Luận án Đặc điểm thạch học, đặc điểm thủy địa hóa các thành tạo basaltoid vùng Bàu Lâm, Xuyên Lộc - Định hướng sử dụng

(Bản scan)

Mục đích - nhiệm vụ đề tài

1. Xác định đặc điểm thạch học, khoáng vật, thạch địa hóa các thành tạo basalt vùng Bàu Lâm - Xuyên Lộc

2. Xác định đặc điểm thủy địa hóa: sự hình thành, biến đổi và nhân tố ảnh hưởng của nước chứa trong basaltoid vùng Bàu Lâm

3. Xác định mối quan hệ giữa hệ đá -đất - nước

4. Định hướng sử dụng

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 20/12/2013 | Lượt xem: 1498 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Đặc điểm thạch học, đặc điểm thủy địa hóa các thành tạo basaltoid vùng Bàu Lâm, Xuyên Lộc - Định hướng sử dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf2_2.pdf
 • pdf0_2.pdf
 • pdf1_2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5_2.pdf
 • pdf6_4.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10_3.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf12.pdf
Tài liệu liên quan