Lịch báo giảng lớp 2 - Cả năm

23 LTVC TN về muông thú. Đặt và TLCH Như thế nào?

114 Toán Luyện tập

23 KC Bác sĩ Sói

23 ĐĐ Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại T1

46 TĐ Dạy CT: N- V : Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

115 Toán Tìm một thừa số của phép nhân

23 TNXH Dạy Tập viết : Chữ hoa T

23 ÂNTC Ôn tập

23 TLV Ôn tập

115 Toán Ôn tập

23 C. tả Ôn tập

23 Tcông Ôn tập

 

doc78 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 1778 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lịch báo giảng lớp 2 - Cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài mẫu 4 12 T. công Ôn tập chương I: Kĩ thuật gấp hình T2 Giấy màu, mẫu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 35 TĐ NGHỈ HỌC 2 67 HDH KỈ NIỆM 3 23 TA BM NN NGÀY 4 NHÀ GIÁO VIỆT NAM 5 20/11 1 68 HDH Dạy bù TĐ: Sự tích cây vú sữa T2 Tranh sgk 2 24 TD Ôn bài thể dục phát triển chung 3 24 TABM VN Extra activities 4 5 1 12 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 35 HĐTT CĐ: Một tháng của em ( T3) 3 69 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 1 23 MT Vẽ vưởn cây 2 24 MT Vẽ vưởn cây 3 70 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 1 71 HDH HD học sinh hoàn thành bài 2 36 HĐTT Dạy TL Bác Hồ: Bài 3: Bác nhường chiếc lò sưởi cho đ/c bảo vệ 3 72 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 Tuần 13 (Từ ngày 27 / 11 đến 1/ 12/ 2017 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 27/11 1 37 CC- HĐTT Sinh hoạt dưới cờ 2 25 Thể dục Trò chơi:Bỏ khăn và nhóm 3, nhóm 7 3 60 TĐ Bông hoa Niềm Vui Tranh sgk 4 61 Toán 14 trừ đi một số: 14 – 8 Máy chiếu, bộ ĐD 5 Ba 28/11 1 25 C. tả TC: Bông hoa Niềm Vui Bài mẫu 2 62 Toán 34 – 8 Máy chiếu 3 13 Tập viết Chữ hoa L Máy chiếu 4 25 ÂN Học hát : Chiến sĩ tí hon Đàn 5 Tư 29/11 1 13 LTVC NGHỈ 2 63 Toán HỘI 3 13 KC ĐÌNH 4 13 ĐĐ 5 Năm 30/11 1 39 TĐ Quà của bố Máy chiếu 2 64 Toán Luyện tập Bảng phụ 3 13 TNXH Giữ sạch MT xung quanh nhà ở Tranh sgk 4 26 ÂN TC Ôn hát: Chú bộ đội ( T3) Đàn 5 Sáu 1/12 1 13 TLV Kể về gia đình Máy chiếu 2 65 Toán 15, 16, 17, 18 trừ đi một số Máy chiếu 3 26 C.tả Nghe-viết: Quà của bố Bảng phụ 4 13 T. công Gấp, cắt, dán hình tròn (T1) Mẫu, giấy màu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 61 TĐ Bông hoa Niềm Vui Tranh sgk 2 73 HDH Dạy bù : LTVC: Từ ngữ về công việc gia đình.. 3 25 TA BM NN Unit 11: Fl Máy chiếu 4 5 1 74 HDH Dạy bù toán: 54 – 18 Bộ ĐD 2 26 TD Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn. TC Còi 3 26 TABM VN Unit 11: Fl 4 5 1 13 Thư viện NGHỈ 2 38 HĐTT HỘI 3 75 HDH ĐÌNH 4 5 1 25 MT Khu vườn kì diệu (T1) 2 26 MT Khu vườn kì diệu(T2) 3 76 HDH Dạy bù KC: Bông hoa Niềm Vui Tranh phóng to 4 5 1 77 HDH Dạy bù HĐTT: Chủ đề : Em sống khỏe ( T1) Tranh ảnh 2 39 HĐTT Sinh hoạt lớp 3 78 HDH Dạy bù ĐĐ : Quan tâm, giúp đỡ bạn (T2) Tranh ảnh 4 5 Tuần 14 (Từ ngày 4 / 12 đến 8/ 12/ 2017 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 4/12 1 40 CC- HĐTT Sinh hoạt dưới cờ 2 27 Thể dục Trò chơi: Vòng tròn 3 40 TĐ Câu chuyện bó đũa Tranh sgk 4 66 Toán 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9 Máy chiếu, bộ ĐD 5 Ba 5/12 1 27 C. tả HỌC 2 67 Toán TẬP 3 27 Tập viết NGOẠI 4 27 ÂN KHÓA 5 Tư 6/12 1 14 LTVC Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu . Máy chiếu 2 68 Toán Luyện tập Bộ ĐD 3 14 KC Câu chuyện bó đũa Tranh phóng to 4 14 ĐĐ Giữ gìn trường lớp sạch đẹp Tranh ảnh 5 Năm 7/12 1 42 TĐ Nhắn tin Máy chiếu 2 69 Toán Bảng trừ Bảng phụ 3 14 TNXH Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà Tranh sgk 4 28 ÂN TC Dạy bù AN: Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon 5 Sáu 8/12 1 14 TLV Quan sát tranh và TLCH Máy chiếu 2 70 Toán Luyện tập Máy chiếu 3 28 C.tả Nghe-viết: Tiếng võng kêu Bảng phụ 4 14 T. công Gấp, cắt, dán hình tròn (T2) Mẫu, giấy màu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 41 TĐ Câu chuyện bó đũa Tranh sgk 2 79 HDH Dạy bù Toán : 65 – 38, 46 – 17, 57 – 28, 78 – 29 Máy chiếu 3 27 TA BM NN Unit 12: Gr 4 5 1 80 HDH HỌC 2 28 TD TẬP 3 28 TABM VN NGOẠI 4 KHÓA 5 1 14 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 41 HĐTT Chủ đề: Em sống khỏe ( T2) Tranh ảnh 3 81 HDH Dạy bù CT: TC: Câu chuyện bó đũa Bài mẫu 4 5 1 27 MT Vẽ tranh chào mừng ngày 20/11 (T1) 2 28 MT Vẽ tranh chào mừng ngày 20/11 (T2) 3 82 HDH Dạy bù TV: Chữ hoa M Máy chiếu 4 Dạy bù TD: Trò chơi: Vòng tròn 5 1 83 HDH HD học sinh hoàn thành bài 2 42 HĐTT Sinh hoạt lớp 3 84 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 Tuần 15 (Từ ngày 11 / 12 đến 15/ 12/ 2017 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 11/12 1 43 CC- HĐTT Sinh hoạt dưới cờ 2 29 TD Trò chơi: Vòng tròn 3 43 TĐ Hai anh em Tranh sgk 4 71 Toán 100 trừ đi một số Máy chiếu, bộ ĐD 5 Ba 12/12 1 27 C. tả TC: Hai anh em Bài mẫu 2 72 Toán Tìm số trừ Máy chiếu 3 15 Tập viết Chữ hoa N Máy chiếu 4 15 ÂN Ôn tập 3 bài hát : Chúc...,Cộc...,Chiến sĩ.. Đàn 5 Tư 13/12 1 15 LTVC Từ chỉ đặc điểm.Câu kiểu Ai thế nào? Máy chiếu 2 73 Toán Đường thẳng Bộ ĐD 3 15 KC Hai anh em Tranh phóng to 4 15 ĐĐ Giữ gìn trường lớp sạch đẹp T2 Tranh ảnh 5 Năm 14/12 1 45 TĐ Bé Hoa Máy chiếu 2 74 Toán Luyện tập Bảng phụ 3 15 TNXH Trường học Tranh sgk 4 15 ÂNTC Ôn bài hát: Mèo con đi học Đàn 5 Sáu 15/12 1 15 TLV Chia vui. Kể về anh chị em Máy chiếu 2 75 Toán Luyện tập chung Máy chiếu 3 26 C.tả Nghe-viết: Bé Hoa Bảng phụ 4 15 Tcông Gấp, cắt, dán biển báo GT. (T1) Mẫu, giấy màu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 44 TĐ Hai anh em Tranh sgk 2 85 HDH HD học sinh hoàn thành bài 3 29 TA BM NN Speaking test 1 4 5 1 86 HDH HD học sinh hoàn thành bài 2 30 TD Bài TDPTC – TC : Vòng tròn 3 30 TABM VN Review 2 4 5 1 15 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 44 HĐTT “ Sống đẹp” với CĐ: Em sống khỏe ( T3) Tranh ảnh 3 87 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 1 29 MT Khu vườn kì diệu ( T1) 2 30 MT Khu vườn kì diệu ( T2) 3 88 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 1 89 HDH HD học sinh hoàn thành bài 2 45 HĐTT Sinh hoạt lớp 3 90 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 Tuần 16 (Từ ngày 18 / 12 đến 22/ 12/ 2017 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 18/12 1 46 CC- HĐTT Sinh hoạt dưới cờ 2 31 TD T.C: Vòng tròn và Nhóm 3 nhóm 7 3 46 TĐ Con chó nhà hàng xóm Tranh sgk 4 76 Toán Ngày giờ Máy chiếu 5 Ba 19/12 1 31 C. tả TC: Con chó nhà hàng xóm Bài mẫu 2 77 Toán Thực hành xem đồng hồ Máy chiếu 3 16 Tập viết Chữ hoa O Máy chiếu 4 16 ÂN Kể chuyện âm nhạc. Nghe nhạc Đàn 5 Tư 20/12 1 16 LTVC Từ chỉ tính chất.Câu kiểu Ai thế nào? TN về vật nuôi. Bài giảng PP 2 78 Toán Ngày , tháng Máy chiếu 3 16 KC Con chó nhà hàng xóm Tranh phóng to 4 16 ĐĐ Giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng(T1) Tranh ảnh 5 Năm 21/12 1 48 TĐ Thời gian biểu Tranh sgk 2 79 Toán Thực hành xem lịch Bảng phụ 3 16 TNXH Các thành viên trong nhà trường Tranh sgk 4 16 ÂNTC Ôn 1 số bài hát đã học. Đàn 5 Sáu 22/12 1 16 TLV Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu Máy chiếu 2 80 Toán Luyện tập chung 3 32 C.tả Nghe viết : Trâu ơi 4 16 Tcông Gấp, cắt, dán biển báo GT. (T2) Mẫu, giấy màu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 47 TĐ Con chó nhà hàng xóm Tranh sgk 2 91 HDH HD học sinh hoàn thành bài 3 31 TA BM NN The final tets of the 1st semester 4 5 1 92 HDH HD học sinh hoàn thành bài 2 32 TD Trò chơi : Nhanh lên bạn ơi và Vòng tròn 3 32 TABM VN The final tets of the 1st semester 4 5 1 16 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 47 HĐTT GD NSTLVM : Bài mở đầu Tranh ảnh 3 93 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 1 31 MT Vẽ tranh mùa xuân ( T1) 2 32 MT Vẽ tranh mùa xuân ( T2) 3 94 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 1 95 HDH HD học sinh hoàn thành bài 2 48 HĐTT Dạy Tài liệu Bác Hồ: Bài 4: Cây bụt mọc 3 96 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 Tuần 17 (Từ ngày 25/ 12 đến 29/ 12/ 2017 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 25/12 1 49 CC- HĐTT Sinh hoạt dưới cờ 2 33 TD Trò chơi: Vòng tròn và Nhóm 3 nhóm 7 3 49 TĐ Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I (T1) Máy chiếu 4 81 Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừ Máy chiếu 5 Ba 26/12 1 33 C. tả Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I (T3) 2 82 Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tt) 3 17 Tập viết Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I (T4) Máy chiếu 4 17 ÂN Tập biểu diễn 1 số bài đã học. Đàn 5 Tư 27/12 1 17 LTVC Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I (T5) 2 83 Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tt) Mô hình đồng hồ 3 17 KC Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I (T6) 4 17 ĐĐ Giữ gìn trật tự vs nơi công cộng (T2) Tranh ảnh 5 Năm 28/12 1 51 TĐ Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I (T7) Máy chiếu 2 84 Toán Ôn tập về hình học Bảng phụ 3 17 TNXH Phòng tránh ngã khi ở trường. Tranh sgk 4 17 ÂNTC Tập biểu diễn Đàn 5 Sáu 29/12 1 17 TLV Kiểm tra cuối HK I( Đọc-hiểu) 2 85 Toán Ôn tập về đo lường 3 34 C.tả Kiểm tra cuối HK I( Viết) 4 17 Tcông Gấp, cắt, dán,biển báo GT cấm đỗ xe (T1) Mẫu, giấy màu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 50 TĐ Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I (T2) Tranh sgk 2 97 HDH HD học sinh hoàn thành bài 3 33 TA BM NN Unit 12: Gr 4 5 1 98 HDH HD học sinh hoàn thành bài 2 34 TD Trò chơi :Vòng tròn và Bỏ khăn 3 34 TABM VN Unit 13: Ng 4 5 1 17 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 50 HĐTT GD NSTLVM bài 1 : Ý kiến của em Tranh ảnh 3 99 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 1 33 MT Con vật thân thuộc (T1) 2 34 MT Con vật thân thuộc (T2) 3 100 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 1 101 HDH HD học sinh hoàn thành bài 2 51 HĐTT Sinh hoạt lớp 3 102 HDH HD học sinh hoàn thành bài 4 5 Tuần 18 (Từ ngày 1/ 1 đến 6/ 1/ 2018 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 1/1 1 CC- HĐTT NGHỈ 2 TD TẾT 3 TĐ DƯƠNG 4 Toán LỊCH 5 Ba 2/1 1 35 C. tả Nghe- viết : Tìm ngọc 2 86 Toán Kiểm tra cuối HK I 3 17 Tập viết Chữ hoa Ô, Ơ Máy chiếu 4 18 ÂN Tập biểu diễn 5 Tư 3/1 1 18 LTVC TN về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? 2 87 Toán Ôn tập về giải toán 3 18 KC Tìm ngọc 4 18 ĐĐ Thực hành kĩ năng cuối học kì I Tranh ảnh 5 18 Năm 4/1 1 54 TĐ Gà “tỉ tê” với gà Máy chiếu 2 88 Toán Luyện tập chung Bảng phụ 3 18 TNXH Thực hành: Giữ trường lớp sạch đẹp Tranh sgk 4 18 ÂNTC Tập biểu diễn Đàn 5 Sáu 5/1 1 18 TLV Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu Máy chiếu 2 90 Toán Luyện tập chung 3 36 C.tả Tập chép: Gà “tỉ tê” với gà Bài mẫu 4 18 Tcông Gấp, cắt , dán biển báo GT cấm đỗ xe Mẫu, máy chiếu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 TĐ NGHỈ 2 HDH TẾT 3 TA BM NN DƯƠNG 4 LỊCH 5 1 33 TD Trò chơi: Vòng tròn và Nhanh lên bạn ơi 2 104 HDH Dạy bù Tập đọc : Tìm ngọc ( T1) 3 36 TABM VN Unit 14: Oo 4 5 1 18 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 52 HĐTT GD NSTLVM bài 2: Tôn trọng người nghe Tranh ảnh 3 105 HDH Dạy bù Tập đọc : Tìm ngọc(T2) 4 5 1 35 MT Vẽ phong cảnh thiên nhiên (T1) 2 36 MT Vẽ phong cảnh thiên nhiên(T2) 3 106 HDH Dạy bù toán: Luyện tập chung 4 Dạy bù TD: Sơ kết học kì I 5 1 107 HDH HD HS hoàn thành bài 2 53 HĐTT Sinh hoạt lớp 3 108 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 Tuần 19 (Từ ngày 8/ 1 đến 12/ 1/ 2018 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 8/1 1 CC- HĐTT 2 TD NGHỈ 3 TĐ HỌC KÌ I 4 Toán 5 Ba 9/1 1 37 C. tả Tập chép: Chuyện bốn mùa 2 91 Toán Tổng của nhiều số Máy chiếu 3 19 Tập viết Chữ hoa P Máy chiếu 4 19 ÂN Học hát : Trên con đường.. Đàn 5 Tư 10/1 1 19 LTVC TN về các mùa.Đặt và TLCH Khi nào? 2 92 Toán Phép nhân 3 19 KC Chuyện bốn mùa Tranh KC 4 19 ĐĐ Trả lại của rơi (T1) Tranh ảnh 5 Năm 11/1 1 57 TĐ Thư Trung thu 2 93 Toán Thừa số- Tích. Bảng phụ 3 19 TNXH Đường giao thông Tranh sgk 4 19 ÂNTC Em yêu trường em Đàn 5 Sáu 12/1 1 19 TLV Đáp lời chào, lời tự giới thiệu Máy chiếu 2 94 Toán Bảng nhân 2 3 38 C.tả Nghe – viết : Thư Trung thu 4 19 Tcông Cắt, gấp , trang trí thiếp chúc mừng. Mẫu, máy chiếu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 TĐ NGHỈ 2 HDH HỌC KÌ I 3 TA BM NN 4 5 1 110 HDH Dạy bù TĐ : Chuyện bốn mùa(T1) 2 37 TD TC: Bịt mắt bắt dêvà Nhanh lên bạn ơi 3 38 TABM VN Unit 15: Ou 4 5 1 19 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 53 HĐTT CĐ: Trách nhiệm của em với trường , lớp (T1 Tranh ảnh 3 111 HDH Dạy bù TĐ : Chuyện bốn mùa(T2) 4 5 1 37 MT Mâm quả ngày Tết (T1) 2 38 MT Mâm quả ngày Tết (T2) 3 112 HDH HD HS hoàn thành bài 4 Dạy bù TD TC: Bịt mắt bắt dêvà nhóm ba ,nhóm bảy 5 1 113 HDH HD HS hoàn thành bài 2 54 HĐTT Sinh hoạt lớp 3 114 HDH Dạy bù Toán: Luyện tập Máy chiếu 4 5 Tuần 20 (Từ ngày 15/ 1 đến 19/ 1/ 2018 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 15/1 1 55 CC- HĐTT Sinh hoạt dưới cờ 2 39 TD Đứng kiễng gót 2 tay chông hông. TC 3 58 TĐ Ông Mạnh thắng Thần Gió (T1) 4 96 Toán Bảng nhân 3 Máy chiếu, bộ ĐD 5 Ba 16/1 1 39 C. tả Nghe- viết : Gió 2 97 Toán Luyện tập Máy chiếu 3 20 Tập viết Chữ hoa Q Máy chiếu 4 20 ÂN Ôn bài:Trên con đường đến trường Đàn 5 Tư 17/1 1 20 LTVC TN về thời tiết.Đặt và TLCH Khi nào? ... 2 98 Toán Bảng nhân 4 Mô hình đồng hồ 3 20 KC Ông Mạnh thắng Thần Gió 4 20 ĐĐ Trả lại của rơi (T2) Tranh ảnh 5 Năm 18/1 1 60 TĐ Mùa xuân đến Máy chiếu 2 99 Toán Luyện tập. Bảng phụ 3 20 TNXH An toàn khi đi các phương tiện GT Tranh sgk 4 20 ÂNTC Ôn hát: Em yêu trường em Đàn 5 Sáu 19/1 1 20 TLV Tả ngắn về bốn mùa Máy chiếu 2 100 Toán Bảng nhân 5 3 40 C.tả Nghe – viết : Mưa bóng mây 4 20 Tcông Cắt, gấp , trang trí thiếp chúc mừng. Mẫu, máy chiếu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 59 TĐ Ông Mạnh thắng Thần Gió(T2) 2 115 HDH HD HS hoàn thành bài 3 39 TA BM NN Unit 15: Ou 4 5 1 116 HDH HD HS hoàn thành bài 2 40 TD Một số bài tập RLTTCB. T.chơi 3 40 TABM VN Revision C 4 5 1 20 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 56 HĐTT CĐ: Trách nhiệm của em với trường, lớp(T2) Tranh ảnh 3 117 HDH HD HS hoàn thành bài Mô hình đồng hồ 4 5 1 39 MT Vẽ cái túi xách (T1) 2 40 MT Vẽ cái túi xách (T2) 3 118 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 1 119 HDH HD HS hoàn thành bài 2 57 HĐTT Dạy Tài liệu Bác Hồ.Bài 5: Yêu thương nhân dân 3 120 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 Tuần 21 (Từ ngày 22/ 1 đến 26/ 1/ 2018 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 22/1 1 58 CC- HĐTT Sinh hoạt dưới cờ 2 41 TD Đi thường theo vạch kẻ thẳng. 3 61 TĐ Chim sơn ca và bông cúc trắng Tranh sgk 4 101 Toán Luyện tập Máy chiếu, bộ ĐD 5 Ba 23/1 1 41 C. tả TC: Chim sơn ca và bông cúc trắng 2 102 Toán Đường gấp khúc-Độ dài đường gấp khúc Máy chiếu 3 21 Tập viết Chữ hoa R Máy chiếu 4 21 ÂN Học hát : Hoa lá mùa xuân Đàn 5 Tư 24/1 1 21 LTVC TN vềchim chóc. Đặt và TLCH Ở đâu? Bảng nhóm 2 103 Toán Luyện tập 3 21 KC Chim sơn ca và bông cúc trắng 4 21 ĐĐ Biết nói lời yêu cầu đề nghị (T1) Tranh ảnh 5 Năm 25/1 1 63 TĐ Vè chim Máy chiếu 2 104 Toán Luyện tập chung Bảng phụ 3 21 TNXH Cuộc sống xung quanh Tranh sgk 4 21 ÂNTC Học hát: Hái hoa bên rừng T1 5 Sáu 26/1 1 21 TLV Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn vê loài chim Máy chiếu 2 105 Toán Luyện tập chung 3 42 C.tả Nghe – viết : Sân chim 4 21 Tcông Gấp, cắt, dán phong bì Mẫu, máy chiếu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 62 TĐ Chim sơn ca và bông cúc trắng 2 121 HDH HD HS hoàn thành bài 3 41 TA BM NN Unit 16: Ow 4 5 1 122 HDH HD HS hoàn thành bài 2 42 TD Đi kiễng gót, 2 tay chống hông 3 42 TABM VN Unit 16: Ow 4 5 1 21 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 59 HĐTT CĐ: Trách nhiệm của em với trường, lớp(T3) 3 123 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 1 41 MT Mâm quả ngày Tết (T1) 2 42 MT Mâm quả ngày Tết (T2) 3 124 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 1 125 HDH HD HS hoàn thành bài 2 60 HĐTT Sinh hoạt lớp 3 126 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 Tuần 22 (Từ ngày 29 / 1 đến 2 /2 / 2018 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 29/1 1 61 CC- HĐTT Sinh hoạt dưới cờ 2 43 TD Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông. TC. 3 64 TĐ Một trí khôn hơn trăm trí khôn (T1) Tranh sgk 4 106 Toán Kiểm tra 5 Ba 30/1 1 2 3 NGHỈ TRÁNH RÉT 4 5 Tư 31/1 1 2 3 NGHỈ TRÁNH RÉT 4 5 Năm 1/2 1 66 TĐ Cò và Cuốc Máy chiếu 2 107 Toán Phép chia (Đẩy bài nghỉ rét ) Máy chiếu 3 22 TNXH Cuộc sống xung quanh (tt) Tranh sgk 4 22 ÂN Ôn bài: Hoa lá mùa xuân Đàn 5 Sáu 2/2 1 22 TLV Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim. Máy chiếu 2 108 Toán Bảng chia 2 (Đẩy bài nghỉ rét ) Bộ ĐD Toán 3 43 C. tả N-V : Một trí khôn hơn trăm trí khôn Đẩy bài nghỉ rét 4 22 Tcông Gấp,cắt, dán phong bì (tt). Mẫu, máy chiếu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 65 TĐ Một trí khôn hơn trăm trí khôn (T2) 2 127 HDH HD HS hoàn thành bài 3 43 TA BM NN Unit 17: Oy 4 5 1 2 3 NGHỈ TRÁNH RÉT 4 5 1 2 3 NGHỈ TRÁNH RÉT 4 5 1 43 MT Nặn hoặc vẽ dáng người đơn giản (T1) 2 44 MT Nặn hoặc vẽ dáng người đơn giản (T2) 3 128 HDH Dạy bù :HĐTT CĐ: Chúng ta là những người bạn (T1) Tranh ảnh 4 5 1 129 HDH HD HS hoàn thành bài 2 63 HĐTT Sinh hoạt lớp 3 130 HDH HD HS hoàn thành bài 4 Dạy bù TD: Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông. TC. 5 Tuần 23 (Từ ngày 5/ 2 đến 9/2 / 2018 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 5/2 1 63 CC- HĐTT Sinh hoạt dưới cờ 2 44 TD Ôn 1 số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng.TC Đẩy bài nghỉ rét 3 67 TĐ Bác sĩ Sói (T1) Tranh sgk 4 109 Toán Một phần hai. (Đẩy bài nghỉ rét ) Bộ Đồ dùng Toán 5 Ba 6/2 1 44 C.tả Nghe – viết : Cò và Cuốc Đẩy bài nghỉ rét 2 110 Toán Luyện tập ( Đẩy bài nghỉ rét ) 3 22 Tập viết Chữ hoa S (Đẩy bài nghỉ rét ) Máy chiếu 4 23 ÂN Học hát: Chú chim nhỏ dễ thương Đàn 5 Tư 7/2 1 22 LTVC TN về loài chim.Dấu chấm, dấu phẩy. Đẩy bài nghỉ rét 2 111 Toán Số bị chia-Số chia-Thương Đẩy bài nghỉ rét 3 22 KC Một trí khôn hơn trăm trí khôn Đẩy bài nghỉ rét 4 22 ĐĐ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị(T2) Đẩy bài nghỉ rét 5 Năm 8/2 1 69 TĐ Nội quy Đảo Khỉ Máy chiếu 2 112 Toán Bảng chia 3 (Đẩy bài nghỉ rét ) Máy chiếu 3 23 TNXH Ôn tập : Xã hội Tranh sgk 4 23 ÂNTC Ôn hát: Hái hoa bên rừng Đàn 5 Sáu 9/2 1 23 TLV Đáp lời khẳng định. Viết nội quy. Máy chiếu 2 113 Toán Một phần ba (Đẩy bài nghỉ rét ) Bộ ĐD Toán 3 45 C. tả TC : Bác sĩ Sói (Đẩy bài nghỉ rét) Bài mẫu 4 23 Tcông Ôn tậpchươngIII.:Phối hợp gấp, cắt ,dán hình Mẫu, máy chiếu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 68 TĐ Bác sĩ Sói (T2) 2 45 TA BM NN Unit 18: Pl 3 131 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 1 132 HDH HD HS hoàn thành bài 2 45 TD Trò chơi : Kết bạn 3 46 TABM VN Unit 18: Pl 4 5 1 23 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 64 HĐTT CĐ: Chúng ta là những người bạn (T2) Tranh ảnh 3 133 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 1 45 MT Sắc màu thiên nhiên (T1) 2 46 MT Sắc màu thiên nhiên (T2) 3 134 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 1 135 HDH HD HS hoàn thành bài 2 65 HĐTT Sinh hoạt lớp 3 136 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 Tuần 23’ (Từ ngày 19/ 2 đến 23/2 / 2018 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 19/2 1 2 NGHỈ TẾT TỪ 10/2/2018 3 ĐẾN 20/2/2018 4 5 Ba 20/2 1 2 NGHỈ TẾT TỪ 10/2/2018 3 ĐẾN 20/2/2018 4 5 Tư 21/2 1 23 LTVC TN về muông thú. Đặt và TLCH Như thế nào? 2 114 Toán Luyện tập 3 23 KC Bác sĩ Sói Tranh KC 4 23 ĐĐ Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại T1 Tranh ảnh 5 Năm 22/2 1 46 TĐ Dạy CT: N- V : Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên 2 115 Toán Tìm một thừa số của phép nhân 3 23 TNXH Dạy Tập viết : Chữ hoa T 4 23 ÂNTC Ôn tập 5 Sáu 23/2 1 23 TLV Ôn tập 2 115 Toán Ôn tập 3 23 C. tả Ôn tập 4 23 Tcông Ôn tập 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 2 NGHỈ TẾT TỪ 10/2/2018 3 ĐẾN 20/2/2018 4 5 1 2 NGHỈ TẾT TỪ 10/2/2018 3 ĐẾN 20/2/2018 4 5 1 23 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 66 HĐTT Ôn tập 3 93 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 1 MT Ôn tập 2 MT Ôn tập 3 94 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 1 95 HDH HD HS hoàn thành bài 2 67 HĐTT Sinh hoạt lớp 3 96 HDH HD HS hoàn thành bài 4 Dạy bù TD: Đi nhanh chuyển sang chạy- TC: Kết bạn 5 Tuần 24 (Từ ngày 26/ 2 đến 2 / 3 / 2018 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 26/2 1 66 CC- HĐTT Sinh hoạt dưới cờ 2 47 TD Đi nhanh chuyển sang chạy- TC 3 70 TĐ Quả tim Khỉ (T1) Tranh sgk 4 116 Toán Luyện tập 5 Ba 27/2 1 47 C. tả Nghe – viết: Quả tim Khỉ 2 117 Toán Bảng chia 4 Máy chiếu 3 24 Tập viết Chữ hoa U,Ư Máy chiếu 4 24 ÂN Ôn bài: Chú chim nhỏ dễ thương Đàn 5 Tư 28/2 1 24 LTVC TN về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy. Máy chiếu 2 118 Toán Một phần tư Bộ ĐD Toán 3 24 KC Quả tim Khỉ Tranh KC 4 24 ĐĐ Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại T2 Tranh ảnh 5 Năm 1/3 1 72 TĐ Voi nhà Máy chiếu 2 119 Toán Luyện tập 3 24 TNXH Cây sống ở đâu? Tranh sgk 4 24 ÂNTC Học hát : Trâu lá đa Đàn 5 Sáu 2/3 1 24 TLV Đáp lời phủ định.Nghe, TLCH Máy chiếu 2 120 Toán Bảng chia 5 3 48 C.tả N- V : Voi nhà 4 24 Tcông Ôn tậpchươngIII.:Phối hợp gấp, cắt ,dán hình Mẫu, máy chiếu 5 Buổi học thứ hai/ ngày Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học 1 71 TĐ Quả tim Khỉ (T2) 2 93 HDH HD HS hoàn thành bài 3 47 TA BM NN Unit 19: Pr 4 5 1 94 HDH HD HS hoàn thành bài 2 48 TD Ôn 1 số BT đi theo vạch kẻ thảng và đi nhanh chuyển sang chạy.TC: Nhảy ô 3 48 TABM VN Unit 19: Pr 4 5 1 24 Thư viện Đọc truyện Sách, truyện 2 67 HĐTT CĐ: Chúng ta là những người bạn (T3) Tranh ảnh 3 95 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 1 47 MT Đề tài mẹ hoặc cô giáo (T1) 2 48 MT Đề tài mẹ hoặc cô giáo (T2) 3 96 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 1 97 HDH HD HS hoàn thành bài 2 68 HĐTT Bài 5: Yêu thương nhân dân TL Bác Hồ 3 98 HDH HD HS hoàn thành bài 4 5 Tuần 25 (Từ ngày 5/ 3 đến 9/3 / 2018 ) Buổi học thứ nhất/ ngày Ngày/ thứ Tiết theo TKB Tiết thứ theo PPCT Môn (Phân môn) Lớp Tên bài Đồ dùng dạy học Hai 5/3 1 69 CC- HĐTT Sinh hoạt dưới cờ 2 49 TD Ôn 1 số BT RLTTCB- TC Còi 3 73 TĐ Sơn Tinh, Thủy Tinh (T1) Tranh sgk 4 121 Toán Một phần năm Bộ ĐD Toán 5 Ba 6/3 1 49 C. tả Tập chép:Sơn Tinh, Thủy Tinh Bài mẫu 2 122 Toán Luyện tập Máy chiếu 3 25 Tập viết Chữ hoa V Máy chiếu 4 25 ÂN Ôn 2 bài: Trên con...; Hoa lá mùa.. Đàn 5 Tư 7/3 1 25 LTVC TN về sông ,biển. Đặt và TLCH Vì sao? Máy chiếu 2 123 Toán Luyện tập chung 3 25 KC Sơn Tinh, Thủy Tinh Tranh KC 4 25 ĐĐ Thực hành giữa học kì II 5 Năm 8/3 1 75 TĐ Bé nhìn biển Máy chiếu 2 124 Toán Giờ, phút Bộ ĐD Toán 3 25 TNXH Một số loài cây sống trên cạn Tranh sgk 4 25 ÂNTC Ôn hát : Trâu lá đa Đàn 5 Sáu 9/3 1 25 TLV

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLịch báo giảng 2A3 (2017- 2018).doc