Lịch báo giảng lớp 3 - Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1

Hai anh em ( tiết 1 )

Hai anh em ( Tiết 2 )

100 trừ đi một số

Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều ( Tiết 1)

Tìm số trừ

Giữ gìn trường lớp sạch đẹp ( Tiết 2 )

Bài thể dục phát triển chung- Trò chơi “ Vòng tròn ”

Hai anh em

Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng, Chiến sĩ tí hon.

Đường thẳng

Bé Hoa

Tập chép: Hai anh em

Trường học

Chữ hoa: N

Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào ?

Luyện tập

Trò chơi “ Vòng tròn ” và “ Nhóm ba, nhóm bảy ”

 

doc35 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lịch báo giảng lớp 3 - Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
29 Luyện tập Thể dục 11 Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung Mỹ thuật 6 Màu sắc, cách vẽ màu vào hình có sẵn Tập viết Chữ hoa: Đ Sáu Toán 30 Bài toán vê ít hơn TL – văn Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách GDKNS BT 1,2 TNST Chính tả 12 Nghe – viết: Ngôi trường mới SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2017 Ngày / /2017 Ngày 21 /9 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần 7 Từ ngày 02/10 - 06 /10/2017 Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm Tải Hai SHDC Tập đọc 19 Người thầy cũ ( tiết 1 ) GDKNS Tập đọc 20 Người thầy cũ ( tiết 2 ) Toán 31 Luyện tập Thủ công 7 Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 1 ) Ba Toán 32 Ki – lô - gam Đạo đức 7 Chăm làm việc nhà ( tiết 1 ) BVMT+KNS Thể dục 13 Động tác điều hòa - TC “Bịt mắt bắt dê” K chuyện 7 Người thầy cũ BVMT Âm nhạc 7 Ôn tập bài hát: Múa vui GDMT Tư Toán 33 Luyện tập Tập đọc 21 Thời khóa biểu Chính tả 13 Tập chép: Người thầy cũ TNXH 7 Ăn uống đầy đủ BĐKH+KNS Tập viết 7 Chữ hoa: E Năm LT – câu 7 Từ ngữ về môn học. Từ chỉ hoạt động Toán 34 6 cộng với một số: 6 + 5 Thể dục 14 Động tác nhảy – TC “Bịt mắt bắt dê” Mỹ thuật 7 Vẽ tranh đề tài Em đi học Tập viết 7 Chữ hoa: E Sáu Toán 35 26 + 5 TL – văn 7 Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu GDKNS TNST Chính tả 14 Nghe – viết: Cô giáo lớp em SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2017 Ngày / /2017 Ngày 21 /9 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần 8 Từ ngày 09 /10- 13/10/2017 Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm Tải Hai SHDC Tập đọc 15 Người mẹ hiền ( tiết 1 ) GDKNS Tập đọc 16 Người mẹ hiền ( tiết 2 ) Toán 36 36 + 15 Thủ công 8 Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 2 ) Ba Toán 37 Luyện tập Đạo đức 8 Chăm làm việc nhà ( tiết 2 ) BVMT+KNS Thể dục 15 Ôn bài thể dục phát triển chung K chuyện 8 Người mẹ hiền Âm nhạc 8 Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xòe hoa, Múa vui Tư Toán 38 Bảng cộng Tập đọc 17 Bàn tay dịu dàng Chính tả 15 Tập chép: Người mẹ hiền TNXH 8 Ăn, uống sạch sẽ BVMT+KNS Tập viết 8 Chữ hoa: G Năm LT – câu 15 Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy Toán 39 Luyện tập Thể dục 16 Ôn bài thể dục phát triển chung Mỹ thuật 8 Xem tranh Tiếng đàn bầu Tập viết 8 Chữ hoa: G Sáu Toán 40 Phép cộng có tổng bằng 100 TL – văn 8 Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi. GDKNS TNST Chính tả 16 Nghe – viết: Bàn tay dịu dàng SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2017 Ngày / /2017 Ngày 21 /9 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần 9 từ ngày 16 /10 - 20/10 /2017 Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm Tải Hai SHDC Tập đọc 1 Ôn tập tiết 1 Tập đọc 2 Ôn tập tiết 2 Toán 41 Lít Thủ công 9 Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( tiết 1 ) Ba Toán 42 Luyện tập Đạo đức 9 Chăm chỉ học tập ( tiết 1 ) GDKNS Thể dục Kể chuyện 3 Ôn tập tiết 3 Âm nhạc 9 Tư Toán 43 Luyện tập chung Tập đọc 27 Ôn tập tiết 5 Chính tả 4 Ôn tập tiết 4 TNXH 9 Đề phòng bệnh giun BVMT+KNS Tập viết 9 Năm LT – câu 49 T N về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi Toán 44 Kiểm tra GHKI Thể dục 17 Mỹ thuật 9 Tập viết Sáu Toán 45 Tìm một số hạng trong một tổng TL – văn 8 Tiết 8 - Kiểm tra ( đọc ): ĐTT - ĐH Chính tả 9 Tiết 9 - Kiểm tra ( viết ): CT - TLV TNST 18 SHL Hòa Mỹ 1, ngày /2017 Ngày / /2017 Ngày 14 /10 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần 10 Từ ngày. 23 /10 - 27 / 10 / 2017 Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm T Hai SHDC Tập đọc Sáng kiến của bé Hà ( tiết 1 ) BVMT+KNS Tập đọc 28 Sáng kiến của bé Hà ( tiết 2 ) Toán 29 Luyện tập Thủ công 10 Gấp thuyền phẳng đáy có mui(tiết 2) Ba Toán 10 Số tròn chục trừ đi một số Đạo đức 19 Chăm chỉ học tập ( tiết 2 ) GDKNS Thể dục Bài DTPTC-C K C 47 Sáng kiến của bé Hà GDBVMT Âm nhạc 10 Ôn tập Tư Tập đọc Bưu thiếp Toán 10 11 trừ đi một số: 11 - 5 TNXH 19 Ôn tập: Con người và sức khỏe Chính tả Tập chép: Ngày lễ Tập viết Chữ hoa: H Năm LT - C Toán 10 31 - 5 Thể dục Bài DTPTC-C Mỹ thuật 46 Vẽ tranh Tập viết Chữ hoa: H Sáu Toán 51 - 15 TL – văn 50 Kể về người thân BVMT+KNS Chính tả 10 Nghe – viết: Ông và Cháu TNST 20 SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2017 Ngày / /2017 Ngày 20 /10 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần 11 từ ngày 30 / 10 - 03/ 11/2017 Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm tải Hai SHDC Tập đọc 31 Bà cháu ( tiết 1 ) BVMT+KNS Tập đọc 32 Bà cháu ( tiết 2 ) Toán 51 Luyện tập không làm câu b BT 3 BT3 Thủ công 11 Ôn tập chủ đề Gấp hình ( tiết 1 ) Ba Toán 52 12 trừ đi một số: 12 - 8 Đạo đức 11 Quan tâm ' giúp đỡ bạn ( T1) GDKNS TD 21 Đi đềuTC Kể chuyện 11 Bà cháu BVMT Âm nhạc 11 Cộc cách tùng cheng Tư Toán 53 32 – 8 không làm câu b BT 4 BT4 Tập đọc 33 Cây loài của ông em BVMT+KNS TNXH 11 Gia đình Chính tả 21 Tập chép: Bà cháu Tập viết 11 Chữ hoa: I Năm LT – câu 11 TN về đồ dùng và công việc trong nhà Toán 54 52 - 28 TD 22 Đi đềuTC Mỹ thuật 11 Vẽ trang trí Tập viết 11 Chữ hoa: I Sáu Toán 55 Luyện tập TL – văn 11 Chia buôn, an ủi GDKNS Chính tả 22 Nghe – viết: Cây loài của ông em TNST SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2017 Ngày / /2017 Ngày 01 /11 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần 12 từ ngày 6/11 - 10/11/ 2017 Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm T Hai SHDC Tập đọc 34 Sự tích cây vú sũa ( tiết 1 ) BVMT+KNS Tập đọc 35 Sự tích cây vú sũa ( tiết 2 ) Toán 56 Tìm số bị trừ Thủ công 12 Ôn tập chủ đề Gấp hình ( tiết 2 ) Ba Toán 57 13 trừ đi một số: 13 - 5 Đạo đức 12 Quan tâm giúp đỡ bạn ( tiết 2 ) GDKNS TD 23 Đi đêu.TC Kể chuyện 12 Sự tích cây vú sũa GDBVMT Âm nhạc 12 Ôn tập Tư Toán 58 33 - 5 Tập đọc 36 Mẹ GDBVMT Chính tả 23 Nghe – viết: Sự tích cây vú sũa TNXH 12 Đồ dùng trong gia đình BVMT+BĐKH Tập viết 12 Chữ hoa: K Năm LT – câu 12 Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy Toán 59 53 - 15 TD 24 Đi đêu.TC Mỹ Thuật 12 Vẽ tranh theo mâu GDVBMT Tập viết 12 Chữ hoa: K Sáu Toán 60 Luyện tập TL – văn 12 Gọi điện ( giảm tải ) GDKNS Không dạy Chính tả 24 Tập chép: Mẹ TNST SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2017 Ngày / /2017 Ngày 4 /11 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần : 13 Từ ngày 13 /11 - 17 /11 / 2017 Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm Tải Hai SHDC Tập đọc 37 Bông hoa Niềm Vui BVMT+KNS Tập đọc 38 Bông hoa Niềm Vui Toán 61 14 trừ đi một số: 14 - 8 Thủ công 13 Gấp, cắt, dán hình tròn ( Tiết 1 ) Ba Toán 62 34 – 8 không làm câu b BT 4 BT4 Đạo đức 13 Quan tâm giúp đỡ bạn ( Tiết 2 ) Thể dục 25 Điểm số 1-2,1-2 theo đội hình vòng tròn- Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê ” Kể chuyện 13 Bông hoa Niềm Vui Âm nhạc 13 Học hát: Bài Chiến sĩ tí hon Tư Toán 63 54 – 18 Tập đọc 39 Quà của bố GDBVMT Chính tả 25 Tập chép: Bông hoa Niềm Vui TNXH 13 Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở GDBĐKH-KNS+BVMT Tập viết Chữ hoa: L Năm LT – câu 13 Từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Toán 64 Luyện tập Thể dục 26 Trò chơi “ Vòng tròn ” Mỹ thuật 13 Vẽ tranh. Đề tài vườn hoa hoặc Công viên GDBĐKH Tập viết Chữ hoa: L Sáu Toán 65 15, 16, 17, 18 trừ đi một số TL – văn 13 Kể về gia đình GDKNS TNST Chính tả 26 Nghe – viết: Quà của bố SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2017 Ngày / /2017 Ngày 11 /11 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần 14 Từ ngày 20/11 / 2017 - 24 /11 / 2017. Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm tải Hai SHDC Tập đọc 40 Câu chuyện bó đũa BVMT+KNS Tập đọc 41 Câu chuyện bó đũa Toán 66 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9 Thủ công 14 Gấp ,cắt, dán hình tròn ( Tiết 2 ) Ba Toán 67 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 - 29 Đạo đức 14 Giữ gìn trường lớp sạch đẹp ( tiết 1 ) GDBVMT Thể dục 27 Trò chơi “ Vòng tròn ” K C 67 Câu chuyện bó đũa GDBVMT Âm nhạc 14 Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon Tư Toán 68 Luyện tập Tập đọc 42 Nhắn tin Chính tả 27 Nghe viết: Câu chuyện bó đũa TNXH 14 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. GDKNS Tập viết 14 Chữ hoa : M Năm LT– câu 14 Từ ngữ về tình cảm gia đình- Câu kiểu Ai làm gì?- Dấu chấm, dấu chấm hỏi. Toán 69 Bảng trừ Thể dục 28 Trò chơi “ Vòng tròn ” Mỹ thuật 14 Vẽ trang trí. Vẽ tiếp họa tiết vào hình vuông và vẽ màu Tập viết 14 Chữ hoa : M Sáu Toán 70 Luyện tập TL – văn 14 Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết tin nhắn TNST Chính tả 28 Tập chép: Tiếng võng kêu SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2017 Ngày / /2017 Ngày 17 /11 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần 15, từ ngày 27 / 11 / 2017 - 01/12/ 2017. Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm tải Hai SHDC Tập đọc 43 Hai anh em ( tiết 1 ) BVMT+KNS Tập đọc 44 Hai anh em ( Tiết 2 ) Toán 71 100 trừ đi một số Thủ công 15 Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều ( Tiết 1) Ba Toán 72 Tìm số trừ Đạo đức 15 Giữ gìn trường lớp sạch đẹp ( Tiết 2 ) GDBVMT Thể dục 29 Bài thể dục phát triển chung- Trò chơi “ Vòng tròn ” Kể chuyện 15 Hai anh em GDBVMT Âm nhạc 15 Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng, Chiến sĩ tí hon. Tư Toán 73 Đường thẳng Tập đọc 45 Bé Hoa Chính tả 29 Tập chép: Hai anh em TNXH 14 Trường học Tập viết 15 Chữ hoa: N Năm LT – câu 15 Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào ? Toán 74 Luyện tập Thể dục 30 Trò chơi “ Vòng tròn ” và “ Nhóm ba, nhóm bảy ” Mỹ Thuật 15 Tập viết 17 Chữ hoa: N Sáu Toán 75 Luyện tập chung TL – văn 15 Chia vui. Kể về anh chị em. BVMT+KNS TNST Chính tả 30 Nghe-viết: Bé Hoa SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2017 Ngày / /2017 Ngày 24 /11 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần 16 từ ngày 4 / 12/ 2017 - 8 /12 / 2017 Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm tải Hai SHDC Tập đọc 46 Con chó nhà hàng xóm BVMT+ GDKNS Tập đọc 47 Con chó nhà hàng xóm Toán 76 Ngày, giờ Thủ công 16 Cắt, gấp, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều Ba Toán 77 Thực hành xem đồng hồ Đạo đức 16 Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng ( Tiết 1 ) GDBVMT Thể dục 31 Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi ” và “ Vòng tròn ” Kể chuyện 16 Con chó nhà hàng xóm Âm nhạc 16 Kể chuyện âm nhạc – Nghe nhạc Tư Toán 78 Ngày, tháng Tập đọc 48 Thời gian biểu Chính tả 31 Tập chép: Con chó nhà hàng xóm TNXH 16 Các thành viên trong nhà trường GDKNS Tập viết 17 Chữ hoa: O GDBVMT Năm LT – câu 16 Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào.Từ ngữ về vật nuôi. Toán 79 Thực hành xem lịch Thể dục 32 Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê ”và “ Nhóm ba, nhóm bảy ” Mỹ thuật 16 Tập nặn tạo dáng. Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật GDBĐKH Tập viết 17 Sáu Toán 80 Luyện tập chung TL – văn 16 Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu. GDBVMT+ GDKNS TNST Chính tả 32 Nghe viết: Trâu ơi SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2017 Ngày / /2017 Ngày 2 /12 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần 17 từ ngày 11 / 12 / 2017 - 15 /12/ 2017. Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm T Hai SHDC 48 Tập đọc 59 Tìm ngọc (tiết 1 ) Tập đọc 50 Tìm ngọc ( tiết 2 ) Toán 81 Ôn tập về phép cộng và phép trừ Thủ công 17 Gấp, cắt, dán biển báo giao thông Ba Toán 82 Ôn tập về phép cộng và phép trừ ( Tiếp theo ) Đạo đức 17 Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng ( Tiết 2 ) GDBVMT Thể dục 34 Trò chơi “ Vòng tròn ” và “ Nhanh lên bạn ơi K C 17 Tìm ngọc Âm nhạc 17 Học hát: Danh cho địa phương tự chọn. Tư Toán 83 Ôn tập về phép cộng và phép trừ ( Tiếp theo ) Tập đọc 51 Gà “ Tỉ tê” với gà Chính tả 34 Nghe – viết : Tìm ngọc TNXH 17 Phòng tránh ngã khi ở trường GDKNS Tập viết 17 Ôn chữ hoa: Ô. Ơ Năm LT – câu 17 Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? Toán 84 Ôn tập về hình học Thể dục 35 Mỹ thuật 17 Thường thức mĩ thuật. Xem tranh dân gian Đông Hô NGLL Sáu Toán 85 Ôn tập về đo lường TL – văn 17 Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu. GDKNS TNST Chính tả 35 Tập chép: Gà “ Tỉ tê ” với gà. SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2017 Ngày / /2017 Ngày 8 /12 /2017 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LÒCH BAÙO GIAÛNG Tuần 18 từ ngày 18 /12 / 2017 - 22 /12/ 2017 Thứ Môn Tiết Tên bài Lồng ghép Giảm T Hai SHDC Tập đọc 51 Ôn tập tiết 1 Tập đọc 53 Ôn tập tiết 2 Toán 86 Ôn tập về giải toán Thủ công 18 Gấp, cắt, dán, biển báo giao thông cấm đỗ xe ( t 2 ) Ba Toán 87 Luyện tập chung Đạo đức 18 Ôn tập Thể dục Kể chuyện 18 Ôn tập tiết 4 Âm nhạc 18 Tư Toán 88 Luyện tập chung Tập đọc 54 Ôn tập tiết 5 Chính tả 36 Ôn tập tiết 3 TNXH 18 Thực hành: Giữ trường học sạch đẹp BVMT+GDKNS+BĐKH Tập viết 18 Ôn tập tiết 6 Năm LT – câu 18 Ôn tập tiết 7 Toán 89 Luyện tập chung Thể dục 37 Mỹ thuật 18 Mỹ thuật Tập viết 18 Ôn tập tiết 6 Sáu Toán 90 Kiểm tra TL – văn 18 Tiết 8 - Kiểm tra Chính tả 37 Tiết 9 - Kiểm tra TNST SHL Ngày / /2017 Ngày 16 /12 /2017 Hòa Mỹ 1, /12/2017 Khối trưởng Giáo viên soạn Duyệt của P.HT Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới Liễu Thanh Vuôl LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 19 từ ngày 08/ 01- 12/01/2018 Thứ Tiết Môn Tên bài Lồng ghép Giảm T Hai SHDC 53 Tập đọc Chuyện bốn mùa GD BVMT 54 Tập đọc Chuyện bốn mùa 91 Toán Tổng của nhiểu số 19 Thủ công Cắt ,gấp trang trí thiếp chúc mừng (T1) Ba 92 Toán Phép nhân 19 Đạo đức Trả lại của rơi (T1) GDKNS 37 Thể dục Trò chơi 19 Kể chuyện Chuyện bốn mùa GDBVMT 19 Âm nhạc Trên con đường đến trường Tư 93 Toán Thừa số- tích 55 Tập đọc Thư trung thu GDKNS 37 Chính tả Chuyện bốn mùa 19 TN-XH Đường giao thông GDKNS 19 Tập viết Chữ hoa P Năm 94 Toán Bảng nhân 2 19 LT-VC TN về bốn mùaCH khi nào? 38 Thể dục Trò chơi 19 Mỹ thuật Tập viết Sáu 95 Toán Luyện tập 19 TLV Đáp lời chào,lời tự giới thiệu GDKNS TNST 38 Chính tả Chuyện bốn mùa SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2018 Ngày / /2018 Ngày 04 /01 /2018 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 20 từ ngày 14 /01- 18 /01 năm 2018 Thứ Tiết Môn Tên bài Lồng ghép Giảm T Hai SHDC 56 Tập đọc Ông Mạnh thắng thần gió GDKNS 57 Tập đọc Ông Mạnh thắng thần gió 96 Toán Bảng nhân 3 20 Thủ công Cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng Ba 97 Toán Luyện tập 20 Đạo đức Trả lại của rơi (T2) 39 Thể dục 20 Kể chuyện Ông Mạnh thắng thần gió GDKNS 20 Âm nhạc Trên con đường đến trường Tư 98 Toán Bảng nhân 4 58 Tập đọc Mùa xuân đến GDBVMT 39 Chính tả Gió GDBVMT 20 TN-XH An toàn khi đi các phương tiện giao thông 20 Tập viết Chữ hoa Q Năm 99 Toán Luyện tập 20 LT-VC TN về thời tiết , đặt vàTLCH? 20 Tập viết 20 Thể dục Đi kiểng gót.. 20 Tập viết Chữ hoa Q Sáu 100 Toán Bảng nhân 5 20 TLV Đáp lời chào,lời tự giới thiệu GDBVMT TNST 40 Chính tả Mưa bóng mây SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2018 Ngày / /2018 Ngày 10 /01/2018 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 21, từ ngày 22/ 01 - 26 /01 năm 2018 Thứ Tiết Môn Tên bài Lồng ghép Giàm T Hai SHDC 59 Tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng BVMT+KNS 60 Tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng 101 Toán Luyện tập 21 Thủ công Gấp ,cắt dán phong bì Ba 102 Toán Đường gấp khúc.Độ dài đường gấp khúc 21 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu đề nghị 41 Thể dục ĐHCRBHC.TC 21 Kể chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng BVMT+GDKNS 21 Âm nhạc Hoa lá mùa xuân Tư 103 Toán Luyện tập 61 Tập đọc Vè chim 41 Chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng 21 TN-XH Cuộc sống xung quanh (T1) GDBĐKH-GDKNS+GDMTBHĐ 21 Tập viết Chữ hoa R Năm 21 LT-VC TN về chim choc.Đặt va2TLCH ở đâu ? 104 Toán Luyện tập 42 Thể dục ĐHCRBHCTC 21 Mỹ thuật Tập nặn 21 Tập viết Chữ hoa R Sáu 105 Toán Luyện tập chung 21 TLV Đáp lời cảm ơn.Tả ngắn về loài chim GDBVMT+GDKNS TNST 42 Chính tả Sân chim SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2018 Ngày / /2018 Ngày 18 / 01 /2018 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 22 từ ngày 29/ 01 - 02/02 năm 2018 Thứ Tiết Môn Tên bài Lồng ghép Giảm Hai SHDC 61 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn GDKNS 62 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn 106 Toán Kiểm tra 22 Thủ công Gấp ,cắt dán phong bì (T2) Ba 107 Toán Phép chia GDBVMT 22 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu đề nghị (T2) 43 Thể dục Đi thườngTC 22 K chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn GDKNS 22 Âm nhạc Ôn tập Tư 108 Toán Bảng chia 2 63 Tập đọc Cò và Cuốc GDKNS 43 Chính tả Một trí khôn hơn trăm trí khôn 22 TN-XH Cuộc sống xung quanh (T2) GDBĐKH- MTBHĐ+GDKNS 22 Tập viết Chữ hoa S Năm 22 LT-VC TN về loài chim .Dấu chấm dấu phẩy GDBVMT 109 Toán Một phần Hai X 44 Thể dục Đi thườngTC 22 Mỹ thuật Vẽ trang trí 22 Tập viết Chữ hoa S Sáu 110 Toán Luyện tập 22 TLV Đáp lời xin lổi. Tả ngắn về loài chim GDBVMT+GDKNS TNST 44 Chính tả Cò và Cuốc SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2018 Ngày / /2018 Ngày / 01 /2018 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 23 từ ngày 05/02 - 21 /02 năm 2018 Thứ Tiết dạy Môn Tên bài Lồng ghép Giảm tải Hai 05 SHDC 64 Tập đọc Bác sỉ sói GDKNS 65 Tập đọc Bác sỉ sói 111 Toán Số bị chia-Số chia –thương 23 Thủ công Ôn tập chủ đề phối hợp gấp cắt dán (t1) Ba 06 112 Toán Bảng chia ba 23 Đạo đức Lieh sự khi nhận và gọi điện thoại(T1) Thể dục Đi thường TC 23 Kể chuyện Bác sỉ sói 23 Âm nhạc Chú chim nhỏ dễ thương Tư 07-21/02 21/02 ôn tập Tư 07- 21/2 Ôn tập 113 Toán Một phần ba GT 66 Tập đọc Nội quy đảo khỉ GDBVMT GDBHĐ 45 Chính tả Bác sỉ sói 23 TN-XH Ôn tạp ;xã hội 23 Tập viết Chữ hoa T Năm 22 23 LT-VC TN về muông thú –Đặt vàTLCH nht? 114 Toán Luyện tập 46 Thể dục Đi thường TC 23 Mỹ thuật Vẽ tranh 23 Tập viết Chữ hoa T Sáu 23 115 Toán Tìm một thừa số cũa phép nhân 23 TLV Đáp lời khằng định-Viết nội quy GDKNS 1,2 TNST 46 Chính tả Ngày hội đua voi ở tây nguyên SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2018 Ngày / /2018 Ngày 28 /01 /2018 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 24 từ ngày 26 /02 - 02 /03 / 2018 Thứ Tiết dạy Môn Tên bài Lồng ghép Giảm tải Hai SHDC 116 Toán Luyện tập 24 Âm nhạc Ôn tập 67 Tập đọc Quả tim khỉ GDKNS 68 Tập đọc Quả tim khỉ Ba 117 Toán Bảng chia bốn 24 Đạo đức Lich sự khi nhận và gọi điện thoại(T2) 47 Thể dục 24 Kể chuyện Quả tim khỉ GDKNS 24 Thủ công Ôn tập chủ đề phối hợp gấp cắt dán (T2) Tư 118 Toán Một phần tư GT 69 Tập đọc Voi nhà GDKNS 47 Chính tả Quả tim khỉ 24 TN-XH Cây sống ở đâu GDBVMT 24 Tập viết Chữ hoa U, Ư Năm 24 Luyện từ và câu Từ ngữ về loài thú-Dấu chấm, dấu phẩy. 119 Toán Luyện tập 5 48 Thể dục 24 Mỹ thuật Vẽ theo mẫu Sáu 120 Toán Bảng chia năm 24 TLV Đáp lời khằng định.NgheTLCH GDKNS 1 ,2 TNST 48 Chính tả Voi nhà SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2018 Ngày / /2018 Ngày 21 / 02 /2018 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 25 từ ngày 05 / 03 - 09 / 03/ 2018 Thứ Tiết dạy Môn Tên bài Lồng ghép Giảm tải Hai SHDC 70 Tập đọc Sơn tinh ,thủy tinh 71 Tập đọc Sơn tinh ,thủy tinh 121 Toán Một phần năm GT 25 Âm nhạc Ôn tập 2 bài Ba 122 Toán Luyện tập 25 Đạo đức Ôn tập 49 Thể dục Đi thườngTC 25 Kể chuyện Sơn tinh ,thủy tinh 25 Thủ công Làm dây xúc xích trang trí Tư 123 Toán Luyện tập chung 72 Tập đọc Bé nhìn biển GDMTBHĐ 49 Chính tả Sơn tinh ,thủy tinh 25 TN-XH Một số loài cây sống trên cạn GDKNS 124 Tập viết Chữ hoa V Năm 25 LT-VC TN về sông biền.Đặt và TLCHvì sao ? Toán Giờ, phúc 50 Thể dục Đi thườngTC 25 Mỹ thuật Vẽ trang trí Sáu 125 Toán Thực hành xem đồng hồ 25 TLV Đáp lời đồng ý. QST và TLCH GDKNS TNST 50 Chính tả Bé nhìn biển SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2018 Ngày / /2018 Ngày / /2018 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 26 từ ngày 12 / 03 - 16/ 03/ 2018 Thứ Tiết dạy Môn Tên bài Lồng ghép Giảm tải Hai SHDC 73 Tập đọc Tôm càng và cá con GDKNS 74 Tập đọc Tôm càng và cá con 126 Toán Luyện -T1 26 Âm nhạc Chim chích bông Ba 127 Toán Tìm số bị chia 26 Đạo đức Lịch sự khi đến nhà người khác(T1) 51 Thể dục Đi thườngTC 26 Kể chuyện Tôm càng và cá con 26 Thủ công Làm dây xúc xích trang trí Tư 128 Toán Luyện- T 2 75 Tập đọc Sông Hương 51 Chính tả Tôm càng và cá con 26 TN-XH Một số loài cây sống dưới nước GDMTBHĐ+GDKNS 26 Tập viết Chữ hoa X Năm 26 LT-VC TN về sông biển .dấu phầy 129 Toán Chu vi hình tam giác, hình tứ giác 52 Thể dục Đi thườngTC 26 Mỹ thuật Vẽ tranh Sáu 130 Toán Luyện- T 3 26 TLV Đáp lời đồng ý.Tả ngắn về biển GDBHĐ+GDKNS TNST 52 Chính tả Sông Hương SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2018 Ngày / /2018 Ngày 06 /03 /2018 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 27 từ ngày / - / năm 2018 Thứ Tiết dạy Môn Tên bài Lồng ghép Giảm tải Hai SHDC 76 Tập đọc Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 1) 77 Tập đọc Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 2) 131 Toán Số 1 trong phép nhân và phép chia 27 Âm nhạc Ôn tập Ba 132 Toán Số 0 trong phép nhân và phép chia 27 Đạo đức Lịch sự khi đến nhà người khác(T2) 53 Thể dục Đi thườngTC 27 Kể chuyện Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 3) 27 Thủ công Làm day xúc xích trang trí (T1) Tư 133 Toán Luyện tập 78 Tập đọc Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 4) 53 Chính tả Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 5) 27 TN-XH Loài vật sống ở đâu ? BVMT+BHĐ 27 Tập viết Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 6) Năm 27 LT-VC Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 7) 134 Toán Luyện tập 54 Thể dục Đi thườngTC 27 Mỹ thuật Vẽ tranh theo mẫu Sáu 135 Toán Luyện tập T2 27 TLV Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 8) TNST 54 Chính tả Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 9) SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2018 Ngày / /2018 Ngày / /2018 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 28 từ ngày / - / / 2018 Thứ Tiết dạy Môn Tên bài Lồng ghép Giảm tải Hai SHDC 82 Tập đọc Kho báu GDKNS 83 Tập đọc Kho báu 136 Toán Kiểm tra định kỳ giữa HK II 28 Âm nhạc Chú ếch con Ba 137 Toán Đơn vị ,chục, trăm ,nghìn 28 Đạo đức Giúp đỡ người khuyết tật (T1) 55 Thể dục Trò chơi 28 Kể chuyện Kho báu 28 Thủ công Làm đồng hồ đeo tay (T2) Tư 138 Toán So sánh các số tròn trăm 84 Tập đọc Cây dừa 55 Chính tả Kho báu 28 TN-XH Một số loài vật sống ở đâu ? GDKNS 28 Tập viết Chữ hoa Y Năm 28 LT-VC TN về cây cối .Đặt và TLCH? 139 Toán Các số tròn chục từ 110 đến 200 56 Thể dục Trò chơi 28 Mỹ thuật Vẽ trang trí Sáu 140 Toán Các số từ 101 đến 110 28 TLV Đáp lời chia vui .Tả ngắn về cây cối GDKNS TNST 56 Chính tả Cây dừa SHL Hòa Mỹ 1, ngày / /2018 Ngày / /2018 Ngày / /2018 Duyệt của P.HT Khối trưởng Giáo viên soạn Liễu Thanh Vuôl Trần Thị Kiều Diễm Nguyễn Văn Thới LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 29.từ ngày / .- / 2018 Thứ Tiết dạy Môn Tên bài Lồng ghép Giảm tải Hai SHDC 85 Tập đọc Những quả đào GDKNS 86 Tập đọc Những quả đào 141 Toán Các số từ 111 đến 200 29 Âm nhạc Ôn tập Ba 142 Toán Các số có ba chữ số 29 Đạo đức Giúp đỡ người khuyết tật (T2) 57 Thể dục Trò chơi 28 Kể chuyện Những quả đào 29 Thủ công Làm vòng đeo tay(1) Tư 143 Toán So sánh các số có ba chữ số 87 Tập đọc Cây đa quê hương 57 Chính tả Những quả đào 29 TN-XH Một số loài cây sống dưới nước GDKNS+BHĐ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLỊCH BÁO GIẢNG 2017 X.doc
Tài liệu liên quan