Luận án Hoàn thiện chính sách thuế đánh vào tài sản ở Việt Nam

Luận án đã phân tích và nêu ra những kết quả đạt được của chính sách

thuế và các khoản thu có tính chất thuếđánh vào tài sản hiện hành ở Việt

Nam là: bao quát được một số tài sản có giá trị lớn và các tài sản Nhà nước

cần quản lý; góp phần huy động nguồn thu cho NSNN; góp phần quản lý,

kiểm soát tài sản trong dân cư; góp phần đảm bảo công bằng xã hội

pdf27 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 1635 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Hoàn thiện chính sách thuế đánh vào tài sản ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHoàn thiện chính sách thuế đánh vào tài sản ở Việt Nam.pdf
Tài liệu liên quan