Luận văn Các giải pháp chủ yếu khai thác và tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty xây dựng Hồng Hà

MỤC LỤC

 

Lời mở đầu

 

Chương I : Vốn kinh doanh và sự cần thiết phải tạo lập vốn kinh doanh ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .

1.1 Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .

1.1.1 Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp .

1.1.2 Đặc điểm về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

1.1.3 Sự tác động của môi trường kinh doanh đến việc khai thác và tạo lập vốn của doanh nghiệp.

1.2 Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và việc khai thác , tạo lập vốn kinh doanh cho doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .

1.2.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp .

1.2.1.1 Vốn lưu động của doanh nghiệp .

1.2.1.2 Vốn cố định của doanh nghiệp .

1.2.2 Nguồn hình thành vốn kinh doanh.

1.2.3 Khai thác và tạo lập vốn kinh doanh .

1.2.3.1 Khai thác và tạo lập vốn lưu động .

1.2.3.2 Khai thác và tạo lập vốn cố định .

1.3 Sự cần thiết phải khai thác và tạo lập vốn kinh doanh

1.3.1 Xuất phát từ vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .

1.3.2 Xuất phát từ yêu cầu của cơ chế quản lý tài chính đối với vấn đề khai thác và tạo lập vốn kinh doanh cho doanh nghiệp Nhà nước .

1.3.3 Xuất phát từ thực tế huy động , đảm bảo vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt nam hiện nay.

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng và các giải pháp tài chính về khai thác và tạo lập vốn kinh doanh.

1.4.1 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới việc khai thác và tạo lập vốn kinh doanh.

1.4.2 Các giải pháp tài chính chủ yếu để khai thác và tạo lập vốn kinh doanh cho doanh nghiệp hiện nay.

 

Chương II . Thực trạng vốn kinh doanh và việc tổ chức khai thác tạo lập vốn kinh doanh ở Công ty xây dựng Hồng Hà .

2.1 Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh ở Công ty xây dựng Hồng Hà

 

2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty .

2.1.2 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

2.1.2.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh .

 

2.1.2.2 Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán của Công ty.

 

2.1.3 Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất của Công ty .

 

2.1.4 Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.

2.2 Thực trạng vốn kinh doanh và việc khai thác tạo lập vốn kinh doanh của Công ty xây dựng Hồng Hà trong một số năm qua .

2.2.1 Tình hình khai thác đảm bảo sử dụng vốn kinh doanh của Công ty trong mmột số năm qua .

2.2.1.1 Tình hình tổ chức đảm bảo vốn kinh doanh của Công ty

2.2.1.2 Diễn biến vốn và sử dụng vốn.

2.2.1.3 Đánh giá tổng quát tình hình tổ chức đảm bảo vốn kinh doanh của Công ty trong một số năm qua.

2.2.2 Thực trạng vốn lưu động và việc khai thác tạo lập vốn lưu động của Công ty trong một số năm qua .

2.2.2.1 Tình hình tổ chức đảm bảo vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty trong một số năm qua .

2.2.2.2 Phân tích thực trạng khai thác và tạo lập vốn lưu động của Công ty trong một số năm qua .

2.2.3 Thực trạng vốn cố định và việc khai thác tạo lập vốn cố định trong một số năm qua.

2.2.3.1 Tình hình quản lý sử dụng tài sản cố định và vốn cố định của Công ty.

 

2.2.3.2 Thực trạng khai thác và tạo lập vốn cố định của Công ty trong một số năm qua

2.3 Những vấn đề đặt ra trong công tác khai thác và tạo lập vốn kinh doanh của Công ty.

2.3.1 Những thành tích trong công tác khai thác và tạo lập vốn kinh doanh của Công ty trong thời gian qua .

2.3.2 Những vấn đề đặt ra trong công tác khai thác và tạo lập vốn kinh doanh của Công ty hiện nay.

2.3.3 Một số kinh nghiệm về khai thác và tạo lập vốn kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước .

Chương III. Một số giải pháp chủ yếu góp phần khai thác và tạo lập vốn kinh doanh ở Công ty xây dưng Hồng Hà .

3.1 Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới

 

3.1.1 Định hướng phát triển Công ty .

 

3.1.2 Mục tiêu phát triển Công ty .

 

3.2 Một số giải pháp tài chính chủ yếu góp phần khai thác và tạo lập vốn kinh doanh ở Công ty.

3.2.1 Kiến nghị một số giải pháp khai thác và tạo lập vốn kinh doanh cho Công ty trong tương lai.

3.2.1.1 Kiến nghị một số giải pháp khai thác và tạo lập vốn lưu động ở Công ty.

 

3.2.1.2 Kiến nghị một số giải pháp khai thác và tạo lập vốn cố định ở Công ty.

 

3.2.2 Điều kiện để thực hiện các giải pháp .

 

Kết luận .

 

doc109 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 935 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Các giải pháp chủ yếu khai thác và tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty xây dựng Hồng Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác giải pháp chủ yếu khai thác và tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty xây dựng Hồng Hà.DOC
Tài liệu liên quan