Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng cấp thoát nước

Hiện nay, Công ty xây dựng cấp thoát nước đang tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến - chức năng phù hợp với một quy mô sản xuất lớn, địa bàn hoạt động rộng, điều kiện quản lý hiện đại, liên kết đa phương nhiều chiều.

- Ban giám đốc công ty: Là người chịu trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc tổng công ty về toàn bộ hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời có trách nhiệm thực hiện giao vốn kinh doanh cho các xí nghiệp thành viên trực thuộc. Có ba phó giám đốc và kế toán trưởng giúp việc cho giám đốc công ty, chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực công tác.

- Phòng kỹ thuật - thi công: Nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật để đề ra các biện pháp kỹ thuật thi công phù hợp với công ty, kiểm tra giám sát chịu trách nhiệm về chất lượng công trình trực tiếp làm việc với các đơn vị thi công thuộc về phương pháp thi

công, thông tin về khoa học kỹ thuật, xây dựng chế độ bảo hành công trình, bảo hành sản phẩm cho công ty sản xuất.

- Phòng tổ chức - lao động tiền lương: Sắp xếp sử dụng hợp lý lao động hiện có, chủ động tuyển chọn ký hợp đồng lao động theo yêu cầu kinh doanh, lập kế hoạch xây dựng bộ máy nhân sự công ty, và các xí nghiệp, nghiên cứu các chế độ tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho CBCNV trong toàn công ty.

- Phòng kinh tế - kế hoạch: Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, lập các kế hoạch dài hạn về thi công các công trình, tham gia đấu thầu và chỉ đạo các xí nghiệp thi công các công trình trúng thầu, lập kế hoạch về giá thành.

- Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: Lập dự án kinh doanh hàng hóa vật tư chuyên ngành cấp thoát nước, ký kết các hợp đồng kinh tế về cung cấp, thu mua hàng hóa phục vụ nhu cầu thi công của công ty, cung cấp cho các đối tượng khác trong nền kinh tế.

- Phòng kinh tế đối ngoại: Tham gia biên soạn và lập các kế hoạch về dự án hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cấp thoát nước.

- Phòng kế toán tài chính: Lập và báo cáo với tổng công ty các kế hoạch về tài chính, vốn của từng năm, theo dõi tình hình tài chính kế toán của toàn công ty, thanh quyết toán với các chủ đầu tư khi các hạng mục công trình được hoàn thành, tổng hợp số liệu, lập báo cáo về từng công trình, hạng mục công trình .

- Văn phòng công ty: Thực hiện các công việc văn phòng, xây dựng các quy chế về quản lý hành chính, đôn đốc hướng dẫn thực hiện kỷ luật trong toàn công ty.

 

- Ban thanh tra bảo vệ: Có trách nhiệm và giải quyết các khiếu nại của các cán bộ công nhân viên trong toàn công ty nhằm đảm bảo sự công bằng và dân chủ.

- Phòng kỹ thuật thi công: Giám sát kỹ thuật thi công các công trình của các đơn vị thành viên.

- Phòng kinh tế - kế hoạch: Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, lập các kế hoạch dài hạn về thi công các công trình, tham gia đấu thầu và chỉ đạo các xí nghiệp thi công các công trình trúng thầu, lập kế hoạch về giá thành .

- Phòng đầu tư quản lý dự án: Theo dõi các dự án đầu tư, đầu tư thiết bị chiều sâu , đầu tư sản xuất công nghiệp, chú trọng các sản phẩm chuyên môn .

- Các xí nghiệp xây lắp CTN 101, 102, 104: Xây dựng và lắp đặt các công trình chuyên ngành cấp thoát nước, công trình dân dụng và công việc do công ty giao .Được phép ký kết các hợp đồng kinh tế do công ty uỷ quyền.

- Xí nghiệp khoan khai thác nước ngầm: Hoạt động trên toàn quốc, thi công các

giếng khoan, khai thác giếng ngầm, khoan khảo sát thăm dò địa chất, làm các công việc về gia công cơ khí phụ tùng chuyên ngành cấp thoát nước xây dựng và lắp đặt các công trình cấp thoát nước, các công trình dân dụng do công ty giao, ký kết các hợp đồng kinh tế do công ty uỷ quyền.

- Ba chi nhánh của công ty được đặt tại 3 thành phố lớn: Chi nhánh Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM phân vùng hoạt động trên cả 3 miềm Bắc - Trung - Nam và cũng có chức năng như các xí nghiệp phụ thuộc công ty.

- Bốn đội công trình số 1,2,3,4: Tham gia các công trình mà công ty trực tiếp đảm nhận thi công.

 

doc42 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 1335 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng cấp thoát nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước.DOC
Tài liệu liên quan