Luận văn Một số mô hình xác suất trong khoa học máy tính (Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học)

Ví dụ 3.4.2. Chuỗi Poison tiếp diễn vô hạn với lượt đến theo quá trình Poisson không dừng. Giă sử các khách hàng đến trạm xăng theo một quá trình Poisson không dừng có hàm cường độ X(t). Khi đến, một khách hàng ngay lập tức sử dụng một trong vô số bình xáng có thể. Tất cả thời gian đổ xăng là các biến độc lập ngẫu nhiên có hàm phân phối G. Tìm phân phối chung của Xịt) là số khách hàng trong hệ thống tại thời điểm t và Y(t) là số khách hàng đã được đổ

 

pdf118 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Ngày: 23/09/2020 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số mô hình xác suất trong khoa học máy tính (Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_114_1917_1869985.pdf
Tài liệu liên quan