Luận văn Đặc điểm địa chất trầm tích oligocen đới trũng Cửu Long Bắc

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1: Lịch sử công tác điều tra địa chất - địa vật lý và nghiên cứu địa chất ở đới trũng Cửu long bắc

Chương 2: Đặc điểm địa chất trầm trích oligocen ở đới trũng Cửu long bắc

Chương 3: Đặc điểm cấu trúc - kiến tạo các trầm tích oligocen ở đới trũng Cửu long bắc

Chương 4: Lịch sử phát triển địa chất trầm tích oligocen ở đới trũng Cửu long bắc

Chương 5: Đặc điểm về hệ thống dầu khí trong các trầm tích oligocen ở đới trũng Cửu long bắc

pdf4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 20/12/2013 | Lượt xem: 1549 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Đặc điểm địa chất trầm tích oligocen đới trũng Cửu Long Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Tài liệu liên quan