Luận văn Một agent tự nhận thức để tìm kiếm

MỤC LỤC

 

PHẦN I : LÝ THUYẾT

Chương I: Ý tưởng và đặc trưng của bài toán Trang 1

1. Ý tưởng Trang 1

2. Đặc trưng Trang 3

Chương II: Kiến thức liên quan Trang 5

I. Đồ Họa Máy Tính Trang 5

1. Khái niệm Trang 6

2. Các ứng dụng tiêu biểu của kỹ thuật đồ họa: Trang 6

3. Giải thuật xén: Trang 7

4. Camera tổng hợp: Trang 9

II. Trí Tuệ Nhân Tạo Trang 12

1. Khái niệm: Trang 12

2. Các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng cơ bản

của Trí Tuệ Nhân Tạo Trang 13

3. Các phương pháp và kỹ thuật Trí Tuệ Nhân Tạo Trang 14

4. Các Giải Thuật Tìm Kiếm Heuristic Trang 14

4.1 Giải thuật leo đồi Trang 15

4.2 Giải thuật A* Trang 16

III. Lập trình hướng đối tượng với Visual C++ 6 Trang 17

1. Khái niệm về lập trình hướng đối tượng : Trang 17

1.1 Tổng quan: Trang 17

1.2 Một số khái niệm: Trang 18

1.3 Các ưu điểm của lập trình hướng đối tượng: Trang 20

2. Ngôn ngữ lập trình Visual C++ trên môi trường Windows Trang 22

2.1 Tổng quan: Trang 22

2.2 Thư viện MFC: Trang 25

2.2 .1 Window Messages: Trang 25

2.2 .2 Hộp thoại ở chế độ Modal và Modaless: Trang 26

IV. Giới Thiệu Về UML Trang 26

1. Tổng quan: Trang 26

2. Công dụng của UML: Trang 27

3. Khái quát về UML: Trang 28

3.1 View: Trang 28

3.2 Diagram: Trang 29

3.3 Model Element: Trang 31

3.4 Tool: Trang 32

Chương III: Hướng Tiếp Cận Của Đề Tài Trang 34

Chương IV: Giao Diện Của Ứng Dụng Trang 36

Phần II : THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH Trang 38

1. Thiết kế mức quan niệm: Trang 38

1.1 Sơ đồ lớp với các lớp chính: Trang 38

1.2 Biểu đồ cộng tác: Trang 39

2. Thiết kế mức cài đặt: Trang 40

2.1 Sơ đồ lớp: Trang 40

2.2. Sơ đồ cộng tác: Trang 42

2.3 Cấu trúc của lớp Robot: Trang 44

2.4 Sơ đồ lớp với các thuộc tính: Trang 50

2.5 Sơ đồ tìm kiếm: Trang 51

2.6 Sơ đồ tuần tự cho chức năng

thu thập thông tin (chức năng nhận thức): Trang 53

2.7 Các lớp tiện ích: Trang 54

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

 

 

doc1 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1133 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một agent tự nhận thức để tìm kiếm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTltk.doc
  • rarDoc.rar
  • rarSourecode.rar
Tài liệu liên quan