Luận văn Một số vấn đề về lý luận xác suất trên không gian Banach

Mửc lửc

Lới mð ­Ưu i

1 Kián thực chuân bà 1

1.1 Bián ngău nhiản vợi giĂ trà trong khổng gian Banach . . 1

1.2 Bián Rademacher, nguyản lỵ Co . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3 CĂc bĐt ­¯ng thực ­ối vợi bián ngău nhiản thỹc v Martingale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.4 BĐt ­¯ng thực ­¯ng chu cừa tẵch ­ở ­o . . . . . . . . . 12

2 Tờng cừa cĂc bián ngău nhiản ­ởc lêp 13

2.1 ối xựng hoĂ v mởt số bĐt ­¯ng thực cừa tờng cĂc bián

ngău nhiản ­ởc lêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2 Tẵnh khÊ tẵch cừa tờng ­Ôi lữủng ngău nhiản ­ởc lêp . . 23

2.3 Sỹ têp trung v dĂng ­iằu ­uổi . . . . . . . . . . . . . . 43

3 Luêt mÔnh số lợn 56

3.1 PhĂt biºu chung cho ­ành lỵ giợi hÔn . . . . . . . . . . . 56

3.2 CĂc luêt số lợn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Kát luên 78

T i liằu tham khÊo 80

pdf83 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1261 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số vấn đề về lý luận xác suất trên không gian Banach, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số vấn đề về lý luận xác suất trên không gian Banach.pdf
Tài liệu liên quan