Luận văn Giải pháp phát triển hoạt động của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 4

1.1 Khái niệm 4

1.1.1 Mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán 4

1.1.2 Khái niệm và phân loại công ty chứng khoán 5

1.1.3 Hình thức pháp lý của công ty chứng khoán 7

1.1.4 Vai trò 8

1.1.5 Nguyên tắc hoạt động 10

1.1.6 Điều kiện thành lập công ty chứng khoán 11

1.2. Hoạt động của công ty chứng khoán 13

1.2.1. Hoạt động môi giới và tư vấn 13

1.2.2. Hoạt động tự doanh và quản lý danh mục đầu tư 18

1.2.3. Hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành 20

1.2.4. Các hoạt động phụ trợ khác 24

1.3. Điều kiện để phát triển hoạt động của công ty chứng khoán 26

Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BSC 28

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 28

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 28

2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh 29

2.1.3. Cơ cấu tổ chức 30

2.1.4. Môi trường cạnh tranh 30

2.1.5. Khách hàng 33

2.2. Thực trạng hoạt động 33

2.2.1. Hoạt động môi giới 33

2.2.2. Hoạt động tự doanh 35

2.2.3. Hoạt động tư vấn 36

2.2.4. Quản lý danh mục đầu tư 36

2.2.5. Bảo lãnh, đại lý phát hành. 37

2.2.6. Lưu ký chứng khoán 38

2.3. Đánh giá kết quả hoạt động 38

2.3.1. Kết quả hoạt động. 38

2.3.2.Tồn tại và nguyên nhân 47

Chương III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN - BSC 52

3.1. Định hướng của công ty chứng khoán trong thời gian tới 52

3.2. Giải pháp phát triển hoạt động 52

3.2.1. Đa dạng và phát triển đồng bộ các hoạt động 52

3.2.2. Xây dựng chiến lược khách hàng toàn diện, hợp lý 57

3.2.3. Chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực 61

3.2.4. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động kinh doanh và hoàn thiện hệ thống tin học cho công ty. 63

3.2.5. Tăng cường xây dựng các mối quan hệ đối ngoại 65

3.3. Một số kiến nghị 66

3.3.1. Hoàn thiện khung pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 66

3.2.2. Công khai thông tin 69

3.3.3.Tuyên truyền và đào tạo kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán 71

3.3.4. Đẩy mạnh cổ phần hóa. 72

Tài liệu tham khảo 76

 

doc76 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1028 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp phát triển hoạt động của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp phát triển hoạt động của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát trien.DOC
Tài liệu liên quan