Lịch báo giảng tuần 10 – Lớp 1 năm 2014

au, âu

Luyện tập

Ôn tập bài hát: Lí cây xanh, Tìm bạn thân(GVBM)

Vẽ tàu thuyền (GVBM)

Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản (GVBM)

iu, êu

Xé, dán hình con gà con (T1) (GVBM)

Phép trừ trong phạm vi 4

Luyện tập

Xé, dán hình con gà con (GVBM)

(GVBM)

Ôn tập giữa học kỳ 1

Ôn tập con người và sức khỏe (GVBM)

Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ(GVBM)

Luyện tập

Luyện đọc

Luyện viết

Kiểm tra định kì

 

 

doc1 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch báo giảng tuần 10 – Lớp 1 năm 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT NGŨ HÀNH SƠN TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI ™&˜ LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 10 – LỚP 1/3 (Từ 27/ 10 – 2/11/2014) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài giảng HAI S 1 Chào cờ Học vần au, âu 2 Học vần 3 Toán Luyện tập C 1 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Lí cây xanh, Tìm bạn thân(GVBM) 2 Mĩ thuật Vẽ tàu thuyền (GVBM) 3 Thể dục Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản (GVBM) BA S Học vần iu, êu 2 Học vần Thủ công Xé, dán hình con gà con (T1) (GVBM) 4 Toán Phép trừ trong phạm vi 4 C 1 Toán + Luyện tập 2 Thủ công + Xé, dán hình con gà con (GVBM) 3 HĐTT (GVBM) TƯ S 1 Học vần Ôn tập giữa học kỳ 1 2 Học vần 3 TNXH Ôn tập con người và sức khỏe (GVBM) 4 Đạo đức Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ(GVBM) C 1 Toán + Luyện tập 2 Tiếng Việt + Luyện đọc 3 Tiếng Việt + Luyện viết NĂM S 1 Học vần Kiểm tra định kì Học vần 2 Anh văn (GVBM) 4 Toán Luyện tập C 1 Toán + Luyện tập 2 Tiếng Việt + Luyện đọc 3 Tiếng Việt + Luyện viết SÁU S 1 Toán Phép trừ trong phạm vi 5 2 Anh văn (GVBM) Học vần iêu, yêu 4 Học vần C 1 HĐTT (GVBM) 2 Thể dục + (GVBM) 3 SHL

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLỊCH BÁO GIẢNG 10.doc
Tài liệu liên quan