Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may 10

MỤC LỤC

 

CHƯƠNGI: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.

I. Những vấn đề chung về chi phí và tính giá thành sản phẩm

II. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành

III. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

IV. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở

V. Phương pháp tính giá thành sản phẩm

VI. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10

I. Đặc điểm chung của công ty may 10

II. Đặc điểm chung về công tác kế toán của Công ty may 10

III Đặc điểm quy trình công nghệ của công ty may 10

IV. Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May 10

 

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MAY 10

I Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May 10

II Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May 10

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

1

1

 

3

5

6

7

11

 

12

12

17

19

 

20

 

 

37

 

37

 

38

44

45

 

 

 

 

doc60 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May.DOC
Tài liệu liên quan