Luận văn Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của việc bảo vệ đa dạng sinh học cây dược liệu ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I 6

BẢO TỒN NGUỒN GEN DƯỢC LIỆU LÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 6

I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC 6

1. Khái niệm về đa dạng sinh học 6

2. Tầm quan trọng của đa dạng sinh học 7

2.1. Giá trị kinh tế 8

2.2. Giá trị sinh thái và môi trường 8

2.3. Giá trị về đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, văn hoá, lịch sử, tín ngưỡng và giải trí của con người 9

3. Nguyên nhân làm suy thoái đa dạng sinh học 9

4. Các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học 10

4.1. Biện pháp bảo tồn nguyên vị (In-situ) 10

4.2. Biện pháp bảo tồn chuyển vị (Ex-situ) 10

5. Đa dạng sinh học và vấn đề phát triển bền vững 10

II. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG NGUỒN GEN CÂY DƯỢC LIỆU 11

III. TÀI NGUYÊN CÂY DƯỢC LIỆU VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TRI THỨC CỔ TRUYỀN 13

CHƯƠNG II 18

TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DƯỢC LIỆU Ở HUYỆN SA PA TRONG THỜI GIAN QUA 18

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HUYỆN SA PA 18

II. ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN 19

1. Vị trí địa lý, kinh tế 19

2. Đặc điểm địa hình, khí hậu 20

3. Tài nguyên đất 21

4. Tài nguyên rừng. 23

5. Tài nguyên nhân lực 25

6. Tài nguyên du lịch Sa Pa: 26

7. Tài nguyên dược liệu 27

7.1. Quá trình hình thành vùng dược liệu của Sa Pa 27

7.2. Tiềm năng cây thuốc ở huyện Sa Pa, thực trạng và triển vọng 29

CHƯƠNG III 35

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN DƯỢC LIỆU Ở HUYỆN SA PA 35

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÂY THUỐC MỌC TỰ NHIÊN QUAN TRỌNG PHỐ BIẾN CỦA SA PA 35

1. Nhóm cây thuốc mọc tự nhiên còn khả năng tiếp tục khai thác ở Sa Pa 35

2. Những cây thuốc bị suy giảm nghiêm trọng không còn khả năng khai thác thuộc diện quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng tại Sa Pa cần được bảo tồn 37

2.1. Xác định đối tượng 37

2.2. Cơ sở khoa học để xác định và đánh giá về tình trạng bị đe doạ 39

II. KHÁI QUÁT VỀ NHU CẦU VỀ DƯỢC LIỆU HIỆN NAY 43

1. Về nhập khẩu 44

2. Về xuất khẩu dược liệu 45

III. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦAVIỆC BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC CÂY DƯỢC LIỆU Ở SA PA 48

1. So sánh trị kinh tế của cây dược liệu so với một số cây lương thực truyền thống 49

2. Những lợi ích khác từ việc phát triển cây dược liệu 61

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Về nhận thức 64

2. Về thực tiễn 65

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

 

doc70 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 1303 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của việc bảo vệ đa dạng sinh học cây dược liệu ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của việc bảo vệ đa dạng sinh học cây dược liệu ở huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai.doc
Tài liệu liên quan