày người ta đo trận mưa thứ nhất được 16mm, trận mưa thứ hai được 11mm, trận mưa thứ ba được 6mm. Hỏi lượng mưa trong ngày hôm đó là bao nhiêu?

a. 33mm b. 27mm c. 18mm d. 11mm

Câu 3: Gió Tây ôn đới hoạt động trong phạm vi nào?

a. Từ 00 - 300B và 00 - 300N b. Từ 300B - 600B và 600N - 900N

c. Từ 300B - 600B và 300N - 600N d. Từ 00N - 600N và 00B - 900B

Câu 4: Để đo khí áp, người ta dùng dụng cụ gì?

a. Nhiệt kế b. Ẩm kế c. Vũ kế d. Khí áp kế

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết học kì II - Năm học 2017 - 2018 môn: Địa lý 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT HK II năm học 2017-2018 HỌ VÀ TÊN: . MÔN: ĐỊA LÝ 6 LỚP: TUẦN: 28 – TIẾT: 28 ĐIỂM LỜI PHÊ ĐỀ 1: A. Trắc nghiệm: (3 điểm) I. Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau: (2 điểm) Câu 1: Một ngọn núi A có độ cao 3000m, nhiệt độ ở vùng chân núi là 250C. Vậy nhiệt độ ở đỉnh núi là bao nhiêu 0C, biết rằng lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C. a. 180C b. 140C c. 10C d. 70C Câu 2: : Ở một địa phương, lượng mưa trong một ngày người ta đo trận mưa thứ nhất được 20mm, trận mưa thứ hai được 13mm, trận mưa thứ ba được 9mm. Hỏi lượng mưa trong ngày hôm đó là bao nhiêu? a. 12 mm b. 52 mm c. 42 mm d. 66 mm Câu 3: Gió Tín phong hoạt động trong phạm vi nào? a. Từ 00 - 300B và 00 - 300N b. Từ 300B - 600B và 600N - 900N c. Từ 300N - 600N và 600B - 900B d. Từ 300B - 600B và 300N - 600N Câu 4: Để đo độ ẩm, người ta dùng dụng cụ gì? a. Nhiệt kế b. Ẩm kế c. Vũ kế d. Khí áp kế II. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp. (1 điểm) A B Trả lời 1. Khối khí nóng a. Hình thành trên đất liền 1 - 2. Khối khí lạnh b. Hình thành trên biển 2 - 3. Khối khí lục địa c. Hình thành trên các vùng vĩ độ cao 3 - 4. Khối khí đại dương d. Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp 4 - e. Hình thành trên mặt đất III. Quan sát hình bên và điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau: (1 điểm) - Tháng là tháng có lượng mưa cao nhất, khoảng mm. - Tháng..là tháng có nhiệt độ cao nhất, khoảng0C B. Tự luận: (7 điểm) Câu 1: Nêu khái niệm thời tiết và khí hậu. (2 điểm) Câu 2: Nêu giới hạn và đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới và hàn đới. (2 điểm) Câu 3: Dựa vào bảng lượng mưa (mm) của Hà Nội: (2 điểm) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà Nội 20 44 56 75 110 160 175 255 222 150 55 35 a. Tính tổng lượng mưa trong năm ở Hà Nội. (1 điểm) b. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10). (0,5 điểm) c. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4). (0,5 điểm) BÀI LÀM TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT HK II năm học 2017-2018 HỌ VÀ TÊN: . MÔN: ĐỊA LÝ 6 LỚP: TUẦN: 28 – TIẾT: 28 ĐIỂM LỜI PHÊ ĐỀ 2: A. Trắc nghiệm: (3 điểm) I. Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau: (1 điểm) Câu 1: Một ngọn núi A có nhiệt độ ở vùng chân núi là 250C. nhiệt độ ở đỉnh núi là 190C Tính độ cao của đỉnh núi, biết rằng nhiệt độ giảm 0,60C khi lên cao 100m. a. 6000m b. 1000m c. 50m d. 300m Câu 2: Ở một địa phương, lượng mưa trong một ngày người ta đo trận mưa thứ nhất được 16mm, trận mưa thứ hai được 11mm, trận mưa thứ ba được 6mm. Hỏi lượng mưa trong ngày hôm đó là bao nhiêu? a. 33mm b. 27mm c. 18mm d. 11mm Câu 3: Gió Tây ôn đới hoạt động trong phạm vi nào? a. Từ 00 - 300B và 00 - 300N b. Từ 300B - 600B và 600N - 900N c. Từ 300B - 600B và 300N - 600N d. Từ 00N - 600N và 00B - 900B Câu 4: Để đo khí áp, người ta dùng dụng cụ gì? a. Nhiệt kế b. Ẩm kế c. Vũ kế d. Khí áp kế II. Nối cột A (các khối khí) phù hợp với cột B (vị trí hình thành) (1 điểm) A B Trả lời 1. Khối khí nóng a. Hình thành trên biển 1 - 2. Khối khí lạnh b. Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp 2 - 3. Khối khí lục địa c. Hình thành trên các vùng vĩ độ cao 3 - 4. Khối khí đại dương d. Hình thành trên mặt đất 4 - e. Hình thành trên đất liền III. Quan sát hình bên và điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau: (1 điểm) - Tháng là tháng có lượng mưa thấp nhất, khoảng .mm. - Tháng..là tháng có nhiệt độ thấp nhất, khoảng0C B. Tự luận: (7 điểm) Câu 1: Kể tên một số khoáng sản tiêu biểu thuộc nhóm năng lượng, phi kim loại và nêu công dụng của chúng.(2 điểm) Câu 2: Nêu khái niệm khí áp và độ ẩm không khí .(2 điểm) Câu 3: Dựa vào bảng lượng mưa (mm) của TP.HCM: (2 điểm) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP.HCM 28 34 55 60 120 170 150 165 250 190 63 48 a. Tính tổng lượng mưa trong năm ở TP.HCM.(1 điểm) b. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa (tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).(0,5điểm) c. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3).(0,5điểm) BÀI LÀM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKIEM TRA 1T MON DIA LY 6 HK II 1718_12320439.doc