Luận án Đặc điểm địa chất và thạch học granitoid khối Cô Tô Tri Tôn, An Giang

(Bản scan)

Mục lục

Phần A: Những vấn đề chung đặc điểm địa chất, khoáng sản khu vực Cô Tô

Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn

Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất - khoáng sản vùng Cô Tô Tri Tôn An Giang

Chương 3: Đặc điểm địa chất vùng Cô Tô

Phần B: Chuyên đề Đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật, điều kiện thành tạo và  khoáng hóa liên quan granitoid khối Cô Tô

Chương 4: Các đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật granitoid khối Cô Tô

Chương 5: Đặc điểm thạch địa hóa granitoid khối Cô Tô

Chương 6: Điều kiện, nguồn gốc và bối cảnh tạo thành granitoid khối Cô Tô

Chương 7: Khoáng hóa liên quan

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 19/12/2013 | Lượt xem: 1517 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Đặc điểm địa chất và thạch học granitoid khối Cô Tô Tri Tôn, An Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf2.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Tài liệu liên quan