Luận văn Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho công ty TNHH bảo hiểm quốc tế Mỹ tại Việt Nam

Hiện nay một phần nguồn tiền nhàn rỗi của công ty được dùng để cho các tổ

chức tín dụng (chủ yếu là ngân hàng) vay có kỳ hạn, số tiền này được hạch toán

vào các tài khoản 1288 hoặc 2288 do trong thuyết minh báo cáo tài chính của chế

độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm, các khoản tiền gửi tại có kỳ

hạn tại các tổ chức tín dụng được xếp vào loại hình đầu tư ngắn hạn (cho khoản tiền

gửi từ 3 tháng đến 1 năm) và dài hạn (trên một năm),bút toán là:

Nợ TK 1288 “Đầu tư ngắn hạn khác” (cho khoản vay dưới 1 năm)

Nợ TK 2288 “Đầu tư dài hạn khác” (cho khoản vay trên 1 năm)

Có TK 112 “Tiền gửi ngân hàng”

Phần lớn nguồn tiền nhàn rỗi còn lạiđược dùng để mua trái phiếu chính phủ:

Nợ TK 221 “Trái phiếu”

Có TK 112 “Tiền gửi ngân hàng”

Tuy nhiên khi đầu tư vào trái phiếu, công ty có thể mua trái phiếu với giá cao

hơn hoặc thấp hơn mệnh giá, và do không có tài khoản để phản ánh số tiền chênh

lệch này nên công ty đã sử dụng tài khoản 229 (Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn)

để thể hiện sự chênh lệch này:

Nợ TK 221 “Trái phiếu”

Nợ TK 229 “Dự phòng giảm giá đầu tưdài hạn” (giá mua cao hơn mệnh giá)

Có TK 229 “Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn”(giá mua thấp hơn mệnh

giá)

Có TK 112 “Tiền gửi ngân hàng”

pdf67 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1084 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho công ty TNHH bảo hiểm quốc tế Mỹ tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ tại Việt Nam.pdf
Tài liệu liên quan